Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Kā strukturēt un plānot darbinieku izaugsmi un pēctecību uzņēmumā?

Regīna Reķe, Change Partners

 • ko iegūst uzņēmums, sistēmiski plānojot katra darbinieka izaugsmi? 
 • kā praktiski plānot un strukturēt vadītāju izaugsmi? 
 • kā uzņēmums var atbalstīt speciālistu līmeņa darbinieku attīstību?

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

MI personālvadībā iespējas un riski

Kaspars Kauliņš, Tilde

26. March, 2024, 14:00 - 15:30
Elizabetes 45/47 (ieeja no Jeruzalemes ielas puses 2.stāvā) karte
Apraksts

Seminārā ievadā runāsim par to, kas ir mākslīgais intelekts un kādas ir ar to saistītās tehnoloģijas. Tad es stāstīšu vairāk par saziņas mākslīgo intelektu un valodas tehnoloģijām. Galvenā tēma būs par MI tehnoloģiju lietojumu dažādos personālvadības procesos, kā arī par ar to saistītajiem riskiem un izaicinājumiem. Ceru uz diskusiju arī par digitālo prasmju attīstību organizācijās. Sagaidu, ka semināra dalībnieki būs gatavi dalīties savā pieredzē un aktīvi diskutēt. 

Par mani:

Esmu mākslīgā intelekta valodas tehnoloģiju entuziasts un sludinātājs (evanģēlists) ar ilgstošu, vairāk nekā 25 gadu pieredzi personālvadībā un organizāciju attīstībā. Stratēģijas un līderības konsultants vairāk nekā 100 uzņēmumos dažādās valstīs. Šobrīd atbildu par Eiropas vadošā valodas tehnoloģiju uzņēmuma Tilde biznesa attīstību.

Vienlīdzīgas samaksas aktualitātes - laicīgi gatavojamies Direktīvas prasību izpildei

Viktorija Lavrova, Edgars Riņķis, PwC, Latvija

Nav šaubu, ka par līdzvērtīgu darbu ikvienam jāsaņem līdzvērtīgs atalgojums - šī atziņa ir cilvēktiesību aizsardzības un līdztiesīgas sabiedrības būtiska sastāvdaļa. Tomēr statistikas dati rāda, ka t.s. gender pay gap jeb dzimumu samaksas atšķirība ir aktuāla problēma.

ES to risina ieviešot jaunu direktīvu, kuras mērķis ir ieviest mehānismus, ar kuru palīdzību darba devēji samazinās nevienlīdzību atalgojuma apmērā, kā arī nostiprināt caurspīdīgāku atalgojuma sistēmu un tās izveides procesu.  

Latvijas likumvidē no 2026.gada 7.jūnija jāpārņem Direktīvā noteiktie informēšanas un ziņošanas pienākumi, kas attieksies uz daudziem darba devējiem. Semināra laikā apskatīsim Direktīvas tvērumu un parunāsim par to, kam jāgatavojas un kādi mājasdarbi būtu jāpilda darba devējiem jau tagad.  


Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem

Agnese Suhareva, NVA

29. February, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem izmantot CV un vakanču portālu: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/  (CVVP), lai: 

 • publicētu  darba sludinājumus CVVP un NVA sociālajos kontos ( Facebook, Linkedin); 
 • veikt pretendentu atlasi pēc darba devēja pieprasījuma Jūsu publicētai vakancei;   
 • organizēt darba devēju un darba meklētāju tikšanos klātienē vai tiešsaistē.  

Visi NVA pasākumi ir bezmaksas. Piedāvājam vebināru, kurā pastāstīsim par iespējām darba un darbinieku meklējumos.

Darbinieku skaita samazināšana, procedūra un biežāk pieļautās kļūdas

Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns

27. February, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Darbinieku skaita samazināšana ir darba devēja uzteikums tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar konkrēta darbinieka uzvedību, spējām vai veiktiem pārkāpumiem, bet gan ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. Būtiski norādīt, ka bieži vien darbinieki un darba devēji strīdus par darbinieku skaita samazināšanas pamatotību un/vai konkrēta darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanu šī procesa ietvaros risina tiesā. Līdz ar to darba devējam šādus procesu uzsākot būtu nepieciešams apzināties un ievērot Darba likumā noteiktās procedūras, kā arī ņemt vērā biežāk pieļautās kļūdas un tiesu praksi, lai mazinātu iespēju, ka darbinieku skaita samazināšanas process neatbilst Darba likuma regulējumam un tiesu praksē nostiprinātajām atziņām.

 Seminārā tiks tostarp aplūkoti šādi jautājumi:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Pamatojums;
 • Procedūra;
 • Vērtēšana un salīdzināmie amati;
 • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi;
 • Arodbiedrības iesaiste;
 • Tiesu prakses atziņas un biežāk pieļautās kļūdas.

 Semināru vadīs: 

 • Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs. Specializējies darba tiesību un publisko iepirkumu tiesību jautājumos, tostarp aktīvi pārstāv klientus darba tiesību tiesvedībās.

 

Kā savienot disciplīnas kultūru ar pozitīvismu? Pieredzes apmaiņas pasākums AS "Drogas".

Madara Juška, AS Drogas

20. February, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Mēs aicinām pie sevis ar tēmu “Kā savienot disciplīnas kultūru ar pozitīvismu? AS Drogas”

Kā uzņēmumā Drogas apvieno disciplīnas kultūru ar ikdienā tik ļoti nepieciešamo pozitīvismu, veidojot darba vidi ar stabilu iekšējās komunikācijas notikumu kalendāru, kurā par kolēģa labbūtību rūpējamies katru dienu, un vēl vairāk sevišķās dienās

Personīgā zīmolvedība mūsdienu HR profesionālim

Inga Daliba, Personīgā Zīmola akadēmija, Darba guru

16. February, 2024, 10:00 - 11:30
Apraksts

Kas ir personīgā zīmolvedība un kādi piežāk sastopamie stereotipi

HR vadītāja loma s transformācija un personīgā zīmolvedība

Darbinieki uzņēmuma zīmola vēstneši digitālajā vidē

Spēcīgs LinkedIn profils d arba devēja bažas un ieguvumi

Par lektori: Inga Daliba, Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, LinkedIn trenere, lektore, sertificēta Genos International EI (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils ar klientu atsauksmēm https://www.linkedin.com/in/iinuu/


LPVA un Motify Personāla vadības ilgtspējas pētījuma rezultāti

Jānis Skrūzkalns, Motify

13. February, 2024, 10:00 - 11:30
Apraksts

Seminārā jūs iepazīstināsim ar pētījuma rezultātiem un atziņām par to, ar ko atšķiras "augsta snieguma" organizāciju personāla vadības funkcijas darba organizācija no "zema snieguma". Ar "augstu sniegumu" ir domāts organizācijas kā darba devēja rekomendēšanas līmenis.

 “Personāla vadības ilgtspējas” pētījumu veica Motify sadarbībā ar LPVA. Pētījumā piedalījās 55 organizācijas no dažādām nozarēm gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā.

 Seminārā apskatīsim sekojošus (un citus) jautājumus:

 • Vidējais darbinieku mainības līmenis jūsu nozarē un citās
 • Vidējais darba nespējas dienu skaits jūsu nozarē un citās
 • Darba devēja rekomendēšanas vidējais rādītājs nozaru griezumā
 • Vidējais nodarbināto skaits uz vienu HR speciālistu nozaru griezumā
 • Ar ko atšķiras atlases process augsta snieguma organizācijās no zema snieguma
 • Kādas stratēģiskās prioritātes personāla vadībā izvirza augsta snieguma organizācijās
 • Pēc kādiem rādītājiem augsta snieguma organizācijas vērtē HR sniegumu

 

Kā veiksmīgi piesaistīt un atlasīt jaunos talantus vakancēm

Gustavs Upmanis, Visas iespējas

23. January, 2024, 15:00 - 16:30
Apraksts

Jaunie un topošie profesionāļi ir uzauguši digitālajā pasaulē, kurā ir pielāgojušies straujai videi, ātriem risinājumiem un pārzina lielu informācijas lauku. Taču, lai cik vērtīgi nebūtu digitālie rīki, tie nerada jauniešos īstu sapratni par to, kas ir darba pasaule. Tieši digitālās pasaules vide rada izaicinājumus starp jauniešiem un darba devējiem, individuālās komunikācijas un sajūtu radīšanai, tāpēc ir nepieciešamas pielāgoti risinājumi, lai veiksmīgi piesaistītu jaunos talantus.
Seminārā būs iespēja uzzināt vairāk par veidiem kā izmantot šādus digitālos rīkus, Darba Tinderis, tiešsaiste darba "speed-dating" un asinhronās intervijas, lai iesaistītu un personīgi uzrunātu jauniešus atlases procesā.
Semināru vadīs sociālā uzņēmuma Visas Iespējas dibinātājs un vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmanis.
Visas Iespējas atbalsta jauniešus savu iespēju atrašanā un potenciāla izmantošanā, uzturot platformu “visasiespejas.lv”, kā arī īstenojot dažādus uz jauniešu izaugsmi vērstus projektus un pasākumus.

LPVA jauno biedru diena

Eva Selga, Gundega Dambe, LPVA, LPVA

18. January, 2024, 14:00 - 15:00
Apraksts

Iepazīstināsim jaunos biedrus ar iespējām Latvijas personāla vadīšanas asociācijā, atbildēsim uz interesējošiem jautājumiem,, pastāstīsim par Biedru iespēju programmu un LPVA darbību.

Komandas personības profils: kāpēc ir svarīgi iepazīt savu kolēģi/padoto?

Laura Šīmane - Vīgante, TripodLink

17. January, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vai Tev ir pazīstama situācija, kad komunikācija un komandas dinamika var ietekmēt darba efektivitāti? Vai kad Tava komanda šķietami uzrāda vājākus sasniegumus kā kolēģu komanda, bet iemesli ir nesaprotami? Varbūt Tu vēlies uzzināt kā saliedēt komandu, bet nevēlies iztērēt ļoti daudz līdzekļus, Tev nav pieņemamas/ir apnikušas standarta ballītes un vēlies sasniegt ilgtermiņa rezultātus komunikācijas uzlabošanā? Ir svarīgi meklēt inovatīvas pieejas, kas palīdzēs saliedēt komandu un uzlabot kopējo darba vidi.

Tripod ir nācis klajā ar jaunu rīku un pakalpojumu, kas ne tikai sniedz ieskatu katras personas personības individuālajā dinamikā, bet arī atklāj, kāds potenciāls un attīstības sfēras ir komandai kopumā. Ieguvumi ietver labāku sadarbību, efektivitāti un spēju vadīt pārmaiņas.

 

Tavs ieguvums apmeklējot semināru:

 1. Tu pats/-i varēsi izpildīt jauno Tripod Teams testu, kas ir pilnīgi jauns konsultatīvais tests, kas atklās Tavas personības stiprās puses, kā arī sniegs ieteikumus, kā attīstīties tālāk.
 2. Izpratīsi, kāpēc ir svarīgi veidot komandas personības profilu, iepazīsies ar citu komandu pieredzi, kas iespējams raisīs idejas arī domājot par Tavu komandu.
 3. Izpratīsi kā komandas profils tiek veidots, kas ir testa sastāvdaļas un pakalpojumi, kas tiek veikti pēc testa izpildes. Šie posmi palīdzēs ne tikai izprast individuālos personības profilus, bet arī attīstīt labāku kopējo sapratni par komandas dinamiku.

 

Pieredzes apmaiņas pasākums NMPD Kompetenču attīstības centrā (veselības iestāžu grupa)

Antra Laumane, NMPD

10. January, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Veselības iestāžu personāla vadītāji un speciālisti aicināti uz NMPD Kompetenču attīstības centru iepazīties ar pieredzi un jauno centru. Tiekamies! 

Ieraksti no: