Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

LPVA Vīzija

Būt labākajam ideju attīstītājam un viedokļa līderim personāla vadībā Latvijā

LPVA pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla vadībā LatvijāStratēģiskais mērķis 2020: Atbalstīt un veicināt radošumu, inovācijas un biedru aktīvu iesaisti, pilnveidojot organizācijas darbības modeli un savstarpējās komunikācijas veidus

LPVA Biedru vērtības

Kompetence

Ar kompetenci mēs saprotam visu to zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, kas mums nepieciešams ikdienā labai un izcilai savu darba pienākumu veikšanai, kā arī ieinteresētību apgūt un izmēģināt jaunas darba metodes.

Sadarbība

Sadarbība kā vērtība ietver pozitīvu attieksmi vienam pret otru, savstarpēja atbalsta sniegšanu un patiesu prieku un gandarījumu par sadarbību.

Radošums

Ar radošumu mēs saprotam iespējas iepriekš veiktu darbību izdarīt citādāk - efektīvāk.

Uzticamība

Uzticamības pamatā ir spēja abpusēji paļauties - biedriem uz LPVA kā organizācijas un LPVA uz biedru maksimāli atbildīgu un godprātīgu sev uzticēto resursu un pilnvaru izmantošanu ikdienā.

LPVA Valde

Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētāja un tā sastāv no septiņiem Valdes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi var būt fiziskas personas.

LPVA Valdi ievēl Biedru sapulce uz termiņu līdz trīs gadiem.

LPVA ikdienas darbu vada Valdes priekšsēdētājs.

Eva Selga
Valdes Priekšsēdētāja
Fiziskais biedrs
Evita Mackeviča
Valdes priekšsēdētājas vietniece
Eiropersonāls SIA
Gaida Lilienšteina
Valdes locekle
GL Wood Houses SIA
Aija Brika-Dravniece
Valdes locekle
Integral Management Group SIA
Daiga Vintere
Valdes locekle
AS "Cēsu alus"
Inese Sila
Valdes locekle
Fiziskais biedrs
Gundega Dambe
Valdes locekle
Fiziskais biedrs

LPVA biedri234

# Nosaukums Iestāšanās gads
1 Latvijas Finieris AS 1996
2 Air Baltic Corporation AS 1997
3 CEMEX SIA 1998
4 Lattelecom SIA 1998
5 Latvijas dzelzceļš VAS 1998
6 Komercizglītības centrs SIA 1999
7 Valsts kontrole 1999
8 BTA Baltic Insurance company AAS 2000
9 CV-Online Latvia SIA 2000
10 Exigen Services Latvia AS 2000