Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Pieredzes apmaiņas pasākums - diskusija "Vai un kāpēc atgriezties birojā?"

Ilona Kalniņa, Emergn

Esam pieraduši strādāt attālināti, hibrīddarba režīmā, bet arvien vairāk dzirdam par uzņēmumu vēlmi "atgriezt" darbiniekus birojā. Tiksimies Emergn jaunajā birojā, lai dalītos pieredzē par to kā organizēt darbu, lai nezustu darbinieku iesaiste un   piederības sajūta, kā hibrīddarbu organizē citās organizācijās, kādas emocijas tas pavada. Diskusijā piedalīsies un to vadīs organizāciju psihologs PHD. Uldis Pāvuls, par emocijām runās Growing Jana Strogonova, un pieredzē dalīses Tieto evry pārstāves Eva Rubīna un Silva Kārkliņa Maksimoviča.

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Atziņas no konferences "Nordic Business Forum" (Somijā)

Agata Anča( Talentor), Arta Biruma (PSKUS),

12. December, 2017, 10:00 - 11:00
Apraksts

Iesaistoša vebināra vadīšanas praktiskie instrumenti.

Uldis Pāvuls, SIA "Energise" partneris,organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants,

11. December, 2017, 13:00 - 16:00
Apraksts
Semināram var pieteikties tikai 10 dalībnieki. 

Par radošumu un komandas savstarpējo uzticību veicinošo metodi pieaugušiem profesionāļiem – LEGO® SERIOUS PLAY

Sandra Krisberga, SIA "Illume",

7. December, 2017, 15:00 - 17:00
Apraksts
Meklējot iedvesmu un jaunas metodes

LEGO® SERIOUS PLAY® ir pasaulē atzīta un plaši
izmantota metode, kas palīdz atraisīt radošumu un  komandas potenciālu, un
tā un balstās uz diviem pamatprincipiem:


 1. spēles elementu nozīmi pieaugušo mācīšanās un
  domāšanas procesā;

 2. ķermeņa un domāšanas savstarpējo mijiedarbību.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām, ko piedāvā LEGO® SERIOUS PLAY® metode , aicinām uz bezmaksas
iepazīšanās semināru trešdien, 7. decembrim no pl. 15:00 – 17:00. 

Seminārs ir paredzēts tikai uzņēmumu personāla speciālistiem un personāla
vadītājiem.
 

LPVA mirdzošais vakars

LPVA,

6. December, 2017, 18:00 - 22:00
Apraksts

"Dresscode"- svinīgi un mirdzoši! Briljantiem, zeltam un sudrabam dodam priekšroku, vai arī KLASISKI ar akcentu apģērbā.  

 

Ierašanās no 18:00

18:30 - Viesi tiks sadalīti grupās un viesnīcas "Kempinski" pārstāvji veiks ekskursiju pa skaistajām telpām, iepazīstinot gan ar vēsturi, gan pieejamiem pakalpojumiem. 

19:00 -  Pasākuma atklāšana

19:10 - 22:00 Ziemassvētku pasākums (mūzika, priekšnesumi, furšets, loterija, fotostūrītis)

Latvijas kultūras akadēmijas PV prakse

Latvijas Kultūras akadēmijas Personāla daļas vadītāja Līga Upīte,

Desk time - automātiska darba laika uzskaites sistēma un "Laika zagļu" ķeršanas programma

Santa Līce-Krūze, Draugiem Group personāla vadītāja,

21. November, 2017, 14:00 - 16:00
Apraksts

""

~15 minūtes Ievadinformācija par Draugiem Group

~ 90 minūtes "Efektivitātes taktikas un laika
zagļi" Toms Bļodnieks Desktime Klientu attiecību/projektu vadītājs


 ~ jautājumi

 

Mums pie ieejas praktiski stāvvietas nav, bet esam
vienojušies,ka izmantojam pļavu gan paši darbinieki, gan viesi. Pielikumā
bilde. Pļavā iebraukšana ir no O.Vācieša ielas 6B, blakus centrālajai
iebrauktuvei

  

 

Kā viens personāla speciālists var apkalpot 500 darbiniekus

VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Arta Biruma.,

10. November, 2017, 15:00 - 17:00
Apraksts

Mūsdienīga e-apmācību vide - darbinieku attīstības un procesu atbilstības stūrakmens

Kompānija Belam sadarbībā ar Elearningforce un Microsoft Latvia,

8. November, 2017, 09:00 - 15:00
Apraksts

Personas Datu Aizsardzības Regulas ieviešanas / piemērošanas jautājumos

Ingrīda Rone, SIA " Lattelecom"personāla vadības direktore,

8. November, 2017, 09:00 - 11:00
Apraksts
“Mazā” darba grupa jau ir pastrādājusi un aprakstījusi dažus procesus un vēlas prezentēt tos visiem “lielās” darba grupas dalībniekiem apspriešanai.

Darbinieku personas datu aizsardzība: darba devēja tiesības, pienākumi un riski

Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Viktorija Alksne, Anna Vladimirova-Kryukova, ZAB "Cobalt",

3. November, 2017, 09:30 - 11:30
Apraksts

Jauno biedru ievadprogramma

Irēna Ļeoņenko,LPVA izpilddirektore,

2. November, 2017, 15:00 - 16:30
Apraksts

Pasākuma mērķis - iepazīstināt jaunos biedrus savā starpā un informēt par LPVA aktivitātēm un projektiem,kuros biedri var iesaistīties. 

 

 

Par atalgojuma tirgus tendencēm Latvijā un Baltijā

Līga Rode, Corn Ferry Hay Group vecākā konsultante,

26. October, 2017, 14:00 - 16:00
Apraksts
Vai uzņēmumiem jāpārskata algas? Vai jāplāno algu pieaugums? Ko saka eksperti par ekonomisko situāciju un tās ietekmi uz darba tirgu? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim mūsu seminārā

LPVA biedru ārkārtas sapulce

LPVA,

Saskaņā ar sapulces darba kārtību.

 

Kandidātu meklēšana un uzrunāšana sociālajos tīklos

Ronalds Cinks un Linda Rūsa, SIA "Eiropersonāls" personāla atlases projektu vadītāji,

9. October, 2017, 14:00 - 16:30
Apraksts
Semināra
laikā dalībnieki apgūs prasmes, kā atrast un uzrunāt kandidātus sociālajos
tīklos (Linkedin un Facebook). Semināra laikā visi darbosies pie datoriem un
izmēģinās dažādas formulas kā atrast nepieciešamo kompetenču darbiniekus.

normal">
Semināra dalībnieki ierodas ar savu datoru.
60-80% no darba laika personāla atlases speciālisti pavada
meklējot kandidātus. Sociālie tīkli piedāvā lielu, brīvi pieejamu datu bāzi
visdažādāko pozīciju kandidātiem. Kamēr vairums redz lielu daudzumu dažādu
vakancei neatbilstošu cilvēku, zinātājs, izmantojot dažādus filtrus, spēj
atrast tos kandidātus, kas paši nekad nebūtu pieteikušies! Varbūt tā vietā, lai
pavadītu garas stundas mēģinot izlauzties cauri neaptveramam daudzumam
potenciālo kandidātu profilu, vērts atnākt uz 2 stundu semināru un uzzināt kā
aiztaupīt sev laiku un pūliņus, izmantojot efektīvākās stratēģijas piemērotāko
kandidātu atrašanai? Seminārs ir praktisks un tā laikā, izmantojot portatīvo
datoru, iespējams pašam izmēģināt dažādus meklēšanas paņēmienus.Tēmas:Sociālo tīklu priekšrocības;

Kandidātu meklēšana LinkedIn;

Kandidātu meklēšana Facebook;

Stratēģijas kandidātu meklēšanai internetā;

Būla (Boolean) operatoru lietošana meklēšanas procesā;

Kandidātu uzrunāšana e-pastā un sociālajos tīklos.  

Darba snieguma vadības sistēmas efektivitāte – pētījuma rezultāti un attīstības perspektīvas

Katri Vintiša, SIA Birn and Partners konsultante,

5. October, 2017, 10:00 - 11:00
Apraksts
Apraksts par vebinārā apskatītiem jautājumiem: 1. Darba
  snieguma vadības sistēmas efektivitātes novērtējums - 2017. gada aprīlī
  veikta pētījuma rezultāti;

 2. Pētījuma
  secinājumi un ieteikumi darba snieguma vadības sistēmu veidotājiem
  nākotnē;

 3. Ieskats
  jaunākajās tendencēs darba snieguma vadības jomā.

Par 2017. gada Vispārējo atalgojuma pētījuma rezultātiem

Anta Praņēviča, Fontes Vadības konsultācijas Pētījumu grupas vadītāja/ Valdes Locekle,

3. October, 2017, 14:00 - 15:30
Apraksts
Pētījums:
šogad straujākais atalgojuma kāpums pēdējo astoņu gadu laikā – mēneša
pamatalgai 6,3%
. Latvijas darba devēju prognozes liecina, ka 2018.
gadā lielākais vairums jeb 89% uzņēmumu turpinās palielināt savu darbinieku
atalgojumu, secināts 
Fontes atalgojuma pētījumā. Òemot vērā, ka darbinieku
noturēšana kļūst arvien dārgāka, gandrīz puse no aptaujātajiem jeb 49% darba
devēju kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem min darbinieku produktivitātes
paaugstināšanu.

0in;line-height:19.5pt;background:white">

Par jaunu darbinieku piederības veicināšanas metodēm un efektivitāti

Gundega Dambe, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Personālvadības un juridiskās nodaļas vadītāja,

2. October, 2017, 10:00 - 12:00
Apraksts


Diskutēsim :

• Par metodēm, kādas tiek pielietotas, lai jaunos
darbiniekus ātrāk integrētu darba kolektīvā, veicinātu iesaistīšanos un
piederības sajūtu;

• Par pirmo darba dienu;

• Par to, kas labi der vienā, bet neder citā gadījumā -
atšķirībām dažādu paaudžu darbiniekiem;

• Kas/kāds ir iesaistīto loks adaptācijas procesā, lai
veicinātu piederības sajūtu un iesaistīšanos?;

• Par to kā iegūt objektīvu atgriezenisko saiti par atlases
un adaptācijas procesu;

• Aicinu diskusijas dalībniekus pārdomāt un dalīties arī ar
savu pieredzi. 

Kā dzīvot mežos jeb jauno darbinieku programma LVM

Ligita Pundiņa, AS "Latvijas valsts meži" Personāla vadības daļas vadītāja,

29. September, 2017, 10:00 - 12:00
Apraksts
 

normal">Pasākuma mērķis:
pieredzes apmaiņa par jauno darbinieku ievadprogrammu LVM.

Veselības veicināšana uzņēmumā (pasākuma programma aprakstā)

Olga Condorfa,AoN Baltic,

28. September, 2017, 09:15 - 11:15
Apraksts
Pasākuma mērķis: iepazīstināt LPVA
biedrus ar aptaujas "Latvijas uzņēmumu Veselības veicināšanas un
labklājības celšanas pieredze un tuvākie plāni" rezultātiem.

 

Programmā:

• Uzņēmumu Veselības veicināšanas programmu iespējas, Latvijas

pieredze (pētījuma rezultāts). Olga Condorfa, Motivācijas programmu nodaļas direktore Aon Baltic Latvijas filiāle

• Organizācijas kultūras loma personāla stratēģijās

Gitāna Dāvisone, Vadošā konsultante,O.D.A.

• Aktualitātes personu apdrošināšanā Baltijā – likumdošanas izmaiņas, statistikas rādītāji, Aon Baltic Latvijas filiāle

Atziņas no Berlīnes konferences

Arta Biruma, Rīgas P.Stradiņa Universitātes slimnīcas valdes locekle,

27. September, 2017, 15:00 - 17:00
Apraksts
Pasākuma mērķis:
veselības aprūpes darba grupas ietvaros dalīties atziņās no Berlīnes
konferences. 

normal">

Sadarbības ar personālvadības partneriem pieredze Finanšu ministrijā

FM Personālvadības departamenta direktore Mārīte Krišāne,

26. September, 2017, 10:00 - 12:00
Apraksts
Pasākuma mērķis: valsts iestāžu darba grupas
ietvaros dalīties pieredzē par sadarbību ar personāla vadības partneriem

Personāla vadība LU

Jana Grīniņa, LU personāla departemanta direktore,

22. September, 2017, 13:00 - 17:00
Apraksts
Pasākuma mērķis: izglītības iestāžu personāla vadītāju pieredzes apmaiņa

Supervīzija kā instuments personālvadībā organizācijā un darbinieku attīstībā

Sniedze Sainsa,Universitāte RISEBA, Vadības psiholoģijas un supervīzijas maģistrante,

21. September, 2017, 14:30 - 17:00
Apraksts

normal">Pasākuma mērķis: gūt iespēju
piedzīvot nelielu ieskatu, kā notiek supervīzija jeb darbinieku, komandas
attīstības sesijas
. HR/ personālnodaļu
vadītāji un darbinieki, kas veido un plāno darbinieku, to grupu un komandu
attīstības sesijas vai nodarbības.Seminārs ar iespēju piedzīvot nelielu
ieskatu, kā notiek supervīzija jeb darbinieku, komandas attīstības sesijas1.
Kas ir supervīzija un kā to izmantot salīdzinājumā ar citiem
organizāciju un darbinieku  attīstības instrumentiem ( semināri, treniņi,
kopā būšana, stratēģiskās plānošanas sapulces u.c.)? Supervīzija - darbinieku,
to grupu un komandu attīstības sesijas.

Kad to izmantot, kādiem uzņēmuma mērķiem, kā tas notiek praktiski. (
Ieteicamais sesiju skaits, periods, rezultāti)

Pētījums par darbinieku attieksmi un vēlmi piedalīties supervīzijā uzņēmumā,
kurā noris izmaiņas.

Pētījumi par darbinieku iesaistīšanās veicinošajiem faktoriem un, to
veicināšana attīstības sesijās.

Pieredze par supervīziju jeb vadības komandas attīstības sesiju rezultāti.
Supervīzora kvalitātes prasības. Kā izvērtēt, kāda pieredze, sertifikācija.

Personāla atlases standarti un pieejas

"Olga Yelistratova, HR Manager /Human Capital Development C.T.Co SIA ",

20. September, 2017, 16:00 - 18:00
Apraksts
Pasākuma mērķis: LPVA biedriem dalīties pieredzē par standartiem
un pieejām personāla atlasē

normal">

Atziņas no SHRM Konferences, ASV

Ingrīda Rone (Lattelecom), Arta Biruma (P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca), Evita Mackeviča (SIA \\,

15. September, 2017, 10:00 - 13:00
Apraksts
Pasākuma mērķis: iepazīstināt LPVA biedrus ar SGRM konferencē
izskanējušām aktualitātēm un jauninājumiem HR jomā.

normal">

Personas Datu Aizsardzības Regulas ieviešanas un piemērošanas jautājumoi

Ingrīda Rone, SIA "Lattelecom"Personālvadības direktore,

14. September, 2017, 09:00 - 11:00
Apraksts

Plānotā sanāksmes darba kārtība:

 

 1.Darba grupas mērķis un uzdevumi;

 2.Darba grupas sanāksmju norise;

 3.Darba grupā pārstāvēto uzņēmumu darbības jomas (lūgums katram dalībniekam sanāksmē ļoti īsi pastāstīt par uzņēmuma galvenajām darbības jomām un piedāvātajiem pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem jānodrošina atbilstība Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām);

 4. Vispārējā datu aizsardzības regula un vadlīniju / rīcības kodeksa nozīme;

 5. Vadlīniju / Rīcības kodeksa izstrādes plāns;

 6. Interesējošo jautājumu apzināšana saistībā ar Regulas ieviešanu uzņēmumos;

 7. Nākamie soļi;

 8.Citi jautājumi.Ja Jums ir kādi papildu priekšlikumi dienas kārtībai, aicinu tos iesūtīt kopā ar savu pieteikumu par dalību grupā.

Jaunie grozījumi Darba likumā

Toms Šulmanis, ZAB "Cobalt" partneris,

7. September, 2017, 15:30 - 17:30
Apraksts
Pasākuma mērķis: iepazīstināt
LPVA biedrus ar grozījumiem Darba likumā un gūt atbildes uz praktiskiem jautājumiem.

normal">

Informatīvā un iepazīšanās tikšanās ar jauniem LPVA biedriem

Irēna Ļeoņenko, LPVA izpilddirektore,

6. September, 2017, 15:00 - 16:30
Apraksts

Tehnoloģijas efektīvākam personāla atlases procesam. IT sistēmas VISMA EasyCruit izmantošana.

Ineta Juškēviča, SIA Visma Enterprise personāla direktore,

14. June, 2017, 10:00 - 11:00
Apraksts

Personāla atlases procesā
ir ietilpst virkne administratīvu uzdevumu - sludinājuma publicēšana,
apstiprinājumu izsūtīšana, iesūtīto CV apkopošana, vērtējumu reģistrēšana un
citi. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, tos iespējams paveikt ātrāk un
precīzāk.

Vebinārā pastāstīsim par
personāla atlases sistēmu VISMA EasyCruit, ko izmantojam, lai samazinātu
administratīvo pienākumu slogu perosonāla atlasē. Runāsim, par fukncijām, ko
nodrošina sistēma un demonstrēsim, kā izmantojam VISMA EasyCruit  mūsu uzņēmumā.

Pasākuma laikā būs
iespējams uzdot arī jautājumus. Vebināra ilgums - 45 minūtes. 

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnicas pārmaiņu vadīšanas pieredze

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Arta Biruma,


Experiential learning jeb Mācīties darot

Jana Strogonova, KIC,

Izmēģināsim dažas metodes, iepazīsimies ar materiāliem un padalīšos atziņās pēc "MTa learning" meistarklases Londonā. kāda ir atšķirība no Gamification: Gamification un Experiential Learing nāk no vienas sfēras, taču Gamification ir vairāk fokusēta uz strukturētas pieredzes radīšanu nekā Experiential Learning. Tas nozīmē, ka Gamification metodē tu seko noteiktam procesam, lai iemācītos kaut ko "tehnisku". Experiential Learning ir organiskāka un dabiskāka pieeja, fokusētāka uz pašizpēti un cilvēkiem, kuri mācās.
Prasme, attieksme, uzvedība, pieeja un citas kvalitātes tiek skatītas caur aktivitātēm, kas vērstas uz komandas darba, problēmu risināšanas, komunikāciju, biznesa prioritāšu, izcilu rezultātu sasniegšanas un līderības attīstību.


Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijasdarba efektivitātes paaugstināšanā

Viktors Mihailovs, biznesa vadības konsultants, Zygon Baltic Consulting,

Kāpēc Jums ir lietderīgi pielietot LEAN principus procesu uzlabošanā:
 • Pieaug darba ražīgums
 • Tiek samazinātas izmaksas
 • Likvidētas liekās darbības procesos, samazinot zudumus
 • Defektu novēršana ražošanas procesos
 • Motivēti un lojāli darbinieki
 • Samazināti nevajadzīgi uzkrājumi
 • Optimizēti procesi, samazinot patērēto laiku
 • Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā

  Viktors Mihailovs, biznesa vadības konsultants, Zygon Baltic Consulting,

  Kāpēc Jums ir lietderīgi pielietot LEAN principus procesu uzlabošanā:
 • Pieaug darba ražīgums
 • Tiek samazinātas izmaksas
 • Likvidētas liekās darbības procesos, samazinot zudumus
 • Defektu novēršana ražošanas procesos
 • Motivēti un lojāli darbinieki
 • Samazināti nevajadzīgi uzkrājumi
 • Optimizēti procesi, samazinot patērēto laiku
 • HR analītika (HR Predictive Analytics) caur teorētisko un praktisko (tehnoloģisko) prizmu

  Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja,

  Semināra programma:

  13:00 – 13:15 Reģistrācija

  13:15 – 13:35 Atklāšana

  Renāte Strazdiņa, Dr.sc.ing.,
  Microsoft Latvia vadītāja,

  Irēna Ļeoņenko, Latvijas
  Personāla vadīšanas asociācijas izpilddirektore

  13:35 – 14:00 HR Analītika – globālās
  tendences un paredzošās analītikas sniegtās iespējas

  Iveta Ludviga, RISEBA
  asociētā profesore, Maģistra studiju programmas “Personāla vadība” direktore

  14:00 – 14:25 AirBaltic pieredzes stāsts: datu analītika
  ienāk HR nodaļā

  Alina Roščina, AirBaltic
  Vadītāja operatīvās personālvadības jautājumos

  14:25 – 14:35 Kafijas pauze

  14:35 – 15:25 Uz datiem balstīta personāla vadīšana

  Aldis Ērglis, Datu analītikas
  rīku eksperts

  15:25 – 15:45 Jautājumi un atbildes 

   

   

  Jūrmalas pilsētas pašvaldības personāla vadības pieredze

  Jūrmalas pilsētas pašvaldības personāla vadītāja Inārija Dzene,

  Pasākuma plāns pievienots pielikumā.

  Modernie komunikācijas risinājumi organizācijā (Office 365)

  Kristaps Sedols, SIA "Squalio" produktivitātes risinājumu speciālists,


  Komunikācijas veidi mainās reibinošā ātrumā. Vēl pirms
  pāris gadiem visiem kā organizācijas iekšējās komunikācijas galveno formu
  vajadzēja pieņemt epastu. Rīks noteikti nav pilnībā peļams, bet, ja personīgajā
  dzīvē izmantojam, ko ērtāku, piemēram, Facebook grupas un čatus, tad
  kāpēc darbavietā vajadzētu cīnīties ar ko smagnējāku?

  Vebinārā Kristaps Sedols iepazīstinās ar mūsdienīgiem
  darba organizācijas un komunikācijas risinājumiem, kas palīdzēs efektīvāk un
  ērtāk sastrādāties visām paaudzēm.


  • Maiņu darbinieku organizēšana ar StaffHub;

  • Iekšējā saziņa izmantojot čata rīku Teams;

  • sociālais tīkls Yammer;

  • datu drošība.


  HR datu analītka

  Edgars Pīlips, RIMI Baltija atalgojuma un efektivitātes vadītājs,

  HR datu analītikas darba grupas 2. tikšanās. 

  Darba grupas mērķis:


   Izstrādāt vadlīnijas personāla datu analītikā
   Izstrādāt ierosinājumus LPVA analītikas jomā

   

  Nākamā tikšanās reize – 22.maijs 16:00 –
  18:00, LPVA telpas

  Darba plānā:


   Nosaka sapulces protokoletāju/vadītāju – rotācijas kārtībā ;)
   Dalīnieki iepazīstina ar pašreiz imantoto HR Analītikā
   Vienojas, par terminiem, formulām, kurus aprakstīt vadlīnijās
   LPVA (Irēna) prezentē atrastās HR Analītikas vadlīnijas paraugus
   (CIPD, vai citus), kuru varam adaptēt
   (iespēju robežās, precizē plānoto vadlīniju saturu)
   Vienojas par nākamās tikšanās datumu, vietu un darba kārtību

   

  Mājas darbs:


   Sagatavot informāciju par uzņēmumā notiekošo HR analītiku
   LPVA (Irēna) sameklē esošas vadlīnijas

   

  Citās reizēs:


   Edgars padalās atkārtoti ar atziņām no Londonas konferences.

   

  Lattelecom” darbinieku labumu sistēma "Lattelecom Plus"

  SIA "Lattelecom" personāla vadības direktore Ingrīda Rone,

  Līdztekus stabilitātei, labam un garantētam atalgojumam, uzņēmuma darbiniekiem ir pieejamas arī programmas "Lattelecom Plus" sniegtās priekšrocības. Ikviens darbinieks konkrētas summas ietvaros sev var izvēlēties labumus un izmantot tos tieši tad, kad visvairāk nepieciešams. Papildu brīvdienas, izglītības iespējas, veselības apdrošināšana vai grāmatas bērniem? Uzņēmuma piedāvāto un apmaksāto labumu klāsts ir ļoti daudzveidīgs, tādēļ katrs darbinieks var atrast savām vēlmēm un vajadzībām piemērotāko piedāvājumu.Priekšrocību programma "Lattelecom Plus" ir tapusi ciešā sadarbībā ar uzņēmuma darbiniekiem un pastāvīgi tiek pilnveidota

  Praktiski ieteikumi personāla lietvedībā

  Inese Sila, Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta vadītāja,

  Pašapkalpošanās sistēmas (risinājumi, iespējas, problēmas, utt.)

  Ingrīda Rone, SIA "Lattelecom" Personālvadības direktore,

  “Appreciative Inqiury. Kā strādāt ar prieku?” ( semināra video ieraksts tiks publicēts LPVA mājas lapā)

  Jolanta Cihanoviča, Triviums SIA, http://triviums.lv/pasniedzeji/jolanta-cihanovica,

  Appreciative inquiry (AI) ir pieeja mūsdienu menedžmentā, ko 20. gadsimta beigās izveidoja Deivids Kuperaiders (David Cooperrider). Tā palīdz produktīvi sasniegt nozīmīgus mērķus un panākt būtiskas izmaiņas.
  Atšķirībā no tradicionālās problēmrisināšanas metodes, kas uzdot jautājumus “kāda ir problēma?”, “kas noticis?” un “kā to var uzlabot?”, AI pieeja uzdod jautājumus par mērķiem, izaicinot un atraisot resursus. 
  Tā piedāvā koncentrēt enerģiju uz spēcīgajām pusēm, pozitīvo, veiksmes stāstiem, uz to, kas IR un DARBOJAS, un ko var atrisināt un vairot.

  AI modelis tika radīts, lai veiktu izmaiņas un uzlabojumus uzņēmumu sistēmās. Tā pamatā ir 4D aplis (Discovery – Dream – Design – Destiny). 
  Šobrīd pasaulē AI pieeja tiek vērtēta kā viena no efektīvākajām pieejām personības attīstībā, menedžmentā un organizāciju ārējā komunikācijā.

  Šīs pieejas izmantošana ikdienā palīdz produktīvāk koncentrēt enerģiju izaicinošu profesionālo un personisko mērķu sasniegšanai. 
  Apgūstot AI tehnikas, jūs spēsiet veidot kvalitatīvi jaunas un rezultatīvākas sarunas ar darbiniekiem, kolēģiem un klientiem, risināt konfliktus un uzlabot attiecības. Un veicināsiet pozitīvas enerģijas un emociju apmaiņu vidē ap jums!

  Lekcijā “Appreciative Inquiry: kā strādāt ar prieku?” ieskats galvenajos AI pieejas principos, to pielietojumu praksē. 


  Jaunākā tiesu prakse darba lietās

  Toms Šulmanis, Cobalts ZAB partneris,

  1. Galvenie apskatāmie jautājumi:
  a. Darbinieka uzteikums sakarā ar tikumības un taisnprātības apsvērumiem;
  b. Darbinieku skaita samazināšanas nianses;
  c. Darba līguma izbeigšana ar ārvalsts komersanta filiāles vadītāju;
  d. Brīdis, kad jāprasa par dalību arodbiedrībā;
  e. Diskriminācija invaliditātes dēļ;
  f. Uzteikums invalīdam;
  g. Darba devēja uzteikuma atsaukšanas sekas;

  h. Jaunākie ES tiesu spriedumi.

  Lūgums iesūtīt jautājumus semināra vadītājam uz lpva@lpva.lv līdz 5.05. 

  Darbinieku labklājība

  Ieva Zaumane, Organizāciju labklājības institūta (OLI) dibinātāja, lektore Vidzemes augstskolā, nodaļas vadītāja Valsts izglītības attīstības aģentūrā, neatkarīga korporatīvo attiecību konsultante.,

  Semināru cikla otrajā nodarbībā:
  - diskusija par pieredzi uzņēmumos;
  - darbinieku labklājības programma vai stratēģija?
  - Ar ko sākt, lai darbinieku labklājība izietu ārpus “nice to have robežām”?

  Par pagarinātu darba laiku

  Arta Biruma, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle,

  28. April, 2017, 15:00 - 17:00
  Apraksts


  Personāla vadības būtība un audits

  Nonna Jermakova, Personāla vadības nodaļas vadītāja,

  21. April, 2017, 14:00 - 16:00
  Apraksts

  Rīgas Stradiņa universitāte

  Dace Jasmane,

  19. April, 2017, 14:00 - 17:00
  Apraksts
   Īsi par RSU

  =      RSU Personāla departaments – funkcijas, pienākumi

  =      Par darba izpildes vadību – pieredze RSU

  =     Jautājums par dažādajiem atvaļinājumiem – darbiniekiem, kuriem ir gan pedagoģiskais amats (atvaļinājums 56 dienas) un vienlaicīgi ieņem vispārīgā personāla amatu (atvaļinājums 28 dienas) – diskusija.

  Mērķu noteikšana un izpildes novērtējums - NEpārdošanā

  Jānis Dubinskis, HR BAKERY LTD,

  11. April, 2017, 09:00 - 11:00
  Apraksts

  Pasākums tiks veidots kā diskusija - pieredzes apmaiņa, lai kopīgiem spēkiem, diskusijas rezultātā, noteiktu labākos risinājumus un principus grūti izmērāmo mērķu noteikšanā un izpildes novērtēšanā. Dalībniekiem būtu vēlams sagatavot piemērus ar konkrētiem amatiem, pienākumiem, situācijām, kuru rezultātu nevar vai ir grūti nomērīt.

  Air Baltic Feedback management platforma

  Daiga Ērgle,

  6. April, 2017, 14:00 - 17:00
  Apraksts

  Pasākuma plāns:

  ekskursiju pa Air Baltic biroju un apkalpju centru; stāsts par Air Baltic pieredzi platformas izstrādē un ieviešanā, partneruzņēmuma-izstrādātāja pārstāvja stāsts par šo risinājumu; vienas no biznesa nodaļas vadītāja redzējums par to, cik noderīga viņam šķiet jaunā platforma salīdzinot ar tradicionālajiem neelastīgajiem risinājumiem. Pasākuma dalībnieku diskusija, jautājumi un atbildes.

  Par fizisko personu datu aizsardzību ar piemēriem no personāla ikdienas.

  Jānis Rāzna, Pārtikas un veterinārā dienesta Resursu vadības departamenta Personāla vadības daļas vadītājs,

  4. April, 2017, 14:00 - 17:00
  Apraksts

  Darba laika uzskaite 2017

  Agris Svare, Kronos Latvija SIA,

  3. April, 2017, 10:30 - 14:30
  Apraksts
   

  Valsts kontroles Personāla daļa aicina valsts pārvaldes personāla vadītājus uz pieredzes apmaiņas semināru par mācību organizēšanas pieredzi un ar to saistītajiem jautājumiem

  Valsts kontroles Personāla daļa,

  31. March, 2017, 14:00 - 16:00
  Apraksts
   

  Dalīsimies ar pieredzi, kā plānojam mācības un kā īstenojam
  iekšējo mācību procesus. Aicināsim kolēģus dalīties pieredzē arī par
  citiem aktuāliem mācību organizēšanas jautājumiem, piemēram, e apmācības
  ieviešanas variantiem.

  Kā atrast Valsts kontroli:
  http://www.lrvk.gov.lv/kontakti/ka-mus-atrast/


  Ierodoties pie iebraukšanas teritorijā, var paņemt
  caurlaides žetoniņu, kuru, dodoties prom, varēs iereģistrēt VK lejas
  recepcijā.

  Viedais birojs "Mettropole": ieguvumi, nepieciešamās uzvedības izmaiņas, koplietošanas prakse

  Ingrīda Rone, SIA "Lattelecom" personāla vadības direktore un valdes locekle,

  31. March, 2017, 09:00 - 11:00
  Apraksts
  Mettropole, auto booking sistēma, administratīvie resursu centri un idejas tās paplašināšanai. 
   

  Vienkārši par sarežģīto: Vērtību spēle

  Inga Kola, AS "Latvenergo" Personāla vadības direktore ,

  30. March, 2017, 14:00 - 16:30
  Apraksts
   Latvenergo kolēģi  pastāstīs un parādīs kā azartiskāk runāt par vērtībām, ētikas normām, interešu konfliktiem un darba vidi kopumā.

  Pieredzes apmaiņas pasākums Igaunijas HR asociācijā PARE

  Latvijas un Igaunijas valsts iestāžu Personāla vadītāji,

  23. March, 2017, 00:00 - 23:59
  Apraksts

   Tikšanās mērķis – pieredzes apmaiņa ar Igaunijas valsts iestāžu personāla vadītājiem par šādām tēmām:

  1. Personāla atlase: kritēriji, metodes.
  2. Jaunā darbinieka adaptācija.
  3. Personāla novērtēšana: metodes, sistemātiskums, novērtēšanas rezultātu izmantošana.
  4. Personāla attīstība: pārbaudes laikā, kārtējā, ārkārtas?!, attīstības plānošana.
  5. Personāla pēctecības nodrošināšana.
  6. Atlīdzības sistēma, motivēšana.

  Vebināra izmantošana kompetences attīstībā

  Uldis Pāvuls, SIA "Energise" partneris, organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants,

  22. March, 2017, 10:00 - 11:00
  Apraksts

   Tīmekļa seminārs: sapulču un tīmekļa semināru veikšana ar Skype for Business. 
   

  Darbinieku labklājība

  Ieva Zaumane, Organizāciju labklājības institūta (OLI) dibinātāja, lektore Vidzemes augstskolā, nodaļas vadītāja Valsts izglītības attīstības aģentūrā, neatkarīga korporatīvo attiecību konsultante.,

  17. March, 2017, 15:00 - 17:00
  Apraksts
   Mūsdienu organizācijas sastopas ar neskaitāmiem izaicinājumiem ceļā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. Viens no būtiskiem apstākļiem, kas ietekmē biznesa rādītājus, ir darbinieku spēja un vēlēšanās uzrādīt visaugstāko sniegumu. Nereti organizāciju vadības komandas ir pārņemtas ar ekonomiskajiem rādītājiem un aizmirst, ka aiz cipariem ir cilvēki, kas šos pašus rādītājus var vai nu uzlabot, vai pasliktināt. Rietumu pasaule pēdējo divdesmit gadu laikā runā un praktizē darbinieku labklājības mērīšanu un stratēģiju izstrādi. Latvijā salīdzinoši nesen šo virzienu aktualizējusi Valsts darba inspekcija, sākot runāt par stresu darba vietā, taču tā ir tikai daļa no labklājības koncepta. Tāpēc piedāvājam semināru divās daļās, kas veltīts Latvijā samērā jaunam jēdzienam “darbinieku labklājība”. Semināra cikla pirmajā nodarbībā  uzzināsiet: 
  - kas ir darbinieku labklājība (jēdzieni, modeļi);
  - kāpēc mūsdienīgai organizācijai tik svarīgi ir šo konceptu iekļaut kopējā stratēģijā;
  - kā organizāciju labklājība atšķiras un sinerģē ar darbinieku iesaistes jēdzienu un praksi;
  - kā mēra darbinieku labklājības līmeni;
  - varēsiet notestēt, cik lielā mērā jūsu organizācija īsteno/praktizē darbinieku labklājības uzlabošanas pieeju;
  - Praktiskais uzdevums – mājas darbs nākamai tikšanās reizei

  RISEBA darba snieguma vērtēšana un atalgojuma sistēma

  Agita Kalviņa, RISEBA Personāla vadības maģistra programmas zinātniskā vadītāja,

  9. March, 2017, 14:00 - 17:00
  Apraksts

  Kantar TNS pētījuma rezultātu prezentācija "Kā notikumi Latvijā un pasaulē ir ietekmējuši darbinieku piesaistību Latvijā?"

  Signe Kaņējeva, Lielo klientu direktore; Alise Lāce, Klientu atbalsta vadītāja,

  3. March, 2017, 09:30 - 11:00
  Apraksts
   

  Laikā, kad gan Latvija, gan
  pasaule piedzīvo arvien jaunus notikumus un/vai to pavērsienus, ir vērtīgi
  uzzināt, kā dažādie pasaules un vietēja mēroga notikumi ir ietekmējuši gan
  iedzīvotāju kopējo noskaņojumu, gan darbinieku piesaistību Latvijas iestādēs un
  uzņēmumos.        Seminārs balstīties uz šī gada janvārī Kantar TNS veiktā Latvijas darba ņēmēju pētījuma rezultātiem. Kantar TNS šo pētījumu, izmantojot specializēto TRI*M metodoloģiju, veic katru otro gadu. Latvijas darbinieku piesaistība tiek mērīta jau kopš 2005. gada. Līdz šim dati plašākai auditorijai nav demonstrēti un LPVA semināra dalībniekiem būs iespēja pirmajiem ar tiem iepazīties.                    Seminārā tiks aplūkots:                    Kāda ir Latvijas strādājošo piesaistība savai darbavietai?                    Vai
  un kādas izmaiņas darbinieku piesaistībā ir notikušas pēdējo divu gadu laikā?                    Kādi
  ir galvenie darbinieku piesaistību motivējošie faktori?                    Kādi
  būtu galvenie ieteikumi darbinieku piesaistības noturēšanai vai stiprināšanai?

  Atskaite par 2016.gadu. LPVA stratēģija 2017-2020. LPVA budžets 2017.

  LPVA Valde,

  1. March, 2017, 14:00 - 17:00
  Apraksts

  Jaunu biedru ievadprogramma

  Irēna Ļeoņenko,LPVA izpilddirektore,

  15. February, 2017, 15:00 - 17:00
  Apraksts
   

  1. Global Business Leadership Summit, Budapešta 2. HR Analytics,Metrics and Measurement for Strategic Decision Making", Londona

  Gundega Dambe, NMPD Personāla vadītāja. Edgars Pīlips, RIMI Baltics atalgojuma un efektivitātes vadītājs,

  15. February, 2017, 10:00 - 12:00
  Apraksts
   

  VAS "Gaisa satiksme" - personāla vadības procesu organizēšana VAS "Gaisa satiksmes" pieredze

  VAS "Gaisa satiksmes" Dokumentu un pārvaldības nodaļas vadītāja Iveta Stīpniece.,

  10. February, 2017, 10:00 - 12:00
  Apraksts

  Labākā atalgojuma sistēma.Kā atrast balansu materiālā un nemateriālā jomā

  Arta Biruma, VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” valdes locekle, SIA “Eiro personāls” un SIA “Like IT” īpašniece,

  3. February, 2017, 09:00 - 11:00
  Apraksts
  Kas motivē vairāk fiksēta alga vai mainīga?
  Uz ko motivē mainīgā atalgojuma daļa?
  Kas veido nemateriālo motivāciju?
  Kā veidot labu materiālās un nemateriālās motivācijas balansu?
  Kas motivē vairāk fiksēta alga vai mainīga?
  Uz ko motivē mainīgā atalgojuma daļa?
  Kas veido nemateriālo motivāciju?
  Kā veidot labu materiālās un nemateriālās motivācijas balansu?

  Personāla vadības izmaiņas ES vispārīgo datu aizsardzības regulu sagaidot

  Arnis Puksts, Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs,

  31. January, 2017, 10:00 - 12:00
  Apraksts
  1.daļa - ievads datu aizsardzībā:
  Joma un reglamentējošie normatīvie akti;
  Personas datu un sensitīvo personas datu definīcijas;
  Pārziņa un datu apstrādes jēdzieni;
  Datu apstrādes tiesiskais pamats;
  Pārziņa pienākumi;
  Atbilstības izvērtējums.

  2.daļa - Vispārīgā datu aizsardzības regula:
  Personas datu aizsardzības evolūcija
  Racionālas rīcības soļi 2018.gada 25.maiju gaidot

  Izglītības iestāžu darba grupas izveides sanāksme

  Zane Rostoka, RTU personāla vadītāja,

  30. January, 2017, 15:00 - 17:00
  Apraksts
   Darba kārtība:
  1) Darba grupas izveide, turpmākās darbības modeļa, mēºķu, vajadzību  noteikšana; 
  2) RTU Personāla nodaļa un šī gada aktualitātēs;
  3) Dalībnieku pieredzes apmaiņa par aktuāliem jautājumiem.

  Radošas pieejas personāla atlasē

  Iveta Rozīte ("Evolution Latvia"), Talantu piesaistes vadītāja,

  24. January, 2017, 16:00 - 18:00
  Apraksts

  Tēmas diskusijai:
  - Grupu intervijas – to nozīme, ieguvumi, veidi kā atraktīvi, interesanti pasniegt informāciju par uzņēmumu un konkrēto pozīciju;
  - Kā uzrunāt konkrēto mērķauditoriju ar radošām mārketinga atlases kampaņām;
  - Millenium paaudzes iezīmes un paradumi darba meklējumos;
  - Darbinieki no citām valstīm – to piesaiste, relocēšana un noturēšana.

  Veiksmīgas karjeras priekšnoteikumi mūsdienās

  Anita Gaile ("INTU" SIA),

  23. January, 2017, 09:00 - 11:00
  Apraksts

  Pārspriest plānotā LPVA biedru brauciena pie Igaunijas Personāla vadīšanas asociācijas biedriem – Igaunijas valsts pārvalžu iestāžu personāla vadītājiem saturu un laiku.

  Inta Luksa (LR IZM),

  20. January, 2017, 16:00 - 17:00
  Apraksts
   Brauciena mērķis ir darba pieredzes apmaiņa, lai primāri uzzinātu par Igaunijas kolēģu pieeju dažādu personāla procesu vadīšanā/ organizēšanā, kā arī dalītos ar savu darba pieredzi dažādu personāla vadīšanas procesu vadīšanā/organizēšanā valsts pārvaldes iestādē

  Atziņas no HR konferences "HR Tech World Congress" (Parīze)

  Žozita Beresņeva (LMT), Zanda Arnava (Accenture Latvia), Daiga Ērgle (Air Baltic),

  20. January, 2017, 09:00 - 11:00
  Apraksts

  Daiga Ērgle (Air Baltic) par:

  1) “Bureausclerosis” and how to fight that within organizations to unleash human capability (how to infuse more spirit of entrepreneurship deep within every organization) – Gary Hamel
  2) For digital transformation to be successful, employees need to adopt new ways of working (Google, Kim Wiley)
  3) HR Technology news, focus shift and upcoming trends – new set of disruptive applications (Josh Bersin, Bersin by Deloitte)
  4) Successful companies look at disruption as both, a threat and an opportunity - how the established players can strike back successfully against the disruptors (Costas Markides, London Business School)

  Zanda Arnava (Accenture Latvia) par:

  1) Liquid workforce – granting freedom and flexible, personally organized daily working scheduled.
  2) Serious and great project – developing great people managers at Zurich Oxygen. Identifying the manager competencies, involving teams to reflect on them, create an action plans, learning Academy, taking and taking with their teams.
  3) Why leadership development programs don’t work – it is so natural. Leaders are humans, they think that it is enough to understand their weaknesses. They think they already has started to act differently.
  4) How TomTom survived in a digitalization market? Being creative with a new products.
  5) Schneider Electric Global student competition experience. With the changing the idea participants grew from 2k to 16k over the 4 years with coverage of 117 countries.
  6) Who are our brand ambassadors- our employees? Hunkemöller International BV experience with recruiting, on boarding a NJ. How to make then to be a brand ambassadors using an internal app where everyone can share any news, idea, events, experience etc.
  7) Our people engagement is key for creating innovation culture in a company. Atlassian suggestions.

  1. Darbinieku veselība kā uzņēmuma produktivitātes faktors 2. Par LPVA biedru apmierinātības aptauju.

  Roberts Íīlis, sociālantropologs, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors,

  19. January, 2017, 15:00 - 17:00
  Apraksts

  Ieraksti no: