Biedrība Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (turpmāk tekstā LPVA)  ir dibināta, lai veicinātu personāla vadīšanas popularitāti Latvijā, celtu personāla speciālistu un vadītāju kompetenci, kā arī šī amata prestižu darba tirgū, lai parādītu efektīva personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu veiksmīgu darbību.LPVA misija ir apvienot personāla vadības profesionāļus ar mērķi palielināt organizāciju efektivitāti un radīt uz cilvēkiem orientētu darba vidi Latvijā, attīstot kompetenci personāla vadības jomā un veicinot personāla vadības stratēģisko lomu organizācijās.

Video par LPVA 

Kļūstot par LPVA biedru, Jums paveras iespēja veicināt Jūsu uzņēmuma personāla vadības, kā arī attiecības ar darbiniekiem un sabiedrību kopumā un pārstāvētās nozares attīstību.


LPVA biedriem piedāvā:

 • Iespēju veidot kontaktus un sadarboties ar personāla vadīšanas profesionāļiem (pieeja LPVA biedru kontaktinformācijai);
 • Dalību LPVA darba grupās un komisijās (juridiskā, sertifikācijas, konferences utt.)
 • Informatīvus un tematiskus seminārus par personāla vadības aktuālām tēmām (apmēram 6 mācību pasākumi mēnesī, kas biedriem ir bezmaksas);
 • Diskusiju organizēšanu personāla vadības darbiniekiem par aktuālām tēmām, ne tikai pasaulē, bet arī par konkrētu problēmsituāciju biedru organizācijā, uzņēmumā;
 • Pieredzes apmaiņas pasākumus biedru organizācijās, kuros dalībnieki tiek iepazīstināti ar organizācijas pieredzi dažādu personāla vadības jautājumu risināšanā – veiksmes, neveiksmes;
 • Mentoringa programmu ar mērķi sniegt atbalstu jauniem personāla vadītājiem;
 • Ikgadēju personāla vadības konferenci;
 • Iespēju piedalīties personāla vadības Gada projektu balvā ar mērķi popularizēt personāla vadības nozari, panākot labvēlīgas konkurētspējas veicināšanu Latvijas uzņēmumos, organizācijās un iestādēs;
 • Dalība aptaujās un pētījumos par aktuālām personāla vadības tēmām;
 • Iespēju uzkrāt LPVA punktus par aktīvu dalību asociācijas projektos un izmantot tos maksas semināru un konferenču apmeklējumam Latvijā un ārzemēs.

LPVA sadarbojas ar Eiropas Personāla vadīšanas asociāciju un vairāku valstu nacionālajām personāla vadīšanas asociācijām:

 • Lietuva
 • Igaunija
 • Norvēģija
 • Malta
 • Gruzija
 • Kipra
 • Bulgārija
 • Vācija
 • Baltkrievija

Lai kļūtu par Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas juridisko biedru, Jums personīgi, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz aizpildīts, parakstīts un apzīmogots pieteikums.

Pieteikumam jāatbilst šādām prasībām:

 • tam jābūt uz organizācijas veidlapas (ar visiem rekvizītiem);

 • jānorāda organizācijas darbības virzieni;

 • jānorāda organizācijas darbinieku skaits;

 • jānorāda persona, kas pārstāvēs organizāciju (vārds, uzvārds, ieņemamais amats organizācijā, telefona numurs, e-pasta adrese).

Pieteikumu paraksta organizācijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona.

Pēc dokumentu saņemšanas, LPVA pārstāvis informēs Jūs par Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts iesniegums. Par uzņemšanu LPVA jaunais biedrs tiek informēts rakstiski.

Pieteikuma paraugs juridiskajam biedram

Juridiskas personas iesnieguma paraugs.doc ... /Word fails/


Pretendentu uzņemšanas kritēriji LPVA fiziskā biedra statusa iegūšanai:

 • Praktiska darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi Personāla vadībā vai Personāla vadības konsultēšanā un apmācībā.

Lai kļūtu par Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas fizisko biedru, Jums personīgi, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Parakstīts iesniegums;
 2. CV;
 3. Divas LPVA fizisko/juridisko biedru pārstāvju rekomendācijas.

Pieteikuma paraugs fiziskam biedram

Fiziskas personas iesnieguma paraugs.docx... /Word fails/


Ar 2013.gada 17.decembra Padomes lēmumu (protokols Nr. 01-12/2013) tika apstiprināta šādas biedru gada un iestāšanās maksas:

Darbinieku skaits uzņēmumāIestāšanās maksa (EUR)Biedra maksa (EUR)
Līdz 5050220
No 51 līdz 25050320
No 251 līdz 50075430
Virs 500100650
Fiziskie biedri50220