Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Kā DiSC var palīdzēt izprast darbinieku uzvedību un motivāciju?

Regīna Reķe, Change Partners

Pievienojies vebināram, lai uzzinātu, kā DiSC personības novērtēšanas rīks var palīdzēt izprast un uzlabot potenciālo un esošo darbinieku uzvedību un motivāciju.Runāsim par to, kā DiSC profili atklāj dažādas personības iezīmes un to, kā tās ietekmē komandas dinamiku un individuālo sniegumu. Uzzināsiet, kā var identificēt darbinieku stiprās puses un vajadzības, lai veicinātu pozitīvu darba vidi un efektīvāku komunikāciju. Praktiski piemēri palīdzēs saprast, kā pielāgot savu pieeju katram darbiniekam, veicinot produktivitāti un apmierinātību darbā. Vebinārs būs vērtīgs arī personāla atlases speciālistiem, kuri var izmantot DiSC instrumentu objektīvākai kandidātu novērtēšanai.

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Darba devēja tēls - ko no tevis gaida darbinieks un ko tu esi gatavs piedāvāt? Kā gudri vadīt šo dilemmu?

Viktorija Lavrova, PricewaterhouseCoopers, SIA

13. December, 2023, 11:00 - 12:00
Apraksts

Viens no mūsdienu uzņēmumu izaicinājumiem ir cīņa par darbinieku piesaisti. Šo ciņu, kā liecina dažādu aptauju rezultāti, ietekmē un sarežģī arī nesakritības starp darba devēja prioritātēm, veidojot darbinieku piedāvājumu, un darbinieku vēlmēm. Vai iespējams šo dilemma risināt veiksmīgi?

Lai atrastu īsto risinājumu, ir jāsaprot:

- kāds ir uzņēmuma kā darba devēja tēls, 

- vai uzņēmums pietiekami koncentrējas uz esošo un potenciālo darbinieku vērtības piedāvājuma atpazīšanu, kā arī 

- kā definēto vērtības piedāvājumu pareizi komunicēt.


Valsts valodas lietojums darba vidē, sabiedrībā un presē

Madara Rēķe, Arturs Krastiņš, Valsts valodas centrs

11. December, 2023, 10:00 - 12:00
Apraksts
 • Normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas lietošanu darba vidē.
 • Bieži sastopamās kļūdas latviešu valodā un padomi, kā no tām izvairīties,
 • Kur meklēt informāciju, kas varētu būt noderīga katram, kas strādā ar tekstiem: tiešsaistes vārdnīcas, gramatikas un terminoloģijas resursi utml.

LPVA gada noslēguma pasākums

LPVA valde, LPVA

6. December, 2023, 18:00 - 21:00
Apraksts

Pasākuma programma:

18:00 viesu sagaidīšana, vīna glāze

Olas stāsts

Mākslas galerijas apskate

uzkodas, sarunas

Vestarda Šimkus koncerts

Vai un kādēļ nodokļi ietekmē lēmumu par darbinieku pieņemšanu?

Irēna Arbidāne, PricewaterhouseCoopers, SIA

6. December, 2023, 11:00 - 12:00
Apraksts

Nodokļi ne tikai ietekmē uzņēmumu finanses un tā rezultātu, bet arī tieši ietekmē lēmumus par darbinieku pieņemšanu. Uzņēmumiem un darba ņēmējiem ir jāņem vērā nodokļu sistēma katrā no valstīm un korelācija, kad tiek veikti lēmumi par darbinieku pieņemšanu, attālinātā darba iespējām, darba algas elementiem, sociālās apdrošināšanas priekšrocībām konkrētajā valstī un kopējo uzņēmuma darbinieku priekšrocību modeļu izvēli. 

Seminārā apskatīsim šādus tematus:

1. Izvēle starp nodarbināšanas valstīm - vai kas jāņem vērā, nodarbinot nerezidentu?

2. Attālinātā darba ietekmē uz nodokļiem darbiniekam un riskiem uzņēmumiem?

3. Darba algas elementu izvēle un nodokļu piemērošana: Vai nodokļi ir tikai izmaksas un ko darbinieki novērtē?


Noturīgs iespaids jeb stereotipizācija

Dace Bole, Datlex

27. November, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Ikdienā strādājot ar cilvēkiem mums gribot negribot veidojas stereotipi. Kā tos atpazīt un no tā izvairīties?

Piedāvājam vebināru, kurā apskatīsim sekojošus jautājumus:

*stereotipizācijas jēdziena būtība – ko tas īsti sevī ietver.

*cik lielā mērā mēs pakļaujamies stereotipizācijai – nemaz vai tomēr tā ir ikdiena?!

*ieguvumi, ja noturīgs iespaids NAV mūsu sabiedrotais.

Diskusija - aktuāli par darba aizsardzību

Linda Šedlere, Linda Matisāne , Laima Buša, Misija nulle, SCHWENK,Valsts darba inspekcija, Vesels birojs

23. November, 2023, 12:00 - 13:30
Apraksts

Aicinām uz tiešsaistes diskusiju par aktualitātēm darba aizsardzības jautājumos. Runāsim par Misiju Nulle, par attālināto darbu un darba devēju rīcību darba aizsardzības jautājumos, Valsts darba inspekcijas ieteikumiem un aktualitātēm.

PAŠ-vadīta e-apmācība par emocionālo inteliģenci

Anda Kalniņa -Stūrīte, Jana Strogonova, SIA Growing, grow.lv

21. November, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts
 • "3 PAŠ": paš-motivācija, paš-attīstība, paš-vadība (jeb pašvadīta mācīšanās)
 •    Emocionālās inteliģences nozīme darba vietā
  •    Emocionālais klimats komandā un darba sniegums
  •  Vadītāja emocionālā inteliģence → emocionālais klimats un darba sniegums
 •       JAUNUMS! Pašvadīta un personalizēta e-apmācību programma GenosGROW
  •  Iekļautās emocionālās inteliģences kompetences  
  •   Mērķauditorija
  • Atspēriena punkts: ar vai bez novērtējuma
  • Mācību iespējas: vienatnē/ kopā ar grupu/ kopā ar kolēģi vai vadītāju vai 1:1 ar profesionālu kouču
 •       Programmas dalībnieku ieguvumi
  •  Pašizziņa un prasmju attīstīšana
  • Iespēja attīstīt emocionālās inteliģences prasmes sev ērtā laikā, vietā un veidā 
  •   Jaunu paradumu stiprināšanas instrumenti
  •  Plašs resursu klāsts 

Why are we failing when everything was perfectly planned?

Dorota Lasecka-Pęk, Mateusz Zych, PwC, Poland

15. November, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

We spent millions to implement a new technology and no one uses it? We have a new office that no one wants to come to? We merged with a new company and all processes are collapsing? We'll show you what the success factors are for managing change, no matter what it involves. We will also tell you what change management is not and why good project management is not enough.


Jaunākā tiesu prakse darba strīdu lietās

T.Šulmanis, K.Patmalniece, I.Maskalāns, ZAB Cobalt, COBALT, Zvērinātu advokātu birojs

15. November, 2023, 11:00 - 12:00
Apraksts

Pieteikšanās: līdz 14. novembrim, reģistrējoties tiešsaistē. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība seminārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Dalība bez maksas.

Uzslava un kritika, veiksme un posts

Dace Bole, Datlex

7. November, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Situācijas darba dzīvē ir dažādas, piemērojam visdažādākos motivācijas un attīstītas elementus. Kurā gadījumā labāk uzslavēt vai sarāt, kā norādīt uz kļūdām un neveiksmēm, lai nenodarītu otram pāri? Piedāvājam vebināru, kurā apskatīsm jautājumus:

*klasiskie jēdzieni par uzslavu un kritiku

*kā rīkoties, lai mūsu labais nodoms nekļūst par postu otram

 

 

Data instead of intuition, or the special role of People Analytics

Mateusz Zych, PwC, Poland

30. October, 2023, 13:00 - 15:00
Apraksts

How to manage a distributed organization? Who can and who should not work remotely? How to make wise management decisions so that you have the best on board especially when the exit is at stake? As the People Analytics team, we will share our experiences of finding answers to increasingly difficult questions using data and analytics. We'll suggest how to work with data so that it brings real value to the organization instead of dusting somewhere in the cloud. We'll talk about advanced technology in a straightforward way and briefly discuss examples of its use from our years of working with clients.

Radošā domāšana un tās tehnikas: praktiska rokasgrāmata ikdienas scenārijiem

Liliāna Ozoliņa, Mg.sc.soc, sertificēts Employer Branding, Mārketinga komunikācijas profesionāle ar vairāk kā 20 gadu pieredzi,lektore

26. October, 2023, 11:00 - 14:00
Apraksts
 • Kas ir radošā jeb laterālā domāšana? Kāpēc tā ir tik spēcīga?
 •  Kā rosināt, attīstīt un stiprināt radošās domāšanas prasmes?
 •  Kas ir radoša problēmu risināšana, un kā tā darbojas situāciju risināšanā?
 •  Kādas ir strukturētas problēmu risināšanas metodes un prāta vētras tehnikas?
 •  Kāpēc ir svarīgs jautājums, tā uzdošanas veids?
 • Kā izmantot prāta vētras tehniku problēmu risināšanā? Kā veidot un pārvaldīt prāta vētru?
 •  Kā radošā domāšana var kļūt par vērtīgu instruments ikdienas izaicinājumiem un situāciju risināšanai?

Supervīzija praksē – individuāli, grupās, vadītājiem un personāla vadības profesionāļiem

Katrīna Ošleja, Katrīnas Ošlejas privātprakse

18. October, 2023, 15:00 - 17:00
Apraksts

Supervīzija ir organizācijām jauns attīstības instruments, lai gan tas ir jau sen pazīstams psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Dalīšos ar savu pieredzi, kad šī metode ir noderīga un kad nē organizāciju vidē, kā praktiski tas notiek, kāda ir personāla vadības profesionāļa loma, organizējot supervīzijas darbiniekiem un vadītājiem. Neaizmirsīsim arī par sevi un piedzīvosim reālu supervīzijas procesu, kurā meklēsim risinājumus sev sasāpējušām situācijām.

 

Katrīna Ošleja ir supervizors, vadības koučs, līderības trenere un arī KBT psihoterapijas speciāliste. Viņa strādā ar daudziem Latvijas lielākajiem uzņēmumiem - gan individuāli ar vadītājiem, gan komandām, gan uzņēmēju grupām. Jau vairākus gadus Katrīna vada supervīzijas grupas gan vadītājiem un uzņēmējiem, gan personāla vadības profesionāļiem. Pieredze uzkrāta gan atvērtās supervīzijas grupās, kurās tiekas dalībnieki no dažādiem uzņēmumiem, gan grupās viena uzņēmuma ietvaros, kas ir daļa no vadītāju apmācības programmas. Pieredzēti arī dažādi supervīzijas grupu mērķi – stratēģijas formulēšanai, komandas stiprināšanai un vadības ikdienas situāciju izpētei. Katrīna ir pabeigusi 3 gadu studijas supervizora specialitātē MTÜ International Supervision and Coaching Institute. Viņa jau 6 gadus regulāri vada uzņēmēju un vadītāju supervīzijas grupas. Kopējais supervīziju prakses laiks grupās šobrīd sasniedzis 800 h.

Dažādības kompetence - vai ar ko sākt?

Dr. Agnese Cimdiņa, PwC, Latvija

12. October, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts


Sekmīga dažādības vadība organizācijā ļauj indivīdiem, komandām un biznesam attīstīties, nodrošinot darbinieku iekļautību, labbūtību, produktivitāti, līdzdalību, efektīvu sadarbību, labāku klientu apkalpošanas kvalitāti, jaunu pakalpojumu un risinājumu izveidi, talantu piesaisti, efektīvāk pārvaldītus organizācijas resursus un citus ieguvumus.Taču lai darbs ar dažādību un iekļaušanu (D&I)  un dažādības vadību būtu sekmīgs, ir svarīgi izprast D&I prakses būtību, skaidri nodefinēt dažādību un sava uzņēmuma DEI mērķus, kā arī izveidot efektīvu stratēģiju dažādības vadībā. 

vadīs starptautiski sertificēta dažādības vadības eksperte, PwC Latvija D&I vadītāja Dr. Agnese Cimdiņa

Atalgojums un tā izmaiņas augstas inflācijas apstākļos

Kristiāna Boša, Figure Baltic Advisory

11. October, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vebināra ieraksts

Lai arī inflācijas rādītājs nu jau atgriezies pie viencipara skaitļa, ielūkosimies 2023.gada atalgojuma pētījuma rezultātos un novērtēsim, kā esam pārvarējuši augstās inflācijas apstākļus – vai un kā tie ir ietekmējuši darbinieku atalgojumu, kādus lēmumus pieņēma darba devēji, lai atbalstītu savus darbiniekus un kas ir lielākie darba devēju izaicinājumi šobrīd.

 

Kristiana Boša Figure Baltic Advisory konsultante, konsultē klientus par atalgojuma un personālvadības jautājumiem, ir personālvadības praktiķe ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi, kas gūta gan atalgojuma sistēmu izstrādē un uzturēšanā, gan vadot komandu un atbildot par personālvadības stratēģisko funkciju un pilna spektra ikdienas personālvadības pakalpojumu nodrošināšanu uzņēmumā.

 

Jaunākie Kantar pētījumu rezultāti: Kādas izmaiņas ir vērojamas darbinieku noskaņojumā? Cik izplatīta ir «izdegšana» strādājošo vidū?

Signe Kaņejeva, KANTAR

28. September, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Gan darba devējiem, gan darbiniekiem pašlaik ir jādarbojas pietiekami sarežģītos, grūti prognozējamos un mainīgos apstākļos, ko ietekmē globālie ģeopolitiskie un ekonomiskie satricinājumi.

Lai sekotu līdzi darbinieku kopējam emocionālajam noskaņojumam, “izdegšanas” riskiem un citiem būtiskiem ar darbu un darba vidi saistītiem jautājumiem, pētījumu kompānija Kantar regulāri veic dažādas darbinieku aptaujas. Šajā vebinārā kopīgi ielūkosimies jaunākajos Kantar veikto pētījumu rezultātos, meklējot atbildes uz katram personāla un organizācijas vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 1. Kāda ir darbinieku kopējā apmierinātība ar darbu? Kādas apmierinātības izmaiņas dinamikā ir vērojamas? Kāds ir esošās darba slodzes vērtējums? 
 2. Kāda ir darbinieku atvērtība darba maiņai? Kas strādājošos notur pašreizējā darbā un kas savukārt veicinātu lēmuma pieņemšanu par darba maiņu?
 3. Kā darbinieki Latvijā raksturo savu kopējo emocionālo labsajūtu? Un kā darbinieki vērtē savu pašreizējo emocionālo labsajūtu tieši darbā? Kādi ir galvenie iemesli pozitīvam vai negatīvam labsajūtas vērtējumam darbā? 
 4. Cik daudz darbinieku pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši “izdegšanas” pazīmes? Kādas izdegšanas pazīmes viņi ir iedzīvojuši visbiežāk? Vai darbinieki būtu gatavi runāt ar savu darba devēju par šīm pazīmēm? Kā situācija ir mainījusies pēdējā laikā?
 5. Kā arī ieskats citos aktuālos darba dzīves jautājumos.

Ar šiem un citiem jaunākajiem Kantar veikto darbinieku noskaņojuma pētījumu rezultātiem vebinārā iepazīstinās Kantar Lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte, M.Sc. socioloģijā Signe Kaņējeva.

Raksturs un tā veidošanās

PhD. Dace Bole, Dataflex

19. September, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Raksturs, personiskās īpašības ir nozīmīgi faktori ne tikai savstarpējo attiecību veidošanā, bet arī saskarsmē, darba vidē, komandā. Indivīda raksturs var ietekmēt ne tikai komandas attiecības, bet arī veikumu un produktivitāti. Piedāvājam vebināru, kurā  Dataflex un Datacom personāla vadītāja, PhD. Dace Bole runās par jautājumiem:

*Kad un kā sāk veidoties raksturs un kādi ir tā akcentuācijas veidi!

* Vai varam ietekmēt savu raksturu un mainīt otru?

* Novērošanas maģija - kā izmantoto savā darbā spēju “nolasīt” otra spējas un trūkumus!

Personāla novērtēšana personāla atlasē, izmantojot profesionālos testus

Daiga Vintere, Laura Šimane-Vīgante, MYHR

14. September, 2023, 10:00 - 12:00
Apraksts

Darbnīca “Dzīvotspējīgas organizācijas pazīmes jeb kas traucē realizēties pilnam uzņēmuma potenciālam”

Daina Ramata, ICF

5. September, 2023, 10:00 - 12:00
Apraksts

Skatoties no sistēmiskās pieejas skatu punkta, uzņēmumu darbību ietekmē vairāki spēki un neapzinātas dinamikas. Lai būtu lielāka skaidrība un pilnīgāka aina par organizācijā notiekošo, ir vērts pārzināt principus, kā funkcionē organizācija kā dzīva sistēma un stiprināt sistēmiskās uztveres kompetenci. Šajā darbnīcā būs iespēja:

-          Iepazīt sistēmiskās pieejas principus un to būtību organizācijas ikdienā;

-          Uzzināt dažus no aspektiem un jautājumiem, kā saprast, vai uzņēmumam  ir veselas un ilgtspējīgas organizācijas pazīmes;

-          Apzināties bremzējošos “enkurus”, kas neapzināti attur sasniegt vairāk;

-          Praktiski piedzīvot un papētīt kādu savas organizācijas aspektu ar sakārtojuma metodi.

Darbnīcas vadītāja: DAINA RAMATA

Biznesa koučs (ICF, PCC), līderu iemaņu trenere, Sistēmiskās (Helingera) pieejas praktiķe. Mana loma 14 gadus bijusi izaugsmes un pārmaiņu veicināšana darbojoties ar dažādu organizāciju līderiem un komandu attīstības aktivitātēm (koučingu, iemaņu treniņiem, konsultēšanu, mentoringu), esmu veidojusi pieredzi kā pirmais algotais koučs organanizācijā Latvijā un bijusi ICF Latvija valdes locekle (2028-2021) rūpējoties par profesionāla koučinga veicināšanu Latvijā, savukārt pirms 5 gadiem papildus iemaņu treniņiem un koučingam  uzsāku  Sistēmiskās pieejas praktizēšanu Organizāciju jautājumos.

Personāla autentiskuma darbā saistība ar izdegšanu un labbūtību

Linda Pīpkalēja, RISEBA

23. August, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

 Vebinārā Linda Pīpkalēja iepazīstinās ar pētījumu "Personāla autentiskuma darbā saistība ar izdegšanu un labbūtību", ko veica maģistra darba ietvaros.

Personāla labbūtība neapšaubāmi ir viena no cilvēkresursu vadības tendencēm 2023. gadā, kas kļuvusi par daudzu organizāciju stratēģisku prioritāti. Darbinieku labumu pētījumi atspoguļo, ka darba devējiem mūsdienās ir vitāli svarīgi atzīt daudzveidību darbavietās un “mega tendenču” izplatību, tostarp personāla autentiskumu.  Darbavietas konkurētspēju šobrīd spēj noteikt tas, cik lielā mērā darba vide veicina autentiskākas darbinieku izpausmes, nodrošina darbinieku autentiskuma saglabāšanu un uzsver to ārējā komunikācijā, tā kā jaunos darbiniekus spēcīgi piesaista autentiskums darbā kā psiholoģisks labums.

 Efektīva, atklāta un cieņpilna savstarpējā komunikācija ir ļoti nozīmīgs organizācijas veiksmes faktors, tādēļ saistībā ar autentiskumu darbā sevišķi būtiski ir saglabāt patiesumu attiecībās ar kolēģiem un vadītājiem jeb attiecību autentiskumu, kas ir pētījuma centrālais mainīgais. 

Vebināra laikā būs iespēja iepazīties ar galvenajiem pētījuma rezultātiem par saistībām starp autentiskumu darbā, izdegšanu un labbūtību, atšķirībām pēc demogrāfiskajiem datiem un autentiskuma ietekmi uz izdegšanu un labbūtību un rekomendācijām LPVA personāla autentiskuma un labbūtības vairošanai un izdegšanas mazināšanai.

Kā redzēt talantus rokrakstā? Kāpēc daži talanti netiek izpausti?

Irita Rozentāle, Rokraksti.lv

8. August, 2023, 14:00 - 16:00
Apraksts

Mūsu rokraksts ir mūsu psiholoģiskais portrets uz papīra un var atklāt aptuveni 300 rakstura iezīmes un emocionālos stāvokļus. Tajā mēs varam redzēt savas stiprās puses, personīgos un profesionālos talantus. Bieži rokrakstā parādās laba biznesa domāšana, labas vadības prasmes, radošums, bet cilvēks apgalvo, ka tas nav par viņu. Kāpēc? Izrādās, ka šim cilvēkam ir zems pašvērtējums un viņš pats visiem saviem sapņiem apgriež spārnus. Arī to var redzēt rokrakstā. Un pats interesantākais - mainot rokrakstu, var mazināt savas bailes un ierobežojumus.

Šajā praktiskajā seminārā apskatīsim talantus, kurus visvairāk ir nepieciešams ieraudzīt cilvēkos darba intervijās vai atīstības pārrunu procesā, kā arī biežākos iemeslus, kādēļ cilvēks nerealizē savu potenciālu - kā šo visu ieraudzīt cilvēka rokrakstā, pat, ja viņš, uzraksta tikai vienu teikumu vai parakstās. Pēc semināra cilvēka paraksts un tā atšifrējums Tev vairs nebūs tikai dokumenta apliecinājums, bet gan būtiska informācija par šo cilvēku, sākot jau ar to, vai viņš ir vadības vai padotā tipa cilvēks. 

Par mani - Esmu Irita Rozentāle ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi personāla vadībā, pamatā personāla atlasē. Pēdējos divus gadus strādāju tikai ar cilvēka rokraksta izpēti un analīzi. Esmu izanalizējusi varāk kā 2000 rokrakstu, esmu biežs viesis uzņēmumos HR un pārdošanas komandās, lai parādītu, kā rokraksts spēj mums atklāt un palīdzēt īstenot savu potenciālu. Grafoloģija ir balstīta neiropsiholoģijā, kas atšifrē kā mūsu smadzeņu impulsi veido mūsu rokrakstu.

Komerctiesību aktualitātes

Stella Kaprāne, ZAB NJORD

25. July, 2023, 10:00 - 11:00
Apraksts

2023. gada vasarā stājās spēkā vairāki Komerclikuma grozījumi, tostarp, par komercsabiedrību reorganizāciju un vienkāršoto reorganizāciju, tās kārtību, kreditoru aizsardzību, sabiedrību amatpersonu atbildību, pamatkapitāla palielināšanu, kā arī dalībnieka pienākumu paziņot par patiesā labuma guvēju, akciju veidiem un akcionāru reģistra vešanu, akciju iegrāmatošanu un to labticīgu iegūšanu. Papildus minētajiem grozījumiem aktuāli ir arī komerctiesību Augstākās tiesas tiesu prakses jaunumi, piemēram, par komercnoslēpuma aizsardzību, valdes locekļa atlīdzības noteikšanu, zaudējuma apmēra noteikšanu, u.c. Seminārā īsi aplūkosim Komerclikuma aktuālos grozījumus, kā arī dažas no pēdējo divu gadu laikā tapušajos tiesu spriedumos paustajām atziņām uzņēmējdarbības sfērā.

 ·        Komerclikuma grozījumi (reorganizācija, akciju veidi, patiesā labuma guvēja paziņošanas pienākums, u.c.);

·        Tiesu prakses aktualitātes (komercnoslēpums un konfidenciāla informācija, zaudējumu apmēra noteikšana prasībās, valdes locekļa tiesības uz atalgojumu, akciju atpirkšanas piedāvājums, u.c.)

Mental health for Olympic athlets and employees

Peter Kummel, Borealis

13. July, 2023, 15:00 - 17:00
Apraksts

Pieredzes apmaiņas pasākums Borealis birojā Braslas ielā 29a.

Borealis vadītājs Peeter Kummel (Igaunijas sportists) , kurš ir piedalījies Olimpiskajās spēlēs slēpošanā,  stāstīs par spējām koncentrēties, pārvarēt sasprindzinājumu. Stāstījums angļu valodā (nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums)

Būs iespēja iemēģināt Borealis masāžas krēslus labsajūtai, tādēļ pasākuma laikā vislabāk ir būt zeķēs,  ir paklāji un krēsliem ir arī pēdu masāža.

 Transports 23. vai 18.trolejbuss, var izkāpt uz Zemitānu tilta vai nākamajā pieturā

Braslas ielā notiek remontdarbi, tāpēc  mašīnu var nolikt uz Braslas ielas pie D ieejas vai uz stūra pie C ieejas. 


 

Reklāmas pasākums - vebinārs "Kā vadīt cilvēkresursu nodaļu labāk nekā jebkad agrāk" Docu Ware risinājumi

Normunds Grāveris, Docu Ware

11. July, 2023, 10:00 - 12:00
Apraksts

DocuWare darbinieku pārvaldībai ir personāla vadības programmatūra, kas digitalizē, centralizē un sakārto visus darbinieku dokumentus drošā, meklēšanai pieejamā repozitorijā. Ar to viss nebeidzas - pēc tam jūs varat izmantot gatavas digitālās darba plūsmas un dokumentu formas. 

 

Aplūkojiet šo personāla vadības risinājumu darbībā: 

 • Digitalizējiet dokumentus vienā drošā repozitorijā: Piekļūstiet informācijai uzreiz no jebkuras vietas ar kontrolētām piekļuves tiesībām, tostarp visam, sākot no CV līdz komandējumu atskaitēm un atvaļinājumu pārskatiem. 
 • Kontrole no pieņemšanas darbā līdz aiziešanai pensijā: Racionalizējiet pieņemšanu darbā, pārvaldot CV pieplūdumu, ātri pieņemiet darbā ar vienreizēju datu ievadīšanu atkārtojamiem laukiem, pārraugiet darbinieku pārskatus un sniegumu ar automatizētiem paziņojumiem un nodrošiniet darbinieku atlaišanas procesa pabeigšanu. 
 • Pārtrauciet uztraukties par atbilstību: Viegli izpildiet GDPR un citas regulatīvās prasības un automatizējiet dokumentu saglabāšanas grafikus. 

Komandu lomu spēles

Edīte Kalniņa, valsts nekustamie īpašumi

15. June, 2023, 14:00 - 16:00
Apraksts

Edīte Kalniņa pati izmantojusi komandu lomas komandu veidošanā un atlasē. Šo metodiku apguva, strādājot IT uzņēmumā un veidojot veiksmīgas projektu komandas. E.Kalniņa ir organizāciju psiholoģe, šobrīd vada Personāla vadības daļu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Sesijā iepazīsimies ar Belbina komandas lomu teoriju, komandas lomu testu un metodiku, kā kā strādāt ar komandu diagnostiku un veidošanu.

Šis nav personības tests, šis ir uzvedības tests – kā mēs sastrādājamies, sniedzam ieguldījumu, sazinamies ar kolēģiem savā komandā. Aizpildot šo testu, mums uzlabojas izpratne par mūsu stiprajām un vājajām pusēm un ir iespēja dalīties ar šo informāciju ar mūsu kolēģiem, tādējādi uzlabojot savstarpējo  komunikāciju. Šo testu var izmantot personāla atlasē, komandu veidošanā, sevis izpētē. Metodika balstīta Belbina komandu lomu teorijā. 

 

Global HR trends and Reality in Baltics

Aukse Zukauskiene, Ernst & Young Baltic, SIA


Experienced international Human Resources Director with rounded expertise in HR Expertise and HR Business. Partnership at most senior levels, also has general management experience in Global Services. Proud of driving long-term results and sustainable business outcomes through innovative programs and building successful teams and future leaders.


Elected mentor in Nordic Women Lead 2020 program. Recognized thought leader and speaker at leadership and business conferences.


Join an engaging webinar “Global HR trends and Reality in Baltics”. In this thought–provoking webinar, we will explore the current and emerging trends shaping the global HR landscape and delve into their specific implications within the Baltics region. Insights, expertise, and practical strategies to help you navigate the ever-evolving challenges and opportunities in the HR domain. We will uncover the latest global HR trends and examine how they manifest in the unique context of the Baltics. From talent acquisition and retention to workforce transformation, diversity and inclusion, and the impact of technology, we will explore the pressing issues that HR leaders and practitioners face today.

Disciplinārsoda piemērošana un darba tiesisko attiecību izbeigšana

Jānis Siliņš, Sintija Platā, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns


Disciplinārsodu piemērošana par darbinieka veiktu darba līguma vai noteiktās darba kārtības pārkāpumu, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana no darba devēja puses bieži vien rezultējas ar to, ka darbinieks un darba devējs savas domstarpības risina tiesā. Līdz ar to darba devējam šādus procesus uzsākot būtu nepieciešams apzināties un ievērot Darba likumā noteiktās procedūras, kā arī ņemt vērā biežāk pieļautās kļūdas un tiesu praksi, lai mazinātu iespēju, ka šāda veida procesi neatbilst Darba likuma regulējumam, nepamatoti aizskar darbinieka tiesības un rezultējas darba devējam negatīvi.

 Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 Disciplinārsoda piemērošana:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Piemērošanas procedūra;
 • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi;
 • Atstādināšana;
 • Tiesu prakses atziņas.

 Darba tiesisko attiecību izbeigšana:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Uzteikuma procedūra;
 • Arodbiedrību jautājumi;
 • Atstādināšana;
 • Tiesu prakses atziņas un biežāk pieļautās kļūdas.

 Semināru vadīs: 

 • Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs. Specializējies darba tiesību un publisko iepirkumu tiesību jautājumos, tostarp aktīvi pārstāv klientus darba tiesību tiesvedībās.
 • Sintija Platā, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns juriste. 

 

LPVA jauno biedru diena

E.Selga, G.Dambe, LPVA

Priecājamies par katru jauno biedru, kas iestājas LPVA. Šajā tiešsaistes sarunā vēlamies pastāstīt par biedru iespējām asociācijā, pasākumiem, un arī uzklausīt vēlmes un gaidas.

Datu analītikas metodes personāla vadībā

E.Zemeša, A.Kūlupa, U.P.Rīsmane, NBS, DPD, Visma

Vebinārā Evita Zemeša iepazīstinās  ar savu pētījumu „Personāla analītikas izmantošana uzņēmumos, organizācijās un iestādēs Latvijā”, ko veica maģistra darba ietvaros.

Pēdējos gados pastiprināta uzmanība tiek pievērsa personāla analītikai. Kopš 2015. gada pētījumu apjoms par personāla analītiku ir strauji pieaudzis, kļūstot par aktuālu tēmu  ne tikai literatūrā, bet arī organizāciju ikdienā. Pieaugot  personāla datu apjomam, dažādu datu un tendenču analīze var būt ļoti noderīga personāla lēmumu pieņemšanā. Turklāt personāla vadības procesi tiek vadīti un organizēti digitāli, līdz ar to gandrīz visus personāla vadības procesus var izmērīt. Bet vai organizācijas  Latvijā veic personāla analītiku? Vai tikai uzkrāj  personāla datus? Tādēļ pētījumā tika noskaidrots, vai organizācijas Latvijā izmanto personāla analītiku, kāds ir personāla analītikas brieduma vai izmantošanas līmenis, kādi faktori visvairāk ietekmē personāla analītikas izmantošanu un vai pastāv atšķirības starp ietekmējošajiem faktoriem valsts un privātajā sektorā?

Turpinājumā Unda Paula Rīsmane un Anda Kūlupa iepazīstinās klausītājus ar datu analītikas iespējām DPA un Vismas sistēmās.

Starptautiskajai Personāla vadīšanas dienai veltītas HR brokastis

LPVA valde, LPVA

Starptautiskā Personāla vadīšanas diena jau piekto gadu  tiek atzīmēta 20 maijā, kas šogad iekrīt sestdienā. Lai atzīmētu mūsu profesionālo dienu, aicinām uz personāla vadītāju brokastīm mākslas centrā Zuzeum 23.maijā. Būs iespēja tikties ar kolēģiem un sveikt svētkos, tīkloties, baudīt gardas brokastis un noslēgumā apmeklēt porcelāna izstādi. Tiekamies!

Kā samazināt darba kavējums pārejošas darbnespējas dēl?

G.Kuklis, L.Buša, A.Saulīte, I.Goluboviča, S.Dūka, LPVA

Jautājums par to vai darba kavējumi pārejošas darbnespējas dēļ ir pamatoti vai nav ir bijis aktuāls vienmēr. vai slimības lapas netiek ņemtas, lai izvairītos no darba un tā nav sava veida "bēgšana"? Ko darīt, un kā veidot vidi, kurā darbiniekam gribas un patīk strādāt? Piedāvājam diskusiju par šiem un citiem jautājumiem.

Uzklausīsim ģimenes ārsta Gundara Kukļa pieredzi un viedokli par slimības lapu prasīšanas un izsniegšanas iemesliem, un to, kā vajadzētu, lai prombūtnes mazinātos un to nebūtu, Laimas Bušas, "Vesels birojs" radītājas, darba aizsardzības un veselīgas dzīvesveida entuziastes skatījumu uz labbūtības un veselības jautājumiem un lietām, ko varam darīt. Knauff pieredzē dalīsies Ance Saulīte, un Ilona Goluboviča un Solvita Dūka pastāstīs par pieredzi Gren.

Būs iespēja arī pārējiem dalīties pieredzē, uzdot jautājumus un rosināt diskusiju.

Veselības iestāžu personāla vadītāju grupas pieredzes apmaiņas pasākums Vidzemes slimnīcā

Sanita Kandele, Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīca 2021.gadā apbalvota septiņās nominācijās, tajā skaitā nominācijā - Gada slimnīca. 

Kā būt labākajiem, laikā, kad sūdzamies par speciālistu trūkumu, pandēmijas sekām, naudas trūkumu, personāla izdegšanu? 

Iepazīsimies ar kolēģu sasniegto Vidzemē, apskatīsim iespējas Valmierā, un dalīsimies pieredzē.

Izbrauksim no Rīgas 8:00, satikšanās pie LPVA - Elizabetes 45/47.

Ja vēlies braukt kopā, dari to zināmu šeit


Klausīšanās kā galvenais pārmaiņu rīks

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

Ikdienā mēs dzirdam un klausāmies. Tomēr klausīšanās prasmes ir vitālas, kad vajag sadzirdēt precīzi, ātri, uzķert svarīgāko.

Jebkuram vadītājam un darbiniekam klausīšanās prasmju attīstība dos iespēju izprast labāk vienam otru, pieņemt  dažādību gan cilvēkos, gan viedokļos, izprast kontekstu un precīzi definēt patieso problēmu un cēloņus, nevis cīnīties ar sekām.

Tēmas semināram:

 • Klausīšanās līmeņi: biogrāfiskais, dziļais, holistiskais (6 līmeņi)
 • Efektīvas un vājas klausīšanās prasmes (U teorija par klausīšanos)
 • Informācijas nodošanas kanāli organizācijā (ritenis, māja, ķēde u.c.) un kā tas ietekmē mūsu spēju klausīties un dzirdēt
 • Klausīšanās sapulcēs, diskusijās, individuālajās sarunās – kas kopīgs, kas atšķirīgs
 • Klausīšanās attīstīšanas punkti, kas jāievēro
 • Rezultāts, ja ir attīstīta prasme klausīties un sadzirdēt svarīgāko.
 • Konteksta iegūšana klausoties dziļākā līmenī jeb ieraudzīt vēl neredzamo.

Nodarbība būs vairāk par attieksmes veidošanu par klausīšanos kā prasmi, atsevišķi klausīšanās prasmju uzlabošanas uzdevumi, savas klausīšanās prasmes analīze.

Nodarbību vada: transformācijas un integrālais koučs Joanna-Kristīne Golubeva.

 • Novadījusi vairāk kā 100 dažādas mācību grupas par koučingu, vadītprasmēm, personīgo izaugsmi.
 • Vada transformācijas spēles “Misija: mani talanti un bremzītes” un “Pārmaiņu ceļi”, stratēģiskais šahs komandai
 • Vairāk kā 500+ individuālo koučinga sesiju par transformāciju, vērtībām, pārmaiņām, mērķiem u.c.
 • Autore grāmatai: “Koučinga tehnikas”, autore metaforiskajām kartiņām “Kurpju kartītes” un “Personību stāsti”.
 • Izglītība: Vadītprasmju maģistre. Profesionāls integrālais koučs (Kanādas skola), ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association), ieguvusi profesionālo Ēriksona skolas kouča sertifikātu (ACSTH) un koučings darba vietā, organizāciju sistēmdinamikas – Systemic Constellations Center Riga sertifikāts, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu , Points of You personības attīstības spēles trenere.
 • Darba pieredze: Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos (SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas Dzelzceļš” SIA “Bērnu klīniskā universtitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” u.c.), lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē u.c. 
 • Papildus informācija: www.transformationtraining.org , https://www.linkedin.com/in/joanna-k-golubeva-ba70a541

Dažādības vadība darbinieku labbūtības stiprināšanai AS “Latvijas valsts mež

L.Pundiņa, Latvijas valsts meži

27. April, 2023, 14:00 - 16:00
Apraksts

Rūpēs par darbinieku labbūtību pirmais solis, kas jāsper, ir darbinieku dažādības apzināšanās. Kad ikviena darbinieka individualitāti saskatām kā vērtību, teorētiskā labbūtība var iegūt praktisku veidolu un īstenoties rīcībās. Pasākumā dalīsimies ar informāciju par AS “Latvijas valsts meži” darba vidi un labbūtības konceptu, kā arī pastāstīsim, kādu ceļu ejam dažādības vadības pieejas iedzīvināšanā un principu noteikšanā. Tikšanās gaitā aicināsim arī uz atvērtu diskusiju un ideju apmaiņu par dažādības vadības aktivitātēm, kas organizācijās palīdz veidot iekļaujošu darba vidi.

Atgriešanās darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma Latvijā: darba devēja atbalsta politika

Inese Upīte, Eva Mareka Šaknere, Labklājības ministrija

21. April, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Ar 2023.gadu notikušas izmaiņas bērnu kopšanas atvaļinājuma  piešķiršanas kārtībā,  noteikta  bka nenododamā daļa un veitas izmaiņas ģimenes pabalstos. Piedāvājam vebināru, kurā Labklājības ministrijas vecākā eksperte Inese Upīte pastāstīs par izmaiņām minētajos jautājumos, un sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Vebināra turpinājumā Eva Mareka Šaknere iepazīstinās ar savu pētījumu maģistra darba ietvaros par darba devēju iespējām noturēt un piesaistīt organizācijās personas, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, nepieciešamību nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru, kas ir cilvēka labbūtības nozīmīgs faktors. 

Līdzsvara nodrošināšanai viens no ietekmētājiem var būt darba devēja atbalsts, tādēļ maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums Latvijā ar mērķi izpētīt Latvijas darba devēju atbalsta politikas procesam un izstrādāt rekomendācijas darba devējiem politiku pilnveidošanai. Vebināra laikā būs iespēja iepazīties ar galvenajiem pētījuma rezultātiem - t. sk., kādi faktori vecākiem patiesībā ir visbūtiskākie, lai būtu apmierināti ar savu darba un privātās dzīves līdzsvaru.

ATCELTS!!!!!!Lielo uzņēmumu struktūras un procesu transformācija – saskaņā ar koučinga pamatprincipiem

P.Romašins, ICF

18. April, 2023, 12:00 - 14:00
Apraksts

Vebinārs par koučinga integrāciju lielā uzņēmumā veicinot entuziasmu, radošumu un produktivitāti. 

Programmā:
• PLP definējums, pieprasījuma noņemšana,
• esošās TOP-komandas un HRD assesment un PAS atskaite,
• pasākumu plāns-grafiks un tā saskaņošana,
• M.Eriksona zvaigzne, kouča kompetences un ētikas kodekss,
• 6 funkciju speciālisti,
• pieaicinātais personāls – komanda un tās struktūra,
• 3 līmeņu pieprasījumu sintēze un integrācija,
• izmaksas,
• atbildības robežas un mijiedarbības noteikumi,
 • darba kritēriji un prēmijas.

 Pasākumu vada Pāvels Romašins. Pāvels ir Rīgas Koučinga skolas dibinātājs, biznesa un personīgās izaugsmes treneris, kuram ir starptautiska pieredze personāla vadībā tādos uzņēmumos, kas nodarbina pat 36 tūkstošus darbinieku.

 Pāvels Romašins:

 • sākot ar 2015.g – pasniedzējs RTU IEVF.
 • 2010.-2015.gg. – HR-dikektors uzņēmumā “Euroset” [38.000 darbinieki],
 • 2009.g. – Rīgas koučinga skolas dibinātājs,
 • sākot ar 1998.g. – iemaņu treneris.

Šobrīd pasniedz:

 • kursu “Koučinga pamati”, sertifikācijas mācību programma – uzņēmumos, augstskolās un vidusskolās,
 • personības izaugsmes treniņus – uzņēmumos,
 • personāla atlases intervijas – uzņēmumos. 

Uzņēmuma iespējas un nepieciešamība ierobežot darbinieku uzskatu paušanas brīvību

Ivo Maskalāns, Cobalt ZAB

14. April, 2023, 14:00 - 14:40
Apraksts

Kur beidzas darbinieka tiesības brīvi paust viedokli un uzskatu brīvība un  sākas darba devēja devēja tiesības to ierobežot?

Piedāvājam vebināru par Eiropas un LR tiesu praksi darbinieku uzskatu paušanas ierobežojumiem. 

Vadītājs, darbinieks vai sistēma – kurš no tiem ir vissvarīgākais darba vietā?

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

11. April, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Prezentācija šeit

Prezentācijas ieraksts šeit

Šobrīd aktuāla ir labbūtības tēma, kas ņem vērā darbinieku emocionālo un fizisko stāvokli darbā. Tāpat arī tiek runāts par vadītāju spriedzi, darba apjomu. Vadītājs ir tas, kurš pieņem lēmumus un dod norādes, pārvalda situāciju un reaģē uz pārmaiņām. Bet nevaram arī aizmirst par organizāciju kā sistēmu – tās iekšējiem rakstītajiem un nerakstītajiem likumiem, uzkrāto pieredzi un misiju nākotnei. Kurš no šiem trim: vadītājs, darbinieks, sistēma; ir vissvarīgākais, kad vajag pieņemt lēmumus, veidot pārmaiņas vai pārvarēt krīzes? Ja darbinieks un viņa intereses, kas notiek ar vadītāju. Ja vissvarīgākais ir vadītājs un viņa labbūtība, kas tajā brīdī notiek ar organizāciju kopumā. Toties ja domājam par organizāciju un tās labumiem, vai neizmetam darbiniekus?

Nodarbībā tiks apskatītas šādas tēmas:

 • Sistēma, tās definīcija, funkcijas un principi
 • Sistēmas veidošanas elementi un to savstarpējā mijiedarbībā
 • Saistītā un vienkāršā hiearhija organizācijā: oficiālā struktūrshēma un faktiskā
 • Dalībnieku lomas un to ietekme uz sistēmu kopumā
 • Sistēmiskās problēmas un kā tās risināt (ja atkārtojas viens un tas pats un neviens vadības rīks nedarbojas)
 • Vadītāja loma un nozīme sistēmas veselīgā darbībā

Nodarbība ir vairāk par domāšanas paplašināšanu, netradicionāli paskatīties uz tradicionālām lietām, atsevišķu gadījumu izskatīšana, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi.

Nodarbību vada: transformācijas un integrālais koučs Joanna-Kristīne Golubeva.

 • Novadījusi vairāk kā 100 dažādas mācību grupas par koučingu, vadītprasmēm, personīgo izaugsmi.
 • Vada transformācijas spēles “Misija: mani talanti un bremzītes” un “Pārmaiņu ceļi”, stratēģiskais šahs komandai
 • Vairāk kā 500+ individuālo koučinga sesiju par transformāciju, vērtībām, pārmaiņām, mērķiem u.c.
 • Autore grāmatai: “Koučinga tehnikas”, autore metaforiskajām kartiņām “Kurpju kartītes” un “Personību stāsti”.
 • Izglītība: Vadītprasmju maģistre. Profesionāls integrālais koučs (Kanādas skola), ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association), ieguvusi profesionālo Ēriksona skolas kouča sertifikātu (ACSTH) un koučings darba vietā, organizāciju sistēmdinamikas – Systemic Constellations Center Riga sertifikāts, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu , Points of You personības attīstības spēles trenere.
 • Darba pieredze: Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos (SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas Dzelzceļš” SIA “Bērnu klīniskā universtitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” u.c.), lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē u.c. 

Papildus informācija: www.transformationtraining.org , https://www.linkedin.com/in/joanna-k-golubeva-ba70a541

Darbinieku tiesības: darba devēju kļūdas, riski un sekas

Inga Vējiņa, LAKRS

30. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Prezentācijas ieraksts https://youtu.be/-KGBy2Sn_-U


Darba devējiem ir mērķi, produktivitātes rādītāji, noteikumi un kārtības, un mēs, personāla cilvēki pārstāvam šīs uzņēmuma intereses, kuras mēdz "krustoties" ar darbinieku interesēm. Un tad mēdz iesaistīties arodbiedrība .....

Piedāvājam vebināru par darba strīdiem un tiesvedību darba attiecībās  arodbiedrības jurista skatījumā.

Vebinārā tiks apskatīta tiesu prakse par darba devēja uzteikumiem un morālā kaitējuma pretprasībām, nepamatotiem uzteikumiem, vai atteikumu izbeigt darba attiecības, atlaišanas pabalstiem un atšķirīgas attieksmes pārkāpumiem. 

Atalgojuma sistēmas izaicinājumi un iespējas, Veselības iestāžu darba grupa

L.Ruškule, B.Kņigins, K.Kļaviņa, A.Dūdele, VK, VM, VEA

22. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Aicinām uz diskusiju  veselības iestāžu personāla vadītājus un Valsts kancelejas, Veselības ministrijas, Veselības ekonomikas asociācijas pārstāvjus par atalgojuma sistēmas iespējām un izaicinājumiem. Klīnisko Universitāšu slimnīcas realizē pilotprojektu, pārējie "vingrinās" normatīvā regulējuma un iespēju ietvaros. Mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem un dalīties pieredzē.

LPVA biedru kopsapulce

Eva Selga, LPVA

17. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

 

LPVA Biedru sapulces darba kārtība

 2023.gada 17.martā no plkst.14:00 – 15:30, tiešsaistē

gadījumā, ja pulksten 14:00 biedru sapulcei nav kvoruma un, sapulce tiek atkārtoti sasaukta 17.martā 14:30.

pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/83240832833

Meeting ID: 832 4083 2833

 

1.

Sēdes vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas un sapulces darba kārtības apstiprināšana

 

2.

LPVA valdes priekšsēdētājas Evas Selgas ziņojums par paveikto 2022.gadā. Ziņojuma apstiprināšana

3.

Zvērināta revidenta ziņojums par 2022.gada budžeta pārskatu. Ziņojuma apstiprināšana

4.

Revidenta apstiprināšana 2023.gadam

5.

LPVA budžeta plāns 2023.gadam. Budžeta apstiprināšana

6.

LPVA  stratēģijas 2023-2025 apstiprināšana

7.

LPVA statūtu grozījumi

8.

Valdes locekļu vēlēšanas

9.

LPVA & Motify pētījums

10.

Dažādi

 

 Sapulcei tiks veikts video ieraksts balsu skaitīšanas un protokola nodrošināšanai.

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, kā arī priekšlikumiem, lūdzu rakstīt uz lpva@lpva.lv vai zvanīt 29430778, vai 2963036      

Sapulces dokumenti pieejami šeit

Kā atklāt savu talantu? Kā atklāt savu darbinieku talantus?

ārste psihoterapeite Sigita Siliņa, SAINS

16. March, 2023, 15:00 - 16:30
Apraksts

Kā atklāt savu talantu? Kā atklāt savu darbinieku talantus?  Talanta - personības iezīmju kopuma atklāšana ģenētisko īpašību
apvienojumā ar treniņiem un darbībām konkrētā jomā. Cilvēks, iesaistoties darbībās, kurās viņam ir talants, apgūst noteikta
veida zināšanas vai prasmes ātrāk nekā citi. Bet, cik tas var attīstīties, ir atkarīgs no potenciāla.

Semināra plāns:
Pašiem noteikt savu psiholoģisko tipu.
Noskaidrot kas ir talants , kāpēc ir svarīgi to atklāt, /kāpēc zaudējam
talantīgus darbiniekus?
Kā un kāpēc biometrijas metodes darbojas.
Kā datordiagnostika var palīdzēt produktīvi un harmoniski izmantot
savu un savu darbinieku potenciālu
Vingrinājumi smadzeņu pusložu harmonizācijai
Semināra prezentācijas materiāls tiks nosūtīts Jums pēc semināra.


Informācija par Sigitu Siliņu šeit: https://www.sains.lv/sigita-silia

Integrālā pieeja darbam

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

14. March, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Vebināra ierakstu skatīt šeit

Prezentācija šeit

Darbs sastāv no daudziem maziem uzdevumiem, lieliem rīkojumiem, misijām, vīzijām, darba plāniem u.c. Tas viss kopā veido vienotu darba mozaīku, dažreiz viena lieta vai process iznāk priekšplānā citām un tad var nojukt pašam sava vieta un izpratne par prioritātēm.

Integrālais koučings un integrālā teorija palīdz ieraudzīt vienu situāciju no dažādiem skatu punktiem un salikt kopainu, lai izprastu tagadnes stāvokli un varētu virzīties uz priekšu.

Nodarbībā par integrālo pieeju darbā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 • Integrālās teorijas kvadranti: es, mēs, tas un tie. Ko tie nozīmē un kā attiecas uz darba vietu.
 • Apziņas līmeņi, kas ietekmē mūsu uztveri un kvadrantu izmantošanu: izdzīvošanas, varas, mērķu, pārmaiņu, holistiskais, stratēģiskais u.c.
 • U teorijas rīki, kas palīdz uzvert kontekstus un virzīties tālāk.
 • Integrālā koučinga rīki, lai virzītos uz mērķiem: metaforas, konkrētas darbības, fiziskās aktivitātes u.c.

Nodarbība vairāk ir par domāšanas paplašināšanu, radošumu un spēju ieraudzīt jaunus skatu punktus un iespējas savā darbā.

Nodarbību vada: transformācijas un integrālais koučs Joanna-Kristīne Golubeva.

 • Novadījusi vairāk kā 100 dažādas mācību grupas par koučingu, vadītprasmēm, personīgo izaugsmi.
 • Vada transformācijas spēles “Misija: mani talanti un bremzītes” un “Pārmaiņu ceļi”, stratēģiskais šahs komandai
 • Vairāk kā 500+ individuālo koučinga sesiju par transformāciju, vērtībām, pārmaiņām, mērķiem u.c.
 • Autore grāmatai: “Koučinga tehnikas”, autore metaforiskajām kartiņām “Kurpju kartītes” un “Personību stāsti”.
 • Izglītība: Vadītprasmju maģistre. Profesionāls integrālais koučs (Kanādas skola), ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association), ieguvusi profesionālo Ēriksona skolas kouča sertifikātu (ACSTH) un koučings darba vietā, organizāciju sistēmdinamikas – Systemic Constellations Center Riga sertifikāts, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu , Points of You personības attīstības spēles trenere.
 • Darba pieredze: Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos (SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas Dzelzceļš” SIA “Bērnu klīniskā universtitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” u.c.), lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē u.c. 

Papildus informācija: www.transformationtraining.org , https://www.linkedin.com/in/joanna-k-golubeva-ba70a541

Ārzemnieku nodarbinātība

I.Briede, N.Puriņa, I.Arbidāne, PMLP, PwC

6. March, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Darba spēka trūkuma apstākļos aizvien vairāk meklējam iespējas piesaistīt personālu no ārzemēm. To ierobežo gan mūsu normatīvais regulējums, gan spējas integrēt darbiniekus mūsu vidē. Piedāvājam diskusiju , kurā runāsim par nosacījumiem, ko mums izvirza valsts, par izaicinājumiem, ar kuriem sastopas darba devēji. par formalitātēm, un kā ar to pēc iespējas ātri tikt galā. Par nodokļiem, ja strādājam ārzemēs, un citiem jautājumiem.

Irēna Arbidāne - PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Nataļja Puriņa - PwC Legal zvērināta advokāte

Šajā prezentācijā Jūs uzzināsiet par ar ārzemnieku nodarbināšanu saistītajiem imigrācijas un nodokļu jautājumiem.

Stāstīsim par pareizu darba vīzas vai uzturēšanās atļauju izvēli, uzturēšanās tiesību iegūšanas procesu un ar to saistītajiem sarežģījumiem, ārzemnieka adaptācijas procesu Latvijā, darba tiesību aspektiem attiecībā uz darbiniekiem-ārzemniekiem.

Semināra daļā par nodokļu piemērošanu ietversim darbaspēka nodokļa piemērošanas aspektus Latvijā:
- darbaspēkam, kas ir ieradies no trešām valstīm, ja tiem ir noslēgts darba līgums ar Latvijas uzņēmumu;

- praktiski iztirzāsim piemērus attiecībā uz šādu darbinieku pienākumiem/tiesībām iegūt algas nodokļu grāmatiņu, pieteikt apgādājamos un izmantot diferencēto neapliekamo minimumu;

- sarežģītās situācijas attiecībā uz valdes locekļu un darbinieku atalgojumu, ja pienākumi vai darbs tiek veikts vairākās valstīs. Par piemēru izmantosim situāciju, ja darbs tiek veikts trīs Baltijas valstu uzņēmumiem.
Kā justies labi, kad nav labi

Jana Strogonova, Anda Kalniņa- Stūrīte, Growing

28. February, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Aicinām 28.februārī pl 14:00 (1h) pievienoties vebināram un uzzināt: 

 • ar kādām nepatīkamām emocijām sastopamies mūsdienīgā darba vidē,
 • par traumatisko salīdzināšanas spēku (salīdzināšanos ar citiem):
  • ko darīt pašam? ko - tiešajam vadītājam, organizācijai?
 • par postošo perfekcionismu:
  • ko darīt pašam? ko - tiešajam vadītājam, organizācijai?
 • EKI* 2022.gada rezultātus Latvijas organizācijās.

 * Genos International izstrādātais Emocionālais klimata indekss

 Vebināru vadīs SIA “Growing” (grow.lv) īpašnieces un konsultantes Jana Strogonova un Anda Kalniņa- Stūrīte. Abas jau septīto gadu strādā kā in-house konsultantes vadošajos Latvijas uzņēmumos, kur sniedz vadības konsultācijas, kā arī vadības uzdevumā īsteno dažādus pārmaiņu projektus. Nu jau 10 gadus vada arī savu uzņēmumu “Growing”, piedāvājot konsultācijas, apmācības par tēmām, kas skar mentālo un emocionālo veselību organizācijās (t.sk. stresu, emocijām un emocionālo inteliģenci, paradumiem, labbūtību, mentālo un fizisko veselību). “Growing” pārstāv Genos International Baltijas valstīs, veicot emocionālās inteliģences novērtējumus un īstenojot apmācību. Genos International (Austrālija) un ir vadošais EI novērtēšanas un risinājumu piegādātājs pasaulē, kas sadarbībā ar Swinburne universitāti Austrālijā veic pētījumus par EI ietekmi uz darba sniegumu un produktivitāti dažādos uzņēmumos. Vairāk: grow.lv

Saite uz ierakstu 

https://youtu.be/n4PmEsZTZk0


Komercnoslēpuma un OVP nozīmīgums darba tiesībās un saistītā tiesu prakse

Irita Aleksejenkova un Agrita Vindača, BDO ZAB

16. February, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

Komercnoslēpuma nozīmīgums darba tiesiskajās attiecības” (Irita Aleksejenkova)

 Palielinoties uzņēmumu skaitam, kas investē līdzekļus dažādu inovāciju ieviešanā, vairāk nekā jebkad agrāk, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta komercnoslēpuma aizsardzībai, tādā veidā šādai informācijai piešķirot komerciālo vērtību. Pie šādām atziņām ir nonācis arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts lietā Nr. A43002308 (SKA-168/2010), secinot, ka uzņēmumam ir ļoti būtiska komercnoslēpuma aizsardzība, jo no tā ir atkarīga komersanta uzņēmuma vērtība un tā attīstības iespējas. Komercnoslēpuma neatļauta nonākšana konkurenta rīcībā dod tam saimnieciskas priekšrocības un ir pretēja godīgām saimnieciskās darbības paražām. Uzņēmumam ir jāpieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu tā rīcībā esošo vērtību, proti, precīzi jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu, lai darbinieks zinātu, kuru informāciju viņš nav tiesīgs iegūt, izmantot vai izplatīt bez komercnoslēpuma turētāja (darba devēja) atļaujas.

Jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi nav informēti par mehānismiem, kas jāievieš komercnoslēpuma aizsardzībai, tādā veidā sevi pakļaujot augstam riskam, par komercnoslēpuma piesavināšanos, kas izpaužas kā zagšana vai rūpnieciskā spiegošana.

 Vebināra ietvaros tiks pārrunātas sekojošās tēmas:

 • komercnoslēpuma pazīmes;
 • ar kādiem tiesiskajiem mehānismiem darba devējs var ieviest komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pienākumus, lai attiecīgā informācija būtu atzīstama par komercnoslēpumu, komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu gadījumā;
 • kā atšķirt komercnoslēpumu no konfidenciāla informācijas;
 • aktuālā tiesu prakse komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu gadījumā.

 

“Obligātās veselības pārbaudes nozīmīgums darba tiesiskajās attiecībās” (Agrita Vindača)

 Cilvēks darbā pavada liekāko savas dzīves daļu. Lai mazinātu darba vides kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību, darba devējam ir jānodrošina, ka darbinieki veic obligātās veselības pārbaudes. Obligātās veselības pārbaudes mērķis ir nodarbinātā veselības aizsardzība, lai arodslimību ārsts pēc iespējas agrāk atklātu veselības traucējumus, ko rada darba vides ietekme.

 Vebināra ietvaros tiks pārrunātas sekojošās tēmas:

 • obligātās veselības pārbaudes nozīmīgums (pirmreizējā un atkārtotās (periodiskums); kaitīgie darba vides faktori un darbs īpašos apstākļos);
 • darba devēja un darbinieka atbildība par obligātās veselības pārbaudes neveikšanu (Darba likuma 58. panta trešā daļa; darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums);
 • Ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam un tā tvērums atbilstoši aktuālajai tiesu praksei.

Spēcīgi jautājumi īstajā brīdī

Joanna-Kristīne Golubeva, ICF

15. February, 2023, 10:00 - 11:30
Apraksts

saite uz pasākuma ierakstu 

https://youtu.be/C12ejsDXE3I


Lai saprastu, kas un kāpēc notiek, mums jāprecizē informācija, tas nozīmē, ka mums ir jāuzdod jautājumi. Jautājumi var būt ļoti dažādi – īsi, gari, tieši, netieši, spārnoti, konkrēti u.c. Tomēr ne vienmēr spējam atrast īsto jautājumu īstajā brīdī. Problēma rodas, kad uzdodam jautājumus, bet nav skaidru atbilžu. Bieži vien tas nozīmē, ka neprecīzi uzdots jautājums. Tas var būt bijis par garu, vai par vispārīgi, vai paši uzdodam, bet nezinām, ko tad tieši sagaidām no sava sarunu biedra.

Jautājumu uzdošanas prasme ir tā, kas palīdz izprast jautājumu dažādību, noķert pareizo mirkli un uzdot tos īstos jautājumus.

Nodarbības tēmas:

 • Jautājumu iedalījums: atvērtie, aizvērtie, precizējošie, pieklajības, atļaujas u.c., kad kurus un kā izmantot
 • Jautājumu mērķi, mērķauditorija, laiks un vieta, kad uzdot – kā saprast. 
 • Kas ir spēcīgi jautājumi un kas vāji jautājumi? Kas tos atšķir.
 • Kāpēc vispār vajag uzdot jautājumus?
 • Rezultāti un problēmas uzdodot spēcīgus jautājumus īstajā brīdī.
 • Komunikācijas veicināšana un uzlabošana uzdodot jautājumus?
 • Koučinga tehnikas jautājumu uzdošanai.

Nodarbībā notiek darbs individuāli, grupās, daudz praktisko uzdevumu, lai trenētu jautājumu uzdošanu. 

KPI personāla vadībā

I.Rone, Z.Arnava, I.Zirne, D.Bole, Accenture, Datacom, Cirkle-K

14. February, 2023, 10:00 - 12:00
Apraksts

Efektivitāte cilvēkresursu vadībā, kā to mērīt? Kas ir KPI? Kā tos noteikt? 

Piedāvājam vebināru, kurā paskatīsimies uz KPI (galveno rīcības rādītāju) noteikšanas teorētiskajiem aspektiem, un to principiem un  pielietojumu praksē.

 Zanda Arnava dalīsies ar pieredzi Accenture, Ieva Zirne -Cirkle-K un Dace Bole - Datacom un Datlex.

Būs iespēja dalīties pieredzē un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Darbnīca - koučings atlases projektos

Olga Karūna, Laura Vanaga, ICF Latvia

9. February, 2023, 16:00 - 18:00
Apraksts

Kompetenču pieejas izmantošanas instrumenti personālvadības procesos

Elīna Bulāne, LOPB

8. February, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

''Kompetences un prasmes'' metodē ietilpst 95 kompetenču un prasmju kārtis, kas iedalītas 5 kompetenču grupu modelī un veidotas, izmantojot Eiropas un Kanādas kompetenču un prasmju klasifikatorus, kā arī apkopojot informāciju no dažādiem zinātniskajiem pētījumiem. Klāt pievienota instrukcija, kurā ir aprakstīta informācija par sešiem metodes pielietošanas veidiem (bet to noteikti ir vēl vairāk), kurus vebinārā prezentēšu un padalīšos ar savu pieredzi to lietošanā: 

💬 Darbinieku attīstības sarunām 

🎯 Karjeras vai koučinga sesijām 

🔎 Atlasē - kompetenču intervijām

 💡 Saprast savas stiprās puses un attīstības iespējas

 📊 Komandas prasmju matricas veidošanai 

🏆 Komandas saliedēšanas aktivitātei


 Elīna Bulāne, sertificēts organizāciju un darba psihologs ar 15 gadu pieredzi personāla vadības jomā; karjeras konsultante; HR Podcast PLUS rubrikas vadītāja, metodes ''Kompetences un prasmes'' autore.  Mājas lapa kontaktiem un informācijai: https://www.yoursoulwork.lv/

Personāllietvedības aktualitātes (jaunajiem speciālistiem)

Gundega Dambe, LPVA

2. February, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vebinārs domāts jaunajiem kolēģiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes personāla vadībā. Runāsim par personāla dokumentiem, to sagatavošanu, apriti, digitalizāciju. Dokumenti, kuriem noteikti jābūt, dokumenti, kas rada administratīvo slogu. Dokumentu glabāšanas termiņi. Personāllietvedību reglamentējošie normatīvie akti.

Saite ierakstam https://youtu.be/5uQuuhefAy8 

Koplīgums un tā noslēgšana sadarbībā ar Cobalt: informācija par visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par koplīguma noslēgšanas kārtību un ar koplīgumu saistītiem nodokļu atvieglojumiem

Arturs Piliksers, Toms Šulmanis, Ivo Maskalāns, Bonusukarte.lv, ZAB COBALT

26. January, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Daudzi uzņēmēji koplīgumu uztver kā sarežģītu procesu ar mūža saistībām, no kurām nekad nevar tikt vaļā. Cobalt pārstāvji pastāstīs:

 • kā koplīgumu var noslēgt arī tikai uz 1 gadu,
 • kādi ir iespējamie koplīguma noslēgšanas veidi un kārtība,
 • kādus papildus labumus var atrunāt koplīgumā,
 • kādus nosacījumus var atrunāt koplīgumā un uz kuriem darbiniekiem tie būtu attiecināmi,
 • kāda ir / var būt arodbiedrības loma koplīguma noslēgšanā,
 • kā darba devējs var uzteikt koplīgumu,
 • kā arī citus knifus par koplīguma noslēgšanu, t.sk. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

 

Artūrs Piliksers no Bonusukarte.lv arī izstāstīs par labumiem, kurus atrunājot koplīgumā uzņēmumi no privātā sektora var saņemt IIN likumā noteiktos algas nodokļu atvieglojumus, t.sk. ēdināšanas un ārstniecības izdevumu apmaksa, kā arī personāla ilgtspējas izdevumi.

Garīgā labklājība – kas tā ir un kā to var pozitīvi ietekmēt darba vietā

Ph.D. Dace Bole, Datacom

20. January, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Pandēmija, karš kaimiņos, stress, darbs neskaidros apstākļos, tas viss ietekmē mūsu garīgo veselību.

Kas ir garīgā labklājība, kās to ietekmē? kā palīdzēt sev un darbiniekiem?   

Pieredzes stāsts par dalību EWOP darbnīcā"How to organise and manage work to improve employee health and well-being" (veselības iestāžu darba grupa)

Baiba Brasliņa, Veselības ministrija

18. January, 2023, 14:00 - 15:00
Apraksts

Veselības iestāžu personāla vadītāji  aicināti uz tikšanos, šoreiz pieredzes stāsts par dalību EAWOP (Eiropas Darba un Organizāciju psihologu asociācija) darbnīcā "How to organise and manage work to improve employee health and well-being".  

Veselības nozarē darbinieki nu jau divus gadus ir bijuši to notikumu un lēmumu pieņemšanas centrā, kas ietekmēja katru iedzīvotāju/organizāciju Covid-19 epidēmijas laikā. Vienā dienā daudzkārt pieauga praktiskā darba, kognitīvā un emocionālā slodze.  

Baiba Brasliņa dalīses iegūtajās zināšanās, kuras mēs varētu izmantot kā platformu profesionālai iedvesmai sev un turpinot iesākto  darbu veidojot darbiniekiem atbalstošus darba procesus un vidi.

Domāsim arī par nākamajās tikšanās reizēm un aktualitātēm.

Komandas personības profils: kāpēc ir svarīgi iepazīt savu kolēģi/padoto? (TRIPOD testi)

Laura Šīmane - Vīgante, MyHR

17. January, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vai Tev ir pazīstama situācija, kad komunikācija un komandas dinamika var ietekmēt darba efektivitāti? Vai kad Tava komanda šķietami uzrāda vājākus sasniegumus kā kolēģu komanda, bet iemesli ir nesaprotami? Varbūt Tu vēlies uzzināt kā saliedēt komandu, bet nevēlies iztērēt ļoti daudz līdzekļus, Tev nav pieņemamas/ir apnikušas standarta ballītes un vēlies sasniegt ilgtermiņa rezultātus komunikācijas uzlabošanā? Ir svarīgi meklēt inovatīvas pieejas, kas palīdzēs saliedēt komandu un uzlabot kopējo darba vidi.

Tripod ir nācis klajā ar jaunu rīku un pakalpojumu, kas ne tikai sniedz ieskatu katras personas personības individuālajā dinamikā, bet arī atklāj, kāds potenciāls un attīstības sfēras ir komandai kopumā. Ieguvumi ietver labāku sadarbību, efektivitāti un spēju vadīt pārmaiņas.

 

Tavs ieguvums apmeklējot semināru:

 1. Tu pats/-i varēsi izpildīt jauno Tripod Teams testu, kas ir pilnīgi jauns konsultatīvais tests, kas atklās Tavas personības stiprās puses, kā arī sniegs ieteikumus, kā attīstīties tālāk.
 2. Izpratīsi, kāpēc ir svarīgi veidot komandas personības profilu, iepazīsies ar citu komandu pieredzi, kas iespējams raisīs idejas arī domājot par Tavu komandu.
 3. Izpratīsi kā komandas profils tiek veidots, kas ir testa sastāvdaļas un pakalpojumi, kas tiek veikti pēc testa izpildes. Šie posmi palīdzēs ne tikai izprast individuālos personības profilus, bet arī attīstīt labāku kopējo sapratni par komandas dinamiku.

Komandas personības profils: kāpēc ir svarīgi iepazīt savu kolēģi/padoto? (TRIPOD testi)

Laura Šīmane - Vīgante, MyHR

17. January, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vai Tev ir pazīstama situācija, kad komunikācija un komandas dinamika var ietekmēt darba efektivitāti? Vai kad Tava komanda šķietami uzrāda vājākus sasniegumus kā kolēģu komanda, bet iemesli ir nesaprotami? Varbūt Tu vēlies uzzināt kā saliedēt komandu, bet nevēlies iztērēt ļoti daudz līdzekļus, Tev nav pieņemamas/ir apnikušas standarta ballītes un vēlies sasniegt ilgtermiņa rezultātus komunikācijas uzlabošanā? Ir svarīgi meklēt inovatīvas pieejas, kas palīdzēs saliedēt komandu un uzlabot kopējo darba vidi.

Tripod ir nācis klajā ar jaunu rīku un pakalpojumu, kas ne tikai sniedz ieskatu katras personas personības individuālajā dinamikā, bet arī atklāj, kāds potenciāls un attīstības sfēras ir komandai kopumā. Ieguvumi ietver labāku sadarbību, efektivitāti un spēju vadīt pārmaiņas.

 

Tavs ieguvums apmeklējot semināru:

 1. Tu pats/-i varēsi izpildīt jauno Tripod Teams testu, kas ir pilnīgi jauns konsultatīvais tests, kas atklās Tavas personības stiprās puses, kā arī sniegs ieteikumus, kā attīstīties tālāk.
 2. Izpratīsi, kāpēc ir svarīgi veidot komandas personības profilu, iepazīsies ar citu komandu pieredzi, kas iespējams raisīs idejas arī domājot par Tavu komandu.
 3. Izpratīsi kā komandas profils tiek veidots, kas ir testa sastāvdaļas un pakalpojumi, kas tiek veikti pēc testa izpildes. Šie posmi palīdzēs ne tikai izprast individuālos personības profilus, bet arī attīstīt labāku kopējo sapratni par komandas dinamiku.

Jauno LPVA biedru diena

Gundega Dambe, Eva Selga, LPVA

12. January, 2023, 15:00 - 16:00
Apraksts

2022.gada nogalē LPVA iestājušies vairāki jaunie biedri.   Vēlamies iepazīstināt jaunos biedrus ar biedru iespēju programmu, pasākumiem un LPVA darbību kopumā . Tiekamies!  

Biroja darbinieks hibrīddarba laikmetā - no darba aizsardzības līdz fiziskajai veselībai

Laima Buša, Elīna Bergmane, Vesels birojs

10. January, 2023, 14:00 - 15:30
Apraksts

Biroja darbinieks hibrīddarba laikmetā – no darba aizsardzības līdz fiziskajai veselībai

 Darba aizsardzība un veselības veicināšanas pasākumi ne tuvu nav nekas jauns. Taču, attālinātajam un hibrīda darbam kļūstot par ierastu mūsu dzīves realitāti, nedaudz mainās gan risināmie jautājumi, gan pieejas.

Lai gan pamata teoriju “kā vajadzētu būt”, iespējams, zinām labi, šoreiz no darba aizsardzības speciālista un fizioterapeita perspektīvas palūkosimies uz praksi. Kā ar fizisko veselību un ergonomikas jautājumiem veicas darbiniekiem? Kādi atbalsta pasākumi strādā? Kas nestrādā? Un kā varam no darba devēja puses atbalstīt pašu darbinieku iniciatīvas rūpēm par savu veselību un labbūtību?

Šoreiz nedaudz vairāk par fizisko labbūtības pusi – gan mūsu ķermeni, gan vidi mums apkārt.

 Vebināra laikā apskatīsim šādas tēmas:

 Kā jūtas darbinieks hibrīddarba laikā: dati no Latvijas un ārvalstīm

 • Biroja darbinieku problēmu TOPs un iespējamie risinājumi: fizioterapeita perspektīva
 • Kā palīdzēt novērtēt riskus attālinātajam birojam un kā varam atbalstīt darbiniekus
 • Praktiski, reālistiski padomi ikvienam dalībniekam - veselībai un labākai pašsajūtai

 

Ieraksti no: