Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Pieredzes apmaiņas pasākums - diskusija "Vai un kāpēc atgriezties birojā?"

Ilona Kalniņa, Emergn

Esam pieraduši strādāt attālināti, hibrīddarba režīmā, bet arvien vairāk dzirdam par uzņēmumu vēlmi "atgriezt" darbiniekus birojā. Tiksimies Emergn jaunajā birojā, lai dalītos pieredzē par to kā organizēt darbu, lai nezustu darbinieku iesaiste un   piederības sajūta, kā hibrīddarbu organizē citās organizācijās, kādas emocijas tas pavada. Diskusijā piedalīsies un to vadīs organizāciju psihologs PHD. Uldis Pāvuls, par emocijām runās Growing Jana Strogonova, un pieredzē dalīses Tieto evry pārstāves Eva Rubīna un Silva Kārkliņa Maksimoviča.

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā nepieļaut darbinieku pārvilināšanu pie konkurentiem

Alise Valdemāre, Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW"

15. December, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

Likumdevējs, veidojot normatīvo regulējumu par konkurences ierobežošanu un komercnoslēpuma aizsardzību darba tiesības, ir centies līdzsvarot darbinieka brīvību izvēlēties darbu un darba devēja intereses – nosargāt savu komercnoslēpumu, know-how, kā arī nepieļaut vērtīgu darbinieku pārvilināšanu pie konkurentiem. Likumdevējs ir paredzējis virkni instrumentu, kuru gudra pielietošana ļauj gan darbiniekam, gan darba devējam aizsargāt savas intereses.

 

BDO Law darba tiesību prakses grupa seminārā dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem kā pasargāt savu uzņēmumu no riska, ka konkurenti, darbinieki vai bijušie darbinieki varētu pārvilināt uzņēmuma labākos darbiniekus jeb vienu no uzņēmuma labākajām vērtībām, kā arī atgādinās par dažādiem juridiskiem instrumentiem kā motivēt darbinieku, veicināt darbinieku lojalitāti, lai darbinieks neapsvērtu citas darba iespējas.   

 

 • Svarīgākie vispārējie principi un pamatnostādnes,
 • HR loma un atbildība šajā jomā;
 • Ieteicamie juridiskie instrumenti, ko izmantot, lai motivētu darbinieku nepārtraukt darba tiesiskās attiecības ar esošo darba devēju (vienošanās par apmācībām, akciju/kapitāla daļu opcijas u.c.);
 • Ieteicamie juridiskie instrumenti, kas vērsti uz darbinieka konkurēšanas nepieļaušanu (blakus darba aizliegums un nekonkurēšanas pienākums u.c.).

 

Vebināru vadīs: Alise Valdemāre, BDO Law vecākā juriste


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Tamro Baltics ieviestās apmācību vadības sistēmas stūrakmeņi un ieguvumi (LPVA gada balva)

Māra Sokolova, Tamro, SIA

8. December, 2021, 15:00 - 16:00
Apraksts

Tamro Latvija pieredzes stāsts par iekšējās apmācību vadības sistēmas ieviešanu pandēmijas apstākļos.


Pirms gada Tamro Baltics ieviesa iekšējo apmācību vadības sistēmu visiem darbiniekiem Baltijā. 

Šis būs pieredzes stāsts par to, kas ir nepieciešams, lai ieviestu apmācību sistēmu, kādas sistēmas tika vērtētas, kādi sarežģījumi radās dēļ ierobežojumiem tikties klātienē, kādi ir pozitīvie ieguvumi pēc sistēmas ieviešanas. 


Vebināra noslēgumā plānota diskusija un pieredzes apmaiņa.Tamro Baltics ar projektu "Tamro learn" ir LPVA 2021.gada balvas ieguvēji.

 

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas.

Kā sevi noturēt stipru un veselu un ar skaidru saprašanu situācijās, kad nekas vairs nav īsti skaidrs.

Prof. Dr. med. Gunta Ancāne, Rīgas Stradiņa universitāte

2. December, 2021, 14:00 - 15:00
Apraksts

Laiks, kurā dzīvojam raksturojams ar emocionālu stresu pārpilnību - neviens vairs nevar justies drošs, ka zinātniekiem, valdībai un citām autoritātēm, kurām esam pieraduši uzticēt organizēt valsts dzīvi, ir nepieciešamās atbildes uz būtiskiem, eksistenciāliem jautājumiem un izaicinājumiem. Viss mainās, kas rada nedrošību. Kā zināms, nedrošības un neskaidrības situācijas jau senie grieķu filozofi raksturoja kā "haosu", kas ir pretstats cilvēka veselības saglabāšanai nepieciešamajai "kārtībai".


Rīgas Stradiņu universitātes psihosomatikas un psihoterapijas katedras vadītāja un klīnikas dibinātāja Gunta Ancāne pastāstīs par pētījumu - Izdegšanas sindroms medicīnas darbiniekiem, kā arī sniegs padomus, par to kā šādās situācijās rīkoties personāla daļas vadītājiem.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Jauno biedru diena

Eva Selga, Gundega Dambe, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

30. November, 2021, 14:00 - 15:00
Apraksts

Aicinām 2021. gadā uzņemtos biedrus piedalīties Jauno biedru dienā!

Kopīgā tikšanās ilgs aptuveni stundu un tās laikā mēs Jūs iepazīstināsim ar aktivitātēm un projektiem, kuros var aktīvi iesaistīties LPVA biedri. 


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas.

Ceļvedis veiksmīgai darbinieku piesaistei no ārvalstīm

Alise Valdemāre, Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW"

24. November, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

Darbinieku piesaiste no ārvalstu darba tirgiem, tostarp, no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ir aktuāla mūsdienu tirgus tendence. Visbiežāk darba devējs meklē darbiniekus divu iemeslu dēļ:

1) Latvijā trūkst darbinieku ar atbilstošu kvalifikāciju, ko var iegūt tikai ārvalstīs;

2) Uzņēmumam ir finansiāli izdevīgāk piesaistīt darbiniekus no mazāk attīstītajām valstīm, jo  ir zemākas atalgojuma ekspektācijas. Jāpiebilst, ka pēdējā laikā aktuāla ir arī darbinieku pārcelšana uz Latviju no “nedrošām valstīm”, piemēram, no Baltkrievijas sakarā ar neskaidro politisko situāciju un potenciālo apdraudējumu gan uzņēmumiem, gan to darbiniekiem. 

 

Viennozīmīgi, ka darbinieku piesaiste no ārvalstīm darba devējam var sniegt dažādas priekšrocības, tomēr nedrīkst aizmirst, ka tas vienlaikus uzliek arī papildus atbildību un pienākumus. Jāņem vērā gan imigrācijas regulējums Latvijā, proti, kā legalizēt darbinieka statusu Latvijā, gan specifiskais darba tiesisko attiecību regulējums, kas attiecas uz ārzemnieku nodarbināšanu.

 

Ar BDO Law imigrācijas prakses grupas palīdzību pēdējā gada laikā uz Latviju ir pārcēlušies vairāk kā 80 personu, vairums no tiem augsti kvalificēti speciālisti IT jomā, kā arī to ģimenes locekļi. Vebinārā BDO Law dalīsies ar praktiskiem padomiem un ieteikumiem, kas jāņem vērā piesaistot speciālistus no ārvalstīm.

 

Tiks apskatīti šādi temati:

 • Darbinieku piesaiste no ārvalstīm – ieguvumi un riski;
 • HR loma šajā procesā;
 • Ilgtermiņa un īstermiņa risinājumi – darbinieka nodarbināšana Latvijas uzņēmumā vai darbinieka nosūtīšana uz Latviju no cita ārvalstu uzņēmuma;
 • Darbinieka legalizēšanas process (vīzas, uzturēšanās atļaujas), darbinieka un darba devēja pienākumi, procesa ilgums un potenciālās papildus izmaksas;
 • Darba devēja pienākumi pēc uzturēšanās atļaujas iegūšanas. 


Vebināru vadīs: Alise Valdemāre, BDO Law vecākā juriste


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Ilgtspēja personāla vadībā

Agnese Alksne-Bensone, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LATVIA

16. November, 2021, 14:00 - 16:00
Apraksts

Vebināra laikā aplūkosim tēmas, kas saistītas ar personāla vadības lomu ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jautājumu iedzīvināšanu organizācijas kultūrā. Pārrunāsim kādas kompetences nepieciešamas ilgtspējas speciālistiem un vadītājiem. Dalīsimies ar pieredzi kādi ir izplatītākie darba uzdevumi ilgtspējas jomas personālam. Iepazīstināsim ar "Atbildīga biznesa vēstneši" programmu.


 • 45 min lekcija
 • 45 min diskusija
 • 20 min ABV programma

Semināru vadīs Agnese Alksne-Bensone, CSRLatvia līdzdibinātāja, ilgtspējas eksperte.
Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Darba vide Covid -19 pandēmijas laikā – darba devēja un darbinieku pienākumi un tiesības

Dace Teice, Māris Logins, Dace Stivriņa, Zvērināta advokāte, PwC Legal, Valsts darba inspekcija

15. November, 2021, 14:00 - 16:00
Apraksts

Latvijas personāla vadīšanas asociācija organizē viedokļu apmaiņas diskusiju par tēmu “Darba vide Covid -19 pandēmijas laikā – darba devēja un darbinieku pienākumi un tiesības”


Diskusijā noskaidrosim jautājumus :

 1. Vai pienākums vakcinēties pret COVID -19 noteiktām amatu grupām un nozarēm ietekmē uzņēmumu darbību.
 2. Kādi ir valstī noteikto ierobežojumu juridiskie aspekti.
 3. Darbinieku ar un bez sadarbspējīgiem sertifikātiem nodarbināšana.
 4. Covid -19 infekcijas izplatības un pārvaldības likuma būtiskie nodarbinātības nosacījumi.


Diskusijā piedalīsies:

Dace Teice, Zvērināta advokāte 

Māris Logins, PwC Legal Zvērināts advokāts 

Dace Stivriņa, Valsts darba inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadītāja 


Diskusiju vadīs: 

Ingrīda Rone, TET valdes locekle, Cilvēku un vides dienesta direktore, LPVA valdes locekle


Sev interesējošu jautājumu variet iesniegt ŠEIT!


Vebinārs notiks tiešsaistē, platformā Zoom. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00. 

Darba tiesību aktualitātes

Toms Šulmanis, Ivo Maskalāns, Sabīne Zaula, COBALT, Zvērinātu advokātu birojs

12. November, 2021, 11:00 - 12:00
Apraksts

Mūsdienu dinamiskajā komercdarbības vidē ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunākajai informācijai. It īpaši attiecībā uz vakcinācijas jautājumiem tiesiskais regulējums mainās ārkārtīgi strauji. Vebinārā sniegsim svaigāko informāciju par aktuālajām tēmām no darba devēja skatu punkta.Programmā:

·        Vakcinācijas jautājumi

·        Darba likuma grozījumi

·        Jaunākā Latvijas un ES tiesu prakse

 

Datums un laiks: 2021. gada 12. novembrī no plkst. 11.00 līdz 12.00

Vebināra platforma: Microsoft Teams

 

Lektori: 

Toms Šulmanis / Partneris, zvērināts advokāts

Ivo Maskalāns / Zvērināts advokāts

Sabīne Zaula / Zvērināta advokāta palīdze

 

Pieteikšanās: Līdz 11. novembrim, reģistrējoties tiešsaistē. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. 

Dalība bez maksas.

 

COBALT patur tiesības atteikt dalību pasākumā. Šādā gadījumā Jūsu sniegtie personas dati tiks tūlītēji dzēsti.

Attīstības sarunu pamati pēc Adizes PAEI līderības stiliem un lomām

Vladimirs Kuzmins, Adizes Institūts Latvijā

5. November, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

Runājiet ar saviem darbiniekiem biznesa valodā, skaidrojiet viņu uzvedību caur rezultātiem un efektivitāti, ilgtermiņā un īstermiņā. Semināru vada Vladimirs Kuzmins, sertificēts Adizes institūta organizāciju terapeits. Šajā seminārā gūsiet ieskatu par:

- pielāgoties cilvēkam vai pielāgot prasības amatam;

- dabiskiem konfliktiem starp dažādiem uzvedības stiliem;

- kā pildīt lomas, kas nav manas stiprākās puses;

- un, protams, Adizes PAEI lomām un stiliem.


Uzziniet savu personības tipu salīdzinājumā ar līderības stilu un amata prasībām aizpildot pilno ALIS anketu šeit (pēc reģistrācijas LPVA lapā): https://ej.uz/ALIS-LPVA


Izmantojiet organizāciju un to kultūras attīstības pieredzi savās attīstības sarunās ar darbiniekiem. Ekskluzīvi LPVA biedriem Adizes institūta eksperts Vladimirs Kuzmins atklās jums gadu desmitiem krātos noslēpumus par PAEI līderības stiliem un lomām - kā tos noteikt, salīdzināt ar amatiem, izmantot produktivitātei un konfliktu konstruktivizēšanai. 

Lūk ieskatam video ievads PAEI - https://youtu.be/7SE4nC8NViA


Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, seminārs norisināsies tiešsaistē. Pieslēgšanās saite vebināram tiks nosūtīta iepriekšējā dienā.

LPVA biedriem dalība vebinārā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00 (ieskaitot PVN).

Datu drošība, strādājot attālināti

Mārcis Pelcis, SEB banka, AS

27. October, 2021, 10:00 - 11:30
Apraksts

SEB bankas Drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis vadīs vebināru par datu drošību, strādājot attālināti.


Vebināra jautājumi:

- Informācijas drošības riski un izaicinājumi, strādājot attālināti.

- Kā nodrošināt uzņēmuma datu aizsardzību?

- Vājākais posms joprojām ir tas pats  - kas jāņem vērā darbiniekiem ļaujot strādāt attālināti un kad labāk to nedarīt.

- Labās prakses ieteikumi.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

#HR Nedēļa Latvija

Prof. Dr. Pierre Casse, Gunita Ķiesnere, Kristīne Āboltiņa, Reinis Rubenis, Andrius Francas u.c., LPVA

20. October, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

#HR Nedēļa Latvija "HR PĀRVĒRTĒŠANA NĀKOTNEI"

Arī šī gada rudenī baudīsim, iedvesmosimies, dalīsimies, komunicēsim gaidītākajā personāla vadības konferencē "#HR Nedēļa Latvija"!

Konferences programma ir bagātīgi papildināta ar pasaulē un Latvijā kompetentiem savas jomas profesionāļiem, kuri dalīsies par HR nākotni un jaunākajām tendencēm, kas izmainīs HR pasauli, uzņēmējdarbības sabiedrību un sociālos labumus. Agile HR, interaktīvas prezentācijas un diskusijas par darba brendingu, talantu piesaisti un pilnveidi, HR izaicinājumiem digitālajā laikmetā, motivētu līderību un piesaistītajiem darbiniekiem, ieskats HR, raugoties no jaunākajiem atklājumiem psiholoģijā, neirozinātnē un uzvedības ekonomikā. Ienirstiet organizāciju mainīgajā pasaulē un izpētiet idejas par darba nākotni/

Biļetes vari jau iegādāties!

Plašāk par konferenci skatīt ŠEIT!

Darbs no ārvalstīm kā elastīgas darba vides sastāvdaļa

Ingrīda Rone, Elīna Rītiņa, Karīna Korotkova, Tet, SIA

13. October, 2021, 14:00 - 15:30
Apraksts

Sniedzam iespēju piedalīties bezmaksas vebinārā “Darbs no ārvalstīm kā elastīgas darba vides sastāvdaļa”.


Attālināts darbs daudziem no mums kļuvis par normu. Gandrīz puse – 46% no Latvijā strādājošajiem norāda, ka viņiem ir iespēja strādāt attālināti – liecina septembrī veiktās sabiedrības aptaujas rezultāti. Robežas izplešas gan darba vides noteikumos, gan darbinieku un vadītāju uztverē un aktuāls kļuvis jautājums par iespēju strādāt attālināti, arī atrodoties ārvalstīs. Tet šī gada pavasarī uzsāka praksi, darbiniekiem sniedzot iespēju strādāt no ārvalstīm līdz trīs mēnešiem gadā. Vebinārā dalīsimies ar jau gūtajām atziņām no Tet komandas pieredzes, runāsim par nodokļu aspektiem un būtiskāko efektīvai darba organizācijai, uz laiku strādājot no ārvalstīm. Tāpat palīdzēsim rast atbildes uz vebināra dalībniekiem interesējošiem jautājumiem.  

 

Šis ir pirmais no "Mācīties nākotnei" vebināriem, kuros Tet eksperti dalīsies savās zināšanās un pieredzē par darba organizāciju, kultūru un modernām darba metodēm.

 

Vebināru “Darbs no ārvalstīm kā elastīgas darba vides sastāvdaļa” skatieties un sev interesējošos jautājumus uzdodiet trešdien, 13. oktobrī, no plkst. 14.00 līdz 15.30.

 

Īss ieskats programmā:

 • Ingrīda Rone, Tet Cilvēku un vides dienesta direktore: iespējas un izaicinājumi, nodrošinot iespēju uz laiku strādāt no ārvalstīm;
 • Elīna Rītiņa, Tet korporatīvo attiecību direktore un nodokļu eksperte: būtiskākie likumdošanas aspekti, kas jāņem vērā, strādājot no ārvalstīm;
 • Karīna Korotkova, Tet produkta īpašniece: pieredzes stāsts, trīs mēnešus strādājot no Spānijas;
 • Jautājumi un atbildes.


Pieteikties dalībai aicinām šeit.

 

Uz tikšanos!

Jaunākie grozījumi LR Darba likumā

Toms Šulmanis, COBALT, Zvērinātu advokātu birojs

5. October, 2021, 10:00 - 11:00
Apraksts

Vebināru/diskusiju par jaunākajiem grozījumiem LR Darba likumā vadīs zvērināts advokāts Toms Šulmanis.


Galvenie apskatāmie jautājumi:

 1. Attālinātā darba definīcija un izdevumu segšanas kārtība.
 2. Uzteikums personām ar invaliditāti.
 3. Nepilna darba laika noteikšana īpašām darbinieku kategorijām.
 4. Minimālās algas regulējums ar ģenerālvienošanos.


Vebinārs notiks online - Zoom platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00 (ieskaitot PVN).

Tiešsaistes uzņēmējdarbības un stratēģijas spēle “Rūpnieks”

Emils Brigmanis, Nordic Group, SIA

30. September, 2021, 14:00 - 16:00
Apraksts

Lietišķā galda spēle, kuras laikā dalībnieki

 • ierauga pilnu uzņēmuma darbības ciklu: resursu ieguvi, ražošanu, loģistiku, pārdošanu;
 • mācās strukturēti un sistēmiski strādāt ar informāciju, analizēt to;
 • pieņem lēmumus, vērtējot iekšējos un ārējos ietekmes faktorus un to cēloņsakarības;
 • ņem vērā varbūtējos riskus pirms lēmumu pieņemšanas;
 • identificē iespējas, izstrādā un īsteno savu uzņēmuma attīstības stratēģiju.

 

Galvenās tēmas

 • Situācijas analīze un lēmumu pieņemšana.
 • Sistēmiskā domāšana. Izpratne par cēloņsakarībām.
 • Efektīva pārvaldība. Uz rezultātu vērsta domāšana.
 • Personīgā atbildība par rezultātu.
 • Adaptēšanās spēja mainīgos apstākļos.
 • Taktiskā un stratēģiskā plānošana.

 

Spēles norise

 • Pie viena spēles galda atrodas 6-12 dalībnieki, sadalīti 6 komandās, katrā 2 spēlētāji. Katra komanda vada savu uzņēmumu.
 • Uzņēmumi nodarbojas ar resursu iegūšanu, loģistiku, ražošanu un piegādi klientiem.
 • Spēles laikā dalībniekiem ierobežotu resursu apstākļos jāpieņem sekojoši lēmumi:
     • kur un kādus resursus iegūt;
     • kādu produkciju ražot;
     • kur un kādu produkciju realizēt.
 • Spēles noslēgumā dalībnieki salīdzina iegūto peļņu.Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Attālinātais darbs darbiniekiem strādājot ārpus LV

Irēna Arbidāne, PricewaterhouseCoopers SIA

29. September, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

Nodokļu piemērošanas aspekti attālinātajā darbā


Kāpēc šīs jautājums ir aktuāls?

Globālā pandēmija ir ietekmējusi un joprojām ietekmē miljonu cilvēku dzīvi visā pasaulē. Mainās prioritātes - tiek meklēta iespēja strādāt jebkura vietā un laikā un aizvien biežāk izvēle krīt uz attālināto darbu. Tajā paša laikā darba dēvēja mērķis ir panākt, lai īstie cilvēki atrastos īstajā vietā, īstajā laikā un par atbilstošām izmaksām. Personāla vadības cilvēki ir vienojošs elements starp darba ņēmēju un darba dēvēju. No viņu veicamajām darbībām ir atkarīgs, vai vienlaicīgi tiks nodrošināta mērķu izpilde un darbinieku vajadzību apmierināšana.

Strauji mainās darba vidē. Valdība maina nodokļu, sociālās drošības un uzturēšanas noteikumus darbiniekiem, kas veic attālināto darbu. PwC eksperti seko jaunajām tendencēm darba tirgū, valdības pieņemtajiem lēmumiem un likumdošanas izmaiņām. Mēs palīdzam klientiem apzināt, strukturēt un ieviest procesus, lai sekotu nodokļu piemērošanas prasībām un to izmaiņām saistībā ar darbinieku nodarbināšanu, it īpaši, ja darbs tiek veikts attālināti no citas valsts, kas nav Latvija.


Semināra mērķis

 1. Ieskicēt kādas pārmaiņas PwC ir novērojis, balstoties uz globālām tendencēm (PwC tīkla aptaujas) un Latvijas darba tirgus tendencēm, kas var ietekmēt nodokļu piemērošanu.
 2. Iepazīstināt ar personāla nodokļu piemērošanu attālinātajam darbam un saistītajiem riskiem, ja darbs tiek veikts no citas valsts.
 3. Sniegt izpratni par starpvalstu līgumu piemērošanu, kā arī par nodokļu aspektiem, kas būtu ņemami vērā (slēdzot darba līgumu/ uzsākot darba attiecības attālinātajā darbā no ārvalstīm).

Jums interesējošos jautājumus varat atsūtīt pirms semināra, rakstot uz: irena.arbidane@pwc.com. Ja laicīgi iesūtīsiet savus jautājumus, tie tiks izmantoti kā piemēri semināra laikā, kas ļaus Jums saņemt izvērstu atbildi uz Jūsu jautājumu.


Mūsu pieeja

Balstoties uz PwC veiktās aptaujas  “Hopes and fears 2021” rezultātiem, ieskicēsim aktuālo situāciju un izmaiņas globālā darbaspēka ainā, kuru ietekmējusi COVID-19 pandēmija. Ar dažādu piemēru palīdzību sniegsim izpratni par būtiskiem nodokļu piemērošanas un juridiskiem aspektiem, kas būtu ņemami vērā, risinot personāla jautājumos darba vidē.


Sagaidāmie rezultāti

Apmeklējot šo semināru, iegūsiet: 

 • ieskatu par jaunajām tendencēm darba tirgū;
 • zināšanas par būtiskiem nodokļu piemērošanas principiem un nodokļu aspektiem attālinātajā darbā; 
 • spēju identificēt riskus un atrast risinājumus personāla jautājumos saistībā ar nodokļu piemērošanu.


Semināra saturs

 1. Pārmaiņas darba tirgū
 2. Personāla nodokļi attālinātajā darbā no ārzemēm
 3. Starpvalstu līgumu piemērošana un saistītie riski
 4. Praktiskā pieredze - iespējamās klientu situācijas un Jūsu jautājumi


Lektori

Irēna Arbidāne, PwC Nodokļu konsultāciju vadītāja


Datums 

29.09.2021. plkst. 10:00-12:00


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Pielietojamās improvizācijas metodes: unikāls rīks darbinieku atlases procesā

Aija Iesalniece, SIA Runas Rāmis

23. September, 2021, 15:00 - 17:00
Apraksts

Lasīt starp CV rindiņām un intervijā pateikto ir īsta māksla, kas prasa no Tevis daudz enerģijas un fokusa.


Ir vienkāršāks veids, kā pāris minūšu laikā uzzināt, vai kandidātam tiešām piemīt šim darbam nepieciešamās "soft skills prasmes" - pielietojamā improvizācija!

Izmantojot pielietojamās improvizācijas metodi, identificē sekojošas savu potenciālo darbinieku prasmes (soft skills):


 • līderība (lēmumu pieņemšana, motivēšana, atbildības uzņemšanās)
 • komandas domāšana, atbalsts
 • empātija
 • sadarbība
 • dažādības pieņemšana
 • satraukuma vadība
 • spēja strādāt ārkārtīgi dinamiskā darba vidē
 • pārliecinoša komunikācija sarežģītās situācijās


Metodes ieguvumi:

 • Dabiska un spontāna reakcija
 • Prasmju identificēšana definētos apstākļos
 • Unikāls rīks personāla speciālistiem un vadītājiem
 • Izmantojams kā klātienē, tā attālināti
 • 360* ieskats darbinieka profilā
 • Darbinieks, dabiski piemērots vakancei un tās specifikai

 

Praktiskais vebinārs ļaus praktiski izmēģināt Latvijā unikālo pielietojamās improvizācijas metodi darbinieka prasmju identificēšanai -  pārbaudīt metodes efektivitāti un iepazīties ar pielietojuma veidiem un situācijām.

 

Par pakalpojuma sniedzēju un vebināra vadītāju.

Vebināru vada Aija Iesalniece.

Uzņēmuma “Runas Rāmis” un tā zīmola “Improvin.business” izveidotāja un vadītāja.

Aija ir uzņēmēja, pieredzējusi augstākā līmeņa vadītāja un pielietojamās improvizācijas metodes praktiķe un ieviesēja Latvijā. Aijai ir arī maģistra grāds vadības psiholoģijā un supervīzijā, ir vieslektore RSU, RTU un Turībā improvizācijas pielietojamības un komunikācijas jomā. Lektore ir arī improvizācijas teātra aktrise ar vairāk kā 20 gadu pieredzi.Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Darba tirgus un atalgojuma tendences 2021

Kristiana Boša, SIA Fontes Vadības Konsultācijas

15. September, 2021, 14:00 - 15:00
Apraksts

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikmetā un ierastā lietu kārtība mainās. Strauji mainās biznesa vide, mainās organizācijas un mainās cilvēki. Nepieciešamība pēc jaunām stratēģijām, jauniem produktiem un risinājumiem pieaug. Organizācijām ir jāpielāgojas pārmaiņām, kuru ietvaros konkurence par darba tirgū pieejamiem profesionāļiem pieaug. Profesionāļi arvien vairāk uzmanību pievērš organizācijas reputācijai, korporatīvajai atbildībai un ilgtspējai.


Darbinieka atalgojums ir arī viena no lielākajām izmaksu pozīcijām organizācijas budžetā. Lai virzītos tālāk, ir svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp organizācijas biznesa mērķiem, darbinieku atalgojuma stratēģiju un cilvēku vadības politiku.


SIA "Fontes Vadības Konsultācijas" vecākā konsultante Kristiana Boša pastāstīs par svarīgākajām darba tirgus un atalgojuma tendencēm 2021.gadā.

 

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.


Prezentācija - Darba tirgu un atalgojuma tendences 2021 - vebinārs 15.09.2021.pdf

Vadītāju konference EBIT

M. Randolph, A. Cheyer, R. Rubenis, J. Domburs u.c., EBIT

31. August, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

Latvijā lielākā un prestižākā ikgadēja biznesa konference uzņēmumu nozares, vadības un ekonomikas līderiem, kurā uzstājas vairāk nekā 20 starptautiski pasaules līmeņa runātāji. Šogad lielākajā biznesa konferencē jaunus iespaidus un idejas sniegs NETFLIX dibinātājs Marc Randolph, FutureScape 248 dibinātāja Shivvy Jervis, Siri dibinātājs Adam Cheyer, Swedbank vadītājs Latvijā Reinis Rubenis, EUROAPTIEKA valdes priekšsēdētāja Nataļja Zaharova, žurnālists Jānis Domburs, MAXIMA LATVIJA korporatīvais vadītājs Jānis Vanags u.c. 

Vairāk par konferenci un referentiem iespējams iepazīties ŠEIT

LPVA biedriem piedāvājam iegādāties biļetes ar 15 eur atlaidi, izmantojot atlaižu kodu "LPVA21EB"


*Vadītāju konference EBIT tiek organizēta klātienē, taču apzinoties faktu, ka epidemioloģiskā situācija var traucēt plāniem rīkot konferenci klātienē – 1. jūnijā, organizatori ir vienojušies ar visiem referentiem (ieskaitot starptautiskos runātājus) par konferences alternatīvo datumu. Lūdzam visus dalībniekus arī sev kalendārā ar zīmuli atzīmēt alternatīvo datumu – 2021. gada 31. augusts.

LPVA 25. jubilejas gads

LPVA, LPVA

7. August, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

2021. gads Latvijas Personāla vadīšanas asociācijai ir īpašs gads! Šis ir 25. jubilejas gads! Mēs aktīvi darbojas kopš 1996. gada 7. augusta, apvienojot vairāk kā 200 biedru ar kopīgam interesēm.

LPVA pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla vadībā Latvijā. Mēs veidojam tādu sadarbības platformu, kur katrs biedrs var atrast sev interesējošu tēmu un aktivitāti. Mūsu stratēģija ir veidota tā, lai katru gadu popularizētu vienu konkrētu aktualitāti. Par to dalāmies pieredzes stāstos, piesaistām lektorus no Latvijas un ārvalstīm.

Šī gada tēma ir inovācijas vadībā, digitalizācijas risinājumi. Tāpēc arī šogad parūpēsimies par interesantu un plašu izglītojošu pasākumu klāstu, piesaistot kompetentus un profesionālus lektorus no Latvijas un pasaules, nodrošinot biedriem iespēju paplašināt profesionālo kontaktu loku. 

Aicinām kolēģus aktīvi iesaistīties un dalīties pieredzē ar labāko personālvadības praksi un tēmām par digitalizāciju un inovācijām.

Novēlam asociācijai pulcēt vēl vairāk profesionālus personāla vadītājus no visas Latvijas, būt par viedokļu līderi personāla vadībā Latvijā, neizsīkstošu enerģiju un radošumu.

Ekspresseminārs - Vai darba devējs var piespiest darbinieku vakcinēties?

Toms Šulmanis, Gabriela Šantare, Kristīne Patmalniece, Ivo Maskalāns, ZAB, COBALT

15. June, 2021, 11:00 - 11:40
Apraksts

Covid-19 vakcīnu plaša pieejamība ir radījusi jaunus jautājumus darba devējiem saistībā ar darbinieku vakcināciju. Vebinārā COBALT darba tiesību un datu aizsardzības ekspertu saruna par būtiskākajiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā darba devējiem.

Programmā:

 • Vai darba devējs ir tiesīgs pieprasīt un uzglabāt informāciju par darbinieka vakcinācijas faktu?
 • Vai ir iespējams darbiniekam noteikt obligātu vakcinācijas pienākumu?
 • Vai ir iespējams uzteikt darba līgumu vai piemērot disciplinārsodu saistībā ar atteikšanos no vakcinācijas?
 • Vai ir pieļaujams noteikt prēmijas vai citus labumus vakcinētajiem darbiniekiem?
 • Vai ir pieļaujams noteikt darba režīma izmaiņas nevakcinētiem darbiniekiem?

Lektori: 

Toms Šulmanis, partneris, zvērināts advokāts

Gabriela Šantare, juriste

Kristīne Patmalniece, zvērināta advokāte

Ivo Maskalāns, zvērināts advokāts

 

Pasākuma platforma: Microsoft Teams

Pieteikšanās: Reģistrējoties tiešsaistē līdz 14. jūnijam. Reģistrēšanās ŠEIT. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Dalība bez maksas.

COBALT ir pasākuma organizators. COBALT patur tiesības atteikt dalību pasākumā. Šādā gadījumā Jūsu sniegtie personas dati tiks tūlītēji dzēsti.

Nonflict-ceļš uz izaugsmi konfliktā

Olga Silakaktiņa, Mind & Body Coaching

14. June, 2021, 14:00 - 15:30
Apraksts

Ko Jūs jūtat, dzirdot vārdu "konflikts"?
99% cilvēku šo vārdu saista ar negatīvām emocijām.

Tomēr, konflikts ir katra cilvēka dzīves daļa, tāpat kā dabiska tiekšanās pēc labsajūtas… Konflikts ir izaugsmes iespēja, t.i. - viens no galvenajiem motīviem dzīvot.
Lai konflikts kļūtu konstruktīvs, vajag instrumentu, kas palīdz neapzinātās reakcijas pārvērst apzinātā loģikas un sajūtu ceļā. Tikai tad konflikts ved uz abpusēji labāko mērķi, kas NAV KOMPROMISS.
Šāds instruments ir Nonflict - unikāla trīs soļu metode, ko radīja organizāciju psihologs ar vairāk kā 25 gadu pieredzi uzņēmumu transformācijas vadīšanā, Dr.Amir Kfir.Nonflict attīsta prasmi sadzirdēt pretēju nostāju, vairo empātiju un rada drošu telpu produktīvai saskarsmei


Nonflict ir metode produktīvai saskarsmei, kas:

 • atklāj visu pušu redzējumu,
 • ļauj saprast viedokļu sadursmes būtību,
 • palīdz radīt vēlamo realitāti kopā.


Viens no iemesliem, kāpēc Nonflict ieguvusi atzinību visā pasaulē, ir tās plašais pielietojums: gan darba vietā, han ģimenes, sporta u.c. komandās.

Aicinām apgūt Nonflict Jums un Jūsu komandām, lai celtu saskarsmes kultūru un dzīves līmeni.

Vebināru par Nonflict-ceļš uz izaugsmi konfliktā vadīs Olga Silakaktiņa- sertificēta konfliktu atrisināšanas kouče, ICC sertificēta kouče, Mind&Body coaching idejas autore un īstenotāja. Kā Olga par sevi saka:"Manu intelektuālo bāzi veido sapratne, kas radusies mijiedarbojoties tādām zināšanām kā Fenotipoloģija, NLP, Spēcīgā domāšana (TRIZ), pārdošanas māksla, Somatika, Psiholoģijas pamatprincipi, Uzņēmējdarbības pamati, Eneagrammas u.c. Sirdij tuva ir kosmisko likumu izzināšana un kvantu psiholoģija. To visu vēl papildina mana nemitīgā komunikācijas pieredze ar visdažādākajiem cilvēkiem - no studentiem līdz augstākā līmeņa lielu uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem."


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

GDPR izaicinājumi darbinieku atlases procesā

Lāsma Kramiņa, ZAB, BDO LAW

10. June, 2021, 11:00 - 12:00
Apraksts

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR – angļu valodā) vairs nav jaunums un vairums uzņēmumu jau ir pārdomājuši klientu un darbinieku personas datu apstrādi, ieviesuši privātuma politikas un veikuši citus nepieciešamos pasākumus datu aizsardzības nodrošināšanai. Tomēr samērā bieži jākonstatē, ka uzņēmumi nav pienācīgi pievērsušies atlases procesā sastopamajiem GDPR izaicinājumiem. Praksē novērotas gan loģikas kļūdas, piemēram, par datu apstrādi kandidātam paredzētā informācija tiek ietverta iekšējā dokumentācijā, kas paredzēta darbiniekiem, tātad, nav kandidātam pieejama, gan arī gadījumi, kad nav pareizi izvēlēts datu apstrādes tiesiskais pamats, gan arī citas kļūdas.

Kā pareizi veidot atlases procesu, lai ievērotu GDPR? Kā izaicinājumus pārvērst iespējās? Par to sīkāk tiks pastāstīts vebinārā, ko vadīs ZAB BDO Law juriste Lāsma Kramiņa, kura ikdienā nodrošina datu apstrādes un privātuma riska menedžementu, un konsultē klientus datu un privātu aizsardzības jautājumos.

! Lūgums līdz 4. jūnijam iesūtīt savu interesējošo jautājumu par darba tiesību jaunumiem par darbinieku apmācību organizēšanu. Savu interesējošo jautājumu varat iesniegt ŠEIT! Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas vebināra laikā.

Vebinārs tiks organizēts online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Veiktspēja izaugsmei - par darba snieguma pārvaldību, procesiem un sistēmām iesaistes procesa pilnveidošanai

Lina Macaite, Anna Gnysinska, Coca-cola

Šo vebināru vadīs uzņēmuma Coca-cola komanda: Lina Macaite – BU HR Business Partner Supporting Functions Poland and Baltics, Anna Gnysinska - BU Employee Care Specialist Poland and Baltics

Vebināra valoda - angļu valoda

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Džona Greja meistarklase "Vīrieši ir no Marsa, sievietes – no Venēras – jaunajā realitātē: ģimene, attiecības, bizness"

Džons Grejs (John Gray), Business Education Plus

Leģendārā dižpārdokļa un pasaulslavenās grāmatu sērijas autora jaunā meistarklase «Vīrieši ir no Marsa, sievietes – no Venēras – jaunajā realitātē: ģimene, attiecības, bizness». Meistarklase būs balstīta uz vīriešu-sieviešu attiecībām gan privātajā dzīvē, gan biznesā. 

Pēc piedalīšanās meistarklasē dalībnieki būs iemācījušies:

 • Labāk izprast sevi, pretējo dzimumu;
 • Laikus ieraudzīt "sarkanos karodziņus" un efektīvi rīkoties, neļaujot rasties problēmām;
 • Pareizi rīkoties, ja darbavietā ir radušās nevēlamas attiecības;
 • Pareizi veidot attiecības ar pretējo dzimumu biznesā;
 • u.c.

Džons Grejs ir pasaulslavens eksperts ģimenes un cilvēku savstarpējo attiecību jomā, vairāk nekā 20 grāmatu autors. 

Vairāk par meistarklasi, programmu, biļešu iegādi skatīt ŠEIT. LPVA biedriem piedāvā iespēju iegādāties biļeti ar 10% atlaidi, izmantojot atlaižu kodu LPVA10.

Elastīga darba vide nākotnes vajadzībām

Ingrīda Rone, Olga Mihailova, SIA "Tet", Colliers

Pandēmija veicinājusi būtisku cilvēku paradumu un darba organizāciju maiņu, kas daļai uzņēmumu saglabāsies arī nākotnē. Daudziem attālinātais darbs kļuvis par normu, taču birojs nezaudē savu aktualitāti - tas drīzāk mainīsies līdzi darba ņēmēju un darba devēju nākotnes vajadzībām. 

Vebinārā tiks runāts par :

 • Pasaules un vietējie dati: Kur mēs esam - ko nākotnē vēlas darba ņēmēji?
 • Olga Mihailova iepazīstinās ar pasaules tendencēm - birojs pēc Covid-19 un tā funkcionalitātes, līdzsvars starp biroju un attālināto darbu.
 • Ingrīda Rone iepazīstinās ar Metropole 3.1 nākotnes piemērs: vairāk nekā birojs.


Datos un pieredzē dalīsies eksperti: Ingrīda Rone, Tet Cilvēku un vides dienesta direktore, un Olga Mihailova, Colliers darba vides risinājumu eksperte.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Virtuālā līdervadība pandēmijas laikā

Rob Veersma, EAPM, Gazprom International Training

Jau vairāk kā gadu strādājam virtuāli no mājām. Vadīt komandu attālināti, virtuāli šķiet viegli, taču tā nav. Nākas saskarties ar kļūdām, mācībstundām. Taču, ievērojot pamatprincipus gan komandai, gan vadītājam, no kļūdām var izvairīties. Rob Veersma pastāstīt par virtuālo līdervadības pieredzi un stratēģiju, lai attālināti iesaistītu, attīstītu un  nodrošinātu produktīvu darbaspēku.


Šo vebināru vadīs viesis no Nīderlandes - Robs Veersma. Robam ir plaša, starptautiska darba pieredze Gazprom International Training un Eiropas Personāla vadīšanas asociācijā, kur koncentrējas uz apmācību sniegšanu, integrēšanu, izmanto organizatorisku efektivitātes pieredzi, lai uzlabotu uzņēmuma sniegumu. Robam ir plaša pieredze uzstājoties starptautiskās konferencēs un vairāk kā 25 gadus strādā un fokusējas uz starptautisko "onboarding" procesu, virtuālo komandas vadību un līderību.


Vebināra valoda - angļu valoda

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Attālināta darba nodokļu aspekti

Alise Berlinberga, Artūrs Radziviļčuks, ZAB, BDO LAW

Nu jau vairāk kā gadu COVID-19 ir ieviesis būtiskas pārmaiņas tajā, kā mēs strādājam. Attālinātais darbs ir kļuvis par mūsu ikdienu un līdz ar to rodas jautājumi par ar attālinātu darbu saistītiem nodokļu aspektiem, ko arī apspriedīsim vebinārā. Vebinārā runāsim par:

 • ar nodokļiem apliekamām un neapliekamām kompensācijām,
 • nodokļu piemērošana atkarībā no darbinieka atrašanās valsts,
 • pastāvīgās pārstāvniecības risks,
 • rezidences valsts maiņa un ar to saistītie riski u.c.

 

Vebināru vadīs:

Alise Berlinberga, Nodokļu departamenta direktore

Artūrs Radziviļčuks, Vecākais nodokļu konsultants


Sev interesējošu jautājumu varat iesniegt ŠEIT.

 Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00. 

ProToTips - Solis nākotnē

Eva Abdulina, Natālija Šindikova, Patrick Abbattista, Jeļena Solovjova, Inta Bušinska u.c., PROTOTIPS

Inovāciju ieviešana organizācijā, problēmu risināšana, jēgpilni procesi un pakalpojumi – par to konferencē “ProToTips – solis nākotnē”. Vairāk nekā 25 pieredzes Latvijas un pasaules pieredzes stāsti, kā dizaina domāšana spēj organizāciju problēmas pārvērst iespējā, ļaujot ieraudzīt būtiskāko un ilgtspējīgāko. Viss mainās un arvien skaidrāk iezīmējas sapratne, ka pēc pandēmijas viss būs mazliet citādāk. Ko sagaidīt un ko darīt tagad, lai mēs būtu gatavi pirmajam solim nākotnē? Daudz dzirdēts, ka veiksmei vajadzīga dizaina domāšana. Bet kas tā ir un kā tā notiek? Konferencē īpaši aicināti piedalīties vadītāji, personāla, komunikācijas, pakalpojumu un produktu attīstītāji, kā arī tie, kuri apzinās pārmaiņu nozīmi savā, savas organizācijas un sabiedrības attīstībā. Konferencē uzstāsies Latvijas un ārvalstu eksperti, kas parādīs, kā sistematizēti paņēmieni ļauj organizācijām ieraudzīt redzamo, taustāmo, inovatīvo, lai ar savu preci, procesu vai pakalpojumu kļūtu pieejamāki un saprotamāki saviem klientiem. Konferencē paredzēti 5 satura bloki, kas ļaus precīzi izprast dizaina domāšanas procesu:

 

Plašāk par konferenci un referentiem iespējams aplūkot ŠEIT.

HR nākotne: aktualitātes 2021. gadā

Arpi Karapetyan, Cascade People & Business

Šo vebināru vadīs viesis no Armēnijas - Arpi Karapetyan. Arpi ir HR jomas profesionāle, kur strādā jau vairāk kā 25 gadus, trenere, koučs, konsultante. 

Arpi piemīt plašas stratēģijas domātāja un pētnieka prasmes, tādēļ viņai patīk eksperimentēt ar rīkiem un metodēm, lai iegūtu labāko risinājumu katram konkrētam gadījumam. Viņa strādā Cascade People & Business un Armēnijas personāla vadības asociācijā, pasniedz lekcijas augstskolās. 


Vebinārā tiks runāts par iespējamiem cilvēkresursu pārvaldības attīstības virzieniem, pamatojoties uz Dilts loģiskajiem līmeņiem, kas aptver vidi, aktivitātes, iespējas, vērtības un cilvēkresursu pārvaldības identitāti dažādās nozarēs. Vebinārā tiks dots laiks jautājumiem un atbildēm, diskusijām. 


Vebināra valoda - angļu valoda

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Starptautiskā personālvadības diena

LPVA, LPVA

20.maijs jau ir kā tradīcija, kur tiek atzīmēta Starptautiskā personālvadības diena. Šī gada tēma ir "Shaping the new future" jeb "Jaunās nākotnes veidošana". 

Arī šogad, LPVA kopā ar biedriem, atzīmēsim šo dienu, lai godātu HR profesiju, novērtētu savu darbu, sava darba ieguldījumu uz organizāciju attīstību, un būt kopā. 

Starptautiskā personālvadības diena sniedz iespēju: 

- Atzīt HR un cilvēku praksi individuālā, starptautiskā, valsts, organizācijas līmenī

- Informēt par nozīmīgo ieguldījumu, ko šobrīd sniedz HR un šī profesija

- Parādītu kā mēs spējam strādāt, neskatoties uz izaicinājumiem vai grūtībām

Ja vēlies sociālajos tīklos atzīmēt šo dienu, izmanto tēmturus #HRshapingthenewfuture un #InternationalHRday


Šajā dienā parūpēsimies par sirsnīgu apsveikumu Radio Skonto un pusdienas laikā kopā pievienosimies Zoom platformā, lai viens otru apsveiktu. 

20.maija plāns:
 • visas dienas garumā klausies Radio Skonto, lai dzirdētu apsveikumu no Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas

 • Plkst. 9.20 konkurss Radio Skonto ar iespēju iegūt balvu

 • Plkst. 13.00 kopīga pievienošanās Zoom, lai viens otru apsveiktu. Būs muzikāls pavadījums un viesi no Gruzijas un Igaunijas.


Zoom pievienošanās saite:


https://us02web.zoom.us/j/82469354563 
Meeting ID: 824 6935 4563


Paldies par jūsu darbu un iesaisti, veidojot labāku darba vidi!


Dažādi motivācijas instrumenti dažādām paaudzēm Eiropā

Artūrs Piliksers, HR Optimum Solutions

Dažāda vecuma cilvēki dod priekšroku dažāda veida motivācijas instrumentiem. Ja ‘beibībūmeriem’ vissvarīgākā šķiet pensija un uzkrājums, tad ‘mileniāļiem’ tā ir 4.vietā no TOP 5 labumiem. Ja ‘beibībūmeri’ visvairāk novērtē veselības un labturības iniciatīvas no darba devēja, tad ‘Z paaudzei’ svarīgāki šķiet našķi un uzkodas darba vietā vai apmaksātas pusdienas.


Artūrs Piliksers pastāstīs, kāda ir Eiropas statistika dažādu paaudžu darbinieku vērtību skalā – kādi motivācijas instrumenti tiem ir svarīgi un ko tie novērtē. Noslēgumā vebināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunām iespējām personāla motivācijai Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā – Bonusu kartēm, kas ir parocīgs veids nodrošināt dažādām paaudzēm dažādus labumus.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Darba tiesību jaunumu ekspress vebinārs: Darba likuma grozījumi par darbinieku nosūtīšanu

Kristīne Patmalniece, ZAB, COBALT

Šī gada janvārī spēkā stājās pēdējie grozījumi Darba likumā. Tie ir aktuāli tiem darba devējiem un darba ņēmējiem, kuri saskaras ar darbinieku nosūtīšanu. 

Grozījumus Darba likumā var iedalīt trīs blokos: 

 • noteikumi, kas attiecas uz ārvalstu darba devējiem; 
 • Latvijas darba devējam saistošie pienākumi, nosūtot darbinieku uz ārvalstīm;
 • darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju (jeb pagaidu darba aģentūru) saistošie pienākumi.

Jaunais regulējums ievieš jaunas prasības un precizē jau iepriekš spēkā esošās, un vebinārā apskatīsim būtiskāko, kas jāņem vērā darba devējiem.

 

Vebināru vadīs zvērināta advokāte Kristīne Patmalniece, ZAB “COBALT”. Kristīne Patmalniece ir eksperte darba tiesību, uzņēmumu atbilstības un regulēto nozaru jomā. Viņai ir plaša pieredze nestandarta darba tiesību jautājumu risināšanā; Kristīne ir arī darba tiesībām veltītu publikāciju autore.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā ir bez maksas.

Eiropas perspektīvas cilvēkresursu un inovāciju jomā: kas tālāk?

Lucas Van Wees, NL

Pasaule attīstās, mainās darba tirgus, paaugstinās prasības gan darba tirgū, gan biznesā, līdz ar to inovācijas, idejas, pārmaiņas ir "new normal", lai spētu attīstīties un virzīties uz priekšu. Par Eiropas perspektīvām cilvēkresursu un inovāciju jomā stāstīs viesis no Nīderlandes - Lucas van Wees.

Vebinārā tiks runāts par:

 • galvenajām tēmām, kas veido darba un inovāciju nākotni;
 • kā strādāsim "jaunu" normu kontekstā;
 • cilvēkresursu sistēma nākotnes darbaspēka pārvaldībai.

Par lektoru: Lucas  van Wees - biji EAPM prezidents (2018-2020) un ir globālās organizācijas WFPMA valdes loceklis. Strādājot EAPM, guvis plašu pieredzi ar vairāk kā 250 000 HR jomas profesionāļiem Eiropā. Lucas strādājis ar prestižiem uzņēmumiem, kā Philips, Shell, KPN, KLM un kopš 2016. gada strādā par HR direktoru Amsterdamas lielākajā universitātē- Amsterdamas universitāte. Lucas ir līdzautors vai redaktors 4 grāmatām un publicējis dažādus starptautiskus rakstus. Plašāks apraksts par Lucas pieejams šeit - CV_VanWees.pdf


Vebinārs notiks angļu valodā, tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalība pasākumā ir Eur 45.00

Pieredzes apmaiņas pasākums: attālinātā darbinieku atlase un ievadīšana darbā

Dina Mahte, Webhelp Latvia, SIA

Neskatoties uz pārmaiņām, izaicinājumiem 2020.-2021. gadā, Covid-19 laikā Webhelp Latvia tika pieņemti vairāk kā  300 darbinieki un atvērts jauns birojs. Kā veiksmīgi nodrošināt  jaunu darbinieku atlasi un darbu uzsākšanu attālinātā darba režīmā? Galvenās mācības un izaicinājumi jauno darbinieku pieņemšanai darbam no mājām COVID laikā.

Vebināru vadīs Dina Mahte – Webhelp Personāla vadītāja Baltijā, Ukrainā un Somijā. 


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā ir Eur 45.00.

Tiešsaistes biznesa gravitācijas spēle "GRAVITĀCIJA"

Valdis Puriņš, Nordic Group, SIA

27. April, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

Gravitācija – tā ir tiešsaistes biznesa galda spēle, kura īsā laikā veido uzticību un savstarpējās “pievilkšanās” efektu starp darbiniekiem, kuri strādā komandā, bet attālināti. 

Spēle dod iespēju:

 • Veidot ciešākas saites starp dalībniekiem caur kopējām interesēm, pieredzi un hobijiem.
 • Palielināt savstarpējo uzticēšanos komandā.
 • Izveidot īpašu klimatu un savstarpēju atbalstu komandā.
 • Uzlabot sadarbību attālinātā un kros-funkcionālā komandā.

Spēles vadlīnijas veidojoši jautājumi:

 • Personība, Kolektīvs, Komanda?
 • Kā tu redzi citus un kā citi redz tevi?
 • Kā dzird tevi un ko dzirdi tu?
 • Kā ievērot to, kas ir svarīgi kolēģiem?
 • Kā pateikt to, kam ir nozīme?
 • Kā būt blakus pat attālumā?
 • Attiecību dimensijas.

Rezultāts:

 • Ātra klimata uzlabošana kolektīvā.
 • Uzlabota savstarpējā saskarsme.
 • Dziļāka izpratne par komandas biedriem.
 • Uzlabotas klausīšanās prasmes.
 • Pozitīva komandas saliedēšana.
 • Ātra harmonisku attiecību nodibināšana kolektīvā.

Norise:

 • Spēle notiek tiešsaistē, Zoom aplikācijā. Tajā satiekas dalībnieki, treneris un galda spēle. Treneris moderē procesu, kas nemanot iesaista dalībniekus spēlē. Viss process notiek dinamiski, aizraujoši un ar komandu vienojošu efektu.

Nordic Group piedāvā arī citas mācību programmas, izmantojot galda spēles un simulācijas, attālinātā formātā. Plašāka informācija: www.nti-group.net 


Šajā spēlē vietu skaits ir ierobežots- līdz 20 personām.

Spēle tiek organizēta online. Piekļuves saite uz spēli tiks nosūtīta e-pastā dienu pirms pasākums.

Digitālā transformācija HR

Ilona Lott, Estonian Human Resources Management Association

21. April, 2021, 14:00 - 15:30
Apraksts

Šo vebināru vadīs viesis no Igaunijas, Igaunijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, CIPD dalībniece, sertificēts koučs, mentors, labbūtības psiholoģe - Ilona Lott. Vairāk par viesi varat iepazīties šeit - Ilona Lott_profile.docx

 Ilona ir eksperte ar vairāk kā 25 gadu pieredzi tādās jomā, kā stratēģiskā cilvēkresursu vadība, kultūra un pārmaiņu vadība, līdervadība, komandas un individuālā iesaiste, digitālā transformācija organizācijās, daba pārmaiņas.

Vebināra laikā uzzināsiet:

 • Digitālā transformācija personālvadībā - Kāpēc? Kā? Kad?
 • Kādas ir tehnologīju tendences, kas ietekmē personālvadības darbību?
 • Kāpēc digitālajām pārmaiņām personālvadībā ir izšķiroša nozīme uzņēmējdarbībā?
 • Kā kļūt par digitāli gudru personālvadības līderi? Ar ko sākt? Kad ir īstais laiks?


Vebināra valoda: angļu valoda

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Kā ir mainījusies Latvijas darba ņēmēju piesaistība savai darba vietai un kāds ir darbinieku skatījums par Latvijas organizāciju sniegumu?

Dace Goško, Ilze Gansone, KANTAR

20. April, 2021, 14:00 - 16:00
Apraksts

LPVA seminārs_20.04.2021_prezentācija.pdf

Laikā, kad uzņēmumi aizvien biežāk saskaras ar nepieciešamību stāties pretī jaunai realitātei un izaicinājumiem personālvadības jomā, ir vērtīgi uzzināt, kā paši darba ņēmēji vērtē savu darbavietu, cik apmierināti viņi ir un vai un kā ir mainījusies viņu piesaistība?

Šī gada sākumā vadošā pētījumu kompānija Kantar, izmantojot specializēto TRI*M™ Darbinieku piesaistības (TRI*M Employee commitment) un inovatīvo Augsta snieguma organizācijas (HiPO – High Performance Organisations) metodi, veica reprezentatīvu Latvijas darba ņēmēju pētījumu ar mērķi noskaidrot, kāda ir Latvijas strādājošo piesaistība savai darbavietai un kāds ir Latvijas uzņēmumu / iestāžu snieguma vērtējums darbinieku skatījumā.


Pētījums tiek realizēts regulāri reizi divos gados jau kopš 2005.gada un tā rezultāti sniedz atbildes:

 • Kādas ir darba vides tendences Latvijā un kā darbinieki ir pielāgojušies jaunajai situācijai?
 • Kāda ir Latvijas strādājošo piesaistība savam darbam un darba vietai? Vai un kādas izmaiņas darbinieku piesaistībā ir notikušas pēdējo divu gadu laikā?
 • Kāda ir darbinieku situācija Baltijā?
 • Kas raksturo augsta snieguma organizācijas (HiPO)? Vai Latvijas uzņēmumi / iestādes darbinieku vērtējumā ir augsta snieguma organizācijas? 
 • Kādas darbinieku skatījumā ir Latvijas uzņēmumu / iestāžu stiprās un pilnveidojamās puses to veiksmīgai attīstībai un pārvaldībai?


Ar pētījuma rezultātiem Jūs iepazīstinās:

 • Dace Goško, Kantar Vecākā klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, M.Sc. socioloģijā un M.Sc. menedžmentā
 • Ilze Gansone, Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, M.Sc. socioloģijā 


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Konference "Iedvesmai un Jaudai 2021"

Kārlis Danēvičs, Uldis Pāvuls, Andris Šuvajevs, Jānis Brūns, Kaspars Zlidnis, Trainify

16. April, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

Smelties iedvesmu un uzlādēt sevi visas dienas garumā varēs konferencē Iedvesmai un Jaudai 2021. LPVA biedri var iegūt papildus 5% atlaidi!


Konferences runātāju komanda dalīsies ar saviem stāstiem, lai iedvesmotu un piešķirtu jaudu katram konferences dalībniekam.

Pauzēs starp runātājiem - dzīvajā, tiešsaistē uzstāsies Kaspars Zlidnis, grupa DAGAMBA, Sandis Inzelbergs. Būs jaudīgi!!!

Šajā saitē satura pieteikums: https://www.trainify.lv/iedvesma


P.S. Starp konferences runātājiem: Kārlis Danēvičs, Uldis Pāvuls, Andris Šuvajevs, Jānis Brūns, Kaspars Zlidnis, Kaspars Vendelis, Olga Kotova, Sanda Dejus, Egija Gailuma, Olga Kazaka, Dmitrijs Kalniņš-Bergs


LPVA biedri var iegūt papildus 5% atlaidi ievadot Promo kodu "LPVA"  

Ja konferencē ir interese piedalīties vairāk kā 20 dalībniekiem no 1 organizācijas, lūgums sazināties ar Viktoru Pedčenko,viktors@trainify.lv, tiks sagatavots izdevīgs cenu piedāvājums.


Trainify ir biznesa treniņu, mācību un konferenču pakalpojuma sniedzējs -tas viss pieejams pie Trainify. Ja šie pakalpojumi Jums ir svarīgi attīstīt, tad apmeklē mājaslapu https://www.trainify.lv

PADOMES IKGADĒJAIS NOVĒRTĒJUMS – process, metodes, pielietojums

Kristīne Āboltiņa, Fontes Latvia

15. April, 2021, 15:00 - 17:00
Apraksts

Fontes piedāvā jaunu risinājumu “Valsts kapitālsabiedrību Padomes ikgadējais novērtējums”, kas  ir izstrādāts atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra “Vadlīnijām padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai” un OECD labai praksei, taču piedāvā arī daudz plašākas iespējas atbilstoši kapitālsabiedrības specifiskajām vajadzībām un izaicinājumiem, kā arī veicina korporatīvās pārvaldības labo praksi.

Mēs redzam, ka šobrīd īpaši svarīgi ir stiprināt Padomes darba efektivitāti, stratēģisko redzējumu un risku pārvaldību, lai spētu sasniegt augstākos mērķus mūsdienu izaicinošajā vidē.

Aicinam Valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus pieteikties vebināram “PADOMES IKGADĒJAIS NOVĒRTĒJUMS – process, metodes, pielietojums”, kura ietvaros mēs iepazīstināsim ar novērtēšanas metodēm, mūsu piedāvāto risinājumu un atbildēsim uz jautājumiem.

Vebināru vadīs Fontes valdes priekšsedētāja Kristīne Aboltiņa.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Konference "Present to Succeed"

Mark Bowden, Katya Kovalenko, Chase Hughes, Shawn Villaron, Present to Succeed

15. April, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

Vairāku dienu garumā mācies no labākajiem runātājiem pasaulē un iegūsti praktiskus padomus, trikus, stratēģijas, kā sagatavot, noformēt un sniegt patiesi efektīvas prezentācijas. 

Šajā konferencē uzstāsies vairāk kā 30 runātāju, vairāk kā 20 sesijas, 4 meistarklases. Par programmu un konferenci skatīt ŠEIT.

Stāsts - uzzināsi kā veidot stāstu, lai to uztvertu auditorija.

Dizains - iedvesmosies un radīsi principus, kurus varēsi ievērot veidojot prezentācijas, lai atstātu iespaidu uz auditoriju.

Vēstījums - atklāsi ieteikumus no pieredzējušiem runātājiem, ko drīkst un nedrīkst, un kā nodot vēstījumu auditorijai.

Rīki - uzzināsi slepenos padomus un rīkus, ko izmanto prasmīgi runātāji.


LPVA biedriem biļešu iegādei pieejama 50% atlaide, izmantojot atlaižu kodu "LPVA%50"

Ja ir kādi jautājumi par konferenci vai ir interese piedalīties konferencē no vienas organizācijas vairāk kā 10 personām, lūgums sakontaktēties ar Blagovest Papagalski, blago@356labs.com 

Darba tiesību jaunumi: Darbinieku apmācību organizēšana 

Lāsma Kramiņa, Jānis Ciguzis, ZAB, BDO LAW

14. April, 2021, 13:00 - 14:00
Apraksts

Kvalificēts darbinieks ir jebkura uzņēmuma vērtība, ko var pamatoti uzskatīt par vienu no uzņēmuma attīstības priekšnoteikumiem, tāpēc darba devēji ir gatavi investēt ievērojamus resursus savu darbinieku kompetences pilnveidošanā. Tomēr aktuāls ir jautājums par investīciju atdevi, proti, darba devējam pastāv pamatota interese sagaidīt, ka darbinieks, kuram apmaksātas papildu profesionālās apmācības, vismaz noteiktu laika periodu savas jauniegūtās zināšanas un prasmes izmantos esošā darba devēja labā, nevis uzreiz vai pēc neilga laika aizies strādāt pie konkurentiem vai dibinās savu uzņēmumu.

Darbinieku apmācības ir dažāda veida – obligātas, fakultatīvas, tieši saistītas ar profesionālo pienākumu izpildi un citu kompetenču attīstošas apmācības. Turklāt, tās var būt gan darba devēja finansētas, gan līdzfinansētas. Vebinārā tiks aplūkoti tādi jautājumi kā apmācību veidi un to nošķiršana, apmācību organizēšanas juridiskie un praktiskie aspekti. 

Vebināru vadīs ZAB, BDO LAW juristi:

Jānis Ciguzis ir līdzautors 2020. gadā atkārtoti izdotajam sējumam “Darba likums ar komentāriem”, kā arī vairāku publikāciju autors par aktuāliem komerctiesību un darba tiesību jautājumiem. Jāņa ikdienas darbs visciešāk saistīts ar komerctiesībām, tomēr pieredze gūta arī konsultējot uzņēmumus sarežģītos darba tiesību jautājumos. Savukārt Lāsma Kramiņa ir juriste, kura ir guvusi pieredzi ārpustiesas strīdu risināšanā un tiesvedībās, kā arī ir darba tiesībām veltītu publikāciju autore.

! Lūgums līdz 5. aprīlim iesūtīt savu interesējošo jautājumu par darba tiesību jaunumiem par darbinieku apmācību organizēšanu. Savu interesējošo jautājumu varat iesniegt ŠEIT! Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas vebināra laikā.

Vebinārs tiks organizēts online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN). 

Darba, prasmju un mācīšanās nākotne: sekas cilvēkresursu jomā

Rob Veersma, EAPM, Gazprom International Training

8. April, 2021, 11:00 - 13:00
Apraksts

Graujoši jauninājumi rada jaunas nozares un uzņēmējdarbības modeļus un iznīcina vecos. Jaunajām tehnoloģijām, datu analīzei un sociālajiem tīkliem ir milzīga ietekme uz to, kā cilvēki sazinās, sadarbojas un strādā. Daudzas no rītdienas lomām un amatu nosaukumiem būs tie, par kuriem mēs vēl neesam domājuši.

 • Ko darba nākotne nozīmē mācībām un attīstībai — kā cilvēkresursu speciālistiem būs jāpielāgojas mūsdienu darbaspēka vajadzībām? Kas ir jāapsver un kur vajadzētu būt prioritātēm?
 • Kā efektīvi iesaistīt savus darbiniekus, mudinot viņus uzņemties atbildību par savām mācībām un nepārtrauktu attīstību?


Šo vebināru vadīs viesis no Nīderlandes - Robs Veersma. Robam ir plaša, starptautiska darba pieredze Gazprom International Training un Eiropas Personāla vadīšanas asociācijā, kur koncentrējas uz apmācību sniegšanu, integrēšanu, izmanto organizatorisku efektivitātes pieredzi, lai uzlabotu uzņēmuma sniegumu. Robam ir plaša pieredze uzstājoties starptautiskās konferencēs un vairāk kā 25 gadus strādā un fokusējas uz starptautisko "onboarding" procesu, virtuālo komandas vadību un līderību.


Vebināra valoda - angļu valoda

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

KO DARĪT UN KO NEDARĪT - ar klīniskā psihologa brillēm uz personāla atlases saturu!

Daiga Vintere, Sanita Aišpure, MY HR

7. April, 2021, 15:00 - 17:00
Apraksts

Pieņēmumi, paradumi, stereotipi  pret faktiem un pierādījumiem. Kādas ir  kļūdas personāla atlasē, redzētā interpretācijā - ko ar to darīt? Ko mainīt, lai cerības ir realitāte?

Ko piedzīvojam kuģojot atlases un cilvēkresursu jūrās un kā samazināt vilšanos, palielināt pareizo cilvēku izvēli jeb jā prast izzvejot  “īsto zivi”. Šajā vebinārā lektores:

 • Piedāvās praktiskus & efektīvus “navigācijas” kompasus un kartes ( instrumentus) Personāla vadības  profesionāļiem, lai veiksmīgāk izkuģotu darbinieku  atlases jūrās un neuzdurtos uz dreifējošiem aisbergiem.
 • Sniegs ieteikumus kā pamanīt un atpazīt aisbergu redzamo daļu un kā apzināties neredzamo daļu? Jeb psiholoģijas “tips & tricks” par to kā mūsu psihe mēdz mūs apmuļķot. 
 • Apskatīs kādas ir iespējas personāla  atlasēs palaist garām būtiskus signālus, kas signalizēja par “katastrofu” vai arī kā palaižam garām izcilus talantus un potenciālu paļaujoties uz “stereotipiem” zināšanu trūkumu interpretēt acīm redzamo un tikko uzzināto?

Mēdz teikt, līdz ko bāka ir ieraudzīta...pārējā jūra jau ir pārvarama. Cik spoža ir Tava bāka? Vai tā rāda pareizu, precīzu un nekļūdīgu virzienu personāla atlasē? 

 • Kā maksimāli efektīvi atklāt - kas ir mūsu zvejas tīklos?
 • Kā pamanīt aisbergus jeb būtiskas neatbilstības?
 • Kas mūs apmāna un iepūš miglu acīs?
 • Kā nobrūk mūsu kompasi un atlases radari?
 • Kurus signālus nevajadzētu ignorēt?
 • Kā un vai mūs apmāna intuīcija, ķermenis?

Šajā tikšanās reizē atklāsim neredzamās aisbergu daļas, lai veiksme tiek balstīta uz zināšanām! 

Vebināru vadīs My HR attīstības partnere un klīniskā psiholoģe Sanita Aišpure ar desmitiem tūkstošiem personāla psiholoģiskās novērtēšanas stundu pieredzi un Daiga Vintere, uzņēmums My HR vadītāja.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. 

Ja vēlies, lai pievēršam uzmanību Tavam jautājumam, uzdod to jau laicīgi atsūtot  uz birojs@myhr.lv līdz 1.aprīlim.


MY HR komanda piedāvā aprīlī un maijā darbnīcu "Redzamais un neredzamais personāla atlasē "Kā neuzdurties dreifējošam aisbergam cilvēkresursu jūrā"". Šajās nodarbībās tiks celtas zināšanas un apgūtas jaunas zināšanas no psiholoģijas, kā arī metodes, kuras Tev būs laiks izmēģināt un atgriezties ar atziņām nākamajā nodarbībā! Par pirmā moduļa datumiem un dalības maksu skatīt šeit

Atgriezeniskā saites kultūra Latvijā

Anita Gaile, Agnese Krīgere, Anita Gaile Consulting, SIA

24. March, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

Atgriezeniskā saite LPVA.pdf

Agnese Krīgere (Riseba maģistratūras studente) padalīsies ar sava maģistra darba pētījuma rezultātiem par atgriezeniskās saites sniegšanas vidi Latvijā un tās ietekmi uz darbinieku motivāciju. Kam tad ir lielāka ietekme - vadītāju vai kolēģu sniegtajai atgriezeniskajai saitei un kas tad uzlabo motivāciju un darba sniegumu - pozitīva vai kritiska atgriezeniskā saite.

Anita Gaile, PhD (Anita Gaile Consulting) novadīs praktisku meistarklasi par atgriezeniskās saites sniegšanas likumiem un struktūru, kas tapusi iedvesojoties no Brene Brown filozofijas.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Radošuma industriju konference "Subject:Creativity"

Viesturs Kairišs, Jānis Šipkēvics, Dita Lūriņa-Egliena, Una Rozenbauma u.c., Subject:Creativity

19. March, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

19. martā norisināsies radošuma konference “Subject: Creativity” uz kuru aicināti arī visi Latvijas personāla vadīšanas asociācijas biedri

Konferencē kā ik gadu savās zināšanās un pieredzē dalīsies 20 radošās izcilības, pārstāvot dažādas darbības jomas, taču mainījies vien formāts, kādā tiksimies – šogad konferences norise paredzēta tiešsaistē. Kā vadmotīvi būs radošuma rutinizēšana, sevis disciplinēšana radošiem procesiem un darbam, izcilu personību atziņas un ieteikumi sava radošuma attīstīšanai. 

Konferencē uzstāsies lektori, kuri pārstāvēs atšķirīgas radošās jomas un dalīsies prakstiskos padomos, kas balstīti katra paša pieredzē. Dalību konferencē jau apstiprinājuši:

 • Lolita Ritmanis (latviešu izcelsmes ASV komponiste, prestižās "Emmy" balvas laureāte), 

 • Arnis Sauka (SSE Riga profesors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors),

 • Juris Rubenis (Integrālā Izglītības institūta dibinātājs un lektors),

 • Georgs Rubenis (fonda “Plecs” valdes loceklis),

 • u.c.

Personāla vadības asociācijas biedriem ir iespēja saņemt 15 EUR atlaidi dalībai, reģistrācijas formā pievienojot kodu: STLPVA

Vairāk par konferenci skatīt ŠEIT

Mērķtiecība kā dzīvesstils

Āris Birze, SPIIKIIZI

18. March, 2021, 10:00 - 12:00
Apraksts

"Ja tu nezini, ko gribi, saņemsi to, kas paliek pāri!" 

Centīsimies atbildēt uz dažiem jautājumiem: Vai mērķtiecība ir priekš visiem? Kāda jēga būt Mērķtiecīgam/-ai? Kā noturēt fokusu un motivāciju uz mērķiem? No medijiem esam apguvuši to, ka mērķtiecība ir kaut kas priekš citiem vai tikai lielajiem uzņēmējiem, bet kā padarīt mūsu ikdienu daudz fokusētāku? Būtu jauki mazliet vairāk izskaust facebook driftēšanu, iespiest vēl vienu grāmatu savā nedēļas plānā, paveikt vēl to vienu darbiņu pirms dienas beigām.  

Kognitīvā distribūcija ir veikls apzīmējums tam, kā mums pieejamās ikdienas lietas pārvērst mērķtiecības atgādinātājos, lai atcerētos par to, kas pašam svarīgi. Būtu jauki 2021. gadu turpināt ar gandarījuma sajūtu pārskatot savu progresu, nevis bailēm par to, cik laika jau ir pagājis un paša mērķi ir tikai kā nerealizējams sapnis galvā. 

Seminārā aprunāsim produktīvas un uzreiz ikdienā pielietojamas idejas.


Vadītājs: Āris Birze - vairāku grāmatu autors, izaugsmes treneris, kafejnīcas SPIIKIIZI vadītājs, Biznesa Līderu Grupu organizētājs.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Nākotnes izaicinājumu konference "CILVĒKFAKTORS"

Zanda Rubene, Artūrs Miksons, Diāna Zande, Ralfs Upmanis u.c., CILVĒKFAKTORS

18. March, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

Mīts: Organizācijas rezultātus var paaugstināt, tikai rodot aizvien jaunus efektivitātes risinājumus, ieviešot tehnoloģijas, optimizējot procesus un uzstādot jaunus mērķus. Mūsu pārliecība - visu izšķir cilvēkfaktors. Gan tajā, kā jaunas ieceres tiks ieviestas un pieņemtas, gan tajā, kādi mērķi tiks uzstādīti un kādi rezultāti - sasniegti. Jau tāpat saspringto darba ikdienu šobrīd pavada tas, ka daudzi no mums ir noguruši, nīgri un neapmierināti. To bieži redzam sevī, kolēģos, klientos, sadarbības partneros. Taču biznesa un organizāciju mērķi ir jāsasniedz vienalga. Ko ar to visu iesākt, vadot organizāciju, nodaļu, komandu un procesus? Arī šis gads neiztiks bez ikgadējās nākotnes izaicinājuma konferences "CILVĒKFAKTORS", tikai savādākā formātā. Konferenci katrs baudīsim mājās pie ekrāniem.

Konferencē uzstāsies lektori, kuri pārstāvēs atšķirīgas radošās jomas un dalīsies praktiskos padomos, kas balstīti katra paša pieredzē.

Vairāk par konferenci skatīt ŠEIT.

Personāla vadības asociācijas biedriem ir iespēja saņemt 15 EUR atlaidi dalībai, reģistrācijas formā pievienojot kodu: STLPVA (kods aktīvs no 01.02.)

LPVA biedru kopsapulce

Eva Selga, LPVA

11. March, 2021, 14:00 - 16:00
Apraksts

Cienījamie kolēģi!

2021.gada 11.martā pulksten 14.00 tiek izsludināta biedrības Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas, turpmāk LPVA, ikgadējā biedru kopsapulce.

Sakarā ar Covid-19 radušos situāciju, sapulce tiek organizēta attālināti - tiešsaistē, Zoom platformā. Trīs dienas pirms sapulces, uz biedru norādīto e-pastu, tiks nosūtīta saite, kuru izmantojot biedri varēs piekļūt attālinātajai sapulcei. Sapulcē bez īpaša pilnvarojuma var piedalīties un balsot LPVA reģistrēta uzņēmuma kontaktpersona vai fiziskais biedrs. Ja sapulcē piedalās cita persona, lūdzam iesniegt pilnvaru, nosūtot to uz e-pastu: lpva@lpva.lv.

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. pantu, kopsapulces laikā balsošana tiks veikta attālināti, tai skaitā par visiem kopsapulces darba kārtības jautājumiem. Sīkāka informācija par balsošanas kārtību tuvākajā laikā tiks nosūtīts informatīvā ziņojumā.

Neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt uz lpva@lpva.lv 


Zoom piekļuves saite 11. marta biedru kopsapulcē:

https://us02web.zoom.us/j/84090389708

Meeting ID: 840 9038 9708

Tendences: Covid-19 ietekme uz organizācijām 2021. gadā

Kristiāna Boša, Fontes Executive Search, SIA

3. March, 2021, 14:00 - 15:15
Apraksts

LPVA_ 03.03.2021_KB.pdf

Gandrīz gadu dzīvojam pandēmijas varā, un savā ikdienā izjūtam gan ierobežojumus, gan neērtības, gan pārmaiņas. Tieši tāpat dažādu izmaiņu spiedienam ir pakļautas organizācijas. Fontes Latvia seko līdz tam, kā organizācijas pielāgojas jaunajiem apstākļiem un kādas izmaiņas novērojamas darba tirgū. Šoreiz runāsim par to, kā pandēmijas otrais vilnis skāris organizācijas – kas satrauc organizācijas un kādi lēmumi tiek pieņemti attiecībā uz darbiniekiem, par tendencēm labumu grozā un arī par prognozēm atalgojuma pārskatīšanai, dalīsimies ar informāciju no kaimiņvalstīm un ar tendencēm pasaulē.

Vebināru vadīs Fontes Executive Search konsultante Kristiāna Boša

Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Diskusija - Psihoemocionālā noturība darba vietā krīzes apstākļos

G. Dambe, S. Kandele, K. Āboltiņa, I. Zirne, B. Brasliņa, LPVA, SIA "Vidzemes slimnīca", Fontes executive search, Circle K, Veselības ministrija

24. February, 2021, 14:30 - 16:00
Apraksts

2020.gads nesa daudz izaicinājumus, neskaidrības, emocijas, nepieciešamību pēc pielāgošanās, pārmaiņas. Vēl vairāk kā nekad aktuāli kļuva jautājumi par stresa pārvaldību, laika plānošanu, privātās dzīves un darba balansu, emocionālo labbūtību, fizisko labbūtību. Ne tikai darbiniekiem nācās pielāgoties un būt psihoemocionāli noturīgiem un pacietīgiem, bet šis laiks arī vadītājiem bija grūts. Nācās saskarties ar situācijām, kurām bija jāmeklē nestandarta risinājumi, lai spētu nodrošināt darbu visiem darbiniekiem tik pat labā kvalitātē kā tas bija iepriekš. Drīz būs vairāk kā gads, kopš dzīvojam ārkārtas situācijā, pielāgojamies, ievērojam drošības pasākumus, strādājam no mājām. Šis ir ilgs laiks un var atstāt ietekmi uz veselību. Ko darīt darbiniekiem, lai neizdegtu, noturētu psihoemocionālo noturību stresa apstākļos, kā reaģēt uz krīzes apstākļiem un pārmaiņām? Ko darīt vadītājam, lai uzlabotu komandā mikroklimatu, kā vadīt komandu attālināti, kā veltīt darbiniekiem pietiekoši daudz uzmanību, kā ieviest pārmaiņas uzņēmumā? Šīs tikai daļa par ko tiks runāts šajā diskusijā.

Diskusiju moderēs Gundega Dambe, LPVA valdes priekšsēdētājas vietniece, 

diskusijā piedalīsies Sanita Kandele, SIA "Vidzemes slimnīca" personāla vadības daļas vadītāja, Kristīne Āboltiņa, Fontes Executive Search valdes priekšsēdētāja, Ieva Zirne, Circle K Business Centre,  vecākā HR biznesa partnere, Baiba Brasliņa, Veselības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Jaunas iespējas personāla motivācijai Baltijas līmenī– Bonusu karte

Artūrs Piliksers, HR Optimum Solutions

23. February, 2021, 13:00 - 14:00
Apraksts

Bonusu karte_HR Optimum.pdf

Bonusu karte_LPVA_HR Optimum_prezentacija_23.02.21.pdf

Patiesas rūpes par saviem darbiniekiem šodien vairs nav tikai produktivitātes un motivācijas faktors – tas stiprina sociāli atbildīga darba devēja reputāciju un paspilgtina kompānijas tēlu darba tirgū. Motivācija ir viens no spēcīgākajiem impulsiem, kas katru no mums stimulē sasniegt nospraustos mērķus, un pareiza motivācija ir vairāk kā puse no panākumiem ikvienā procesā. Tieši bonusi taustāmā veidā, kas nes uzņēmuma vārdu, akcentē pārdomātu un rūpīgu pieeju no darba devēja puses, piešķir papildu stimulu darbinieku ikdienai, degsmi darbā un vēlmi būt vēl labākiem jau zemapziņas līmenī.

Šajā tikšanās reizē tiksiet iepazīstināti ar Bonusu karti, kas ir inovācija personāla motivācijai Baltijas līmenī. Atkarībā no darbinieku vēlmēm un kompānijas personāla politikas, jūs varat darbiniekiem piešķirt katram dažādus bonusus un bonusu apmērus, piemēram, apmaksātus ēdināšanas, veselības aprūpes vai sporta nodarbību izdevumus, lai personalizētu savu pateicību par darbinieka ieguldījumu uzņēmuma attīstībā vai novērtētu darbinieku lojalitāti.

Tikšanās laikā uzzināsiet, kas ir Bonusus karte, ko tā sniedz darbiniekiem un kāds ir ieguvums darba devējiem. 

Par inovāciju personāla motivācijai Baltijas līmenī prezentēs Artūrs Piliksers, CEO, HR Optimum Solutions.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

Darba tiesību jaunumi: Atvaļinājumu piešķiršana

Linda Lielbriede, Stella Kaprāne, BDO Law

18. February, 2021, 13:00 - 14:00
Apraksts

Popularitāti arvien nav zaudējis atvaļinājumu piešķiršanu un pieprasīšanas tiesību temats – darbinieki šķietami baidās izmantot atvaļinājumus, savukārt darba devēji nemudina darbiniekus izmantot atvaļinājumus. Tiesu praksē skaidrots, ka atvaļinājumu piešķiršanas jautājumos par tā izmantošanu atbildīgs ir arī darba devējs, jo nevienam darbiniekam nav pienākuma strādāt, pilnībā ignorējot savas tiesības uz atpūtu, atvaļinājumu neizmantojot vai vairākkārtēji pārceļot, tomēr arī darbiniekam ir jāizmanto atvaļinājums, ja tāda iespēja tikusi dota no darba devēja puses. Tematā būtu aplūkojams jautājums, kā rīkoties, ja pats darbinieks ilgstoši neizmanto atvaļinājumu vai ja darba devējs nerod iespēju ilgstoši atrast iespēju darbiniekam doties atvaļinājumā.


Seminārā ar savu pieredzi, normatīvo aktu jaunumiem un jaunākās tiesu prakses atziņām dalīsies ZAB “BDO Law” juristes L. Lielbriede un S. Kaprāne. Linda Lielbriede ir juriste, kuras specializācija ir strīdu risināšana un tiesvedības, Stellas Kaprānes specializācija ir darba tiesības un civiltiesības. Vebinārā tiks aplūkots atvaļinājuma piešķiršanas un pieprasīšanas tiesību regulējums, vēršot uzmanību gan uz minēto tematu normatīvo regulējumu, tā grozījumiem, tiesu praksi un dažādiem praktiskajiem aspektiem un piemēriem.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.


Darbinieku akciju (daļu) opcijas – jaunās iespējas

Andris K. Bērziņš, Sandija Novicka, Toms Šulmanis, ZAB, COBALT

18. February, 2021, 11:00 - 12:00
Apraksts

Vebinārā runāsim par Komerclikuma un likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumiem, kas ļauj darbiniekiem piešķirt SIA kapitāla daļu pirkuma tiesības (opcijas), izmantojot nodokļu atvieglojumu.

Programmā:

 • Daļu opcijas: kādēļ tas ir tik būtiski jaunuzņēmumiem?
 • Kā pareizi piešķirt akciju (daļu) opcijas un kapitāla daļas?
 • Priekšnosacījumi nodokļu atvieglojuma izmantošanai
 • Nodokļu ietekme, darbiniekam tālāk pārdodot daļas

Vebināru vadīs Andris K. Bērziņš, Change Ventures vadošais partneris, TechHub Riga līdzdibinātājs,

                          Sandija Novicka, COBALT partnere,

                          Toms Šulmanis, COBALT partneris.

Vebinārs tiek organizēts online, MS Teams platformā.


Reģistrēšanās uz pasākumu ŠEIT.

Saruna ar Lailu Jembergu - motivācija, pārmaiņas

Laila Jemberga, SIA, Komercizglītības centrs

16. February, 2021, 11:00 - 12:00
Apraksts

Aicinām uz tiešsaistes semināru ar Komercizglītības centrs (KIC) biznesa treneri, ārsti, pieredzējušu žurnālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti Lailu Jembergu.

Vairāk kā 14 gadu pieredze veidojot mācību risinājumus un sniedzot atbalstu vadītājiem biznesa treniņos un konsultācijās.

Neierasta formāta pasākumu veidosim kā sarunu un diskusiju par Jūsu iesūtītajiem un publiski sniegtajiem jautājumiem par motivācijas, pārmaiņu vadības kā arī savstarpējo attiecību tēmu.

Trenere specializējas starppersonu attiecību neirobioloģijā. Vadības procesu un motivācijas konsultācijas sniedz no smadzeņu darbības aspektiem.


Aktuālie jautājumi:

 • Kā HR vadītājam būt – starpnieks starp rezultātu un labsajūtu?
 • Vai PATIESI iespējams paaugstināt darbinieku motivāciju, vai TOMĒR tikai to izprast? 
 • Kas nosaka/ veido mūsu attieksmi pret pārmaiņām, darbu, attiecībām?
 • Kā stiprināt sevi, lai stiprinātu komandu?
 • Un jautājumi, kas tiks iesūtīti no sarunas dalībnieku puses.

 

Pievienot sev aktuālo jautājumu sarunai varat ŠEIT.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Pārmaiņu meistarības pamati

Agnis Stibe, Transforms.me

10. February, 2021, 14:00 - 17:00
Apraksts

Daudzi vēlas uzlabot savu dzīvi un profesionālo darbību. Uzņēmumu vadītāji vēlas paaugstināt veiktspējas rādītājus un iegūt skaidrāku skatu nākotnē. Kas traucē? Izrādās, ka tā ir mūsu pašu cilvēka daba. Precīzāk, mūsu ierobežotās zināšanas par to un veidiem, kā to mainīt. Pārāk ilgi ir pastāvējis uzskats, ka pārmaiņu veicināšanai ir jālieto ārējie ietekmētāji. Populārākie ir burkāns un pātaga, vai citiem vārdiem, balva un sods. Pieredze ir parādījusi, ka šiem rīkiem ir ierobežota spēja panākt ilgtermiņa pārmaiņas – transformāciju. Vecmodīgo rīku vietā ir iespējams izmantot dabas doto – sociālo ietekmi. Zināšanas par to, kā katrs no mums nepārtraukti maina domas un rīcību, vadoties no apkārt esošajiem cilvēkiem. Šīs iespējas izpausmes var pastiprināt izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un to prasmīgu noformēšanu. Papildus tam, ir nepieciešams tuvāk apskatīt arī katrā esošo iekšējo pārmaiņu gudrību – transformācijas gēnu. Tā ir apziņa par bezgalīgu iespēju mainīties ikvienam jebkurā laikā, kad vien to patiesi vēlas.


Prof. Agnis Stibe — trīskāršs TEDx runasvīrs un TRANSFORMS.ME dibinātājs, kas piedāvā metodi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai. Viņa transformācijas meistarklases jau apceļojušas piecus kontinentus, palīdzot uzņēmumiem un sabiedrībām sekmēt sen lolotās pārmaiņas, kā arī stiprināt gatavību nemitīgi mainīgajai pasaules ikdienai. Šobrīd viņš ir atzīts zinātniskais padomnieks un uzņēmumu konsultants. Transformācijas profesors un Mākslīgā intelekta programmas direktors EM Normandijas biznesa skolā. Silīcija ielejā dibinātās Transformējošo tehnoloģiju sabiedrības līderis Parīzē. Transformējošās pilsētvides pētniecības pamatlicējs pasaules vadošajā Masačūsetsas tehnoloģiju institūtā. Tā pat viņš ir daļa no kustības #esiLV, kura apvieno aktīvus profesionāļus ar Latvijas izcelsmi Eiropā un ārpus tās. Viņam var sekot Pārmaiņu meistarības kanālā YouTube platformā.


Vebinārs notiks online, Zoom platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Emocionālais klimats uzņēmumos

Anda Kalniņa- Stūrīte, Jana Strogonova, SIA, kPort

9. February, 2021, 10:00 - 11:30
Apraksts

Growing_LPVA_dalībniekiem.pdf

Aicinām Jūs pievienoties semināram un iepazīties ar Emocionālā klimata (EKI) pētījuma rezultātiem, kurā pagājušā gadā piedalījās turpat 5000 dalībnieki, gan no valsts, gan - privātā sektora. Semināra laikā dalībnieku grupai būs iespēja aizpildīt un uzreiz iegūt EKI rezultātus, lai noteikti to, kā šobrīd jūtās personāla vadītāji un personāla vadības jomas eksperti (konkrētās grupas dalībnieki)!

Iepazīstināsim ar aktuālām idejām, kas būs noderīgas Jums- personāla vadītājiem un Jūsu organizācijas vadītājiem par to, kā uzlabot emocionālo klimatu organizācijā un/ vai komandā; kā strādāt ar komandu, kurā cilvēki jūtas pārguruši un izsmelti, kurā viņiem trūkst informācijas vai ir sajūta, ka pret viņiem izturas netaisnīgi (atsaucoties uz EKI 2020 pētījuma rezultātiem).


Semināru vadīs:

Anda Kalniņa- Stūrīte un Jana Strogonova


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Trauksmes celšanas mehānisms uzņēmumā – ieguvums darbiniekam, darba devējam un sabiedrībai

Linda Šedlere, Evita Goša, SCHWENK Latvija

4. February, 2021, 10:30 - 12:00
Apraksts

SCHWENK_Latvija_4Feb2021_Trauksmes_celsana.pdf

Trauksmes celšanai ir būtiska nozīme ne tikai atvērtas un sakārtotas darba vides, bet arī ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanā. Šajā vebinārā SCHWENK Latvija dalīsies pieredzē un pastāstīs: kādēļ trauksmes celšanai arī uzņēmumos ir būtiska nozīme; kā ieviest praktisku trauksmes celšanas mehānismu, kas tiek arī izmantots; kādi juridiskie aspekti ir būtiski ieviešanas un darbības laikā; kādi ir ieguvumi darbiniekiem, darba devējam un  sabiedrībai kopumā. 


Pārstāvji: SCHWENK Latvija Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere, Vides un juridiskā direktore Evita Goša.


Vebinārs notiks online. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Aleksandra Fridmana seminārs «Pātagas un burkāna» māksla

Aleksandrs Frīdmans, Business Education Plus

3. February, 2021, 00:00 - 00:00
Apraksts

Aleksandrs Frīdmans ir regulārā menedžmenta un personāla profesionālās ekspluatācijas eksperts ar vairāk kā 25 gadu pieredzi konsultanta un biznesa trenera profesijā. 

Seminārs tiek organizēts tiešsaistē un semināram ir plaša programma. Piemēram, tiks runāts par pamatprincipiem ietekmes paaugstināšanai uz padoto darba efektivitāti, savu kļūdu audita metodiku negatīvu darba situāciju risināšanas pieejām, efektīviem sodu un stimulu "rīkiem", operatīvo līderību, uzslavām u.c. 

Dalība seminārā ir par maksu, taču LPVA biedriem ir 10% atlaide

Vairāk par semināra saturu, aprakstu un reģistrēšanos varat iepazīties ŠEIT.  

Attālinātā darba izaicinājumi, tiesu prakses jaunumi un citas darba tiesību aktualitātes

Andis Burkevics, Māris Simulis, ZAB, SORAINEN

28. January, 2021, 14:00 - 15:30
Apraksts

Andis-Burkevics.remote-work.2021-01-28.lv.pdf

Simulis Maris_presentation_2021-01-28.pdf

attalinatais-darbs-nodokli.LPVA.2021-01-28.lat.sorainen.pdf

Covid-19 vīrusa izplatība sākotnēji sekmēja attālinātā darba popularitātes pieaugumu, bet šobrīd attālināta strādāšana jau ir obligāta prasība. Sākotnēji lielākā darba devēju uzmanība tika pievērsta tam, kā tehniski nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību situācijā, kad liela daļa darbinieku strādā attālināti, taču, laikam ejot un attālinātajam darbam turpinoties, svarīgi kļūst arī citi aspekti, kuriem arī nepieciešams juridiski korekts risinājums. Tā, piemēram, būtiska ir vienošanās par attālinātā darba veikšanu pareiza noformēšana, savstarpēja izpratne, kādu izdevumu kompensāciju un kādu darba veikšanai nepieciešamo aprīkojumu darbinieks var prasīt no darba devēja. Tāpat ne mazāk svarīgi ir saprast ar attālināto darbu saistītos darba aizsardzības aspektus.

 Lai 2021. gadu sāktu veiksmīgi, esam pieaicinājuši Sorainen Latvijas biroja vadošo speciālistu, zvērinātu advokātu Andi Burkevicu, zvērinātu advokātu Māri Simuli un nodokļu menedžere Aina Okseņuka.

Tāpat vebinārā tiks apskatīti tiesu prakses jaunumi, kā arī citas darba tiesību aktualitātes.


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Mūsdienu stresa menedžments un labbūtības tendences 2021

Agita Šmitiņa, Līga Leimane, Amber Puzzle, SIA, Empowered Solutions, SIA

21. January, 2021, 09:30 - 11:00
Apraksts

LPVA_stress.pdf

Mūsdienu satrauktajā dažādu pārmaiņu laikmetā cilvēki, saskaroties ar izaicinājumiem, grūtībās, izmaiņām, prasībām, izjūt dažādas spēcīgas un dažreiz arī pretrunīgas emocijas - nomāktību, bailes, dusmas, lielu satraukumu, kas ātri novest pie izsīkšanas un izdegšanas arī darba vidē. Izdegšanu raksturo liela sasprindzinājuma un negatīvo emociju uzkrāšanās, iekšējā līdzsvara zudums, kā arī negatīvas attieksmes, domu, pat cinisma parādīšanās pret savu darbu un profesionālās varēšanas izjūtas zaudēšana. Izdegšanas pārvarēšanu un profilaksi apskatīsim caur emocionālās labbūtības jēdziena nozīmīguma izpratni - kā varam padarīt sevi un savus darbiniekus līdzsvarotākus, izpētot un vairojot savas fiziskās vides labvēlīgos aspektus, pamanot un reaģējot uz ķermeņa vajadzībām, piefiksējot savus domāšanas paradumus un lamatas, vairojot savu pārliecinātību par prasmēm un kompetencēm, stiprinot savas attiecības, revidējot savus paradumus un uzdodot sev jautājumus par dziļāku jēgu savai profesionālajai darbībai.

Semināru vadīs Dr.Sc.admin. Agita Šmitiņa - Vidzemes augstskolas docente, organizāciju psiholoģe un karjeras koučs, uzņēmēja, SIA "Amber Puzzle" vadītāja.


Vebināra otrā daļa tiks papildināta par labbūtības tendenču aktualitātēm 2021. gadā. "Labbūtība (wellbeing) kā kompetence jeb kā jēgpilni iegūldīt darbinieku labbūtībā"
Līga Leimane ir pieredzējusi organizāciju psiholoģe, The Wellbeing Lab konsultante darbnieku labbūtības jautājumos, ICF akreditēs koučs (ACC).
Līgas profesionālā pieredze ir saistīta ar personīgo un profesionālo izaugsmi, karjeras maiņu un attīstību, kompetenču novērtēšanu, atlases projektu vadību un jēgpilnu darbinieku labbūtības veicināšanu.
Prezentācijas laikā Līga dalīsies starptautiskos pētījumos gūtās atziņās par darbinieku labbūtības nozīmi organizācijas ikdienā, kā vadītājiem labāk saprast, ar kādām grūtībām darbinieki sastopas, veicot savus pienākumus.
Līga sniegs ieteikumus vadītājiem, kā jēgpilni ieguldīt resursus rūpēs par organizācijas labbūtību, piekodinot, ka sastapšanās ar grūtībām ne vienmēr ir pamats satraukumam un uzskatam, ka grūtības negatīvi ietekmē labbūtību.

www.ligaleimane.eu 


Vebinārs notiks online, Zoom platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Mobilly labumu rīka rīts-Mūsdienīga darbinieku motivācija

Valdis Bergs, Mobilly

19. January, 2021, 10:00 - 11:00
Apraksts

LPVA_Mobilly_19.01.2020.pdf

Mobilly ir plaši zināms rīks, ērta aplikācija, kas atvieglo ikdienu, ietaupa laiku un naudu. Tāpat šo rīku var izmantot ne tikai autostāvvietu izmantošanā, sabiedriskā transporta biļešu apmaksāšanā, bet arī uzņēmuma darbinieku labbūtības veicināšanā. Vebinārs par mūsdienīgu risinājumu “Mobilly labumi”, kas palīdz uzņēmumiem nodrošināt saviem darbiniekiem “labumus” (piemēram, pusdienas) un ļauj pielāgoties dažādām darbinieku vēlmēm.  Šajā tikšanās reizē tiks iepazīstināts ar Mobilly labumu rīku, kas ir risinājumi darbinieku labumu sistēmas efektīvai un ērtai pārvaldībai, iesaistes un motivācijas veicināšanai, uzņēmuma izdevumu samazināšanai. 

Mobilly labumu rīku prezentēs Valdis Bergs, MobillyTX valdes priekšsēdētājs, kurš pastāstīs par 2020. gadā izstrādāto produktu - “Mobilly labumi”. “Mobilly labumi” ir lietotne, ar kuru iespējams nodrošināt darbiniekiem norēķināšanos par dažādiem pakalpojumiem, ko piešķīris uzņēmums (piemēram, pusdienas, transports u.c.). Valdis pastāstīs arī par jaunumiem likumā – par atbalstu attālināti strādājošajiem darbiniekiem,

un ar pieredzes stāstu dalīsies uzņēmuma SIA "Tet" pārstāve Vita Eglīte. Vita Eglīte dalīsies ar savu pieredzi, kāpēc SIA Tet izvēlējās Mobilly risinājumu, kā ir mainījusies darbinieku interese par labumiem pēc norēķinu risinājuma maiņas, kādi ir secinājumi pēc pirmā sadarbības gada un kādas ir darbinieku atsauksmes. 


Vebinārs notiks online, Zoom platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

HR prognozes 2021. gadam

Aivis Brodiņš, Tatjana Kuzmina, CV-Online, ASTRAL Executive Search

15. January, 2021, 13:00 - 14:00
Apraksts

ASTRAL vaditprasmes 2021.pdf

HR_prognozes_2021_14012021.pdf

LPVA 2021. gada pasākuma sezonu sāksim ar HR prognozēm 2021. gadam. 

Par pieprasījumu pēc darbaspēka, atalgojuma izmaiņām un citām personāla vadības tendencēm uzņēmumu skatījumā stāstīs Aivis Brodiņš, CV-Online vadītājs. Prezentācijas laikā dalīsies ar aktuālajiem datiem un secinājumiem no ikgadējās CV-Online uzņēmumu aptaujas par HR prognozēm 2021. gadā. 

Vebināra otrajā daļā tiks runāts par 2021. gada vadītāju kompetencēm un prasmēm. Ar novērojumiem un tendencēm dalīsies Tatjana Kuzmina, ASTRAL Executive Search. Kā Tatjana min: "2020.gads uz visiem laikiem mums asociēsies ar COVID-19 pandēmiju, ar to saistīto veselības un ekonomikas krīzi. COVID-19 ir satricinājis cilvēci un uzņēmējdarbības pamatus…

Mēs visi ļoti ceram, ka šī vīrusa ietekme mazināsies šogad, bet tik un tā vairāk kā skaidrs, ka arī 2021.gads radīs unikālus izaicinājumus uzņēmumiem, lai atgūtos no pagājušā gada globālās krīzes. Kādas prasmes vadītājiem būs nepieciešamas, lai tiktu galā ar šīm problēmām? ASTRAL Executive Search konsultanti vēlas dalīties ar savu redzējumu par šodien vitāli svarīgajām vadītāju kompetencēm."


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

Ieraksti no: