Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

LPVA jauno biedru diena

E.Selga, G.Dambe, LPVA

Priecājamies par katru jauno biedru, kas iestājas LPVA. Šajā tiešsaistes sarunā vēlamies pastāstīt par biedru iespējām asociācijā, pasākumiem, un arī uzklausīt vēlmes un gaidas.

Disciplinārsoda piemērošana un darba tiesisko attiecību izbeigšana

Jānis Siliņš, Sintija Platā, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns


Disciplinārsodu piemērošana par darbinieka veiktu darba līguma vai noteiktās darba kārtības pārkāpumu, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana no darba devēja puses bieži vien rezultējas ar to, ka darbinieks un darba devējs savas domstarpības risina tiesā. Līdz ar to darba devējam šādus procesus uzsākot būtu nepieciešams apzināties un ievērot Darba likumā noteiktās procedūras, kā arī ņemt vērā biežāk pieļautās kļūdas un tiesu praksi, lai mazinātu iespēju, ka šāda veida procesi neatbilst Darba likuma regulējumam, nepamatoti aizskar darbinieka tiesības un rezultējas darba devējam negatīvi.

 Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 Disciplinārsoda piemērošana:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Piemērošanas procedūra;
 • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi;
 • Atstādināšana;
 • Tiesu prakses atziņas.

 Darba tiesisko attiecību izbeigšana:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Uzteikuma procedūra;
 • Arodbiedrību jautājumi;
 • Atstādināšana;
 • Tiesu prakses atziņas un biežāk pieļautās kļūdas.

 Semināru vadīs: 

 • Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs. Specializējies darba tiesību un publisko iepirkumu tiesību jautājumos, tostarp aktīvi pārstāv klientus darba tiesību tiesvedībās.
 • Sintija Platā, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns juriste. 

 

Global HR trends and Reality in Baltics

Aukse Zukauskiene, Ernst & Young Baltic, SIA


Experienced international Human Resources Director with rounded expertise in HR Expertise and HR Business. Partnership at most senior levels, also has general management experience in Global Services. Proud of driving long-term results and sustainable business outcomes through innovative programs and building successful teams and future leaders.


Elected mentor in Nordic Women Lead 2020 program. Recognized thought leader and speaker at leadership and business conferences.


Join an engaging webinar “Global HR trends and Reality in Baltics”. In this thought–provoking webinar, we will explore the current and emerging trends shaping the global HR landscape and delve into their specific implications within the Baltics region. Insights, expertise, and practical strategies to help you navigate the ever-evolving challenges and opportunities in the HR domain. We will uncover the latest global HR trends and examine how they manifest in the unique context of the Baltics. From talent acquisition and retention to workforce transformation, diversity and inclusion, and the impact of technology, we will explore the pressing issues that HR leaders and practitioners face today.

Komandu lomu spēles

Edīte Kalniņa, valsts nekustamie īpašumi

Edīte Kalniņa pati izmantojusi komandu lomas komandu veidošanā un atlasē. Šo metodiku apguva, strādājot IT uzņēmumā un veidojot veiksmīgas projektu komandas. E.Kalniņa ir organizāciju psiholoģe, šobrīd vada Personāla vadības daļu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Sesijā iepazīsimies ar Belbina komandas lomu teoriju, komandas lomu testu un metodiku, kā kā strādāt ar komandu diagnostiku un veidošanu.

Šis nav personības tests, šis ir uzvedības tests – kā mēs sastrādājamies, sniedzam ieguldījumu, sazinamies ar kolēģiem savā komandā. Aizpildot šo testu, mums uzlabojas izpratne par mūsu stiprajām un vājajām pusēm un ir iespēja dalīties ar šo informāciju ar mūsu kolēģiem, tādējādi uzlabojot savstarpējo  komunikāciju. Šo testu var izmantot personāla atlasē, komandu veidošanā, sevis izpētē. Metodika balstīta Belbina komandu lomu teorijā. 

 

Datu analītikas metodes personāla vadībā

E.Zemeša, A.Kūlupa, U.P.Rīsmane, NBS, DPD, Visma

Vebinārā Evita Zemeša iepazīstinās  ar savu pētījumu „Personāla analītikas izmantošana uzņēmumos, organizācijās un iestādēs Latvijā”, ko veica maģistra darba ietvaros.

Pēdējos gados pastiprināta uzmanība tiek pievērsa personāla analītikai. Kopš 2015. gada pētījumu apjoms par personāla analītiku ir strauji pieaudzis, kļūstot par aktuālu tēmu  ne tikai literatūrā, bet arī organizāciju ikdienā. Pieaugot  personāla datu apjomam, dažādu datu un tendenču analīze var būt ļoti noderīga personāla lēmumu pieņemšanā. Turklāt personāla vadības procesi tiek vadīti un organizēti digitāli, līdz ar to gandrīz visus personāla vadības procesus var izmērīt. Bet vai organizācijas  Latvijā veic personāla analītiku? Vai tikai uzkrāj  personāla datus? Tādēļ pētījumā tika noskaidrots, vai organizācijas Latvijā izmanto personāla analītiku, kāds ir personāla analītikas brieduma vai izmantošanas līmenis, kādi faktori visvairāk ietekmē personāla analītikas izmantošanu un vai pastāv atšķirības starp ietekmējošajiem faktoriem valsts un privātajā sektorā?

Turpinājumā Unda Paula Rīsmane un Anda Kūlupa iepazīstinās klausītājus ar datu analītikas iespējām DPA un Vismas sistēmās.

Starptautiskajai Personāla vadīšanas dienai veltītas HR brokastis

LPVA valde, LPVA

Starptautiskā Personāla vadīšanas diena jau piekto gadu  tiek atzīmēta 20 maijā, kas šogad iekrīt sestdienā. Lai atzīmētu mūsu profesionālo dienu, aicinām uz personāla vadītāju brokastīm mākslas centrā Zuzeum 23.maijā. Būs iespēja tikties ar kolēģiem un sveikt svētkos, tīkloties, baudīt gardas brokastis un noslēgumā apmeklēt porcelāna izstādi. Tiekamies!

Kā samazināt darba kavējums pārejošas darbnespējas dēl?

G.Kuklis, L.Buša, A.Saulīte, I.Goluboviča, S.Dūka, LPVA

Jautājums par to vai darba kavējumi pārejošas darbnespējas dēļ ir pamatoti vai nav ir bijis aktuāls vienmēr. vai slimības lapas netiek ņemtas, lai izvairītos no darba un tā nav sava veida "bēgšana"? Ko darīt, un kā veidot vidi, kurā darbiniekam gribas un patīk strādāt? Piedāvājam diskusiju par šiem un citiem jautājumiem.

Uzklausīsim ģimenes ārsta Gundara Kukļa pieredzi un viedokli par slimības lapu prasīšanas un izsniegšanas iemesliem, un to, kā vajadzētu, lai prombūtnes mazinātos un to nebūtu, Laimas Bušas, "Vesels birojs" radītājas, darba aizsardzības un veselīgas dzīvesveida entuziastes skatījumu uz labbūtības un veselības jautājumiem un lietām, ko varam darīt. Knauff pieredzē dalīsies Ance Saulīte, un Ilona Goluboviča un Solvita Dūka pastāstīs par pieredzi Gren.

Būs iespēja arī pārējiem dalīties pieredzē, uzdot jautājumus un rosināt diskusiju.

Veselības iestāžu personāla vadītāju grupas pieredzes apmaiņas pasākums Vidzemes slimnīcā

Sanita Kandele, Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīca 2021.gadā apbalvota septiņās nominācijās, tajā skaitā nominācijā - Gada slimnīca. 

Kā būt labākajiem, laikā, kad sūdzamies par speciālistu trūkumu, pandēmijas sekām, naudas trūkumu, personāla izdegšanu? 

Iepazīsimies ar kolēģu sasniegto Vidzemē, apskatīsim iespējas Valmierā, un dalīsimies pieredzē.

Izbrauksim no Rīgas 8:00, satikšanās pie LPVA - Elizabetes 45/47.

Ja vēlies braukt kopā, dari to zināmu šeit


Klausīšanās kā galvenais pārmaiņu rīks

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

Ikdienā mēs dzirdam un klausāmies. Tomēr klausīšanās prasmes ir vitālas, kad vajag sadzirdēt precīzi, ātri, uzķert svarīgāko.

Jebkuram vadītājam un darbiniekam klausīšanās prasmju attīstība dos iespēju izprast labāk vienam otru, pieņemt  dažādību gan cilvēkos, gan viedokļos, izprast kontekstu un precīzi definēt patieso problēmu un cēloņus, nevis cīnīties ar sekām.

Tēmas semināram:

 • Klausīšanās līmeņi: biogrāfiskais, dziļais, holistiskais (6 līmeņi)
 • Efektīvas un vājas klausīšanās prasmes (U teorija par klausīšanos)
 • Informācijas nodošanas kanāli organizācijā (ritenis, māja, ķēde u.c.) un kā tas ietekmē mūsu spēju klausīties un dzirdēt
 • Klausīšanās sapulcēs, diskusijās, individuālajās sarunās – kas kopīgs, kas atšķirīgs
 • Klausīšanās attīstīšanas punkti, kas jāievēro
 • Rezultāts, ja ir attīstīta prasme klausīties un sadzirdēt svarīgāko.
 • Konteksta iegūšana klausoties dziļākā līmenī jeb ieraudzīt vēl neredzamo.

Nodarbība būs vairāk par attieksmes veidošanu par klausīšanos kā prasmi, atsevišķi klausīšanās prasmju uzlabošanas uzdevumi, savas klausīšanās prasmes analīze.

Nodarbību vada: transformācijas un integrālais koučs Joanna-Kristīne Golubeva.

 • Novadījusi vairāk kā 100 dažādas mācību grupas par koučingu, vadītprasmēm, personīgo izaugsmi.
 • Vada transformācijas spēles “Misija: mani talanti un bremzītes” un “Pārmaiņu ceļi”, stratēģiskais šahs komandai
 • Vairāk kā 500+ individuālo koučinga sesiju par transformāciju, vērtībām, pārmaiņām, mērķiem u.c.
 • Autore grāmatai: “Koučinga tehnikas”, autore metaforiskajām kartiņām “Kurpju kartītes” un “Personību stāsti”.
 • Izglītība: Vadītprasmju maģistre. Profesionāls integrālais koučs (Kanādas skola), ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association), ieguvusi profesionālo Ēriksona skolas kouča sertifikātu (ACSTH) un koučings darba vietā, organizāciju sistēmdinamikas – Systemic Constellations Center Riga sertifikāts, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu , Points of You personības attīstības spēles trenere.
 • Darba pieredze: Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos (SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas Dzelzceļš” SIA “Bērnu klīniskā universtitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” u.c.), lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē u.c. 
 • Papildus informācija: www.transformationtraining.org , https://www.linkedin.com/in/joanna-k-golubeva-ba70a541

Dažādības vadība darbinieku labbūtības stiprināšanai AS “Latvijas valsts mež

L.Pundiņa, Latvijas valsts meži

27. April, 2023, 14:00 - 16:00
Apraksts

Rūpēs par darbinieku labbūtību pirmais solis, kas jāsper, ir darbinieku dažādības apzināšanās. Kad ikviena darbinieka individualitāti saskatām kā vērtību, teorētiskā labbūtība var iegūt praktisku veidolu un īstenoties rīcībās. Pasākumā dalīsimies ar informāciju par AS “Latvijas valsts meži” darba vidi un labbūtības konceptu, kā arī pastāstīsim, kādu ceļu ejam dažādības vadības pieejas iedzīvināšanā un principu noteikšanā. Tikšanās gaitā aicināsim arī uz atvērtu diskusiju un ideju apmaiņu par dažādības vadības aktivitātēm, kas organizācijās palīdz veidot iekļaujošu darba vidi.

Atgriešanās darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma Latvijā: darba devēja atbalsta politika

Inese Upīte, Eva Mareka Šaknere, Labklājības ministrija

21. April, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Ar 2023.gadu notikušas izmaiņas bērnu kopšanas atvaļinājuma  piešķiršanas kārtībā,  noteikta  bka nenododamā daļa un veitas izmaiņas ģimenes pabalstos. Piedāvājam vebināru, kurā Labklājības ministrijas vecākā eksperte Inese Upīte pastāstīs par izmaiņām minētajos jautājumos, un sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Vebināra turpinājumā Eva Mareka Šaknere iepazīstinās ar savu pētījumu maģistra darba ietvaros par darba devēju iespējām noturēt un piesaistīt organizācijās personas, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, nepieciešamību nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru, kas ir cilvēka labbūtības nozīmīgs faktors. 

Līdzsvara nodrošināšanai viens no ietekmētājiem var būt darba devēja atbalsts, tādēļ maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums Latvijā ar mērķi izpētīt Latvijas darba devēju atbalsta politikas procesam un izstrādāt rekomendācijas darba devējiem politiku pilnveidošanai. Vebināra laikā būs iespēja iepazīties ar galvenajiem pētījuma rezultātiem - t. sk., kādi faktori vecākiem patiesībā ir visbūtiskākie, lai būtu apmierināti ar savu darba un privātās dzīves līdzsvaru.

ATCELTS!!!!!!Lielo uzņēmumu struktūras un procesu transformācija – saskaņā ar koučinga pamatprincipiem

P.Romašins, ICF

18. April, 2023, 12:00 - 14:00
Apraksts

Vebinārs par koučinga integrāciju lielā uzņēmumā veicinot entuziasmu, radošumu un produktivitāti. 

Programmā:
• PLP definējums, pieprasījuma noņemšana,
• esošās TOP-komandas un HRD assesment un PAS atskaite,
• pasākumu plāns-grafiks un tā saskaņošana,
• M.Eriksona zvaigzne, kouča kompetences un ētikas kodekss,
• 6 funkciju speciālisti,
• pieaicinātais personāls – komanda un tās struktūra,
• 3 līmeņu pieprasījumu sintēze un integrācija,
• izmaksas,
• atbildības robežas un mijiedarbības noteikumi,
 • darba kritēriji un prēmijas.

 Pasākumu vada Pāvels Romašins. Pāvels ir Rīgas Koučinga skolas dibinātājs, biznesa un personīgās izaugsmes treneris, kuram ir starptautiska pieredze personāla vadībā tādos uzņēmumos, kas nodarbina pat 36 tūkstošus darbinieku.

 Pāvels Romašins:

 • sākot ar 2015.g – pasniedzējs RTU IEVF.
 • 2010.-2015.gg. – HR-dikektors uzņēmumā “Euroset” [38.000 darbinieki],
 • 2009.g. – Rīgas koučinga skolas dibinātājs,
 • sākot ar 1998.g. – iemaņu treneris.

Šobrīd pasniedz:

 • kursu “Koučinga pamati”, sertifikācijas mācību programma – uzņēmumos, augstskolās un vidusskolās,
 • personības izaugsmes treniņus – uzņēmumos,
 • personāla atlases intervijas – uzņēmumos. 

Uzņēmuma iespējas un nepieciešamība ierobežot darbinieku uzskatu paušanas brīvību

Ivo Maskalāns, Cobalt ZAB

14. April, 2023, 14:00 - 14:40
Apraksts

Kur beidzas darbinieka tiesības brīvi paust viedokli un uzskatu brīvība un  sākas darba devēja devēja tiesības to ierobežot?

Piedāvājam vebināru par Eiropas un LR tiesu praksi darbinieku uzskatu paušanas ierobežojumiem. 

Vadītājs, darbinieks vai sistēma – kurš no tiem ir vissvarīgākais darba vietā?

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

11. April, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Prezentācija šeit

Prezentācijas ieraksts šeit

Šobrīd aktuāla ir labbūtības tēma, kas ņem vērā darbinieku emocionālo un fizisko stāvokli darbā. Tāpat arī tiek runāts par vadītāju spriedzi, darba apjomu. Vadītājs ir tas, kurš pieņem lēmumus un dod norādes, pārvalda situāciju un reaģē uz pārmaiņām. Bet nevaram arī aizmirst par organizāciju kā sistēmu – tās iekšējiem rakstītajiem un nerakstītajiem likumiem, uzkrāto pieredzi un misiju nākotnei. Kurš no šiem trim: vadītājs, darbinieks, sistēma; ir vissvarīgākais, kad vajag pieņemt lēmumus, veidot pārmaiņas vai pārvarēt krīzes? Ja darbinieks un viņa intereses, kas notiek ar vadītāju. Ja vissvarīgākais ir vadītājs un viņa labbūtība, kas tajā brīdī notiek ar organizāciju kopumā. Toties ja domājam par organizāciju un tās labumiem, vai neizmetam darbiniekus?

Nodarbībā tiks apskatītas šādas tēmas:

 • Sistēma, tās definīcija, funkcijas un principi
 • Sistēmas veidošanas elementi un to savstarpējā mijiedarbībā
 • Saistītā un vienkāršā hiearhija organizācijā: oficiālā struktūrshēma un faktiskā
 • Dalībnieku lomas un to ietekme uz sistēmu kopumā
 • Sistēmiskās problēmas un kā tās risināt (ja atkārtojas viens un tas pats un neviens vadības rīks nedarbojas)
 • Vadītāja loma un nozīme sistēmas veselīgā darbībā

Nodarbība ir vairāk par domāšanas paplašināšanu, netradicionāli paskatīties uz tradicionālām lietām, atsevišķu gadījumu izskatīšana, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi.

Nodarbību vada: transformācijas un integrālais koučs Joanna-Kristīne Golubeva.

 • Novadījusi vairāk kā 100 dažādas mācību grupas par koučingu, vadītprasmēm, personīgo izaugsmi.
 • Vada transformācijas spēles “Misija: mani talanti un bremzītes” un “Pārmaiņu ceļi”, stratēģiskais šahs komandai
 • Vairāk kā 500+ individuālo koučinga sesiju par transformāciju, vērtībām, pārmaiņām, mērķiem u.c.
 • Autore grāmatai: “Koučinga tehnikas”, autore metaforiskajām kartiņām “Kurpju kartītes” un “Personību stāsti”.
 • Izglītība: Vadītprasmju maģistre. Profesionāls integrālais koučs (Kanādas skola), ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association), ieguvusi profesionālo Ēriksona skolas kouča sertifikātu (ACSTH) un koučings darba vietā, organizāciju sistēmdinamikas – Systemic Constellations Center Riga sertifikāts, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu , Points of You personības attīstības spēles trenere.
 • Darba pieredze: Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos (SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas Dzelzceļš” SIA “Bērnu klīniskā universtitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” u.c.), lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē u.c. 

Papildus informācija: www.transformationtraining.org , https://www.linkedin.com/in/joanna-k-golubeva-ba70a541

Darbinieku tiesības: darba devēju kļūdas, riski un sekas

Inga Vējiņa, LAKRS

30. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Prezentācijas ieraksts https://youtu.be/-KGBy2Sn_-U


Darba devējiem ir mērķi, produktivitātes rādītāji, noteikumi un kārtības, un mēs, personāla cilvēki pārstāvam šīs uzņēmuma intereses, kuras mēdz "krustoties" ar darbinieku interesēm. Un tad mēdz iesaistīties arodbiedrība .....

Piedāvājam vebināru par darba strīdiem un tiesvedību darba attiecībās  arodbiedrības jurista skatījumā.

Vebinārā tiks apskatīta tiesu prakse par darba devēja uzteikumiem un morālā kaitējuma pretprasībām, nepamatotiem uzteikumiem, vai atteikumu izbeigt darba attiecības, atlaišanas pabalstiem un atšķirīgas attieksmes pārkāpumiem. 

Atalgojuma sistēmas izaicinājumi un iespējas, Veselības iestāžu darba grupa

L.Ruškule, B.Kņigins, K.Kļaviņa, A.Dūdele, VK, VM, VEA

22. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Aicinām uz diskusiju  veselības iestāžu personāla vadītājus un Valsts kancelejas, Veselības ministrijas, Veselības ekonomikas asociācijas pārstāvjus par atalgojuma sistēmas iespējām un izaicinājumiem. Klīnisko Universitāšu slimnīcas realizē pilotprojektu, pārējie "vingrinās" normatīvā regulējuma un iespēju ietvaros. Mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem un dalīties pieredzē.

LPVA biedru kopsapulce

Eva Selga, LPVA

17. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

 

LPVA Biedru sapulces darba kārtība

 2023.gada 17.martā no plkst.14:00 – 15:30, tiešsaistē

gadījumā, ja pulksten 14:00 biedru sapulcei nav kvoruma un, sapulce tiek atkārtoti sasaukta 17.martā 14:30.

pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/83240832833

Meeting ID: 832 4083 2833

 

1.

Sēdes vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas un sapulces darba kārtības apstiprināšana

 

2.

LPVA valdes priekšsēdētājas Evas Selgas ziņojums par paveikto 2022.gadā. Ziņojuma apstiprināšana

3.

Zvērināta revidenta ziņojums par 2022.gada budžeta pārskatu. Ziņojuma apstiprināšana

4.

Revidenta apstiprināšana 2023.gadam

5.

LPVA budžeta plāns 2023.gadam. Budžeta apstiprināšana

6.

LPVA  stratēģijas 2023-2025 apstiprināšana

7.

LPVA statūtu grozījumi

8.

Valdes locekļu vēlēšanas

9.

LPVA & Motify pētījums

10.

Dažādi

 

 Sapulcei tiks veikts video ieraksts balsu skaitīšanas un protokola nodrošināšanai.

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, kā arī priekšlikumiem, lūdzu rakstīt uz lpva@lpva.lv vai zvanīt 29430778, vai 2963036      

Sapulces dokumenti pieejami šeit

Kā atklāt savu talantu? Kā atklāt savu darbinieku talantus?

ārste psihoterapeite Sigita Siliņa, SAINS

16. March, 2023, 15:00 - 16:30
Apraksts

Kā atklāt savu talantu? Kā atklāt savu darbinieku talantus?  Talanta - personības iezīmju kopuma atklāšana ģenētisko īpašību
apvienojumā ar treniņiem un darbībām konkrētā jomā. Cilvēks, iesaistoties darbībās, kurās viņam ir talants, apgūst noteikta
veida zināšanas vai prasmes ātrāk nekā citi. Bet, cik tas var attīstīties, ir atkarīgs no potenciāla.

Semināra plāns:
Pašiem noteikt savu psiholoģisko tipu.
Noskaidrot kas ir talants , kāpēc ir svarīgi to atklāt, /kāpēc zaudējam
talantīgus darbiniekus?
Kā un kāpēc biometrijas metodes darbojas.
Kā datordiagnostika var palīdzēt produktīvi un harmoniski izmantot
savu un savu darbinieku potenciālu
Vingrinājumi smadzeņu pusložu harmonizācijai
Semināra prezentācijas materiāls tiks nosūtīts Jums pēc semināra.


Informācija par Sigitu Siliņu šeit: https://www.sains.lv/sigita-silia

Integrālā pieeja darbam

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

14. March, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Vebināra ierakstu skatīt šeit

Prezentācija šeit

Darbs sastāv no daudziem maziem uzdevumiem, lieliem rīkojumiem, misijām, vīzijām, darba plāniem u.c. Tas viss kopā veido vienotu darba mozaīku, dažreiz viena lieta vai process iznāk priekšplānā citām un tad var nojukt pašam sava vieta un izpratne par prioritātēm.

Integrālais koučings un integrālā teorija palīdz ieraudzīt vienu situāciju no dažādiem skatu punktiem un salikt kopainu, lai izprastu tagadnes stāvokli un varētu virzīties uz priekšu.

Nodarbībā par integrālo pieeju darbā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 • Integrālās teorijas kvadranti: es, mēs, tas un tie. Ko tie nozīmē un kā attiecas uz darba vietu.
 • Apziņas līmeņi, kas ietekmē mūsu uztveri un kvadrantu izmantošanu: izdzīvošanas, varas, mērķu, pārmaiņu, holistiskais, stratēģiskais u.c.
 • U teorijas rīki, kas palīdz uzvert kontekstus un virzīties tālāk.
 • Integrālā koučinga rīki, lai virzītos uz mērķiem: metaforas, konkrētas darbības, fiziskās aktivitātes u.c.

Nodarbība vairāk ir par domāšanas paplašināšanu, radošumu un spēju ieraudzīt jaunus skatu punktus un iespējas savā darbā.

Nodarbību vada: transformācijas un integrālais koučs Joanna-Kristīne Golubeva.

 • Novadījusi vairāk kā 100 dažādas mācību grupas par koučingu, vadītprasmēm, personīgo izaugsmi.
 • Vada transformācijas spēles “Misija: mani talanti un bremzītes” un “Pārmaiņu ceļi”, stratēģiskais šahs komandai
 • Vairāk kā 500+ individuālo koučinga sesiju par transformāciju, vērtībām, pārmaiņām, mērķiem u.c.
 • Autore grāmatai: “Koučinga tehnikas”, autore metaforiskajām kartiņām “Kurpju kartītes” un “Personību stāsti”.
 • Izglītība: Vadītprasmju maģistre. Profesionāls integrālais koučs (Kanādas skola), ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association), ieguvusi profesionālo Ēriksona skolas kouča sertifikātu (ACSTH) un koučings darba vietā, organizāciju sistēmdinamikas – Systemic Constellations Center Riga sertifikāts, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu , Points of You personības attīstības spēles trenere.
 • Darba pieredze: Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos (SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas Dzelzceļš” SIA “Bērnu klīniskā universtitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” u.c.), lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē u.c. 

Papildus informācija: www.transformationtraining.org , https://www.linkedin.com/in/joanna-k-golubeva-ba70a541

Ārzemnieku nodarbinātība

I.Briede, N.Puriņa, I.Arbidāne, PMLP, PwC

6. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Darba spēka trūkuma apstākļos aizvien vairāk meklējam iespējas piesaistīt personālu no ārzemēm. To ierobežo gan mūsu normatīvais regulējums, gan spējas integrēt darbiniekus mūsu vidē. Piedāvājam diskusiju , kurā runāsim par nosacījumiem, ko mums izvirza valsts, par izaicinājumiem, ar kuriem sastopas darba devēji. par formalitātēm, un kā ar to pēc iespējas ātri tikt galā. Par nodokļiem, ja strādājam ārzemēs, un citiem jautājumiem.

Irēna Arbidāne - PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Nataļja Puriņa - PwC Legal zvērināta advokāte

Šajā prezentācijā Jūs uzzināsiet par ar ārzemnieku nodarbināšanu saistītajiem imigrācijas un nodokļu jautājumiem.

Stāstīsim par pareizu darba vīzas vai uzturēšanās atļauju izvēli, uzturēšanās tiesību iegūšanas procesu un ar to saistītajiem sarežģījumiem, ārzemnieka adaptācijas procesu Latvijā, darba tiesību aspektiem attiecībā uz darbiniekiem-ārzemniekiem.

Semināra daļā par nodokļu piemērošanu ietversim darbaspēka nodokļa piemērošanas aspektus Latvijā:
- darbaspēkam, kas ir ieradies no trešām valstīm, ja tiem ir noslēgts darba līgums ar Latvijas uzņēmumu;

- praktiski iztirzāsim piemērus attiecībā uz šādu darbinieku pienākumiem/tiesībām iegūt algas nodokļu grāmatiņu, pieteikt apgādājamos un izmantot diferencēto neapliekamo minimumu;

- sarežģītās situācijas attiecībā uz valdes locekļu un darbinieku atalgojumu, ja pienākumi vai darbs tiek veikts vairākās valstīs. Par piemēru izmantosim situāciju, ja darbs tiek veikts trīs Baltijas valstu uzņēmumiem.
Kā justies labi, kad nav labi

Jana Strogonova, Anda Kalniņa- Stūrīte, Growing

28. February, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Aicinām 28.februārī pl 14:00 (1h) pievienoties vebināram un uzzināt: 

 • ar kādām nepatīkamām emocijām sastopamies mūsdienīgā darba vidē,
 • par traumatisko salīdzināšanas spēku (salīdzināšanos ar citiem):
  • ko darīt pašam? ko - tiešajam vadītājam, organizācijai?
 • par postošo perfekcionismu:
  • ko darīt pašam? ko - tiešajam vadītājam, organizācijai?
 • EKI* 2022.gada rezultātus Latvijas organizācijās.

 * Genos International izstrādātais Emocionālais klimata indekss

 Vebināru vadīs SIA “Growing” (grow.lv) īpašnieces un konsultantes Jana Strogonova un Anda Kalniņa- Stūrīte. Abas jau septīto gadu strādā kā in-house konsultantes vadošajos Latvijas uzņēmumos, kur sniedz vadības konsultācijas, kā arī vadības uzdevumā īsteno dažādus pārmaiņu projektus. Nu jau 10 gadus vada arī savu uzņēmumu “Growing”, piedāvājot konsultācijas, apmācības par tēmām, kas skar mentālo un emocionālo veselību organizācijās (t.sk. stresu, emocijām un emocionālo inteliģenci, paradumiem, labbūtību, mentālo un fizisko veselību). “Growing” pārstāv Genos International Baltijas valstīs, veicot emocionālās inteliģences novērtējumus un īstenojot apmācību. Genos International (Austrālija) un ir vadošais EI novērtēšanas un risinājumu piegādātājs pasaulē, kas sadarbībā ar Swinburne universitāti Austrālijā veic pētījumus par EI ietekmi uz darba sniegumu un produktivitāti dažādos uzņēmumos. Vairāk: grow.lv

Saite uz ierakstu 

https://youtu.be/n4PmEsZTZk0


Komercnoslēpuma un OVP nozīmīgums darba tiesībās un saistītā tiesu prakse

Irita Aleksejenkova un Agrita Vindača, BDO ZAB

16. February, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Komercnoslēpuma nozīmīgums darba tiesiskajās attiecības” (Irita Aleksejenkova)

 Palielinoties uzņēmumu skaitam, kas investē līdzekļus dažādu inovāciju ieviešanā, vairāk nekā jebkad agrāk, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta komercnoslēpuma aizsardzībai, tādā veidā šādai informācijai piešķirot komerciālo vērtību. Pie šādām atziņām ir nonācis arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts lietā Nr. A43002308 (SKA-168/2010), secinot, ka uzņēmumam ir ļoti būtiska komercnoslēpuma aizsardzība, jo no tā ir atkarīga komersanta uzņēmuma vērtība un tā attīstības iespējas. Komercnoslēpuma neatļauta nonākšana konkurenta rīcībā dod tam saimnieciskas priekšrocības un ir pretēja godīgām saimnieciskās darbības paražām. Uzņēmumam ir jāpieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu tā rīcībā esošo vērtību, proti, precīzi jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu, lai darbinieks zinātu, kuru informāciju viņš nav tiesīgs iegūt, izmantot vai izplatīt bez komercnoslēpuma turētāja (darba devēja) atļaujas.

Jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi nav informēti par mehānismiem, kas jāievieš komercnoslēpuma aizsardzībai, tādā veidā sevi pakļaujot augstam riskam, par komercnoslēpuma piesavināšanos, kas izpaužas kā zagšana vai rūpnieciskā spiegošana.

 Vebināra ietvaros tiks pārrunātas sekojošās tēmas:

 • komercnoslēpuma pazīmes;
 • ar kādiem tiesiskajiem mehānismiem darba devējs var ieviest komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pienākumus, lai attiecīgā informācija būtu atzīstama par komercnoslēpumu, komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu gadījumā;
 • kā atšķirt komercnoslēpumu no konfidenciāla informācijas;
 • aktuālā tiesu prakse komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu gadījumā.

 

“Obligātās veselības pārbaudes nozīmīgums darba tiesiskajās attiecībās” (Agrita Vindača)

 Cilvēks darbā pavada liekāko savas dzīves daļu. Lai mazinātu darba vides kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību, darba devējam ir jānodrošina, ka darbinieki veic obligātās veselības pārbaudes. Obligātās veselības pārbaudes mērķis ir nodarbinātā veselības aizsardzība, lai arodslimību ārsts pēc iespējas agrāk atklātu veselības traucējumus, ko rada darba vides ietekme.

 Vebināra ietvaros tiks pārrunātas sekojošās tēmas:

 • obligātās veselības pārbaudes nozīmīgums (pirmreizējā un atkārtotās (periodiskums); kaitīgie darba vides faktori un darbs īpašos apstākļos);
 • darba devēja un darbinieka atbildība par obligātās veselības pārbaudes neveikšanu (Darba likuma 58. panta trešā daļa; darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums);
 • Ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam un tā tvērums atbilstoši aktuālajai tiesu praksei.

Spēcīgi jautājumi īstajā brīdī

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

15. February, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

saite uz pasākuma ierakstu 

https://youtu.be/C12ejsDXE3I


Lai saprastu, kas un kāpēc notiek, mums jāprecizē informācija, tas nozīmē, ka mums ir jāuzdod jautājumi. Jautājumi var būt ļoti dažādi – īsi, gari, tieši, netieši, spārnoti, konkrēti u.c. Tomēr ne vienmēr spējam atrast īsto jautājumu īstajā brīdī. Problēma rodas, kad uzdodam jautājumus, bet nav skaidru atbilžu. Bieži vien tas nozīmē, ka neprecīzi uzdots jautājums. Tas var būt bijis par garu, vai par vispārīgi, vai paši uzdodam, bet nezinām, ko tad tieši sagaidām no sava sarunu biedra.

Jautājumu uzdošanas prasme ir tā, kas palīdz izprast jautājumu dažādību, noķert pareizo mirkli un uzdot tos īstos jautājumus.

Nodarbības tēmas:

 • Jautājumu iedalījums: atvērtie, aizvērtie, precizējošie, pieklajības, atļaujas u.c., kad kurus un kā izmantot
 • Jautājumu mērķi, mērķauditorija, laiks un vieta, kad uzdot – kā saprast. 
 • Kas ir spēcīgi jautājumi un kas vāji jautājumi? Kas tos atšķir.
 • Kāpēc vispār vajag uzdot jautājumus?
 • Rezultāti un problēmas uzdodot spēcīgus jautājumus īstajā brīdī.
 • Komunikācijas veicināšana un uzlabošana uzdodot jautājumus?
 • Koučinga tehnikas jautājumu uzdošanai.

Nodarbībā notiek darbs individuāli, grupās, daudz praktisko uzdevumu, lai trenētu jautājumu uzdošanu. 

KPI personāla vadībā

I.Rone, Z.Arnava, I.Zirne, D.Bole, Accenture, Datacom, Cirkle-K

14. February, 2023, 10:00 - 12:00
Apraksts

Efektivitāte cilvēkresursu vadībā, kā to mērīt? Kas ir KPI? Kā tos noteikt? 

Piedāvājam vebināru, kurā paskatīsimies uz KPI (galveno rīcības rādītāju) noteikšanas teorētiskajiem aspektiem, un to principiem un  pielietojumu praksē.

 Zanda Arnava dalīsies ar pieredzi Accenture, Ieva Zirne -Cirkle-K un Dace Bole - Datacom un Datlex.

Būs iespēja dalīties pieredzē un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Darbnīca - koučings atlases projektos

Olga Karūna, Laura Vanaga, ICF Latvia

9. February, 2023, 16:00 - 18:00
Apraksts

Kompetenču pieejas izmantošanas instrumenti personālvadības procesos

Elīna Bulāne, LOPB

8. February, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

''Kompetences un prasmes'' metodē ietilpst 95 kompetenču un prasmju kārtis, kas iedalītas 5 kompetenču grupu modelī un veidotas, izmantojot Eiropas un Kanādas kompetenču un prasmju klasifikatorus, kā arī apkopojot informāciju no dažādiem zinātniskajiem pētījumiem. Klāt pievienota instrukcija, kurā ir aprakstīta informācija par sešiem metodes pielietošanas veidiem (bet to noteikti ir vēl vairāk), kurus vebinārā prezentēšu un padalīšos ar savu pieredzi to lietošanā: 

💬 Darbinieku attīstības sarunām 

🎯 Karjeras vai koučinga sesijām 

🔎 Atlasē - kompetenču intervijām

 💡 Saprast savas stiprās puses un attīstības iespējas

 📊 Komandas prasmju matricas veidošanai 

🏆 Komandas saliedēšanas aktivitātei


 Elīna Bulāne, sertificēts organizāciju un darba psihologs ar 15 gadu pieredzi personāla vadības jomā; karjeras konsultante; HR Podcast PLUS rubrikas vadītāja, metodes ''Kompetences un prasmes'' autore.  Mājas lapa kontaktiem un informācijai: https://www.yoursoulwork.lv/

Personāllietvedības aktualitātes (jaunajiem speciālistiem)

Gundega Dambe, LPVA

2. February, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vebinārs domāts jaunajiem kolēģiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes personāla vadībā. Runāsim par personāla dokumentiem, to sagatavošanu, apriti, digitalizāciju. Dokumenti, kuriem noteikti jābūt, dokumenti, kas rada administratīvo slogu. Dokumentu glabāšanas termiņi. Personāllietvedību reglamentējošie normatīvie akti.

Saite ierakstam https://youtu.be/5uQuuhefAy8 

Koplīgums un tā noslēgšana sadarbībā ar Cobalt: informācija par visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par koplīguma noslēgšanas kārtību un ar koplīgumu saistītiem nodokļu atvieglojumiem

Arturs Piliksers, Toms Šulmanis, Ivo Maskalāns, Bonusukarte.lv, ZAB COBALT

26. January, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Daudzi uzņēmēji koplīgumu uztver kā sarežģītu procesu ar mūža saistībām, no kurām nekad nevar tikt vaļā. Cobalt pārstāvji pastāstīs:

 • kā koplīgumu var noslēgt arī tikai uz 1 gadu,
 • kādi ir iespējamie koplīguma noslēgšanas veidi un kārtība,
 • kādus papildus labumus var atrunāt koplīgumā,
 • kādus nosacījumus var atrunāt koplīgumā un uz kuriem darbiniekiem tie būtu attiecināmi,
 • kāda ir / var būt arodbiedrības loma koplīguma noslēgšanā,
 • kā darba devējs var uzteikt koplīgumu,
 • kā arī citus knifus par koplīguma noslēgšanu, t.sk. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

 

Artūrs Piliksers no Bonusukarte.lv arī izstāstīs par labumiem, kurus atrunājot koplīgumā uzņēmumi no privātā sektora var saņemt IIN likumā noteiktos algas nodokļu atvieglojumus, t.sk. ēdināšanas un ārstniecības izdevumu apmaksa, kā arī personāla ilgtspējas izdevumi.

Garīgā labklājība – kas tā ir un kā to var pozitīvi ietekmēt darba vietā

Ph.D. Dace Bole, Datacom

20. January, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Pandēmija, karš kaimiņos, stress, darbs neskaidros apstākļos, tas viss ietekmē mūsu garīgo veselību.

Kas ir garīgā labklājība, kās to ietekmē? kā palīdzēt sev un darbiniekiem?   

Pieredzes stāsts par dalību EWOP darbnīcā"How to organise and manage work to improve employee health and well-being" (veselības iestāžu darba grupa)

Baiba Brasliņa, Veselības ministrija

18. January, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Veselības iestāžu personāla vadītāji  aicināti uz tikšanos, šoreiz pieredzes stāsts par dalību EAWOP (Eiropas Darba un Organizāciju psihologu asociācija) darbnīcā "How to organise and manage work to improve employee health and well-being".  

Veselības nozarē darbinieki nu jau divus gadus ir bijuši to notikumu un lēmumu pieņemšanas centrā, kas ietekmēja katru iedzīvotāju/organizāciju Covid-19 epidēmijas laikā. Vienā dienā daudzkārt pieauga praktiskā darba, kognitīvā un emocionālā slodze.  

Baiba Brasliņa dalīses iegūtajās zināšanās, kuras mēs varētu izmantot kā platformu profesionālai iedvesmai sev un turpinot iesākto  darbu veidojot darbiniekiem atbalstošus darba procesus un vidi.

Domāsim arī par nākamajās tikšanās reizēm un aktualitātēm.

Jauno LPVA biedru diena

Gundega Dambe, Eva Selga, LPVA

12. January, 2023, 15:00 - 16:00
Apraksts

2022.gada nogalē LPVA iestājušies vairāki jaunie biedri.   Vēlamies iepazīstināt jaunos biedrus ar biedru iespēju programmu, pasākumiem un LPVA darbību kopumā . Tiekamies!  

Biroja darbinieks hibrīddarba laikmetā - no darba aizsardzības līdz fiziskajai veselībai

Laima Buša, Elīna Bergmane, Vesels birojs

10. January, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Biroja darbinieks hibrīddarba laikmetā – no darba aizsardzības līdz fiziskajai veselībai

 Darba aizsardzība un veselības veicināšanas pasākumi ne tuvu nav nekas jauns. Taču, attālinātajam un hibrīda darbam kļūstot par ierastu mūsu dzīves realitāti, nedaudz mainās gan risināmie jautājumi, gan pieejas.

Lai gan pamata teoriju “kā vajadzētu būt”, iespējams, zinām labi, šoreiz no darba aizsardzības speciālista un fizioterapeita perspektīvas palūkosimies uz praksi. Kā ar fizisko veselību un ergonomikas jautājumiem veicas darbiniekiem? Kādi atbalsta pasākumi strādā? Kas nestrādā? Un kā varam no darba devēja puses atbalstīt pašu darbinieku iniciatīvas rūpēm par savu veselību un labbūtību?

Šoreiz nedaudz vairāk par fizisko labbūtības pusi – gan mūsu ķermeni, gan vidi mums apkārt.

 Vebināra laikā apskatīsim šādas tēmas:

 Kā jūtas darbinieks hibrīddarba laikā: dati no Latvijas un ārvalstīm

 • Biroja darbinieku problēmu TOPs un iespējamie risinājumi: fizioterapeita perspektīva
 • Kā palīdzēt novērtēt riskus attālinātajam birojam un kā varam atbalstīt darbiniekus
 • Praktiski, reālistiski padomi ikvienam dalībniekam - veselībai un labākai pašsajūtai

 

Ieraksti no: