Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

LPVA Vīzija

Būt labākajam ideju attīstītājam un viedokļa līderim personāla vadībā Latvijā

LPVA pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla vadībā Latvijā. Stratēģiskais mērķis 2021: Atbalstīt un veicināt radošumu, inovācijas un biedru aktīvu iesaisti, pilnveidojot organizācijas darbības modeli un savstarpējās komunikācijas veidus

LPVA Biedru vērtības

Kompetence

Ar kompetenci mēs saprotam visu to zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, kas mums nepieciešams ikdienā labai un izcilai savu darba pienākumu veikšanai, kā arī ieinteresētību apgūt un izmēģināt jaunas darba metodes.

Sadarbība

Sadarbība kā vērtība ietver pozitīvu attieksmi vienam pret otru, savstarpēja atbalsta sniegšanu un patiesu prieku un gandarījumu par sadarbību.

Radošums

Ar radošumu mēs saprotam iespējas iepriekš veiktu darbību izdarīt citādāk - efektīvāk.

Uzticamība

Uzticamības pamatā ir spēja abpusēji paļauties - biedriem uz LPVA kā organizācijas un LPVA uz biedru maksimāli atbildīgu un godprātīgu sev uzticēto resursu un pilnvaru izmantošanu ikdienā.

LPVA Valde

Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētāja un tā sastāv no septiņiem Valdes locekļiem.

LPVA Valdi ievēl Biedru sapulce uz termiņu līdz trīs gadiem.

LPVA ikdienas darbu vada Valdes priekšsēdētājs.

Eva Selga
Valdes Priekšsēdētāja
Fiziskais biedrs
Gundega Dambe
Valdes priekšsēdētājas vietniece
Fiziskais biedrs
Ingrīda Rone
Valdes locekle
CleanR Grupa, AS
Ilona Kalniņa
Valdes locekle
Emergn AS
Signe Simanoviča
Valdes locekle
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA
Ligita Pundiņa
Valdes locekle
Latvijas valsts meži, AS

LPVA biedri212

# Nosaukums Iestāšanās gads
1 Latvijas Finieris, AS 1996
2 SCHWENK Latvija, SIA 1998
3 Latvijas dzelzceļš, VAS 1998
4 TET, SIA 1998
5 Komercizglītības centrs, SIA 1999
6 Valsts kontrole 1999
7 BTA Baltic Insurance company, AAS 2000
8 Alma Career Latvia, SIA 2000
9 Latvijas Pasts, VAS 2000
10 Latvijas valsts ceļi, VSIA 2000