Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Pieredzes apmaiņas pasākums - diskusija "Vai un kāpēc atgriezties birojā?"

Ilona Kalniņa, Emergn

Esam pieraduši strādāt attālināti, hibrīddarba režīmā, bet arvien vairāk dzirdam par uzņēmumu vēlmi "atgriezt" darbiniekus birojā. Tiksimies Emergn jaunajā birojā, lai dalītos pieredzē par to kā organizēt darbu, lai nezustu darbinieku iesaiste un   piederības sajūta, kā hibrīddarbu organizē citās organizācijās, kādas emocijas tas pavada. Diskusijā piedalīsies un to vadīs organizāciju psihologs PHD. Uldis Pāvuls, par emocijām runās Growing Jana Strogonova, un pieredzē dalīses Tieto evry pārstāves Eva Rubīna un Silva Kārkliņa Maksimoviča.

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

LPVA gada izskaņas pasākums

Eva Selga, LPVA

4. December, 2019, 17:00 - 21:00
Apraksts

Gada izskaņas pasākums tikai LPVA biedriem.

Vietu skaits vienam uzņēmumam garantēts atbilstoši tā lielumam - pa 1 pārstāvim no organizācijas. Organizācijām, kurās ir vairāk kā 500 darbinieku - 2 pārstāvjiem.

Līdzi jāņem labs garastāvoklis un vēlme tikties ar kolēģiem!

Tiekamies!

Diskusija par elastīgo darba laiku kā darba laika organizēšanas veidu

Ingrīda Rone, Eva Selga, TET, LPVA

28. November, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

1_LPVA_aptaujas rezultāti.pdf

2_Vaditajs un attālinātā darba vide.pdf

3_IT rīki un drošība.pdf

4_Darba aizsardzība un likumdošana.pdf

Aptaujas rezultāti_elastīga darba vide.pdf

LPVA ir apkopojusi aptaujas par elastīgo darba laiku rezultātus un aicina uz diskusiju visus tos biedrus, kurus interesē šis jautājums. Diskusijā paredzēts prezentēt aptaujas rezultātus, izskatīt labākos pasaules piemērus šajā jautājumā, kā arī darba tiesību advokāte atbildēs uz jautājumiem par elastīgo darba laiku.

Pasākuma moderators: Eva Selga, LPVA valdes priekšsēdētāja

Darba kārtība:

14.00-14.40  Pasaules labā prakse elastīgā darba laika piemērošanai

LPVA aptauja par elastīgo darba laiku, 

TET darbinieku aptauja par elastīgo darba laiku - Ingrīda Rone TET valdes locekle

14.40-15.00 Elastīgais darba laiks, tā piemēŗošana LR Darba likuma izpratnē - Dace Teica, advokāte darba tiesību jautājumos

15.00-17.00 Darbs gupās 

Diskusija: Darba aizsardzība - ir vai nav personāla vadības funkcija?

Agrita Ribkinska un Gundega Dambe, Rīgas pilsētas būvvalde

26. November, 2019, 15:00 - 17:00
Apraksts

Darba aizsardzība tiek uzskatīta par personāla vadīšanas vienu no funkcijām. Taču realitātē uzņēmumos tā ne vienmēr ir noteikts. Kā tad būtu pareizāk?

Strādājot personāla speciālista un personāla vadītāja profesiju standarta grupā, ar ekspertiem iznāca domu apmaiņa par personāla vadības lomu darba aizsardzībā ...

Aicinām uz diskusiju, kurā meklēsim atbildes uz jautājumiem:

 • Cik lielā mērā personāla vadības speciālistiem jāpārzina darba aizsardzības jautājumi?
 • Kādās aktivitātēs iesaistīties darba aizsardzības jautājumos?
 • Ko mēs saprotam ar drošu, darbiniekam draudzīgu vidi?
 • Labjūte, to ietekmējošie faktori.

Kā arī par to, kādas papildu zināšanas nepieciešamas personāla struktūrvienības cilvēkiem darba aizsardzībā u.c. jautājumiem.

Diskusiju vadīs Agrita Ribkinska, Rīgas Būvvaldes Personāla vadītāja/darba aizsardzības speciāliste un Gundega Dambe, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja.

Neiromotivācija. Kāpēc tas ir svarīgi?

Elita Kazaine, ARISTA Executive Search Latvia

21. November, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Izstrādāt uzņēmuma / organizācijas motivācijas sistēmu – profesionāla personāla vadītāja vienkāršākais mērķis, kas mēdz pārvērsties par sarežģītāko uzdevumu. Kas vispār ir motivācija? Brīžiem, runājot ar uzņēmumu vadītājiem, šķiet, ka tas ir kāds mītisks tēls, kuru visi pazīst, par 9/10 kuru visi runā, kuru visi gaida, bet neviens tā līdz galam nav redzējis, kāda tā izskatās. Vai par motivāciju liecina iedvesma un radošums? Vai tās elementi ir ieinteresētība un iedziļināšanās? Bet, varbūt neatlaidība un uzmanība pret detaļām ir motivācijas indikatori? Tendences darba tirgū pierāda, ka šobrīd efektīva vadītāja veiksmes nosacījums ir izpratne par neirozinātņu pielietojumu cilvēku vadībā. Aktuāls kļūst termins “neirolīderība”. Vai ar to kaut ko var darīt personāla vadītājs “parastais”, vai tomēr jābūt neirozinātniekam? Uz šo jautājumu sniegšu atbildes ikdienas piemērus vērtējot caur cilvēka smadzeņu darbības principiem. Pamatošu kāpēc neirozinātņu atklājumus vērts izmantot vadītāju – līderu ikdienā un kā tos pielietot gan individuālajai motivācijai, gan komandas darbā. Kopā domāsim ko no personāla vadītāja prasa individuāla attieksme un “zinātniski pamatota pieeja” katram darbiniekam, kā arī cik tas ir reāli ikdienas steigā. Stresā un darbu apjomā. XXI gadsimts ir talantu laikmets. Labākais darbinieks piecēlās un aizgāja, atstājot personāla vadītājam neatbildētu jautājumu: “Kas viņam pietrūka?” Jūs taču zināt, kas ir aiz horizonta? Nākamais horizonts! Bet, lai tiktu turp, mums jāpārzina mums apkārt esošo cilvēku uztvere, domāšana, sajūtas un emocijas, lai spētu tos vest viņpus robežām. 

Seminārā runāsim par: 

1. Kāpēc motivācijas sistēma, kas der visiem, neder nevienam.

2. Kāpēc personāla vadītāja spēcīga puse ir individuāla pieeja un pieņemoša attieksme. 

3. Jau rīt varēsiet sākt strādāt citādi! Semināra pievienotā vērtība - vienkārša matrica sarežģītām lietām.

Stereotipi un aizspriedumi darba tirgū

Iluta Gaile, ARISTA Executive Search Latvia

13. November, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Globalizācijas un tehnoloģiju laikmetā, kad pasaule kļūst atvērtāka un pieejamāka, aizvien vairāk nākas saskarties ar jauniem izaicinājumiem gan personiskajā dzīvē, gan profesionālajā darba vidē. Darbā, mājās, uz ielas, veikalos mēs katru dienu satiekam un veidojam komunikāciju ar visdažādāko kompetenču, interešu, izskata, uzskata un uzvedības cilvēkiem, bet tikai ar dažiem no tiem mēs komunicējam nākotnē. Kāpēc tā? Iespējams, ka nav tādas nepieciešamības un nav kopīgu interešu, bet liela iespējamība, ka pirmais iespaids un viedoklis par cilvēku ir radies, balstoties uz stereotipiem. Stereotipisku domāšanu un aizspriedumus pret atšķirīgo, citādo vēl joprojām ir iespējams novērot darba tirgū Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī visā pasaulē. Par to ir runāts, bet, manuprāt, par maz, jo darba tirgus stereotipi vairs neaprobežojas tikai ar dzimuma stereotipiem, bet tie “vairojas” un kļūst komplicētāki. Mūsu stereotipiskā domāšana ietekmē to, ka ne vienmēr konkrētajā amatā tiek pieņemts kompetentākais/-ā un atbilstošākais/-ā kandidāts/-e. 

Seminārā tiek runāts par: 

1. Šodienas stereotipi darba tirgū Baltijā un pasaulē. 

2. Latvijas darba tirgus tendences un stereotipu ietekme uz to. 

3. Stereotipi = Diskriminācija 

4. Stereotipi augstākā līmeņa ekspertu un vadītāju atlasē. 

5. Kā izvairīties no stereotipiem personāla atlasē?

Konstatētās problēmas un ierosinājumi personas datu regulas ietvaros

Daiga Avdejanova, Arta Vīgante, Datu valsts inspekcija

7. November, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Regula_Aktualitātes_07112019.pdf

Prezentācija_DVI_0711019.pdf

Seminārs par to, kas noticis, kopš regulas stāšanās spēkā; ieskats par konstatētajām problēmām/sūdzībām un informācija par to, kas ir tās lietas, kam vēl uzņēmumi var pievērst uzmanību strādājot pie personas datu drošības procesiem.

Radošās metodes jeb kā ģenerēt jaunas idejas

Inese Sila un Ilmārs Jargans, LPVA

30. October, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Prezentācija: Radosas_Metodes_LPVA_30.10.2019.pdf

Praktiska darbnīca

Radošums  ir svarīgākā kompetence 21. gadsimta cilvēkiem. Radošumu pieprasa mūsu ikdiena, jaunā VUCA pasaule.  Radošums nozīmē  īpašu domāšanas, iemaņu un paradumu kombināciju, ko var izkopt gan indivīds, gan sabiedrība.

Radošumu var veicināt arī atsevišķas metodes, tehnoloģijas, kas atver cilvēka radošās spējas. Būtiski ir tikai ... ļauties...

 1. Radošuma koncepts. Radošums kā problēmu risināšanas paņēmiens.
 2. Radošas personības iezīmes
 3. Radošums un inteliģence
 4. Dažādu radošo metožu praktikums – pamēģināsim vismaz 3-4 dažādas metodes, kuras varēs izmanot arī savā ikdienā (Fokālo objektu metode, Volta Disneja metode, 6 cepures, Negatīvā prāta vētra vai citas) – darbs grupās.

Atalgojuma tendences 2019

Līga Rode, HayGroup

24. October, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Atalgojuma tendences 2019

Sistemātiska pieeja mācībām uzņēmumos

Maija Dobele un Raivis Freimanis, Blend Consulting

16. October, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Slaidi_LPVA_MaijaDobele_2019_10_16.pdf

Foto: https://failiem.lv/u/ysmvv7va


Galvenie izaicinājumi mācību jomā vēl joprojām ir spēja nodefinēt mācību mērķi, kā arī panākt, ka mācībās iegūtās zināšanas un prasmes tiek pielietotas  ikdienas darbā.

Seminārā meklēsim atbildes uz jautājumiem:

 • Kā saprast, kādas mācības ir nepieciešams tieši manā uzņēmumā?
 • Kā izveidot efektīvu mācību plānu?
 • Kā pareizi izmantot digitālos mācību risinājumus?
 • Kā pārliecināties, ka mācības sasniedz savu mērķi?

Semināra laikā rosināsim dalībniekus izmantot konkrētas  metodes, lai soli pa solim nonāktu līdz pārliecībai, ka izveidotais mācību risinājums  atbalsta nepieciešamās izmaiņas.

Semināra vadītāji:

 • Maija Dobele, Blend Consulting Organizāciju attīstības konsultante, maijadobele.com/services/
 • Raivis Freimanis, INTEA Izpilddirektors, www.intea-elearning.com

Spēles, to izmantošana darba procesā, personāla atlasē un komandas veidošanā

Nataļja Gudakovska, Association of Education Games and Methods

9. October, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Fotogrāfijas: https://failiem.lv/u/apwazp6v 

Prezentācija:  https://failiem.lv/u/cfsfrt4b  pieejama līdz 16.10.2019. 

Spēles, to izmantošana darba procesā, personāla atlasē un komandas veidošanā

HR Nedēļa Latvija 2019

LPVA, LPVA

30. September, 2019, 09:00 - 18:00
Apraksts

Pieteikšanās: https://www.personalskonference.lv/

LinkedIn efektīva izmantošana personāla atlasē

Inga Daliba, DarbaGuru.lv

26. September, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Inga-Daliba-LinkedIn-personala-atlase-LPVA-2019-09-26-sutisanai.pdf

Sociālo tīklu izmantošanai personāla piesaistē uzņēmuma vakancēm mūsdienās ir būtiska loma. Dažādos sociālajos medijos tiek veidoti uzņēmumu profili, lai potenciālajiem darbiniekiem radītu darba devēja tēlu, kā arī darba sludinājumu publicēšana un kandidēšana šajās platformās paliek arvien populārāka. LinkedIn kā profesionālo kontaktu sociālais tīkls nu jau kalpo par nopietnu dažādu nozaru speciālistu un vadītāju datu bāzi, ar kuru tad personāla atlases cilvēkiem jāprot strādāt.

Supervīzija personāla vadībā

Daiga Vintere, My HR

19. September, 2019, 14:00 - 16:00
Apraksts

Darbinieku iesaiste, motivācijas trūkums, tehnoloģiju attīstība, kvalificēta darbaspēka trūkums, ir tikai daži no būtiskajiem aspektiem, kas izraisa nepārtrauktas pārmaiņas personāla vadības jomā un uzņēmējdarbībā kopumā. Pamatojoties uz   daudzajām pārmaiņām, personāla vadītāju izaicinājumi un uzdevumi mainās, līdz ar to ir  nepieciešams attīstīt jaunas kompetences un kļūt efektīvākiem, meklēt jaunus, mūsdienīgus veidus un tos piemērot personāla vadībā. Kur paliek personāla vadītājs starp šīm neskaitāmajām vajadzībām un pārmaiņām? Kā jūtas viņš? Kā viņš visefektīvāk  var būt formā pats un piedāvāt patiesi efektīvus risinājumus saviem kolēģiem?


Supervīzija_201909.pdf

Pieredzes apmaiņas pasākums "Par iekšējo mācību un attīstības programmu LevelUp"

Daiga Ērgle AS "4finance", Personāla vadītāja, AS "4finance"

13. June, 2019, 15:00 - 17:00
Apraksts

AS "4finance" kolēģi pasākuma laikā pastāstīs par uzņēmumā iedzīvināto iekšējo mācību un attīstības programmu LevelUp, kur gada laikā ir uzkrāts pietiekami daudz secinājumu, faktu, atziņu, statistikas, utt., ko parādīt arī citiem. Iekšējo mācību (peer-2-peer learning) iniciatīva nav nekas jauns pēc būtības, taču ir diezgan sarežģīti realizējama un nereti cieš neveiksmi dažādu iemeslu dēļ. Kolēģes uzskata, ka viņām  izdevies to veiksmīgi izveidot, iedzīvināt, panākot augstu darbinieku iesaisti un vispārējo apmierinātību ar attīstības iespējām uzņēmumā – gada laikā šis faktors no izteikti negatīva vērtējuma piedzīvojis pārtapšanu izteikti pozitīvā.

Seminārs " Vai dizaina domāšana ir modes tendence vai domāšanas veids?"

Ingrīda Rone, Personāla vadības direktore, SIA "Tet"

11. June, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Pēdējo gadu laikā dizaina domāšana ir kļuvusi par īpaši populāru un bieži pieminētu jēdzienu gan dizaineru, gan ar dizainu nesaistītu profesionāļu vidū. Viens no iemesliem, kas lika idejai izplatīties ar tik lielu ātrumu un vērienu, ir «Forbes» un «Harvard Business Review» 2015. gada publikācijas par dizaina integrāciju uzņēmējdarbības stratēģijā, kā arī dizaina spēju risināt atšķirīgu nozaru problēmas neatkarīgi no dizaineru klātbūtnes. Īsumā, dizaina domāšana ir metode, ko veido sistemātisks paņēmienu lietojums uz cilvēku orientētu risinājumu izstrādē. Der paturēt prātā, ka atšķirībā no vēsturiskiem pirmsākumiem šodien dizains vairs nav savrupa radošā nozare, kas risina problēmas tikai dizaina speciālistu vadībā. Arvien vairāk un aizvien efektīvāk dizains, ar to saprotot sistemātisku darba procesu, tiek ieviests arī uzņēmumu, organizāciju un atsevišķu cilvēku ikdienā. Tikšanās laikā SIA "Tet"Personāla vadības direktore Ingrīda Rone veiks neliels ieskatu teorijā, piedāvās kādu praktisku vingrinājumu un padalīsies ar kādu rezultātu no savas pieredzes.

„Konflikti darba vietā – mobings, bosings, Tiesībsarga un Cobalt praktiskie piemēri”

Tiesībsarga biroja vecākā juriste Elīna Ūsiņa un juristi Toms Šulmanis un Kristīne Patmalniece, ZAB "Cobalt"

Cobalt prezentācija:

2019.06.04. Mobings un bosings darba vietā teorija un prakse.pptx

Programma:


Programma:

9:30 – 10:20    Tiesībsarga biežāk saņemtie iesniegumi/jautājumi (Tiesībsarga biroja vecākā juriste Elīna Ūsiņa)

10:20 – 10:35   Kafijas pauze

10:35 – 11:25   Vispārējais tiesiskais regulējums, praktiskās situācijas darbā, tiesu prakse Latvijā un Eiropā.(Cobalt pārstāvji Toms Šulmanis unKristīne Patmalniece)

11:25 – 12:00   Jautājumi / Atbildes (Tiesībsargs, Cobalt)

LPVA stratēģijas izstrādes darba grupa

Uldis Pāvuls, LPVA

LPVA valde aicina biedrus pieteikties nākamā 3. gadu perioda LPVA stratēģijas izstrādes darba grupā. 

Pirmā stratēģijas izstrādes sesija notiks 30. maijā 13:00-17:00. 

Stratēģijas izstrādes sesiju vadīs Uldis Pāvuls, SIA "Energise" partneris, organizāciju psihologs un treneris. Pasākuma norises vieta tiks precizēta atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

LPVA valde apspriešanai un idejām piedāvā šādus stratēģijas virzienus:

1.Mācību  programmas biedriem un potenciālajiem biedriem

(semināri, pieredzes apmaiņas, tematiskie reklāmas pasākumi, diskusijas)

2. Sadarbība ar valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām personāla vadības popularizēšanai.

3. Inovāciju projelti vadībā un personāla vadībā 

4. Starptautiskās vadības un personāla vadības pieredzes ieviešana Latvijas uzņēmumos un mūsu pieredzes popularizēšana ārpus Latvijas.

5. Efektivitāte mācību un vadības procesos

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.

Seminārs "Trauksmes celšanas likums un ko tas nozīmē uzņēmumiem

Liene Lelde Rieba, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” juriste, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”Liene Lelde Rieba, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” juriste . Sākotnējā kompetence par trauksmes celšanas nozīmību iegūta Delnas rīkotajā Atklātības un Pretkorupcijas Vasaras skolas programmā. Vēlāk, pārstāvot Ārvalstu investoru Padomi Latvijā (FICIL), piedalījusies trauksmes celšanas likuma izstrādes procesā Saeimā. Kā biedrības Delna biedrs atbalsta un veicina caurspīdīgu, godīgu, likumīgu un atklātu publiskā un privātā sektora vidi Latvijā. Lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par Trauksmes cēlēju, februāra vidū iTiesības portālā un žurnālā tika publicēts Lienes raksts par Trauksmes cēlēju kā sabiedrības un uzņēmuma ieguvumu.

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums. Likums paredz, ka uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 cilvēkus, ir nepieciešams izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tajā pat laikā, lai nodrošinātos pret riskiem, šī mehānisma ieviešanu varētu apsvērt jebkurš uzņēmums. Līdz ar efektīvu trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes cēlēja ziņojumā paustās nepilnības var tikt operatīvi novērstas, pasargājot uzņēmumu no reputācijas riska un ne tikai. Papildu iekšējā trauksmes celšanas sistēma liecina par uzņēmuma godīgumu, augstiem standartiem, caurspīdīgumu un demokrātisku vērtību ievērošanu tajā.  Ko nosaka likums saistībā ar iekšējo trauksmes celšanu uzņēmumā? Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības?  Kad var celt trauksmi un kā rīkoties, ja saņemts trauksmes cēlēja ziņojums? Kāds ir minimums, kas jāievieš uzņēmumiem, lai tiktu ievērots Trauksmes celšanas likuma prasības?

Latviešu sakāmvārds vēsta, ka runāšana ir sudrabs, bet klusēšana – zelts. Tomēr, konstatējot nelikumīgas darbības savā darbavietā, runāšana var būt ne tikai zelts, bet arī vitāli svarīga, pasargājot ne tikai 54 cilvēku dzīvības[1], bet pat simtu un tūkstošu cilvēku intereses un tiesības.

Trauksmes cēlēji darbojas kā brīdinātāji, lai novērstu kaitējumu un atklātu pārkāpumu, kas pretējā gadījumā varētu būt slēpts. Šāda mehānisma esamība palīdz nodrošināt efektīvu uzņēmumu un valsts atbildības sistēmu, ļaujot tiem, kas ir juridiski atbildīgi par iespējamo pārkāpumu, uzņemties atbildību, risināt problēmu un vieglāk identificēt personas, kas var būt atbildīgas par jebkādu nodarīto kaitējumu. Trauksmes celšanas likuma (Likums) pieņemšana var veicināt uzņēmuma reputāciju un darbinieku novērtējumu saistībā ar uzņēmuma vērtībām.

Tēmas

 1. Trauksmes celšanas likums un tā subjekti;
 2. Iekšējā trauksmes celšanas sistēmas izveide uzņēmumā;
 3. Sekas, neievērojot Trauksmes celšanas likuma prasības;
 4. Potenciālie ieguvumi valstij un uzņēmumam izveidojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu;
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienību tiesību aktu pārkāpumiem un Trauksmes celšanas likuma salīdzinājums.

LPVA biedriem dalība bez maksas, pārējiem 30,00 EUR.

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.

Veselības aprūpes iestāžu darba grupa

Evija Mirzojana, Capital Clinic Riga valdes priekšsēdētāja, Capital Clinic Riga

Veselības aprūpes iestāžu darba grupa šoreiz aicināta iepazīties Capital Clinic Rīga darbību un personāla vadības pieredzi. 

Pasākumā piedalīsies Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore Ināra Pētersone.

Ieeja no Duntes ielas puses. Liela, pelēka māja tieši pretī Traumatoloģijas slimnīcas Uzņemšanas nodaļai, nākošā aiz degvielas uzpildes stacijas - Circle K.

Ja brauc ar automašīnu, jā brauc līdz Sky & More veikalam, jāiegriežas pie tā, jāapgriežas uz riņķi un jābrauc atpakaļ. Pirms pieturas jāgriežas pa labi iekšā, apkārt ēkai un tur ir liela bezmaksas autostāvvieta.

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā. 

Seminārs "Laika plānošanas praktiski instrumenti"

Inese Sila, Mg. HR, sertificēts profesionāls koučs, LPVA

Laika plānošanas praktiski instrumenti

Semināra dokumenti

LPVA_Laika_Planosana_2019__compressed.pdf


DienaDatums
P   O   T      C   P    S       Sv_____.____.2017


Stingri izpildāmie uzdevumi, sanāksmes, tikšanāsElastīgie uzdevumi
700
30
800
30
900
30
1000
30
1100
30
1200
30
1300
30
1400
30
1500
30
1600
30
1700
30
1800
30
1900
30
2000
30
2100
30
Piezīmes

Semināra mērķis – sniegt ievadzināšanas par laiku un tā plānošanu, sniegt atsevišķu laika plānošanas instrumentu praktiskās izmantošanas piemērus, kurus katrs var pielāgot savai ikdienai.

Semināra mērķauditorija – visi, kam ir saspringta ikdiena, kurā jāpagūst paveikt dažādus uzdevumus ar augstu svarīguma prioritāti gan profesionālajā dzīvē, gan personīgo mērķu sasniegšanā, tādējādi veicinot pilnvērtīgu un piepildītu dzīvi, kurā var pagūt izdarīt daudz vairāk un efektīvāk.

Semināra programma:

 1. Laika uztveres īpatnības, kā tas ietekmē mūsu ikdienu.
 2. Ieskats faktoros, kas kavē plānot ikdienu un veiksmīgi tikt galā ar ieplānotajiem uzdevumiem.
 3. Kā pagūt daudz vairāk nekā izdevies līdz šim – Franklina piramīda, Eizenhauera matrica kā praktiskas metodes laika menedžmentā.
 4. Kā tikt galā ar „zvēru dārzu” laika menedžmentā – ziloņi, vardes, beigtie zirgi, mērkaķi – un vēl citas praktiskas metodes ikdienas lietošanai.
 5. Cik vērtīgs ir multitaskings?
 6. Dažādi plānotāji, metodes – kas vislābāk der katram?
 7. Laika menedžments perfekcionistiem un/vai haotiķiem. Vai visiem der laika menedžments?

Seminārā ieskicēsim laika plānošanas nozīmīgumu, individuālās pielietošanas īpatnības, bet jādara un jāeksperimentē būs katram pašam jau pēc semināra.

Semināru vadīs:  Inese Sila, Mg. HR, sertificēts profesionāls koučs. Pieredze personāla vadītāja amatā no 1995.gada, lasa lekcijas personāla vadībā Juridiskās koledžas Cilvēkresursu vadības studentiem Rīgā un Valmierā (kopš 2009.gada), vada seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā, Valsts administrācijas skolā, trenē jaunos koučus MetaCoach &APC Association of Professional Coaches Latvia u.c.

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.

Starptautiskai personāla vadības dienai (International Human Resources Day) veltītas svinīgas brokastis

Eva Selga, LPVA valdes priekšsēdētāja, LPVA


Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.

Vebinārs (tiešsaites seminārs) BETA-VERSIJAS pasaule – kā būt?

Jolanta Cihanoviča – starptautiski atzīta vadības konsultante, trenere un psiholoģe., SIA “TRIVIUMS apmācība”

Pasaule ap mums neatgriezeniski mainās – tas skar ir visas dzīves jomas. Kas to raksturo? Kā tas izpaužas biznesa vidē? Kas mūs sagaida? Un ko tas nozīmē mums kā vadītājiem, darbiniekiem, cilvēkiem?

Diskutēsim par pārmaiņām un to dažādajiem aspektiem, un meklēsim rīcības scenārijus un veidus, kā būt, justies un darboties jaunajā pasaulē, kļūstot par savas dzīves autoru un darītāju, ne patērētāju.

Ja Jums jau instalēta Skype for Business web aplikācija, pievienojies vebināram uzklikšķinot uz  ŠO SAITI

NB! Lai instalētu sapulcei vajadzīgo web-aplikāciju, jāatver piedāvātā sapulces saite. Šai gadījumā izmantojiet šo.  

Zemāk nosūtam Jums instrukciju par nepieciešamās programmas lejupielādi, kā arī unikālu interneta saiti, kurā būs jāveic reģistrācija, sekojot līdzi norādītājai instrukcijai. Lai piedalītos vebinārā, Jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Dalība vebinārā ir bezmaksas. 

 1. Lai instalētu sapulcei vajadzīgo web-aplikāciju, jāatver piedāvātā sapulces saite. Šai gadījumā izmantojiet ŠO
 2. Jums jāizvēlas iespēja Install and join with Skype Meetings App (web).
 3. Tiks lejupielādēta SkypeMeetingsApp.msi. Kad lejupielāde pabeigta, lūdzu, atveriet failu, lai to instalētu. Jāparādās instalācijas progresa logam (ja nepieciešams, lūdziet palīdzību tehniskajiem kolēģiem).
 4.  Izvēlieties 1. iespēju – lejupielādēt un instalēt Skype Meetings App plug-in . Kad lejupielāde pabeigta, atveriet failu, lai to instalētu. Jāparādās instalācijas progresa logam (ja nepieciešams, lūdziet palīdzību tehniskajiem kolēģiem).
 5. Vebināra rītā uzklikšķiniet uz ŠO saiti, kas palīdzēs pieslēgties sapulcei, kur atliks izvēlēties  iespēju  Join the Meeting.
 6. Pie viesa vārda ierakstiet savu vārdu, uzvārdu un uzņēmumu, klikšķiniet uz Pievienoties (Join). 
 7. Jūs tiksiet novirzīts uz tikšanās virtuālo telpu. Plašāka informācija par to pieejama Skype for Business palīdzības dokumentācijā šeit. 

Informatīvais (reklāmas) seminārs MODERNI PERSONĀLVADĪBAS RISINĀJUMI

Irēna Ļeoņenko, LPVA izpilddirektore, LPVA


LPVA informatīvais (reklāmas) pasākums "Moderni personālvadības risinājumi"

16. maijā PLKST. 12:00 - 14:45

Radošo industriju inkubatorā Elizabetes ielā 45/47 (4. stāvā), Rīgā

Pasākuma plāns:

12:00 – 12:30 – ENME darbinieku iesaistes platforma (Antra Asare, partnere, SIA “ENME”) Uzzini, kā Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmums ENME nodrošina reāllaika darbinieku iesaistes analīzi, lai vadītāji un HR ikdienā sasniegtu augstāku produktivitāti un mazāku darbinieku mainību savās komandās.   

12:30 - 13:15 – Personālvadības programma Sympa HR (Ilze Enkuzena, Pārdošanas koordinatore Baltijas valstīs, Sympa HR) 

13:15 - 13:45 – Kafijas pause 

13:45 - 14:45 -  Komandas saliedēšanas un atpūtas erudīcijas spēle (Jānis Svemps, erudīcijas spēļu vadītājs, valdes loceklis, Dace Briede-Zālīte, stratēģiskā partnere, valdes locekle, biedrība “Nāc Spēlēt”)    

Seminārs "Atšķirīgas attieksmes aizliegums, vienlīdzīgu tiesību princips, aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas darba attiecībās”

Zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” zvērināts advokāts Andis Burkevics un jurists Māris Simulis., ZAB "Sorainen"

16. April, 2019, 15:00 - 17:30
Apraksts

ppt.Andis-Burkevics.2019-04-16.Sorainen..pdf

ZAB "Sorainen" zvērināts advokāts Andis Burkevics un jurists Māris Simulis semināra laikā ieskatīsies tēmā "Atšķirīgas attieksmes aizliegums, vienlīdzīgu tiesību princips, aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas darba attiecībās”, kā arī atbildēs uz jūsu jautājumiem. Ja jums ir jautājumi par šo tēmu, lūdzu sūtiet tos uz lpva@lpva.lv

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.

Seminārs "Atbildības kultūra un izaugsmes skatījums"

Uldis Pāvuls, organizāciju psihologs, konsultants, SIA "Energise" partneris, SIA "Energise"

11. April, 2019, 13:00 - 15:45
Apraksts
Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.


Darbnīca " Vai tu zini,ko darīsi pēc 5 gadiem? (Jaunas profesijas vecajā klasifikātorā)

Santa Līce-Krūze, AS “Printful Latvia” personāla vadītāja un Ingrīda Rone, SIA “Lattelecom” personālvadības direktore., AS "Printful Latvia", SIA "Lattelecom"

10. April, 2019, 09:30 - 12:00
Apraksts


Diskusija/darbnīca: Vai tu zini,ko darīsi pēc 5 gadiem? (Jaunas profesijas vecajā klasifikātorā)

Pirms diskusijas lūdzam aizpildīt šo nelielo aptauju

Diskusijā/darbnīcā piedalīsies Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis un vecākā eksperte Aina Liepiņa. 

Uz šo pasākumu aicinām tos biedrus, kas saskaras ar amatiem,kuri nav klasifikātorā.

Darbnīcas laikā apspriedīsim aktuālos darba tirgus jautājumus saistībā ar jauno amatu parādīšanos un dažu amatu izzušanu. Diemžēl, šobrīd profesiju klasifikātors neatspoguļo šīs izmaiņas, un bieži vien personāla vadītājiem jārada radošus risinājumus kā atspoguļot jauno amatu nosaukumus darba sludinājumos, darba līgumos, utt. Mēs aicināsim dalībniekus padalīties savā pieredzē par to, kādi amati izzūd un kādi jauni amati parādās darba vietās, kā arī par to, kā viņi praksē nodrošina šo jauno amatu integrēšanu dokumentos. Pastrādāsim arī darba grupās un mēģināsim rast kopīgas idejas un iespējamos risinājumus.  


Datums: 2019. gada 10. aprīlī

Laiks: 9:30 -12:00

Vieta: AS “Printful Latvia” birojā O.Vācieša ielā 6b, Rīgā

Vadītājas: Ingrīda Rone, SIA “Lattelecom” personālvadības direktore un Santa Līce-Krūze, AS “Printful Latvia” personāla vadītāja 

Kam: Visiem tiem, kas saskaras ar amatiem, kuri nav profesiju klasifikatorā

Pasākuma plans:

9:30 -10:00    “Vai tu zini,ko darīsi pēc 5 gadiem?”” Ingrīda Rone, SIA “Lattelecom” personālvadības direktore

10:00 – 10:30 “Ar kādiem jauniem amatiem sastopamies praksē” Santa Līce-Krūze, AS “Printful Latvia”personāla vadītāja

10:30 – 11:30 Darbs grupās pie praktiskiem jautājumiem

11:30 -12:00 Pieaicināto pārstāvju/ekspertu noslēdzošie vārdi

Diskusijā/darbnīcā apskatīsimies šādus jautājumus:

 • Vai NVA nerodas problēmas, ja reģistrējas bezdarbnieks ar šadu amatu, kurš nav klasifikatorā?
 • Vai VIDam nerodas problēmas? 
 • Valsts iepirkumos? 
 • Darbiniekiem kā atspoguļot CV savu amatu? (piem. Chatbot treneris) 
 • Kā citiem to saprast?
 • Kā PV darba līgumos iekļaut šos amatus?
 • Latviešu valodas institūts L Jauno amatu nosaukumu latviski? Angliski? Varbūt divās valodās? 
 • Izglītības sistēmai jāpielāgojas.

Priekšlikumi/idejas: 

 • Varbūt LPVA izveidot darba grupu, kura sagatavos priekšlikumus klasifikatora iekļaujamo profesiju nosaukumiem 

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā. 

Tikšanās par darbinieku piemērotības un potenciālās attīstības testa izstrādi

Ingrīda Rone, SIA "Lattelecom" personālvadības direktore, SIA "Lattelecom"

8. April, 2019, 10:00 - 12:00
Apraksts

Novērtēšanas tests uzņēmumiem (uz LPVA).pdf

Tikšanās piedalīsies: Profesors Ivars Austers, SIA "Lateelecom" personālvadības direktore Ingrīda Rone, LPVA valdes priekšsēdētāja Eva Selga.

Par Latvijas TRI*M darbinieku piesaistības pētījuma rezultātiem un Improvizētā Fokusgrupas diskusija par tēmu "Ideālais darba devējs".

Māra Tokareva, SIA "Kantar TNS" Vecākā klientu vadītāja, SIA "Kantar TNS"

4. April, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts


Kāda ir Latvijas strādājošo piesaistība savai darbavietai?

Kantar TNS š.g. sākumā ir veicis pētījumu, lai noskaidrotu, kāda ir Latvijas strādājošo iedzīvotāju piesaistība savam darbam un darba vietai. Pētījums, kas reprezentē visus Latvijas strādājošos, tiek veikts reizi divos gados kopš 2005. gada un dod iespēju sekot līdzi darbinieku piesaistības rādītājiem dinamikā. Šī gada pētījuma rezultāti tiks atklāti pirmo reizi un nozares profesionāļiem sniegs atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kāda ir Latvijas strādājošo piesaistība savam darbam  un darbavietai?
 • Vai un kādas izmaiņas darbinieku piesaistībā ir notikušas pēdējo divu gadu laikā?
 • Kāda ir darbinieku situācija Baltijā? 
 • Vai darbinieku piesaistība Latvijā atšķiras pēc ieņemamā amata, nozares, reģiona un citām pazīmēm, kas raksturo strādājošos? 
 • Kāda ir vadītāju piesaistība? Un kādi rādītāji ir raksturīgi strādājošajiem bez vadības funkcijām?
 • Kādi ir galvenie darbinieku piesaistību veidojošie faktori?
 • Kādi ir galvenie ieteikumi darbinieku piesaistības noturēšanai vai stiprināšanai?

Semināra ietvaros paredzētas arī diskusijas par pētījuma rezultātiem, kā arī iespēja piedalīties improvizētā fokusa grupu diskusijā par tēmu “ideālais darba devējs”, lai gūtu priekšstatu par projektīvām pētījumu metodēm un to izmantošanas iespējām personāla vadībā.

Semināra norises laiks: š.g. 04. aprīlis 14:00 – 17:00

Norises vieta: Kantar TNS, Kronvalda bulvāris 3-2, Rīgā

Ar pētījuma rezultātiem Jūs iepazīstinās: 

 • Māra Tokareva, Kantar TNS Vecākā klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte
 • Sanda Vecenane, Kantar TNS Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte

Improvizēto fokusa grupu diskusiju vadīs: Ingrīda Libora, Kantar TNS Klientu vadītāja, kvalitatīvo pētniecības metožu eksperte

Pieredzes apmaiņas pasākums " Ko mums māca I`m not lovin` it paaudze?"

Elīna Asčuka, SIA “Premier Restaurants” (McDonald’s) personāla vadības un apmācību direktore Baltijā, SIA “Premier Restaurants”

2. April, 2019, 09:30 - 12:00
Apraksts

 Šodien mēs strādājam ar I`m not lovin` it paaudzi. Kāds ir šīs paaudzes DNA? Ko mēs no viņiem varam mācīties un kādi ir personāla vadības uzdevumi šodien? McDonald’s pieredze stāsts.

SIA “Premier Restaurants” (McDonald’s) Igaunijas,Latvijas un Lietuvas personāla vadīšanas un apmācību direktores Elīnas Aščukas prezentācijā būs dati par pētījumiem par Millenials un Z paaudzi, kādas atšķirības ir pasaules un Baltijas līmenī. Kā arī Elīna padalīsies pieredzē, ko uzņēmums ir  iemācījies, strādājot ar šīm paaudzēm.

Informatīvais seminārs DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANAS RĪKI

Evita Mackeviča, SIA "Eiro personāls"

27. March, 2019, 12:30 - 16:35
Aprakstscut-e Online Assessment EN presentationRiga.pdf

Lumina Learning prezentacija_compressed (1).pdf

Pasākuma plāns:

12:30 – 13:30 – cut-e novērtēšanas rīks, Edita Kratulyte (UAB CONSULENS BALTIC) ***

13:30 - 14:30  - Lumina Learning novērtēšanas rīks, Gita Meldere (Lumina Learning Baltic, SIA)

14:30 - 14:50 – kafijas pauzes

14:50 - 15:50 – Profiles XT novērtēšanas rīks, Lāsma Jansone (SIA Eiro Personāls)

15:20 - 16:05 – Daiga Zelča par Profiles XT rīku, Stora Enso Packaging personāla vadītāja

16:05 - 16:20 - Zanda Ganina par cut-e rīku, EVRY vecākā HR projektu vadītāja

16:20 - 16:35 – klients, kurš pastāstīs par Lumina Learning rīku

*** Prezentācija par cut-e rīku būs angļu valodā

Vebinārs (tiešsaites seminārs) "Attālinātais darbs un digitalizācija – ko ar to iesākt HR

Jeremejs Reinis Druvietis, Komercizglītības centra (KIC) biznesa treneris, KIC

20. March, 2019, 10:00 - 10:50
Apraksts

Vebināra ierakstu var apskatīties šeit.


Vebinārā apskatīsim šādus jautājumus: 

·Attālinātā darba realitāte – plusi, mīnusi, iespējas

·Virtuālās komandas un kā tās vadīt jēgpilni

·Diskusija par HR izaicinājumiem attālinātā darba kontekstā.

Pirms vebināra aicinām atbildēt uz 2 jautājumiem par izaicinājumiem šeit. 

Lai instalētu sapulcei vajadzīgo web-aplikāciju, jāatver piedāvātā sapulces saite. Šai gadījumā izmantojiet šo.  

Zemāk nosūtam Jums instrukciju par nepieciešamās programmas lejupielādi, kā arī unikālu interneta saiti, kurā būs jāveic reģistrācija, sekojot līdzi norādītājai instrukcijai. Lai piedalītos vebinārā, Jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Dalība vebinārā ir bezmaksas. 

 1. Lai instalētu sapulcei vajadzīgo web-aplikāciju, jāatver piedāvātā sapulces saite. Šai gadījumā izmantojiet ŠO
 2. Jums jāizvēlas iespēja Install and join with Skype Meetings App (web).
 3. Tiks lejupielādēta SkypeMeetingsApp.msi. Kad lejupielāde pabeigta, lūdzu, atveriet failu, lai to instalētu. Jāparādās instalācijas progresa logam (ja nepieciešams, lūdziet palīdzību tehniskajiem kolēģiem).
 4.  Izvēlieties 1. iespēju – lejupielādēt un instalēt Skype Meetings App plug-in  . Kad lejupielāde pabeigta, atveriet failu, lai to instalētu. Jāparādās instalācijas progresa logam (ja nepieciešams, lūdziet palīdzību tehniskajiem kolēģiem).
 5. Vebināra rītā uzklikšķiniet uz ŠO saiti, kas palīdzēs pieslēgties sapulcei, kur atliks izvēlēties  iespēju  Join the Meeting.
 6. Pie viesa vārda ierakstiet savu vārdu, uzvārdu un uzņēmumu, klikšķiniet uz Pievienoties (Join). 
 7. Jūs tiksiet novirzīts uz tikšanās virtuālo telpu. Plašāka informācija par to pieejama Skype for Business palīdzības dokumentācijā šeit. 

Augstskolu darba grupas sanāksme

Stockholm School of Economics personāla nodaļas vadītāja Eva Ernštreite, SSE

19. March, 2019, 14:00 - 17:00
Apraksts

Tikšanās plāns:

14.00 – 14.30 iepazīstināšana ar Stockholm School of Economics in Riga;

14.30 – 17.00 diskusijas.

Diskusiju laikā būs ieplānota arī kafijas pauze.

Lūdzam aizpildīt pieteikšanās anketu līdz 10.03.2019.

Ierobežotu vietu skaita dēļ, tiem, kuri nav LPVA biedri, lūdzu pieteikt vienu personu no Jūsu izglītības iestādes.  

Informācija autobraucējiem  - netālu ir autostāvvieta pie Skonto stadiona. Vistuvākā  ir Euro Park stāvvieta Magdalēnas kvartālā, bet tā ir dārga un iespējams, ka dienas vidū visas vietas būs aizņemtas.

Jautājumu gadījumā lūdzu zvaniet:

Ilzei Kalniņai - 67089728

Evai Ernštreitei - 26426769


Seminārs "Praktiski paņēmieni darbinieku izpētē"

SIA "Motify" eksperti Dr.Oec. Iluta Skrūzkalne, Jānis Skrūzkalns un Artūrs Pērkons., SIA "Motify"

7. March, 2019, 09:30 - 13:00
Apraksts

Praktiski paņēmieni darbinieku izpētē

Seminārā katrs dalībnieks strādās pie sava izpētes testa projekta sagatavošanas

Seminārs Jūs uzzināsiet:

I. Atbalsta iegūšana Jūsu projektam un iesaistes veidošana

·Kā panākt uzņēmuma vadības atbalstu Jūsu projektam

·Kā ieinteresēt un iesaistīt vadītājus darbinieku izpētes projektā

·Tipiskās kļūdas izpētes sagatavošanas posmā un kā no tām izvairīties

·Jūsu plāns vadības atbalsta iegūšanai un vadītāju iesaistei 

II. Projekta plānošana un sagatvošana

·Kā uzņēmuma biznesa mērķus pārvērst pētījuma uzdevumos

·Kādas pētījumu metodes piemērotas dažādiem uzdevumiem un kā izvēlēties pareizo

·Tipiskās kļūdas pētījuma dizainā (plānā) un kā no tām izvairīties

·Jūsu pētījuma dizains

III. Pētījuma instrumenta (aptaujas anketas, ceļveža) izveide

·Diskusijas ceļveža sagatavošana jūsu testa projektam

·Padziļinātās intervijas ceļveža sagatavošana jūsu testa projektam

·Aptaujas anketas izveide jūsu testa projektam

·Tipiskās kļūdas pētījuma instrumentu izveidē un kā no tām izvairīties

IV. Pētījuma rezultātu komunicēšana

·Kam pievērst uzmanību, analizējot pētījuma rezultātus

·Kā noteikt svarīgākos faktorus un tos atspoguļot vadītājiem viegli uztveramā veidā

·Kā organizēt iesaistošu un pozitīvas pārmaiņas veicinošu rezultātu komunicēšanu

·Tipiskās kļūdas pētījuma rezultātu komunicēšanā un kā no tām izvairīties

LPVA veselības iestāžu darba grupas sanāksme "Personāla vadītāja izaicinājumi veselības aprūpes sistēmā - 2019."

Gundega Dambe, LPVA valdes locekle, Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts"

19. February, 2019, 15:00 - 17:00
Apraksts

Veselības aprūpes sistēmā strādājošie personāla vadītāji konkurē savā starpā  par medicīnas un ārstniecības personālu, jaunajiem speciālistiem, biroja un citiem darbiniekiem, algām, noteikumiem, utt.

Bet tajā pat laikā mums ir tik daudz kopīga, varam dalīties pieredzē, pārņemt labo praksi, un varbūt kopā mainīt sistēmu. 

Aicinu uz pirmo grupas tikšanos, lai iepazītos, saprastu, kas mūs interesē, ko un/vai gribam kopā attīstīt.

Prezentēšu pētījumu “Izaicinājumi uz vērtībām balstīta kompetenču modeļa izveidē NM darbiniekiem”. 

Gundega Dambe

LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja

Seminārs "Kā īstenot dzīvē labās apņemšanās (par motivāciju pārmaiņām)"

Ieva Vaine, Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante, SIA “Triviums apmācība”, SIA "Triviums apmācības"

18. February, 2019, 09:30 - 12:30
Apraksts

Semināra laikā runāsim par to, kā īstenot dzīvē labās apņemšanās 

 • Pārmaiņu aktualitāte – kāpēc un kad šis jautājums kļūst aktuāls, kāpēc tik smagi lauzt rutīnu un mainīt esošo lietu kārtību. 
 • Motivācijas neirobioloģiskais mehānisms – kā un kāpēc veidojas jaunās, vēlamās uzvedības, pārmaiņas un kāpēc labās ieceres tik bieži izsīkst.
 • Kā sevi motivēt pārmaiņām - motivācijas paņēmieni attiecībā uz sevi un savas komandas biedriem.
 • Ideju banka darbam ar sevi, personīgajai “līdzņemšanai”.

Jauno biedru ievadprogramma

Irēna Ļeoņenko, LPVA izpilddirektore, LPVA

13. February, 2019, 15:00 - 16:30
Apraksts

Tikšanās laikā LPVA izpilddirektore iepazīstinās ar aktivitātēm un projektiem, kuros var aktīvi iesaistīties LPVA biedri.

Diskusija "Pārmaiņu vadība. Neirozinātne par pārmaiņām."

Sniedze Sainsa, supervīzore, Workshop Academy

7. February, 2019, 09:00 - 12:00
Apraksts

Prezentācija

Pārmaiņu vadība. Neirozinātne par pārmaiņām. 

 Kādēļ grūti pieņemt pārmaiņas organizācijā? ( no neirozinātnes viedokļa)

Kā uzturēt labus rezultātus pārmaiņu laikā?

Emociju vadība

Lēmumi un aizspriedumi, komunikācija

H. Scarlet pārmaiņu modelis SPACES

Darbinieku iesaistīšanās noturēšana pārmaiņu laikā.


Tiks piedāvādi instrumenti, modeļi no neirozinātnieces H, Scarletas pāmaiņu vadības pieredzes organizācijā.

Pieredzes piemēri no viņas grāmatas un manis pašas prakses kā supervīzorei, neminot organizācijas un nozares,

saglabājot klientu konfidencialitāti.

Supervīzijas kā process darbinieku attīstībai un atbalstam: praktiska nodarbība personāla vadītājiem un speciālistiem

Laura Miķelsone, B.sc. econ., Mg. paed. sertificēta supervizore, Sertificēta supervīzore

31. January, 2019, 14:00 - 17:15
Apraksts

Supervīzijas kā process darbinieku attīstībai un atbalstam: praktiska nodarbība personāla vadītājiem un speciālistiem

2019. gada 31. janvārī no 14:00 – 17:00

Nodarbības laikā būs iespēja:

▪ iepazīt supervīzijas dažādas formas un to mērķi atšķirīgos kontekstos;

▪ piedzīvot un izmēģināt radošas metodes, ko pielieto supervīzijā;

▪   iegūt jaunas idejas par atbalsta resursiem un intervencēm, ko izmantot komandu un organizāciju attīstībai un darbinieku emocionālās labklājības veicināšanai.

Norises vieta: Lāčplēša iela 27, 3st., Rīga

Seminārs "Ko patiesībā grib (Jūsu) vadītājs un kā atvieglot jūsu sadarbību (BOSI)"

SIA "Motify" eksperti Jānis Skrūzkalns un Artūrs Pērkons., SIA "Motify"

16. January, 2019, 09:30 - 11:00
Apraksts

Ko patiesībā grib (Jūsu) vadītājs un kā atvieglot jūsu sadarbību (BOSI)

Seminārā Jūs uzzināsiet:

 •     Kā Jūs redz Jūsu vadītājs (Jūsu BOSI profils caur Jūsu vadītāja lēcām)
 •     Vadītāju tipi (to domāšanas, informācijas uztveres un komunikācijas īpatnības)
 •    Ko patiesībā grib Jūsu vadītājs un kā atrast kopīgu valodu ar jebkuru vadītāju
 •    Kā pārdot savu ideju katram vadītāja tipam
 •     Kā gudri pateikt "nē" dominējošam vadītājam

Aizpildi testu, noskaidro savu BOSI tipu un piedalies 16.janvāra seminārā "Ko patiesībā grib (Jūsu) vadītājs un kā atvieglot jūsu sadarbību (BOSI)”.

Testā ir 10 jautājumi Jūsu komunikācijas un līderības stila noteikšanai pēc BOSI metodes. Izpildot šo testu Jūs e-pastā saņemsiet rezultātus, kur uzzināsiet savas stiprās puses darba attiecībās un savu līdera potenciālu. 


Lai noskaidrotu savu BOSI tipu dodies uz saiti - BOSI tests


Seminārs "Atšķirīgas attieksmes aizliegums, vienlīdzīgu tiesību princips, aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas darba attiecībās”

Zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” zvērināts advokāts Andis Burkevics un jurists Māris Simulis., ZAB "Sorainen"

15. January, 2019, 09:00 - 17:00
Apraksts

LPVA biedra Zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” zvērināts advokāts Andis Burkevics un jurists Māris Simulis ieskatīsies jautājumos par atšķirīgas attieksmes aizliegumsu, vienlīdzīgu tiesību principu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas darba attiecībās”, un atbildēs uz jūsu jautājumiem.

Jutājumus lūdzu sūtiet lpva@lpva.lv

LPVA biedru apmierinātības aptauja

LPVA valde, LPVA

15. January, 2019, 09:00 - 17:10
Apraksts

Cien. kolēģi,

Aicinām jūs līdz 31. janvārim aizpildīt LPVA biedru apmierinātības aptauju www.visidati.lv/aptauja/1420776358/ 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot LPVA biedru viedokli par LPVA darbu 2018. gadā. Aptaujas rezultāti tiks prezentēti LPVA biedru sapulcē 2019. 1. martā. Anketas aizpildīšana aizņems apmēram 7 minūtes Jūsu laika. Aptaujas dalībnieku vidū izlozēsim 3 dāvanu kartes "SPA aktīvās atpūtas zonas apmeklējums 2 personām" vienā no Wellton viesnīcām.  Ja vēlaties piedalītes balvu izlozē, lūdzu anketas beigās ierakstiet savu telefona numuru.  Jau iepriekš pateicamies par aptaujai veltīto laiku!

LPVA biedru apmierinārības aptauja

LPVA valde, LPVA

15. January, 2019, 09:00 - 17:00
Apraksts

Cien. kolēģi, 

Aicinām jūs līdz 31. janvārim aizpildīt LPVA biedru apmierinātības aptauju 

www.visidati.lv/aptauja/1420776358/ 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot LPVA biedru viedokli par LPVA darbu 2018. gadā. Aptaujas rezultāti tiks prezentēti LPVA biedru sapulcē 2019. 1. martā. Anketas aizpildīšana aizņems apmēram 7 minūtes Jūsu laika. Aptaujas dalībnieku vidū izlozēsim 3 dāvanu kartes "SPA aktīvās atpūtas zonas apmeklējums 2 personām" vienā no Wellton viesnīcām.  Ja vēlaties piedalītes balvu izlozē, lūdzu anketas beigās ierakstiet savu telefona numuru.  Jau iepriekš pateicamies par aptaujai veltīto laiku!

Ieraksti no: