Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Pieredzes apmaiņas pasākums - diskusija "Vai un kāpēc atgriezties birojā?"

Ilona Kalniņa, Emergn

Esam pieraduši strādāt attālināti, hibrīddarba režīmā, bet arvien vairāk dzirdam par uzņēmumu vēlmi "atgriezt" darbiniekus birojā. Tiksimies Emergn jaunajā birojā, lai dalītos pieredzē par to kā organizēt darbu, lai nezustu darbinieku iesaiste un   piederības sajūta, kā hibrīddarbu organizē citās organizācijās, kādas emocijas tas pavada. Diskusijā piedalīsies un to vadīs organizāciju psihologs PHD. Uldis Pāvuls, par emocijām runās Growing Jana Strogonova, un pieredzē dalīses Tieto evry pārstāves Eva Rubīna un Silva Kārkliņa Maksimoviča.

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

klīniskā psiholoģe, sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas PPP pasniedzēja Kristīne Vagule, Latvijas Sarkanais Krusts

Personāla vadītāji un speciālisti ir tie, kuri visbiežāk saskaras ar sarežģītām situācijām ikdienas darbā. Kā runāt par sliktām ziņām, kā atpazīt un pārvaldīt emocijas, piedāvājam  praktiskās apmācības ""Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursu 8 stundu apjomā.  Mācības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām psiholoģijā. Praktiskās apmācības notiks no 9.00 līdz 17.00.

Mācību laikā dalībnieki
1.uzzinās vairāk par reakcijām uz stresu;
2. uzzinās kas ir un kas nav pirmā psiholoģiskā palīdzība
3. spēs plašāk izprast trīs darbības principus: “skaties, klausies un sasaisti”
4. praktizēs PPP sniegšanu nelaimē nonākušam cilvēkam
5. aplūkos sarežģītas reakcijas un situācijas
 6.spēs plašāk izprast  pašaprūpes nozīmi, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.

Mācību programma ir licencēta un dalībnieki pēc programmas pabeigšanas saņems apliecību par  par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācības vadīs klīniskā psiholoģe,  sertificēta Starptautiskās SK un SP federācijas  PPP pasniedzēja Kristīne Vagule.

Mācības tiek organizētas starptautiskā projekta "EU 4Health" ietvaros. 

Kā DiSC var palīdzēt izprast darbinieku uzvedību un motivāciju?

Regīna Reķe, Change Partners

Pievienojies vebināram, lai uzzinātu, kā DiSC personības novērtēšanas rīks var palīdzēt izprast un uzlabot potenciālo un esošo darbinieku uzvedību un motivāciju.Runāsim par to, kā DiSC profili atklāj dažādas personības iezīmes un to, kā tās ietekmē komandas dinamiku un individuālo sniegumu. Uzzināsiet, kā var identificēt darbinieku stiprās puses un vajadzības, lai veicinātu pozitīvu darba vidi un efektīvāku komunikāciju. Praktiski piemēri palīdzēs saprast, kā pielāgot savu pieeju katram darbiniekam, veicinot produktivitāti un apmierinātību darbā. Vebinārs būs vērtīgs arī personāla atlases speciālistiem, kuri var izmantot DiSC instrumentu objektīvākai kandidātu novērtēšanai.

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Investīcija darbinieku finanšu pratībā kā personāla izmaksu vadīšanas rīks

Kaspars Peisenieks, Investoru klubs

18. June, 2024, 10:00 - 12:00
Apraksts

Straujās inflācijas laikos nozīmīgs izaicinājums uzņēmumiem ir pieaugošās darba samaksas prasības. Kādi vēl ir risinājumi, izņemot darba algas palielināšanu? Investīcija darbinieku finanšu pratībā ļauj darbiniekiem rīkoties efektīvāk un apzinātāk ar saviem līdzekļiem, uzlabojot dzīves līmeni arī bez lielākām izmaksām darba devējam.

Ar darba tiesiskajām attiecībām saistītie ierobežojumi un aizliegumi

Kaspars Rācenājs, LBAS

11. June, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Satversmes 106.pantā ir noteikts, ka “ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.” Šīs tiesības ir absolūtas vai tomēr tās var ierobežot? Un, ja var ierobežot - tad darba devējs to var darīt vienpusēji vai tomēr nepieciešama pušu vienošanās?

 Darba likumā ir noteikti divi līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi darbinieka profesionālās darbības ierobežojuma institūti - ierobežojums veikt blakus darbu un konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās. 

 Papildus darba devējs var arī noteikt ierobežojumu izpaust darba devēja komercnoslēpumu.

 Seminārā meklēsim atbildes uz šādiem svarīgiem jautājumiem:

 Vai blakus ierobežojums attiecas tikai uz darba līguma slēgšanu ar citu darba devēju?

Vai par blakus darba ierobežojumu ir jāmaksā papildus atlīdzība?

Ko darīt, ja darbinieks veic blakus darbu?

 Vai un kā ierobežot darbinieka konkurenci?

Ko darīt, ja darbinieks pārkāpj vienošanos?

Vai var paredzēt līgumsodu par konkurences ierobežojuma pārkāpšanu?

 Kā darbiniekam uzzināt, ko drīkst, ko nedrīkst izpaust?

Darbinieka un darba devēja rūpība komercnoslēpuma saglabāšanā;

Kāda ir atbildība par komercnoslēpuma izpaušanu?

Kandidātu personības izvērtēšana personāla atlasē

Laura Šīmane - Vīgante, TripodLink

Kāpēc darbinieki aiziet no darba neilgi pēc darba uzsākšanas? Kāpēc mūsdienās tik liela problēma ir “klusā aiziešana”? Vai pie vainas ir organizācijas kultūra, neatsaucīgs vadītājs vai konkrētā pozīcija bija neatbilstoša kandidāta personībai? Varbūt kandidāts neiederējās konkrētajā komandā? Uz šiem un citiem jautājumiem kā kandidātu personības izvērtēšana var sekmēt sekmīgāku pozīcijas- kandidāta atbilstību meklēsim atbildes kopā!

 Ieguvumi:

 Tripod Link Vecākās konsultantes un koučes - Lauras Šīmanes-Vīgantes – uz praktiskiem piemēriem balstīta prezentācija, kāpēc personības testi ir lietderīgi personāla atlasē.

Laura pastāstīs par testu veidiem, zinātnisko pamatojumu, validitāti, mītiem, pielietojuma iespējām atlasē, komandu kontekstā  un citiem Jums  aktuāliem jautājumiem.

Visi dalībnieki iegūs iespēju bez maksas izpildīt personības pašnovērtējuma anketu NEO-TRI/2 un semināra laikā iegūt detalizētu rezultātu skaidrojumu.

Tāpat uzzināsiet iespējas, vai un kā pats var kļūt par licencētu profesionālo testu lietotāju un atbalstu savām komandām.

Katras dalībnieks iegūs 20% atlaidi kādām no Tripod Link apmācībām līdz gada beigām.

 

Veselības iestāžu pieredzes apmaiņas pasākums NRC"Vaivari"

Lauma Petrovska, NRC Vaivari

Aicinām veselības iestāžu personāla vadītājus un speciālistus pieredzes apmaiņas  pasākumā Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Runāsim par kopīgo un atšķirīgo mūsu darbā, ar kādām problēmām un izaicinājumiem saskaras personāla speciālisti kūrortpilsētā, kā piesaistīt un noturēt medicīnas darbiniekus, kā novērtēt , lai motivētu, bet neaizvainotu kritikas gadījumā?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem runāsim Vaivaros. Par iespēju braukt kopā uz Vaivariem raksti uz lpva@lpva.lv

Diskusija - Ilgtspējas kompetenču ieviešana organizācijā

Agnese Alksne - Bensone, Sustainability partners

Esam jaunas profesijas izveides sākumposmā, līdzīgi kā tas bija 20. gs.  90-gadu beigās, kad radās jaunas profesijas, piemēram, “personāla vadība” un “sabiedriskās attiecības”. Šajā dekādē redzam, ka “Ilgtspējas vadītājs” būs jauna profesija ar visām no tā izrietošām sekām – nepieciešamības pēc profesijas standarta, kompetenču pilnveides, kā arī izglītības sektora gatavības sagatavot atbilstošus un zinošus speciālistus.

Šobrīd uzņēmumi fokusējas uz  ilgtspējas ziņojumu un atskaišu sagatavošanu, bet tas ietver daudz vairāk. Piemēram, uzņēmuma stratēģijas pilnveidi, domāšanas maiņu - vērtību un principu iedzīvināšanu uzņēmuma ikdienā, kā arī pilnveidot ikdienas procesus un uzdevumus. 

Tāpēc uzņēmuma vadībai ir būtiski atbildēt uz jautājumiem: Kuram no darbiniekiem uzticēt pienākumu ieviest ilgtspēju uzņēmumā? Vai ilgtspējas vadītājs būs “universālais kareivis” vai ir jāveido komanda? Kādām prasmēm un kompetencēm jāpiemīt ilgtspējas vadītājam un speciālistam? 

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēsim diskusijā: “Ilgtspējas kompetenču ieviešana organizācijā.” 

Dienas kārtība

9:30 – 10:00 Ierašanās, kafija.

10:00 - 10:40 “Korporatīvā ilgtspēja - prasmes un kompetences”, Agnese Alksne-Bensone, Krista Griķe, Eva Selga 

10:40 - 11:20 Diskusija: “Ilgtspējas kompetences ieviešana organizācijā”

     Moderātore: Agnese Alksne-Bensone

     Dalīnieki: Pauls Ābele, AS “Latvijas Finieris” Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Biznesa atbilstības sektora vadītājs;

     Gatis Rudzītis, SIA ”Dižozols plus” līdzīpašnieks;

     Edīte Kalniņa, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Personāla vadības daļas vadītāja;

     Ineta Juškēviča, SIA “Visma Enterprise” Personāla direktore; 

     Antra Birzule-Ģermane, SIA “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.

 11:40 – 12:00 Kopsavilkums, jautājumi. 

Starptautiskā HR diena

LPVA valde, LPVA

Aicinām kopā atzīmēt starptautisko Personāla vadītāju dienu 23. maijā 10:00  Digital Art Hause, lai izbaudītu kopīgas mūsu HR brokastis, pārrunātu svarīgo, pasmietos par jokaino, nesteidzīgi veltītu pāris stundas kopā būšanai.

Konflikti darba vidē. Mediācija ka instruments darba strīdu risināšanā

Olga Yelistratova, C.T.Co, SIA

Konflikti ir mūsu dzīves neizslēdzama sastāvdaļa. Kāda ir darba vides konfliktu specifika, kādi ir šādu konfliktu iespējamie iemesli, vadītāja loma un sagaidāmā rīcība konfliktu remdēšanā?

Olga Jeļistratova - sertificēts mediators ar specializāciju darba un ģimenes strīdos, personāla vadītāja ar 20 gadu ilgu darba pieredzi - piedāvās praktiskus padomus un piemērus, kā izmantot mediāciju efektīvi, veicinot konstruktīvu dialogu un panākot abpusēji izdevīgus rezultātus. Dalībnieki iegūs dziļāku izpratni par mediācijas procesu un tā pielietojumu darba vides konfliktos.

 


Pārmaiņu komunikācijas simulācijas spēle “Saruna par pārmaiņām”

Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

9. maijā plkst. 14.00 - 16.00 pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģe Dr. Ieva Zaumane aicina uz simulācijas spēli “Saruna par pārmaiņām”. Interaktīvā pasākumā dalībnieki uzzinās, kā komunikācija ietekmē pārmaiņu ieviešanu un praktiski pieredzēs, kā spēļošana var palīdzēt veidot efektīvu pārmaiņu komunikāciju un panākt darbinieku iesaistīšanos pārmaiņās.

Simulācijas spēle ir paredzēta: 

 • personāla vadības speciālistiem
 • visu līmeņu vadītājiem
 • citu nozaru profesionāļiem, kuri ikdienā ir iesaistīti pārmaiņu plānošanā un ieviešanā

Par Ievu Zaumani

 • Pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģe ar 20 gadu pieredzi komunikācijas vadībā
 • Palīdz organizācijām plānot un izstrādāt pārmaiņu komunikācijas stratēģijas
 • Regulāri vada seminārus pārmaiņu vadībā un komunikācijā vadītājiem un komandām
 • Konsultē visu līmeņu vadītājus, kam aktuāls jautājums par to, kā veidot jēgpilnas attiecības un komunikāciju ar darbiniekiem un partneriem pārmaiņu un krīžu laikā.
 • Biznesa spēles "Saruna par pārmaiņām" autore, projekta "Vadi pārmaiņas!" eksperte
 • 2024. gadā ieguvusi doktora grādu sociālajās zinātnēs (Ph.d).

E-dokumenti personāla vadībā -pieredzes apmaiņas diskusija

I.Neilande, S.Gerasimova, S.Bruģe, D.Sprukte, UR, TET, LVM

30. April, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē ir pēdējo gadu aktualitāte personāla lietvedībā. Esam aicinājuši dalīties ar pieredzi uzņēmumu pārstāvjus, kas personāla dokumentus veido un uztur e-vidē.  Diskusijā runāsim par to, kāda  ir mūsu biedru pieredze pārejai uz e-dokumentiem, ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties, kādas sistēmas tiek izmantotas, kā to darīt efektīvāk. Būs iespēja uzdot jautājumus, iesaistīties diskusijā arī ar savu pieredzi, lūgt padomu, un varbūt sarunāt pieredzes apmaiņu klātienē. Aicināsim arī Valsts arhīva pārstāvi par e-dokumentu pieņemšanu glabāšanā.

Meistaru darbnīca "Ceļš uz sevi"

Anita Kampe, Supervizors

25. April, 2024, 14:00 - 17:00
Apraksts

Izmantojot mataforiski asociatīvās kartiņas, apgūt jaunu rīku, instrumentu darbam ar kolēģiem, gūt labas komunikācijas pieredzi, saņemt pozitīvas emocijas. Darbojoties darbnīcā reflektēt par savu esošo un vēlamo situāciju.

Autore radījusi metaforiski asociatīvo kartiņu komplektu ar nosaukumu “Ceļš”, kas ir paredzēts kā instruments (metode) palīdzošajās profesijās strādājošiem speciālistiem darbā ar cilvēkiem. Palīdz atrast atbildes uz jautājumu - "Kur ir mans ceļš?", "Kāds ir mans ceļš? ", "Vai eju pa "pareizo" dzīves ceļu?".

Ceļš pie sevis un pie citiem - tas ir rotaļīgs un arī atbildīgs process, piedzīvojums, kurā pats cilvēks un arī sastaptais cilvēks atklājas kā liels noslēpums!

 

Darbnīcas autore: Anita Kampe

Maģistra grāds sociālajā darbā. Suprvizora/konsultanta pārrauga profesionālā kvalifikācija (Eiropas Kristīgā akadēmija)

Komunikāciju zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte)

Grāmatas  (pasaka pieaugušajiem) “Meitene ar taureņiem dvēselē” un dzejoļu krājuma “Un nākamajā mirklī jāmīl” autore.

Dalībnieki varēs iegūt sertifikātu par darbnīcas apmeklējumu!

Darbnīcas dalībnieki varēs iegūt kartiņu komplektu ““Ceļš” -  pie sevis un citiem” īpašumā ar 10 % atlaidi norises dienā.

 

METAFORISKI ASOCIATĪVĀS KARTIŅAS

Vēsture: Mākslinieks un mākslas vēsturnieks Eli Ramans1975. gadā izveidoja kārtis, tajās ir dažādi attēli un situācijas. 1983. gadā psihoterapeits Morics Egetmeijers (Moritz Egetmeyer) nolēma to izmantot savā darbā ar klientiem. 

Kartīšu attēli (MAK) ir spēcīga un interesanta metode, ko izmanto psihoterapijā, koučingā, sociālajā darbā un citās terapijas jomās, stimulē mūsu intuīciju un emocijas, palīdzot iegūt informāciju no zemapziņas, ko cilvēks neapzinās vai kas var būt paslēpta zem dažādām psiholoģiskām aizsargreakcijām.

Būtība: Šo metodi var izmantot arī ikdienā, kad nepieciešams pieņemt lēmumu, attīstīt radošumu, radīt jaunas idejas, veidot, vai uzlabot komunikāciju, ja kaut kas uztrauc, palīdz saprast uztraukuma iemeslus, tos formulēt, ieskatīties sevī un atrast kā iekšējus, tā arī ārējus resursus, ieraudzīt izeju no sarežģītām situācijām.

Dažādības kompetence – kāpēc tā ir svarīga?

A.Cimdiņa, A.Dukure, B.Bītone, E.Kalniņa, PwC, Latvija, LVM, VNĪ

24. April, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Dažādība ir indivīda vērtību, attieksmju, kultūras, ticības, etniskās piederības, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās situācijas, kā arī prasmju, zināšanu un dzīves pieredzes atšķirības. Mūsdienās arvien vairāk darba devēju pievērš uzmanību dažādības veicināšanai savās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās. Arī personāla vadībā dažādībai ir nozīmīga loma.

         14.00 – 14.20 Dažādības kompetence un kāpēc tā ir pamats dažādības vadībā.  Agnese Cimdiņa, PwC , 

            Dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja

         14.20 – 14.40  Latvijas valsts mežu pieredze dažādības kompetences izstrādē un ieviešanā  (Personāla projektu vadītāja                Antra Dunkure, Mācību un attīstības vadītāja Baiba Bītone)

          14.40 – 15.00 Mana pieredze Latvijas un starptautiskos uzņēmumos  Edīte Kalniņa, VNĪ, personāla vadības daļas                            vadītāja 

          15.00-15.30 Diskusija, jautājumi

                        

Izdegšana, kā atpazīt un pasargāt sevi no tās?

Agnese Orupe, Kognitivi biheivireolais psihologs

23. April, 2024, 10:00 - 11:30
Apraksts

Seminārā aplūkosim izdegšanas jēdzienu un pazīmes, organizacionālos un personiskos faktorus, kas veicina un aizsargā no izdegšanas. Izpētīsim dažādās izdegšanas pakāpes un to psiholoģiskās izpausmes, kā arī soļus, kas sperami katrā no tiem, lai sevi atjaunotu. Pārrunāsim galvenās stratēģijas, kas aizsargā pret izdegšanu īstermiņā un ilgtermiņā. Izpētīsim kvalitatīvas atpūtas jēdzienu. Izpildīsim uzdevumus, ar kuru palīdzību labāk apzināt savus personiskos “izdedzinātājus”, kā arī to, cik pilna “baterija” mums katram šobrīd ir, lai pasargātu sevi turpmāk.

Kompetenču ietvars valsts pārvaldē

Ērika Todjēre, Valsts kanceleja

12. April, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Jau ilgāku laiku publiskajā sektorā tiek strādāts pie jaunā kompetenču modeļa izveides, ir bijušas organizētas darba grupas, semināri,  darbnīcas, domnīcas, u.tt. Kāds ir jaunais kompetenču ietvars, kā tās  novērtēt, un , ko gaidīt publiskajā sektorā - par to esam aicinājuši pastāstīt Ēriku Todjēri, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta  cilvēkresursu nodaļas vadītāju.Vienlīdzīgas samaksas aktualitātes - laicīgi gatavojamies Direktīvas prasību izpildei

Viktorija Lavrova, Edgars Riņķis, PwC, Latvija

4. April, 2024, 11:00 - 12:00
Apraksts

Nav šaubu, ka par līdzvērtīgu darbu ikvienam jāsaņem līdzvērtīgs atalgojums - šī atziņa ir cilvēktiesību aizsardzības un līdztiesīgas sabiedrības būtiska sastāvdaļa. Tomēr statistikas dati rāda, ka t.s. gender pay gap jeb dzimumu samaksas atšķirība ir aktuāla problēma.

ES to risina ieviešot jaunu direktīvu, kuras mērķis ir ieviest mehānismus, ar kuru palīdzību darba devēji samazinās nevienlīdzību atalgojuma apmērā, kā arī nostiprināt caurspīdīgāku atalgojuma sistēmu un tās izveides procesu.  

Latvijas likumvidē no 2026.gada 7.jūnija jāpārņem Direktīvā noteiktie informēšanas un ziņošanas pienākumi, kas attieksies uz daudziem darba devējiem. Semināra laikā apskatīsim Direktīvas tvērumu un parunāsim par to, kam jāgatavojas un kādi mājasdarbi būtu jāpilda darba devējiem jau tagad.  


MI personālvadībā iespējas un riski

Kaspars Kauliņš, Tilde

26. March, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Seminārā ievadā runāsim par to, kas ir mākslīgais intelekts un kādas ir ar to saistītās tehnoloģijas. Tad es stāstīšu vairāk par saziņas mākslīgo intelektu un valodas tehnoloģijām. Galvenā tēma būs par MI tehnoloģiju lietojumu dažādos personālvadības procesos, kā arī par ar to saistītajiem riskiem un izaicinājumiem. Ceru uz diskusiju arī par digitālo prasmju attīstību organizācijās. Sagaidu, ka semināra dalībnieki būs gatavi dalīties savā pieredzē un aktīvi diskutēt. 

Par mani:

Esmu mākslīgā intelekta valodas tehnoloģiju entuziasts un sludinātājs (evanģēlists) ar ilgstošu, vairāk nekā 25 gadu pieredzi personālvadībā un organizāciju attīstībā. Stratēģijas un līderības konsultants vairāk nekā 100 uzņēmumos dažādās valstīs. Šobrīd atbildu par Eiropas vadošā valodas tehnoloģiju uzņēmuma Tilde biznesa attīstību.

LPVA biedru kopsapulce https://us02web.zoom.us/j/86345020265

LPVA valde, LPVA

21. March, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas biedru kopsapulce 21.martā pulksten 14:00 zoom platformā.

Darba kārtībā:

 • valdes atskaite par 2023.gadā paveikto
 • Zvērināta revidenta ziņojums
 • revidenta apstiprināšana 2024.gadam
 • 2024.gada budžeta plāna apstiprināšana 
 • valdes vēlēšanas

Vēlēšanās piedalās LPVA biedra pārstāvis. Kvoruma nodrošināšanai 14.02. tiks izsludināta iepriekšēja balsošana vietnē www.visi dati.lv par visiem darba kārtības jautājumiem. Balsot var tikai vienu reizi - iepriekšējā balsošanā vai kopsapulces laikā. Ar Biedru kopsapulces dokumentiem lūdzu iepazīties šeit.

Jebkuru jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz lpva@lpva.lv vai zvanīt: 29163036, 29430778


Kā strukturēt un plānot darbinieku izaugsmi un pēctecību uzņēmumā?

Regīna Reķe, Change Partners

5. March, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts
 • ko iegūst uzņēmums, sistēmiski plānojot katra darbinieka izaugsmi? 
 • kā praktiski plānot un strukturēt vadītāju izaugsmi? 
 • kā uzņēmums var atbalstīt speciālistu līmeņa darbinieku attīstību?

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem

Agnese Suhareva, NVA

29. February, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem izmantot CV un vakanču portālu: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/  (CVVP), lai: 

 • publicētu  darba sludinājumus CVVP un NVA sociālajos kontos ( Facebook, Linkedin); 
 • veikt pretendentu atlasi pēc darba devēja pieprasījuma Jūsu publicētai vakancei;   
 • organizēt darba devēju un darba meklētāju tikšanos klātienē vai tiešsaistē.  

Visi NVA pasākumi ir bezmaksas. Piedāvājam vebināru, kurā pastāstīsim par iespējām darba un darbinieku meklējumos.

Darbinieku skaita samazināšana, procedūra un biežāk pieļautās kļūdas

Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns

27. February, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Darbinieku skaita samazināšana ir darba devēja uzteikums tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar konkrēta darbinieka uzvedību, spējām vai veiktiem pārkāpumiem, bet gan ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. Būtiski norādīt, ka bieži vien darbinieki un darba devēji strīdus par darbinieku skaita samazināšanas pamatotību un/vai konkrēta darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanu šī procesa ietvaros risina tiesā. Līdz ar to darba devējam šādus procesu uzsākot būtu nepieciešams apzināties un ievērot Darba likumā noteiktās procedūras, kā arī ņemt vērā biežāk pieļautās kļūdas un tiesu praksi, lai mazinātu iespēju, ka darbinieku skaita samazināšanas process neatbilst Darba likuma regulējumam un tiesu praksē nostiprinātajām atziņām.

 Seminārā tiks tostarp aplūkoti šādi jautājumi:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Pamatojums;
 • Procedūra;
 • Vērtēšana un salīdzināmie amati;
 • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi;
 • Arodbiedrības iesaiste;
 • Tiesu prakses atziņas un biežāk pieļautās kļūdas.

 Semināru vadīs: 

 • Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs. Specializējies darba tiesību un publisko iepirkumu tiesību jautājumos, tostarp aktīvi pārstāv klientus darba tiesību tiesvedībās.

 

Kā savienot disciplīnas kultūru ar pozitīvismu? Pieredzes apmaiņas pasākums AS "Drogas".

Madara Juška, AS Drogas

20. February, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Mēs aicinām pie sevis ar tēmu “Kā savienot disciplīnas kultūru ar pozitīvismu? AS Drogas”

Kā uzņēmumā Drogas apvieno disciplīnas kultūru ar ikdienā tik ļoti nepieciešamo pozitīvismu, veidojot darba vidi ar stabilu iekšējās komunikācijas notikumu kalendāru, kurā par kolēģa labbūtību rūpējamies katru dienu, un vēl vairāk sevišķās dienās

Personīgā zīmolvedība mūsdienu HR profesionālim

Inga Daliba, Personīgā Zīmola akadēmija, Darba guru

16. February, 2024, 10:00 - 11:30
Apraksts

Kas ir personīgā zīmolvedība un kādi piežāk sastopamie stereotipi

HR vadītāja loma s transformācija un personīgā zīmolvedība

Darbinieki uzņēmuma zīmola vēstneši digitālajā vidē

Spēcīgs LinkedIn profils d arba devēja bažas un ieguvumi

Par lektori: Inga Daliba, Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, LinkedIn trenere, lektore, sertificēta Genos International EI (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils ar klientu atsauksmēm https://www.linkedin.com/in/iinuu/


LPVA un Motify Personāla vadības ilgtspējas pētījuma rezultāti

Jānis Skrūzkalns, Motify

13. February, 2024, 10:00 - 11:30
Apraksts

Seminārā jūs iepazīstināsim ar pētījuma rezultātiem un atziņām par to, ar ko atšķiras "augsta snieguma" organizāciju personāla vadības funkcijas darba organizācija no "zema snieguma". Ar "augstu sniegumu" ir domāts organizācijas kā darba devēja rekomendēšanas līmenis.

 “Personāla vadības ilgtspējas” pētījumu veica Motify sadarbībā ar LPVA. Pētījumā piedalījās 55 organizācijas no dažādām nozarēm gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā.

 Seminārā apskatīsim sekojošus (un citus) jautājumus:

 • Vidējais darbinieku mainības līmenis jūsu nozarē un citās
 • Vidējais darba nespējas dienu skaits jūsu nozarē un citās
 • Darba devēja rekomendēšanas vidējais rādītājs nozaru griezumā
 • Vidējais nodarbināto skaits uz vienu HR speciālistu nozaru griezumā
 • Ar ko atšķiras atlases process augsta snieguma organizācijās no zema snieguma
 • Kādas stratēģiskās prioritātes personāla vadībā izvirza augsta snieguma organizācijās
 • Pēc kādiem rādītājiem augsta snieguma organizācijas vērtē HR sniegumu

 

Kā veiksmīgi piesaistīt un atlasīt jaunos talantus vakancēm

Gustavs Upmanis, Visas iespējas

23. January, 2024, 15:00 - 16:30
Apraksts

Jaunie un topošie profesionāļi ir uzauguši digitālajā pasaulē, kurā ir pielāgojušies straujai videi, ātriem risinājumiem un pārzina lielu informācijas lauku. Taču, lai cik vērtīgi nebūtu digitālie rīki, tie nerada jauniešos īstu sapratni par to, kas ir darba pasaule. Tieši digitālās pasaules vide rada izaicinājumus starp jauniešiem un darba devējiem, individuālās komunikācijas un sajūtu radīšanai, tāpēc ir nepieciešamas pielāgoti risinājumi, lai veiksmīgi piesaistītu jaunos talantus.
Seminārā būs iespēja uzzināt vairāk par veidiem kā izmantot šādus digitālos rīkus, Darba Tinderis, tiešsaiste darba "speed-dating" un asinhronās intervijas, lai iesaistītu un personīgi uzrunātu jauniešus atlases procesā.
Semināru vadīs sociālā uzņēmuma Visas Iespējas dibinātājs un vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmanis.
Visas Iespējas atbalsta jauniešus savu iespēju atrašanā un potenciāla izmantošanā, uzturot platformu “visasiespejas.lv”, kā arī īstenojot dažādus uz jauniešu izaugsmi vērstus projektus un pasākumus.

LPVA jauno biedru diena

Eva Selga, Gundega Dambe, LPVA, LPVA

18. January, 2024, 14:00 - 15:00
Apraksts

Iepazīstināsim jaunos biedrus ar iespējām Latvijas personāla vadīšanas asociācijā, atbildēsim uz interesējošiem jautājumiem,, pastāstīsim par Biedru iespēju programmu un LPVA darbību.

Komandas personības profils: kāpēc ir svarīgi iepazīt savu kolēģi/padoto?

Laura Šīmane - Vīgante, TripodLink

17. January, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vai Tev ir pazīstama situācija, kad komunikācija un komandas dinamika var ietekmēt darba efektivitāti? Vai kad Tava komanda šķietami uzrāda vājākus sasniegumus kā kolēģu komanda, bet iemesli ir nesaprotami? Varbūt Tu vēlies uzzināt kā saliedēt komandu, bet nevēlies iztērēt ļoti daudz līdzekļus, Tev nav pieņemamas/ir apnikušas standarta ballītes un vēlies sasniegt ilgtermiņa rezultātus komunikācijas uzlabošanā? Ir svarīgi meklēt inovatīvas pieejas, kas palīdzēs saliedēt komandu un uzlabot kopējo darba vidi.

Tripod ir nācis klajā ar jaunu rīku un pakalpojumu, kas ne tikai sniedz ieskatu katras personas personības individuālajā dinamikā, bet arī atklāj, kāds potenciāls un attīstības sfēras ir komandai kopumā. Ieguvumi ietver labāku sadarbību, efektivitāti un spēju vadīt pārmaiņas.

 

Tavs ieguvums apmeklējot semināru:

 1. Tu pats/-i varēsi izpildīt jauno Tripod Teams testu, kas ir pilnīgi jauns konsultatīvais tests, kas atklās Tavas personības stiprās puses, kā arī sniegs ieteikumus, kā attīstīties tālāk.
 2. Izpratīsi, kāpēc ir svarīgi veidot komandas personības profilu, iepazīsies ar citu komandu pieredzi, kas iespējams raisīs idejas arī domājot par Tavu komandu.
 3. Izpratīsi kā komandas profils tiek veidots, kas ir testa sastāvdaļas un pakalpojumi, kas tiek veikti pēc testa izpildes. Šie posmi palīdzēs ne tikai izprast individuālos personības profilus, bet arī attīstīt labāku kopējo sapratni par komandas dinamiku.

 

Pieredzes apmaiņas pasākums NMPD Kompetenču attīstības centrā (veselības iestāžu grupa)

Antra Laumane, NMPD

10. January, 2024, 14:00 - 15:30
Apraksts

Veselības iestāžu personāla vadītāji un speciālisti aicināti uz NMPD Kompetenču attīstības centru iepazīties ar pieredzi un jauno centru. Tiekamies! 

Ieraksti no: