Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Pieredzes apmaiņas pasākums - diskusija "Vai un kāpēc atgriezties birojā?"

Ilona Kalniņa, Emergn

Esam pieraduši strādāt attālināti, hibrīddarba režīmā, bet arvien vairāk dzirdam par uzņēmumu vēlmi "atgriezt" darbiniekus birojā. Tiksimies Emergn jaunajā birojā, lai dalītos pieredzē par to kā organizēt darbu, lai nezustu darbinieku iesaiste un   piederības sajūta, kā hibrīddarbu organizē citās organizācijās, kādas emocijas tas pavada. Diskusijā piedalīsies un to vadīs organizāciju psihologs PHD. Uldis Pāvuls, par emocijām runās Growing Jana Strogonova, un pieredzē dalīses Tieto evry pārstāves Eva Rubīna un Silva Kārkliņa Maksimoviča.

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Pieredzes apmaiņas pasākums AS “Cēsu alus”

Eva Sietiņsone, AS "Cēsu alus" Valdes priekšsēdētāja, AS " Cēsu alus"

11. December, 2018, 09:00 - 15:00
Apraksts

2018.gada 11.decembrī Pieredzes apmaiņas pasākums AS “Cēsu alus” 

9:00    Izbraukšana no Rīgas

10:30  Ierašānās Cēsīs, AS “Cēsu alus”, Aldaru laukums 1

10:30 – 11:30  Eva Sietiņsone, AS “Cēsu alus” Valdes priekšsēdētāja

HR politika un instrumenti, kuri darbojas uzņēmumā un pēdējo gadu spilgtākais projekts “Iespējamā misija”. (Iesējamā misija ir inovatīvs projekts, kurā apvienojās gan darbinieku apmācības, kolektīva saliedēšana, augsts iesaistes rādītājs, kā arī iespēja darbiniekiem tikties aci pret aci ar mūsu produktu tiešiem patērētājiem. Šis bija projekts, kurā uzņēmuma darbinieki sasniedza visaugstāko emocionālo iesaisti – patiesu prieku par līdzdalību.)

11:30 – 12:30 Ekskursija par ražotni, produktu degustācija

13:00  Izbraukšana no Cēsīm uz Rīgu

14:30  - 15:00 Ierašanās Rīgā

NB! Gadījumā, ja Jūs plānojat braukt uz pasākumu ar privāto automašīnu un variet paņemt līdzi kolēģus, lūdzu uzrakstiet lpva@lpva.lv ,cik brīvas vietas ir Jūsumašīnā. Atkarībā no situācijas ar privāto transportu, informēsim,vai būs centralizēts transports uz/no Cēsīm. 

Ja būs nepieciešams, LPVA nodrošinās transportu uz/no pasākumu. 

Seminārs "Personīgās izaugsmes un efektīvas mijiedarbības noslēpumi." - Speciāla 20% atlaide LPVA biedriem.

Inese Sila, profesionālais koučs un trenere, un Ilmārs Jargans, komunikāciju eksperts un izaugsmes treneris., LPVA

2. December, 2018, 10:00 - 12:00
Apraksts

Speciāls piedāvājums LPVA biedriem – apmeklēt semināru ar 20% atlaidi  (75,- EUR) (atlaides kods – LPVA)

? Ikviens cilvēks vēlas būt saprasts. Un saprast citus. Tas ir vajadzīgs gan sadzīvē, gan biznesā – lai efektīvi strādātu ar klientiem un vadītu organizāciju. Ar tiem, kas ir mums līdzīgi vertībās un līmeņos, mēs saprotamies viegli, bet citi mums paliek noslēpumaina “melnā kaste”.
 
 ? Tieši tādēļ ir izstrādātas daudzveidīgas sistēmas, kas palīdz labāk saprast dažādus cilvēku tipus, prognozēt viņu rīcību un veidot optimālu mijiedarbību. Tomēr vairumam šo sistēmu ir būtiski trūkumi: tās ir vai nu pārāk vispārīgas vai, tieši otrādi, pārāk detalizētas un tādēļ neērtas praktiskai izmantošanai ikdienā. Turklāt gandrīz visi šie dalījumi ir statiski. Taču viss atrodas kustībā un attīstībā: mēs paši un mūsu vērtības, citi cilvēki, organizācijas, sabiedrība, valsts un pasaule. Mirkli mēs varam apturēt tikai fotogrāfijā, un tas, kas strādāja iepriekš, šodien jau var būt neefektīvs.
 
 ?Mūsu semināra pamatā ir Spirāles Dinamika: salīdzinoši jauna, bet pamatotu atzinību ieguvusi sociāli psiholoģiska teorija, kas ļauj modelēt indivīda un dažādu sabiedrības grupu vērtību sistēmas attīstību.
 
 ? Šobrīd Spirāles Dinamika ir pamatā daudziem jauniem praktiskajiem instrumentiem. Par to interesējas zinātnieki, politiķi, uzņēmēji, personāla vadības jomā strādājošie, izaugsmes treneri – visi, kas ikdienā strādā ar cilvēku savstarpējām attiecībām, sabiedrības pārvaldību, personīgo attīstību un biznesa izaugsmi.
 
 Spirāles Dinamika piedāvā skaidrojumu par to:
 
 〰 kā cilvēki domā par lietām;
 〰 kāpēc dara tieši tā, nevis ko konkrēti dara;
 〰 kāpēc cilvēki dažādi pieņem lēmumus;
 〰 kāpēc cilvēki dažādi reaģē uz motivatoriem;
 〰 kāpēc nepārtraukti mainās mērķi;
 〰 kas notiek pārmaiņu un krīžu laikā.
 
 Programma:
 
 ✔Spirāles Dinamika – visaptveroša attīstības teorija.
 ✔Līmeņi un vērtību sistēmas.
 ✔Cilvēku mijiedarbība dažādos līmeņos.
 ✔Organizācijas vadība pēc Spirāles Dinamikas principiem.
 ✔Kā pārliecināt klientus atkarībā no Spirāles Dinamikas līmeņa.
 ✔Pāreja uz jaunu līmeni cilvēka dzīvē, organizācijā: resursi, iespējas un riski.
 
 ?‍??‍?Pasākumu vadīs Inese Sila, profesionālais koučs un trenere, un Ilmārs Jargans, komunikāciju eksperts un izaugsmes treneris.
 _________________________________
 ? INFORMĀCIJA:
 ? 2018.gada 2.decembrī (svētdienā) 10:00-17:00
 ? Rīga, Baltā 1B, 502.kаb. (Biznesa ēka “Forums”)
 ?https://metacoach.lv/event/spirales-dinamika-mijiedarbibas-noslepumi/
 ? metacoach.riga@gmail.com
 ? +371 29 412 983
 ? Dalības maksa ar atlaidi 20%: 75,00 Eur
 
 ===============
 ? REĢISTRĒTIES PASĀKUMAM:
 https://goo.gl/forms/HiC692wEzOYdSRuE2 

Augstskolu darba grupas sanāksme

Iveta Pujāte, BA personāla vadītāja, Banku augstskola

28. November, 2018, 15:00 - 17:00
Apraksts

Aicinām Jūs uz pieredzes apmaiņas tikšanos ar dažādu augstskolu/koledžu personālnodaļas pārstāvjiem, kas tiek rīkota LPVA ietvaros.


Tikšanās notiks 28.11.2018. plkst.15.00. Ierašanās no plkst. 14.45, lai varam sākt laicīgi.

Mūs uzņems Banku augstskolas personāla vadītāja Iveta Pujāte, Rīgā, K. Valdemāra ielā 161, 601. telpā, 6. stāvā.

Būs pieejama arī auto stāvvieta. Adrese Skanstes iela 43, braucot pa Skanstes ielu pirms trīsstāvu ēkas.


Tikšanās plāns:

15.00 – 15.30 Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs iepazīstinās ar Banku augstskolu

15.30 – 15.45 kafijas pauze
15.45 – diskusijas


Diskusiju tēmas:

1. Mācībspēku slodžu noteikšana, darba laika uzskaite. 

2. Pētnieku, vad.pētnieku amatu savienojums ar mācībspēku amatiem un/vai administratīvajiem amatiem, darba laika uzskaite un PLE aprēķināšana.

3. Akadēmiskā personāla darbs projektos, slodzes, darba laika uzskaite.

4. Ikgadējo atvaļinājumu  piešķiršanas kārtība un apmaksa. (Darba līgumi pasniedzējiem, kas vienlaikus pilda gan administratīvos pienākumus, gan pasniedz lekcijas, gan ir pētnieki - šīm grupām ir dažādi atvaļinājumu garumi, kā tos labāk atspoguļot darba līgumā).

5. Datu regula (datu minimizēšana saskaņā ar VDAR prasībām)

6. IT risinājumi un sadarbības pieredze dažādu personālvadības procesu nodrošināšanā

7.Pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem


Lai diskusijas noritētu raiti, lūdzam padomāt, kā šie jautājumi tiek risināti Jūsu izglītības iestādē.


8. nodarbību cikls "Pieredzes grupa personāla vadības profesionāļiem"

Katrīna Ošleja, Katrīnas Ošlejas privātprakse

22. November, 2018, 14:45 - 18:00
Apraksts

Pieredzes grupa apvieno personāla vadības profesionāļus no dažādām nozarēm, lai konfidenciālos apstākļos dalītos ar sarežģītām darba un personīgām situācijām, analizētu un reflektētu par tām, gūstot savstarpēju atbalstu un idejas risinājumiem. Papildus tam attīstīsim sevī autentisku līderību, iepazīstot savas vērtības, līderības principus, apzinoties savas spēcīgās puses un veidojot ap sevi spēcīgu atbalsta komandu.

• Iespēja dalīties ar līdzvērtīgas pieredzes profesionāļiem un gūt viņu redzējumu par savu situāciju no citas perspektīvas

• Vieta refleksijai un analīzei, savas pieredzes izzināšanai un pārvērtēšanai, kam parasti ikdienā nav laika

• Jaunas idejas, atklāsmes, izpratne un risinājumi

• Savu pārliecību, rīcības un emocionālo reakciju iepazīšana, labāka otra cilvēka izpratne

• Izaugsme kā profesionālim un personībai

Kāpēc:

Bieži vien personāla vadības profesionāļi sastopas ar situāciju, kad nevar dalīties ar saviem izaicinājumiem, rūpēm, bažām vai pat bailēm ar kolēģiem, padotajiem vai draugiem un ģimeni. Viņi meklē tādu sarunas partneri, kurš bijis līdzīgā pozīcijā, sastapies ar tādiem pašiem izaicinājumiem, kurš palīdzētu ieraudzīt situāciju jaunā gaismā un rosinātu idejas risinājumam. Personāla vadības profesionāļi bieži vien atrodas starp divām organizācijas grupām: vadītājiem un darbiniekiem, kuru vajadzības un pieprasījums mēdz kardināli atšķirties.

Formāts:

1 reizi mēnesī, 3h. 1.nodarbību cikls: 8 tikšanās reizes. Pēc tam dalībnieks var izlemt, vai vēlas turpināt savu dalību. Grupas lielums: līdz 8 dalībniekiem. Grupas dalībnieki tiek speciāli atlasītas, lai nepārstāvētu konkurējošus uzņēmumus. Strikta konfidencialitāte. Grupas maksimālai efektivitātei nepieciešams 100% apmeklējums. Strukturēts un profesionāli moderēts process ar konkrētiem soļiem un rezultātu.

Kad

Plkst. 15:00-18:00, ierašanās no 14:45

22.11.2018.

14.12.2018.

21.01.2019.

21.02.2019.

21.03.2019.

18.04.2019.

16.05.2019.

13.06.2019.

Samaksa

Par dalību grupā, 1 sesija                 80 EUR + PVN

LPVA biedriem pirmā tikšanās reize 22.11.2018. bez maksas.

Reģistrācija un apmaksa līdz 7. novembrim, rakstot katrina@osleja.lv

Norādiet:

•   Vārdu, uzvārdu

•   Kontaktus

•   Rekvizītus rēķinam

Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem: 29 177 686

 

Seminārs "Darba tiesību aktualitates - jaunākā tiesu prakse un izmaiņas tiesiskajā regulējumā"

ZAB "Cobalt" zvērināts advokāts, partneris Toms Šulmanis un Kristīne Patmalniece, zvērināta advokāte, ZAB "Cobalt"

22. November, 2018, 09:30 - 11:30
Apraksts

Seminārā COBALT eksperti piedāvās pārskatu par jaunāko tiesu praksi darba tiesību jomā un izmaiņām tiesiskajā regulējumā, tostarp analizēs iecerētos grozījumus Darba likumā, kā arī jauno Trauksmes celšanas likumu un tā ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām.

Semināra programmā

 • Aktuālā tiesu prakse darba tiesību strīdos.
 • Grozījumi Darba likumā.
 • Trauksmes celšanas likums.

Semināra programma

1) Interesantākās atziņas no Fontes 2018. gada atalgojuma pētījumiem. 2) Kā attīstīt līderi?

SIA “Fontes” Valdes locekle, Pētījumu grupas vadītāja Anta Praņēviča un Konsultante – vadītāju novērtēšanā un attīstībā Anna Litvina, SIA "Fontes"

7. November, 2018, 14:00 - 15:30
Apraksts

1. Prezentācija Fontes Vispārējais atalgojuma pētījums 2018 .pdf

2. Prezentācija 5 vadītāju stili.pdfNu jau 22. sezonu Fontes Vadības Konsultācijas veic atalgojuma pētījumus visās Baltijas valstīs. Šajā gadā Latvijas vispārējā atalgojuma pētījumā piedalījās 340 uzņēmumi. Ieskicējot rezultātus, dalīsimies ar iegūtajām atziņām par šī brīža situāciju darba tirgū, un ieskicēsim, kā rīkoties, lai nākotnē darbinieku trūkumu izjustu mazāk.

Vadītāji vienmēr ir bijuši atslēgas cilvēki uzņēmumos. Arī pēc Mercer Global Talent Trends pētījumu datiem – tieši labu vadītāju ar skaidri komunicētiem uzdevumiem, darbinieki novērtē visaugstāk (augstāk arī kā konkurētspējīgu atalgojumu), kad pieņem lēmumu, vai pailkt esošajā darba vietā. Saprotot šī aspekta nozīmību, Anna Litvina stāstīs par dažādiem līderības veidiem un par to, kā šos līderu attīstīt.


14.00 – 15.00 Interesantākās atziņas no Fontes 2018. gada atalgojuma pētījumiem (Anta Praņēviča)

15.00-15.40 Kā attīstīt līderi (Konsultante – vadītāju novērtēšanā un attīstībā Anna Litvina)

Maģistra darba pētījuma prezentācija „Koučinga un supervīzijas pielietošanas iespējas personāla vadībā”.

Daiga Vintere, AS "Cēsu alus" personāla vadītāja, AS "Cēsu alus"

5. November, 2018, 13:00 - 15:00
Apraksts

Maģistra darba pētījuma prezentācija: „Koučinga un supervīzijas pielietošanas iespējas personāla vadībā”.

Darbinieku iesaiste, motivācijas trūkums, tehnoloģiju attīstība, kvalificēta darbaspēka trūkums, ir tikai daži no būtiskajiem aspektiem, kas izraisa nepārtrauktas pārmaiņas personāla vadības jomā un uzņēmējdarbībā kopumā. Pamatojoties uz  daudzajām pārmaiņām, personāla vadītāju izaicinājumi un uzdevumi mainās, līdz ar to ir   nepieciešams attīstīt jaunas kompetences un kļūt efektīvākiem, meklēt jaunus, mūsdienīgus veidus un tos piemērot personāla vadībā. 

Pētījuma prezentācijā pastāstīšu: 

 1. kā koučingu un supervīziju šobrīd pielieto Latvijas uzņēmumu eksperti; 
 2. kādos jautājumos koučings ir efektīvāks un kādos supervīzija; 
 3. par Latvijas ekspertu viedokļiem no dažādiem skatu punktiem – ko par abām attīstības metodēm domā personāla vadītāji, supervīzori, kouči un uzņēmēji.

Pasākuma otrajā daļā kopā ar savu kolēģi Lāsmu Noviku vadīsim workshopu un viedokļu apmaiņu. Kopā izrunāsim klātesošo jautājumus un sniegsim konsultācijas par to, kādos jautājumos personāla vadītājiem palīdzēs supervīzija, koučings un kādos cita veida attīstības iespējas.


Pārrunu taktiku apguves spēle “Pārrunu pavēlnieks”

Valdis Puriņš, SIA "NTI"vadošais konsultants, NTI

19. October, 2018, 13:00 - 16:00
Apraksts

Pasākuma laikā varēsiet iepazīties un paši izmēģināt , kas ir spēle – treniņš „Pārrunu Pavēlnieks”. 

 Pārrunu Pavēlnieks ir smago pārrunu treniņš lietišķās apmācību galda spēles formātā, kas sastāv no individuālo pārrunu divkaujām un azartiskas komandas spēles. Pārdošanas process,- tas ir viss, kas notiek līdz brīdim, kad klients saka: „Jā, es jau būtu gatavs pirkt, bet….” Pārrunu process ir viss, kas notiek pēc šiem vārdiem.

 http://www.nti.lv/lv/lietiskas-apmacibu-speles/apmacibu-speles/parrunu-pavelnieks/


Atalgojuma tirgus tendences 2018

Līga Rode, Korn Ferry atalgojumu pētījuma vadītāja Latvijā, Korn Ferry Group

18. October, 2018, 14:00 - 15:30
Apraksts

Pasākuma laikā Corn Ferry atalgojumu pētījuma vadītāja Latvijā Līga Rode iepazīstinās ar 2018. gada atalgojuma pētījuma rezultātiem un atalgojuma tendencēm. 

Atalgojuma tirgus tendences 2018.pdf

Konference "HR| Darba tiesības un personāls 2018"

LPVA un SIA "Confinn", LPVA

15. October, 2018, 18:00 - 18:00
Apraksts

Turpinās reģistrācija LPVA un SIA "Confinn"  kopīgi organizētai ikgadējai konferencei "HR| Darba tiesības un personāls 2018", kura norisināsies 15.-16. oktobrī 

Radisson Blu Latvija, Rīgā. 

LPVA biedriem papildu atlaides:

10% atlaide (reģistrējot 1-2 dalībniekus no uzņēmuma/organizācijas)

15% atlaide (reģistrējot 3-5 dalībniekus no uzņēmuma/organizācijas)

LPVA biedru reģistrācijas kods: LPVAZRZ18

 Reģistrācija konferences mājas lapā šeit >>>

Valsts un pašvaldības iestāžu PV darba grupas sanāksme

Agita Kalviņa, VAS direktore, Katri Vintiša, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skolā

12. October, 2018, 14:30 - 16:30
Apraksts

1.daļā: VAS direktore Agita Kalviņa runās  par IKT un digitalizācijas ietekmi HR pārvaldības attīstību:

1)HR funkciju centralizācija un decentralizācija;

2)HR startēģiskā partnerība un kompetences, kuras jāattīsta.

2.daļā: Valsts kancelejas Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja Katri Vintiša informēs par LPVA Valsts pārvaldes personāla vadītāju darba grupas sadarbības iespējām ar Valsts Kanceleju pārmaiņu laikā.

3.daļā: Diskusija.

Informatīvais (reklāmas) pasākums

Dažādu LPVA biedru pārstāvji saskaņā ar programmu, LPVA

4. October, 2018, 12:00 - 16:15
Apraksts


LPVA biedru info diena

“Personālvadības nozares aktualitātes”

4. oktobrī, 12:00 - 16:15,  “Visma Enterprise” SIA birojs, Sporta iela 11, Rīgā

12:00 – 13:00

Darbinieku pašapkalpošanās, talantu vadības un personāla atlases risinājumi.


SIA “Visma Enterprise”

Bruno Rejs Corns, klientu attiecību vadītājs 

Prezentācija

13.00 – 14.00

CakeHR personāla vadības programmas iespējas + sistēmas radītā finansu ietaupījuma (ROI) aprēķināšana.

SIA “Cake HR” 

Jānis Dubinskis, Cake HR Biznesa attīstības vadītājs

Prezentācija

14.00 – 14.15 Kafijas pauze

14.15 – 15.00 

 • Kā veicināt darbinieku iesaisti ar nefinansiāliem instrumentiem  
 • Kā vēl labāk konkurēt darba tirgū ar apmaksātām pusdienām un Motivio Meals

 


SIA “Motivio”,

Ansis Līpenītis, CEO

Prezentācija

15:00 – 15:45

Kad bija jūsu uzņēmuma pēdējais un kad būs nākamais pasākums?

 • Plašās pasākumu organizēšanas iespējas pasākumu centros – Melngalvju namā, kinoteātrī “Splendid Palace” un “Rīgas Kongresu namā”
 • Jaunie pasākumu centru piedāvājumi pasākumiem ar “odziņu”

logo

SIA “Rīgas nami”

Ieva Sīpola, Kinoteātra
Splendid Palace vadītāja

Agnese Kvedere,Melngalvju nama vadītāja vietniece

Prezentācija

     15:45 –16:15 

 • Latvijas darbaspēka konfidences pētījuma rezultāti: 
 • Cik droši par darbavietu piedāvājumu un savu nākotni jūtas Latvijas darba ņēmēji
 • Populārākie darba devēji starp darba meklētājiem Latvijā 
 • Kāds algas pielikums jāpiedāvā dažādu nozaru un reģionu darba ņēmējiem, lai pārvilinātu darbinieku 
 • Kādus labumus jāpiedāvā, lai pasīvie darba meklētāji nopietni apsvērtu mainīt darba vietu
 • Darbinieku iesaistījuma līmenis dažādās nozarēs


SIA “Motify” 

Jānis Skrūzkalns, stratēģis un uzņēmumu 

izaugsmes treneris

Prezentācija

PIETEIKŠANĀS  LPVA mājas lapā

KONTAKTI: Irēna Ļeoņenko, LPVA Izpilddirektore, +371 29222194, lpva@lpva.lv
"Agile" ienāk personālvadībā. Accenture pieredze.

Zanda Arnava, Country HR Lead Accenture Latvia, Accenture Latvia

26. September, 2018, 14:00 - 17:00
Apraksts

Prezentācija

Accenture ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums . Uzņēmumā visā pasaulē strādā vairāk nekā 411 000 darbinieku, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Accenture Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā, un 2016.gada novembrī sveicā savu 1000. darbinieku. 

Pieredzes apmaiņas pasākumā Accenture Latvia kolēģēs padalīsies pieredzē par to, kā uzņēmumā organizēts HR darbs, kā arī pastāstīs par novitātēm – Diversity, Truly human culture, Leadership DNS.

NB! Apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti.

NB! Maksas autostavvietas atrodas Brīvības gatves 214 apkārtnē.  

AAS "BALTA" pieredze un jaunas idejas apmācību jomā.

Apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) Personāla departamenta direktore Viktorija Puzo, AAS "BALTA"

20. September, 2018, 15:00 - 17:00
Apraksts

BALTA ir viens no labākajiem darba devējiem Baltijā un darbinieku attīstība ir viena no šī darba devēja konkurences priekšrocībām. Tikšanās laikā uznēmums dalīsies savā pieredzē attiecībā uz attīstības „70:20:10” principa ieviešanu dzīvē, Pastāstīs par dažādiem mācību formātiem, darbinieku iesaisti citu kolēģu apmācībās , koncepta „Einšteina pēcpusdienas” darbību, koučinga un mentoringa veiksmēm un neveiksmēm uzņēmumā.

Pasākums notiks AAS BALTA centrālajā birojā, Raunas ielā 10, Rīgā. 

Pie sekretāres jāinformē par to, ka esat uz LPVA pieredzes apmaiņas pasākumu.

Automašīnu var novietot visas Raunas ielas garumā bez maksas.

Biznesa spēļu pēcpusdiena "Klientu apkalpošanas un iekšējās komunikācijas standarta uzturēšanas rīks".

Valdis Puriņš, SIA "NTI"vadošais konsultants, SIA "NTI"

10. September, 2018, 13:00 - 16:00
Apraksts

Kopā ar SIA " NTI" vecāko konsultantu Valdi Puriņu izmēģināsim spēli, kura paredzēta augsta klientu apkalpošanas iemaņu izstrādei. "Frontline"tā ir galda biznesa spēle, kura lielā mērā var kļūt par uzņēmuma darbinieku standartu un konkrētu situāciju apmācības iekšējo instrumentu.

Gatavie e-mācību un jauktā tipa risinājumi Latvijā

Organizāciju attīstības konsultante Maija Dobele, SIA "Blend consulting"

6. September, 2018, 11:00 - 11:45
Apraksts

1. Lai instalētu sapulcei vajadzīgo web-aplikāciju, jāatver piedāvātā sapulces saite. Šai gadījumā izmantojiet ŠO. 

2. Jums jāizvēlas iespēja Install and join with Skype Meetings App (web). 

Ekrāna izgriezums

 3. Tiks lejupielādēta SkypeMeetingsApp.msi. Kad lejupielāde pabeigta, lūdzu, atveriet failu, lai to instalētu. Jāparādās instalācijas progresa logam (ja nepieciešams, lūdziet palīdzību tehniskajiem kolēģiem).


4.  Lai pievienotos sapulcei 6. septembrī, jāatver piedāvātā sapulces saite. Šai gadījumā izmantojiet ŠO  

5. Ja iepriekš aplikāciju jau instalējāt, Jums jāuzgaida līdz parādās zemāk redzamais skats un jāizvēlas iespēja Join the Meeting. 

6. Pie viesa vārda ierakstiet savu vārdu, uzvārdu un uzņēmumu, klikšķiniet uz Pievienoties (Join).

7. Jūs tiksiet novirzīts uz tikšanās virtuālo telpu. Plašāka informācija par to pieejama Skype for Business palīdzības dokumentācijā ŠEIT


*ja web-aplikācijas instalēšanas gaitā tiek prasītas piekļuves (Allow, Atļaut utml.), Jums tās jāsniedz.

Jauno LPVA biedru ievadprogramma

Irēna Ļeoņenko, LPVA izpilddirektore

5. September, 2018, 15:00 - 16:00
Apraksts

Šīs informatīvās tikšanās laikā jaunie biedri tiks informēti par LPVA aktivitātēm un projektiem,kuros iesaistīties. 

Atziņas no SHRM konferences ASV

Arta Biruma, Evita Mackeviča, SIA "Eiropersonāls"

29. June, 2018, 14:00 - 15:00
Apraksts

Pasākuma laikā kolēģes padalīsies ar atziņām no SHRM konferences (ASV), kuru apmeklēja jūnijā. 

SIA "Microsoft Latvia" pieredzes apmaiņas pasākums

Melissa Luongo, Reģionālā vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas reģionā, Microsoft, SIA "Microsoft Latvia"

21. June, 2018, 09:30 - 12:30
Apraksts

Šajā pasākumā vēlamies dalīties ar uzņēmuma un savu personīgo pieredzi – veiksmes stāstiem, kļūdām un atziņām, ko guvām, pielāgojot uzņēmuma kultūru digitālajam laikmetam. Tas ir nepārtraukts un joprojām notiekošs process, tāpēc ir daudz aktuālu un atvērtu jautājumu, kurus aicināsim ikvienu klātesošo apspriest un dalīties savā pieredzē to risināšanā. 


Runāsim par darbinieku iesaisti un vadību, kad aizvien populārāks paliek attālinātais darbs, vadītāja lomu un līderību šajos procesos, kā arī par tehnoloģiju lomu šajā ceļā. 

Pasākumā piedalīsies Melissa Luongo, Reģionālā vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas reģionā, Microsoft, kā arī Microsoft Latvia pārstāvji. 

Uzņēmuma un personisko vērtību harmonizēšana- spēle Dzīvās vērtības

Valdis Puriņš, SIA “Nordic Training International” vecākais konsultants

11. June, 2018, 15:00 - 17:00
Apraksts

Kā panākt, lai uzņēmuma darbinieki ne tikai zina uzņēmuma vērtības , bet arī izjūt tās kā saistītas ar savējām

Ko uzņēmuma vērtības nozīmē katram darbiniekam individuāli?

Kā risināt problēmas un sasniegt mērķus veidā, kas harmonē ar kompānijas esošajām  vērtībām?

Vērtību iedzīvināšanas galda spēle „Dzīvās vērtības”

 

Šīs galda spēles uzdevums ir ieviest un iedzīvināt jau izstrādātās uzņēmuma vērtības.

Spēle parāda to nozīmīgumu, kā arī ļauj pašiem spēles dalībniekiem sevi ar šīm vērtībām asociēt.

Tiek dota iespēja spēles dalībniekiem saskaņot savas personīgās ar uzņēmuma vērtībām, kā arī dalībnieki izprot, kā tās izmantot ikdienišķu uzdevumu veikšanā, problēmu risināšanā.

Spēles ilgums 3-6h Mācību tendences un mācību stratēģijas realitāte Latvijā

Maija Dobele, Organizāciju attīstības konsultante

Mācību tendences un mācību stratēģijas realitāte Latvijā

Personāla attīstības nozīme organizācijās aizvien pieaug, taču
tajā pašā laikā tā ir personāla vadības funkcija ar visneskaidrākajām
vadlīnijām un atšķirībām  Baltijas
uzņēmumos.

Mēs, Psiholoģijas un KBT centrs “Intellego” un organizāciju attīstības konsultāciju uzņēmums “BLEND consulting”, veicam pētījumu, kura mērķis ir izpētīt, kāda ir personāla attīstības prakse Baltijas organizācijās, noskaidrojot gan reālo organizāciju pieeju mācību risinājumu izvēlē, gan uzņēmumu vadītāju attieksmi pret personāla attīstības jautājumiem. 

Aicinām jūs uz semināru, kurā Jūs iepazīstināsim
ar pirmajiem šī pētījuma Latvijas rezultātiem. Semināra laikā pastāstīsim arī par

 • mācību tendencēm pasaulē;
 • jauktā tipa mācību jeb Blended learning pieeju;Organizāciju dizains – kārtējā modes lieta un buzzword vai loģisks nākamais attīstības līmenis

Ingrīda Rone, SIA “Lattelecom” personālvadības direktore

SIA "Lattelecom" personālvadības direktore Ingrīda Rone apmeklēja konferenci ""Experience Design, Shaping org. design"(ASV), un padalīsies ar LPVA kolēģiem savās atziņās no šī pasākuma. 

Kompetenču novērtēšana

Olga Dzene, TRIVIUMS līderības attīstības eksperte, konsultante, trenere

Pasaulē nav izdomāts nekas labāks par kompetencēm, lai analizētu
un ietekmētu darbinieku un vadītāju uzvedību.

Taču kā var novērtēt
uzvedību, kas nav aprēķināma ciparos un viennozīmīgi  interpretējama?

Kāda ir pasaules pieredze? Kādas ir labākās metodes un pieejas
ko HR var izmantot savā ikdienas praksē?

Seminārā ne tikai runāsim, bet arī praktiski izmēģināsim dažas
no metodēm.

DNB Bank ASA filiale Latvijā

Svetlana Kočerova, DNB Bank

DNB Bank ASA filiale Latvijā

Motivācijas izaicinājumi lielos uzņēmumos: kad papildus labumi kļūst par ikdienu

Raitis Apinis, Jānis Beseris, SIA “Maxima”

Motivācijas izaicinājumi lielos uzņēmumos: kad papildus labumi kļūst par ikdienu.  https://failiem.lv/u/cwmtakus


Laika menedžments- Time Mentor spēle

Valdis Puriņš, SIA “Nordic Training International” vecākais konsultants

Laika menedžments- Time Mentor spēle

Nodarbinātī Latvijā: vai mums pietiek darbinieku?

LPVA, PMLP un NVA, LPVA, PMLP un NVA

Nodarbinātī Latvijā: vai mums pietiek darbinieku?

Klienti un darbinieki ar ierobežotām pārvietošanās spējām: apmācība, atbalsts,infrastruktūra,izaicinājumi un risinājumi

Evija Zommerovska,VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" Personāla vadības nodaļas vadītāja, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"

19. April, 2018, 13:00 - 16:00
Apraksts

Pasākums
norisināsies 19.aprīlī 13:00-16:00 Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā.

Gaidīsim Jūs
Lidostas Mācību centrā (gaiša 2-stāvu ēka pa kreisi no termināļa ēkas)
2.stāvā no plkst. 12:45.

Ja plānojat
ierasties ar savu auto, to, iepriekš piesakot, varēs bez maksas novietot īstermiņa
stāvvietā P1.

Pieredzes
apmaiņas ietvaros no ~13:45 notiks ekskursija ierobežotas pieejamības zonā
(terminālī aiz drošības kontroles un uz Lidostas peroniem), tāpēc lūdzam līdz
12.aprīlim
atsūtīt uz e-pastu E.Zommerovska@riga-airport.com
kopējo dalībnieku sarakstu (sk.pielikumu): vārdus, uzvārdus un personas
kodus - 
caurlaižu sagatavošanai, kā arī auto reģistrācijas Nr. un
e-pastu, 
uz kuru tiks nosūtīta e-biļete (QR kods), ko uzrādīt, iebraucot stāvvietā
un izbraucot no tās.

Ekskursijā varēs
doties tikai tā persona, kas būs reģistrēta. Līdzi jāņem pase vai personas
apliecība (autovadītāja apliecība nederēs).

Lūdzam neņemt līdzi šķidrumus, kuru ietilpība pārsniedz 100 ml vienā iepakojumā, kā arī priekšmetus ar smailu galu vai asām malām (piemēram, šķēres, naži utt.) vai citus priekšmetus/ vielas, kuras nav atļauts ņemt līdzi, šķērsojot drošības kontro

Ja pēc pasākuma
vēlēsieties vēl uzkavēties Lidostas terminālī, „LIDO lidosta” pasākuma dalībniekiem
piedāvās 35% atlaidi. 

PROGRAMMA

1.daļa. Prezentācija:

- Lidosta – PRM pieredze, saņemtās balvas, vēsture
- Kas ir PRM? (izpratne, kategorijas)
- Statistika, aktualitāte (novecošanās, normatīvais regulējums utml.)
- Pārvietošanās palīglīdzekļi (personīgie / piedāvātie Lidostā)
- Palīdzības īpatnības dažādos PRM gadījumos (piemēri)
- Infrastruktūras piemērošana (piemēri)
- Darbinieku apmācība (dažādās struktūrvienībās, darbs ar pasažieriem, ar iekārtām), darba aizsardzība
- Darbinieki ar ierobežotām pārvietošanās spējām – piemēri, kā atbalstām

2.daļa. Ekskursija:

- Terminālī - praktiski PRM pasažieru apkalpošanas piemēri, tehnika
- Ekskursija ar autobusu pa Lidostas teritoriju

LV, EE un LT darba tiesīskie jautājumi

ZAB Cobalt juristi no LV, LT un EE,

18. April, 2018, 13:00 - 18:00
Apraksts
 1. Pagājušā gada jūlijā Lietuvā stājās spēkā jaunais Darba kodekss. Ar to ir fundamentāli mainīts regulējums daudzās jomās. Sakarā ar jauno likumu ir nepieciešams arī pārstrādāt darba līgumus un citu standarta dokumentāciju. LT kolēģi  pastāstīs par svarīgākajiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā.
 2. Lai gan Igaunijā nekādas fundamentālas izmaiņas pēdējā laikā nav bijušas, EE kolēģi  sniegs īsu pārskatu par vienmēr aktuālām tēmām – populārākie atlaišanas pamati un kārtība, arodbiedrības, konkurences ierobežojumi vai citas interesējošas tēmas pēc biedru vēlmēm.
 3. Latvijas juristi  attiecīgajās vietās sniegs salīdzinošu komentāru no Latvijas viedokļa.

Mercedes-Benz talantu vadībai - VISMA Comenius (iespējami reklāmas elementi)

Bruno Rejs Corns, VISMA Comenius eksperts Latvijā, VISMA Comenius

17. April, 2018, 10:00 - 11:00
Apraksts

background:white">

Personāla vadības profesionāļiem pieejami arvien vairāk IT
risinājumi, kas palīdz saniegt mērķus ātrāk, precīzāk un interesantāk.
Iepazīstināsim ar vienu no tiem - VISMA Comenius, ko viens no mūsu klientiem
raksturoja kā "Mercedes talantu vadības jomā". 

Stāstīsim, kā Comenius atbalsta dažādas jomas:

= Darbinieku atlase

= Sasniegumu vadība

= Attīstības vadība

= Apmācību vadība

= Talantu identifikācija

= Pēctecības vadība

= Uzņēmuma struktūras izmaiņu vadība

margin-left:47.25pt;background:white">

=  Darbinieku atlīdzības vadība 

Darbinieku iesaistīšanās nozīme attiecībā pret rezultātu sasniegšanu un prāta vētra par turpmākajām sadarbības iespējām

Agita Kalviņa, VAS direktore,

13. April, 2018, 15:00 - 17:00
Apraksts

Dažādu paaudzu gaidītais un realitāte Latvijas darba tirgū

Anna Šteinere, RISEBA PV maģistrante, SIA "Rīgas ūdens" personāla atalgojuma speciālists, Rīgas ūdens

12. April, 2018, 16:00 - 17:00
Apraksts

Maģistra darba "Dažādu paaudžu gaidītais un realitāte Latvijas darba tirgū" ietvaros tika anketēti 1900 respondentu, no kuriem 50% dzimuši laika posmā no 1981.gada līdz 2000.gadam un uzskatāmi par Y paaudzi, bet 39% - X paaudzes pārstāvji. Aptaujas rezultātu analīze parādīja, ka pastāv nozīmīgas atšķirības starp respondentu sniegtajām atbildēm savstarpēji attiecināmajos jautājumos par vēlamo (gaidīto) situāciju darba tirgū un realitāti darba tirgū, piemēram:

 

 Regulāri (vismaz 2 reizes gadā) mācības tiek nodrošinātas salīdzinoši nedaudziem (22%) darba ņēmējiem, bet darba ņēmēji vēlas (95% respondentu svarīgi un ļoti svarīgi) regulāri mācīties un pilnveidoties. Iespēja regulāri mācīties un pilnveidoties visbūtiskākā ir Y paaudzes pārstāvjiem, lai gan, kopumā vērtējot, visu paaudžu pārstāvji ir atzinuši, ka viņiem tas ir svarīgi.

Darba ņēmēji (85%) kā svarīgi un ļoti svarīgi vērtē karjeras izaugsmes iespējas, bet bieži (51% respondenti) savā pašreizējā darba vietā neredz iespēju karjeras izaugsmei. Izaugsmes iespējas izteikti būtiskākas ir respondentiem, kas dzimuši no 1986.gada līdz 2000.gadam, bet mazāk būtiskas respondentiem, kas dzimuši līdz 31.12.1965. un uzskatāmi par veterānu un demogrāfiskā sprādziena paaudžu pārstāvjiem.

 Vislielākā plaisa starp gaidīto un realitāti ir jautājumos par atalgojumu, kas norāda, ka darba ņēmēji vēlas saņemt taisnīgu, savām zināšanām, prasmēm un veicamā darba saturam atbilstošu atalgojumu, kas ļauj justies droši par nākotni, bet realitātē darba ņēmēji bieži vien nav informēti par nosacījumiem, kas jāizpilda, lai saņemtu lielāku atalgojumu, un uzskata, ka par savu darbu nesaņem atbilstošu atalgojumu. "

LPVA biedru iepazīšanās ar kolēģiem un to līdz šim neiepazītām un nezināmām personības pusēm.

SIA „Nordic Group” biznesa treneris Valdis Puriņš,

4. April, 2018, 14:00 - 18:00
Apraksts

Kas ir „Salas un Tilti”
Šī galda spēle veido harmoniskas savstarpējās attiecības un uzlabo iekšējo komunikāciju kolektīvā. „Salas un Tilti” – tas ir treniņš-spēle, kurā dalībnieki mācās sadzirdēt un saprast viens otru. Dažkārt ir ļoti grūti sadzirdēt cilvēku teikto, jo tas prasa zināmas komunikācijas iemaņas, kuras sevī attīstīt un izprast piedāvā „Salas un Tilti”. Šī spēle „lauž ledu” un palīdz saliedēties jebkuram kolektīvam.

14:00 - kafija;

14:15 – 15:45 – pasākums;

15:45- 16:00 – kafijas pauze;

16:00 – 17:45 – pasākums  

17:45 – 18:00 – brīvas sarunas

Karjeras vadība organizācijā (AS "Swedbank")

AS “Swedbank” Personāla pārvaldes vadītāja Agita Jākobsone un karjeras centra vadītāja Rita Majore, AS “Swedbank”

29. March, 2018, 15:00 - 17:00
Apraksts


 

Klientu
stāvvietā pirmās 2 stundas ir bez maksas jebkurā gadījumā (tas situācijā, ja
kāds dodas prom ātrāk). Pēc plkst 17:00 tiks nodrošināta izbraukšana bez
maksas. 

Pieredzes apmaiņa par e-apkalpošanas sistēmu izmantošanu darba aizsardzības funkciju, tajā skaitā ugunsdrošības, nodrošināšanu.

Ingrīda Rone, SIA "Lattelecom" Personālvadības direktore,

28. March, 2018, 09:00 - 11:00
Apraksts

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pieredze fizisko personu datu aizsardzības regulas ieviešanā.

Žozita Beresņeva, LMT personāla vadības direktore,

22. March, 2018, 14:00 - 17:00
Apraksts

Kompetenču modeļa izstrāde

Olga Dzene, organizāciju psiholoģe, SIA “Fontes” vecākā konsultante, Triviums

20. March, 2018, 14:00 - 17:00
Apraksts

Mūsdienu apstākļos, kad viss mainās ļoti ātri un ir daudz neskaidrības un nenoteiktības, organizācijas arvien vairāk uzmanības velta savu darbinieku uzvedībai un tam, kā tā ietekmē darba rezultātu. Augsta līmeņa vadītāji sāk vairāk apzināties, ka cilvēki ir pamatojums uzņēmuma konkurētspējai, attīstībai un pat izdzīvošanai. Tāpēc tik daudz rūpju tiek novirzītas kvalitatīvai atlasei, pamatotai attīstībai un darbinieku noturēšanai. Kompetenču pieejas izmantošana uzņēmumā var ļoti palīdzēt organizācijai efektīvi strādāt ar vairākiem personāla vadības procesiem un būt veiksmīgai un konkurētspējīgai.

Seminārā veltīsim uzmanību tam, lai stiprinātu savu izpratni par kompetenču būtību un nozīmi organizācijas dzīvē, runāsim par kompetenču tipiem, aprakstu veidiem, līmeņiem, kompetenču modeļa praktiskiem piemēriem,  ka arī izskatīsim kompetenču modeļa veidošanas procesu un dažādas metodes kompetenču modeļa veidošanai -  ekspertu viedokli, strukturēto uzvedības interviju, kritisko gadījumu analīzi un citus.

Līderības pusstunda. Jautājumi, kurus uzdodam, nosaka mūsu virzienu. Kur Tu virzi sevi un komandu?

Inga Ezera, uzņēmuma Success Engine vadītāja un personīgā zīmola attīstības trenere., LPVA

13. March, 2018, 10:00 - 10:30
Apraksts

Cilvēki un organizācijas dodas tajā virzienā, kādā mēs uzstādam jautājumus. Vērtīgu jautājumu uzdošanas prasme ir viens no izcilas līderības elementiem. Piedalies vebinārā un uzzini, kā jautājumi ietekmē Tavu, Tavas komandas un organizācijas attīstības virzienu. Kā caur jautājumu izvēli mēs veidojam uzņēmuma kultūru, darba devēja tēlu un innovatīvu sadarbību komandā. Šis ir LPVA organizēts pasākums, kuru vadīs Inga Ezera, uzņēmuma Success Engine vadītāja un personīgā zīmola attīstības trenere. Ingai ir vairāk kā 20 gadu pieredze vietēju un starptautisku uzņēmumu personāla vadībā un valdes komandu attīstībā. Šobrīd Inga dzīvo Londonā un strādā ar biznesa attīstības projektiem starptautiski.Sadarbībā ar Ingu plānojam vebināru ciklu ar biežumu 2 reizesmēnesī par aktuālajām tēmām līderībā, personālvadībā un biznesa attīstībā.

Reģistrācija vebināram 

 

Par komandējumu organizēšanas procesu

Iveta Stīpniece, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” Personāla un lietvedības nodaļas vadītaja,

2. March, 2018, 10:00 - 12:00
Apraksts

Saskaņā ar darba kārtību

LPVA,

Fizisko personu datu aizsardzības rīcības kodeksa izstrāde

Ingrīda Rone, SIA "Lattelecom" Personālvadības direktore, Lattelecom SIA

28. February, 2018, 09:00 - 11:00
Apraksts

“Lielās”

darba grupas sanāksmē, kas notiks 28. februārī, pārējiem dalībniekiem varētu

prezentēt sadaļas:


 • Darbinieku kustība (pieņemšana,
   atbrīvošana) (Dace U.)

  Disciplinārsodi, ieturējumi (Kristīne
   P.)

  Darba drošība, nelaimes gadījumu
   izmeklēšana (Kristīne P.)

  Samaksa, labumi (Ieva S.)
  Korporatīvā kultūra (Ieva S.)

Jauno LPVA biedru ievdprogramma

Irēna Ļeoņenko,LPVA izpilddirektore,

15. February, 2018, 15:00 - 17:00
Apraksts

Par darbinieku vērtību noteikšanu un uz to balstītu labumu izvēles sistēmu izveidi”

Dace Bole, SIA “Datacom” personāldaļas vadītāja, Datacom SIA

13. February, 2018, 09:30 - 11:30
Apraksts

Pieredzes apmaiņas pasākums

“Organizācijas dizains. Vai esam gatavi nākotnei?”

Iveta Ludviga, Maģistru studiju programmu direktore, RISEBA, RISEBA

8. February, 2018, 15:30 - 17:00
Apraksts

Iveta Ludviga prezentēs LPVA un RISEBA veiktā pētījuma rezultātus par organizāciju dizainu.  

Lietišķās brokastis “Darbinieku skaita samazināšana”

Toms Šulmanis, ZAO “Cobalt” partneris,

7. February, 2018, 09:30 - 11:00
Apraksts
Reģistrācija pasākumam rakstot uz lpva@lpva.lv un iesūtot savu jautājumu par darbinieku skaita samazināšanas tēmu. 

Aktuālie augstskolu personāla vadības jautājumi.

Latvijas Kultūras akadēmijas personāla vadītāja Līga Upīte,

2. February, 2018, 14:00 - 17:00
Apraksts

Job analyses for building effective organization

Eligijus Kajieta, Senior Consultant, Nordic and Baltic Manager, Corn Ferry Hay Group, Corn Ferry Hay Group

31. January, 2018, 13:30 - 16:00
Apraksts

Job analyses for building effective organization

Jūrmalas pilsētas Domes PV pieredze

Inārija Dzene, Jūrmalas pilsētas Domes PV,

26. January, 2018, 12:00 - 16:00
Apraksts

Auto
stāvvieta pie domes bezmaksas,

Ja
ar vilcienu – tuvākā stacija Majori un tad ar kājām uz Dubultu pusi

Par situāciju Latvijas darba tirgū, nākotnes prognozēm un praktiskiem personāla vadības risinājumiem

Eva Selga,LPVA un Jūlija Lobanovska, CVO Recruitment,

25. January, 2018, 14:00 - 17:00
Apraksts

Diskusiju moderēs LPVA valdes priekšsēdētāja Eva Selga. Diskusijā piedalīsies:

 

1. Swedbank makroekonomists Mārtiņš Kazāks ar prezentāciju par situāciju Latvijas ekonomikā un darba tirgū, nākotnes prognozēm

2. Jūlija Lobanovska, CVO Recruitment partnere, prezentēs LPVA aptaujas rezultātus par Latvijas personāla vadības problēmām un iespējamiem risinājumiem

3. Latvijas uzņēmumu pārstāvji, kas dalīsies savā pieredzē aktuālo personāla vadības jautājumu risināšanā.

Uz diskusiju aicināsim mediju pārstāvjus.   

CIPD Annual conference & exhibition; EAPM Parīzes konference; HR Congress (Briselē), HR conference Amsterdamā; Coca-Cola 2017 Stakeholder Forum

Laura Miezere,HR Biznesa partnere, SIA "Swedbank"; Gundega Dambe, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra PV; Kristīne Kanska ,SIA "Triviums”, Agita Kaviņa, Valsts administrācijas skola; Evita Mackeviča (Eiropersonāls),

24. January, 2018, 14:30 - 17:00
Apraksts

Ienākot bankā pa centrālajām durvīm, vestibilā ir jāiet pa labi. Tur būs kāpnes, un jādodas uz 2.stāvu. Bankā būs uzlikta norāde 1.st., līdz ar to nevajadzētu būt grūtībām atrast konferenču zāli. Ja tomēr ir kādi sarežģījumi, palīdzību var jautāt 1.stāva informācijas centra speciālistēm vai zvanīt Laurai Miezerei uz  mob. tel. (26841609).

 


 1. CIPD Annual conference & exhibition – Agita Kalviņa (Valsts administrācijas skola), Laura Miezere (Swedbanka)

 2. EAPM Parīzes conference – Gundega Dambe (Valsts tiesu ekspertīzes medicīnas centrs)

 3. HR Congress (Briselē) – Kristīne Kanska (Triviums)

 4. HR conference Amsterdamā – Agita Kalviņa (Valsts administrācijas skola) 

 5. Coca-Cola 2017 Stakeholder Forum – Evita Mackeviča ( Eiropersonāals)

 

Iesaistoša vebināra vadīšanas praktiskie instrumenti (2 . nodarbība)

Uldis Pāvuls, SIA "Energise" partneris,organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants,

23. January, 2018, 10:00 - 13:00
Apraksts

Ieraksti no: