Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Veselības iestāžu pieredzes apmaiņas pasākums NRC"Vaivari"

Lauma Petrovska, NRC Vaivari

Aicinām veselības iestāžu personāla vadītājus un speciālistus pieredzes apmaiņas  pasākumā Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Runāsim par kopīgo un atšķirīgo mūsu darbā, ar kādām problēmām un izaicinājumiem saskaras personāla speciālisti kūrortpilsētā, kā piesaistīt un noturēt medicīnas darbiniekus, kā novērtēt , lai motivētu, bet neaizvainotu kritikas gadījumā?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem runāsim Vaivaros. Par iespēju braukt kopā uz Vaivariem raksti uz lpva@lpva.lv

Kandidātu personības izvērtēšana personāla atlasē

Laura Šīmane - Vīgante, TripodLink

Kāpēc darbinieki aiziet no darba neilgi pēc darba uzsākšanas? Kāpēc mūsdienās tik liela problēma ir “klusā aiziešana”? Vai pie vainas ir organizācijas kultūra, neatsaucīgs vadītājs vai konkrētā pozīcija bija neatbilstoša kandidāta personībai? Varbūt kandidāts neiederējās konkrētajā komandā? Uz šiem un citiem jautājumiem kā kandidātu personības izvērtēšana var sekmēt sekmīgāku pozīcijas- kandidāta atbilstību meklēsim atbildes kopā!

 Ieguvumi:

 Tripod Link Vecākās konsultantes un koučes - Lauras Šīmanes-Vīgantes – uz praktiskiem piemēriem balstīta prezentācija, kāpēc personības testi ir lietderīgi personāla atlasē.

Laura pastāstīs par testu veidiem, zinātnisko pamatojumu, validitāti, mītiem, pielietojuma iespējām atlasē, komandu kontekstā  un citiem Jums  aktuāliem jautājumiem.

Visi dalībnieki iegūs iespēju bez maksas izpildīt personības pašnovērtējuma anketu NEO-TRI/2 un semināra laikā iegūt detalizētu rezultātu skaidrojumu.

Tāpat uzzināsiet iespējas, vai un kā pats var kļūt par licencētu profesionālo testu lietotāju un atbalstu savām komandām.

Katras dalībnieks iegūs 20% atlaidi kādām no Tripod Link apmācībām līdz gada beigām.

 

Ar darba tiesiskajām attiecībām saistītie ierobežojumi un aizliegumi

Kaspars Rācenājs, LBAS

Satversmes 106.pantā ir noteikts, ka “ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.” Šīs tiesības ir absolūtas vai tomēr tās var ierobežot? Un, ja var ierobežot - tad darba devējs to var darīt vienpusēji vai tomēr nepieciešama pušu vienošanās?

 Darba likumā ir noteikti divi līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi darbinieka profesionālās darbības ierobežojuma institūti - ierobežojums veikt blakus darbu un konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās. 

 Papildus darba devējs var arī noteikt ierobežojumu izpaust darba devēja komercnoslēpumu.

 Seminārā meklēsim atbildes uz šādiem svarīgiem jautājumiem:

 Vai blakus ierobežojums attiecas tikai uz darba līguma slēgšanu ar citu darba devēju?

Vai par blakus darba ierobežojumu ir jāmaksā papildus atlīdzība?

Ko darīt, ja darbinieks veic blakus darbu?

 Vai un kā ierobežot darbinieka konkurenci?

Ko darīt, ja darbinieks pārkāpj vienošanos?

Vai var paredzēt līgumsodu par konkurences ierobežojuma pārkāpšanu?

 Kā darbiniekam uzzināt, ko drīkst, ko nedrīkst izpaust?

Darbinieka un darba devēja rūpība komercnoslēpuma saglabāšanā;

Kāda ir atbildība par komercnoslēpuma izpaušanu?

Investīcija darbinieku finanšu pratībā kā personāla izmaksu vadīšanas rīks

Kaspars Peisenieks, Investoru klubs

Straujās inflācijas laikos nozīmīgs izaicinājums uzņēmumiem ir pieaugošās darba samaksas prasības. Kādi vēl ir risinājumi, izņemot darba algas palielināšanu? Investīcija darbinieku finanšu pratībā ļauj darbiniekiem rīkoties efektīvāk un apzinātāk ar saviem līdzekļiem, uzlabojot dzīves līmeni arī bez lielākām izmaksām darba devējam.

Kā DiSC var palīdzēt izprast darbinieku uzvedību un motivāciju?

Regīna Reķe, Change Partners

Pievienojies vebināram, lai uzzinātu, kā DiSC personības novērtēšanas rīks var palīdzēt izprast un uzlabot potenciālo un esošo darbinieku uzvedību un motivāciju.Runāsim par to, kā DiSC profili atklāj dažādas personības iezīmes un to, kā tās ietekmē komandas dinamiku un individuālo sniegumu. Uzzināsiet, kā var identificēt darbinieku stiprās puses un vajadzības, lai veicinātu pozitīvu darba vidi un efektīvāku komunikāciju. Praktiski piemēri palīdzēs saprast, kā pielāgot savu pieeju katram darbiniekam, veicinot produktivitāti un apmierinātību darbā. Vebinārs būs vērtīgs arī personāla atlases speciālistiem, kuri var izmantot DiSC instrumentu objektīvākai kandidātu novērtēšanai.

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Jaunākie Kantar pētījumu rezultāti: Darbinieku emocionālā labsajūta darbā, to galvenie ietekmējošie faktori, tai skaitā hibrīddarba un attālinātā darba ietekme

Signe Kaņejeva, KANTAR

16. December, 2022, 10:00 - 11:30
Apraksts

Laikā, kad piedzīvojam dažādus globālus ģeopolitiskos un arī ekonomiskos satricinājumus, un to sekas (kā Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, inflācija, energokrīze u.c.), ir būtiski neatstāt novārtā arī strādājošo garīgās veselības un emocionālās labsajūtas jautājumus.  

Lai sekotu līdzi darbinieku emocionālajam noskaņojumam, labsajūtai, darba režīma vērtējumam un citiem būtiskiem ar darbu un darba vidi saistītiem jautājumiem, pētījumu kompānija Kantar regulāri veic dažādas darbinieku aptaujas. Šajā vebinārā kopīgi ielūkosimies jaunākajos Kantar veikto pētījumu rezultātos, meklējot atbildes uz katram personāla un organizācijas vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 1. Cik lielā mērā un kā globālie ģeopolitiskie satricinājumi ir ietekmējuši iedzīvotāju, t.sk. strādājošo, emocionālo stāvokli? Vai un kā viņi rūpējas par savu garīgo veselību? 
 2. Kā darbinieki Latvijā raksturo savu kopējo emocionālo labsajūtu? Kā darbinieki vērtē savu pašreizējo emocionālo labsajūtu tieši darbā? Kādi ir galvenie iemesli pozitīvam vai negatīvam labsajūtas vērtējumam darbā? Ko darba devēji dara darbinieku garīgās veselības stiprināšanā?
 3. Vai darbinieka labbūtība, darbinieka motivācija, darbinieka iedvesma, aizrautība, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvars ir paša darbinieka, organizācijas vai abpusēji dalīta atbildība?
 4. Vai pozitīvai emocionālajai labsajūtai ir korelācija ar darbinieku apmierinātību, darba un personīgās dzīves līdzsvaru, darba slodzi, darba maiņas apsvēršanas iespējām, piederības sajūtu darba kolektīvam, informētību par dažādām darba dzīves aktualitātēm un norisēm organizācijā?
 5. Kādi darbinieku un darba devēju skatījumā ir galvenie organizāciju (un vadītāju) izaicinājumi, ja visa vai daļa komandas strādā “hibrīddarba” vai attālinātā darba režīmā? Kādus potenciālos psihoemocionālos vai darba vides ilgtermiņa riskus darbinieki un darba devēji saredz “hibrīddarbam” vai arī attālinātajam darbam? 
 6. Kā arī ieskats citos aktuālos darba dzīves jautājumos.

Ar šiem un citiem jaunākajiem Kantar veikto darbinieku noskaņojuma pētījumu rezultātiem vebinārā iepazīstinās Kantar Lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte, M.Sc. socioloģijā Signe Kaņējeva

Līderība

Ph.D. Dace Bole, Datacom

12. December, 2022, 14:00 - 15:30
Apraksts


Līderība, termins, ko katrs joprojām izprotam savādāk. Piedāvājam vebināru, kurā apskatīsim jautājumus:

1. Personāla vadītāja evolūcija  - par to, kā ir veidojies mūsu amata saturs

2. Fakti – kādas jaunas tendences mudina uz jaunu evolūcijas posmu LĪDERĪBU

3. Kādas personīgās pazīmes liecina par Līderību

4. Piedāvāšu praktiskus soļus, ar ko sākt

5. Mūsu atbildība  līderības kontekstā

Changing the HR Operating Model to Meet Future Business Demands

Dave Millner, Dave Millner BSc (Hons) Psych, FCIPD, ACIB HR Futurist and Executive Consulting Partner

8. December, 2022, 14:00 - 16:00
Apraksts

 The global business environment is changing. Its fast pace, increasing technology use and rising cost pressures have shifted HR functional and organisational priorities. As a result, HR leaders are assessing HR function operating models to ensure agility, identify cost-reduction opportunities and address employee needs.  Research has shown that universal best practices aren’t as reliable as they have been in the past. To catalyse effective change, HR leaders will have to zoom-in on the culture of their own businesses and tailor their operations around solutions related to their unique business strategy, objectives, and capabilities.

 This session will share information, models and examples that help devise approaches that will help HR leaders align the structure of the future HR function to the vision of the organisation and its’ workforce demands

Diskriminācija pēc dzimuma pazīmēm

Phd.iur. Sanita Osipova, Latvijas Universitāte

29. November, 2022, 14:00 - 16:00
Apraksts

Diskriminācija ir viens no XXI gs. "bubuļiem", jo par to runā piesardzīgi un neviens negrib ar to saskarties.  Veidojot vienlīdzīgo sabiedrību, cilvēki aizvien biežāk izjūt, ka izturēšanās pret viņiem ir savādāka, jo viņi ir: par jaunu, par vecu, par korpulentu, pieder pie nepareizās tautības, reliģijas, dzimuma....... 

Viņi neiederās, viņus izslēdz no kādām aktivitātēm, liedz tiesības. 

Apziņa, ka šķirot cilvēkus pēc to personības iezīmēm nedrīkst, sabiedrībā veidojas lēnām un sāpīgi. Viens no līdztiesības jautājumiem ir dzimumu līdztiesība, proti, ko tad īsti nozīmē būt līdztiesīgiem visiem  vīriešiem un sievietēm - cilvēkiem dzīvot sabiedrībā, kurā dzimums nevar kalpot par pamatu kādu iespēju liegšanai. Lai gan Latvijas sievietes politisko līdztiesību ieguva 1918. gadā, bet civiltiesisko 1940. gadā, jautājums joprojām nav atbildēts. Darbinieku brīvprātīgas darba attiecību pārtraukšanas prognozēšana ar MI modeļiem

Agris Ņikitenko, Rīgas Tehniskā universitāte

28. November, 2022, 14:00 - 15:00
Apraksts

Rīgas tehniskās universitātes pieredzes atspoguļojums par konkrētu pētniecisku projektu un tā rezultātiem SIA Helmes uzdevumā. Projekta ietvaros pētītas iespējas prognozēt darbinieku brīvprātīgu darba attiecību pārtraukumu un faktoriem, kas to ietekmē. Projekta ietvaros veikta konkrēta Latvijas uzņēmuma darbaspēka dinamikas datu analīze, kā arī vairāku modeļu izmantošana, prognozēs iegūšanai. Bez minētā, veikta faktoru ietekmes novērtējums, kas norāda uz vairāku faktoru būtisku ietekmi lēmuma pieņemšanai.

Rezultātā izstrādāta programmatūras sistēma, kas nodrošina personālvadības darbiniekiem iegūt prognozi par katru darbinieku, lai savlaicīgi veiktu motivējošus pasākumus darbinieku saglabāšanai organizācijā, šādi samazinot izmaksas, kas saistītas ar darbinieku piesaisti.

LPVA gada noslēguma pasākums "Pirmssvētku sajūtās"

LPVA valde, LPVA

23. November, 2022, 18:00 - 21:00
Apraksts

Aizvadīti valsts svētki un tuvojas gada vissirsnīgākais laiks - Ziemassvētku gaidīšana. 

Šogad vēlamies jau laicīgi atskatīties uz paveikto 2022.gadā, satikties, pačalot, un vēlēt cits citam vislabāko nākamajam gadam.

Tiksimies!

Using Effective HR Metrics and KPI’s in HR

Dave Millner, Dave Millner BSc (Hons) Psych, FCIPD, ACIB HR Futurist and Executive Consulting Partner

16. November, 2022, 14:00 - 16:00
Apraksts

Over the last decade HR practitioners all over the world, have begun to recognise the importance of data, measurement and analytics as being critical to the future credibility of HR. Driven by widespread adoption of digital transformations across organisations and the adoption of cloud services across HR practices, organisations are beginning to invest more heavily in programs, platforms and tools that leverage data for all aspects relating to talent management and business-related operational improvements.  The topic of Key Performance Indicators (KPI’s) and HR or talent metrics are therefore a foundation upon which all HR and L&D practitioners need to both understand their importance and practically be able become more measurement focused within their day to day activities.

 This session will share information, insights and practical case studies that bring to life some of the challenges and learnings associated with these topics.

The role of human capital in economic recovery and development

Mrs Liudmyla Vasylega(Ukraine), Mr Rihards Blese(Latvia), Fedaration of Employers Ukraine, LDDK

11. November, 2022, 10:00 - 14:00
Apraksts

The main value of any company are the employees. Both Ukraine and Latvia are currently going through their own processes in terms of attracting labour and providing the necessary specialists and skills. In Latvia, the market is practically exhausted in almost all sectors and competition for recruiting staff is becoming increasingly fierce. Thus, what an employer can offer its employees and how to persuade them to stay on is very important, as is the ability to convince new recruits that this will be the best place to work and that this company is more attractive than others

CONFERENCE PROGRAMME

 

09:45

REGISTRATION

10.00

OPENING OF THE CONFERENCE

Ms LĪGA MEŅĢELSONE

Director General, Employers’ Confederation of Latvia (LDDK)

Mr Ruslan ILLICHOV

Director General, Federation of Employers of Ukraine (FEU)

 

 

 

10.15 - 10.35

 

Presentation of the results of the survey on work with personnel of Latvian and Ukrainian enterprises

 

10.35 - 11.00

Greeting Speeches by heads of representatives of HR associations of Ukraine and Latvia.

 Ekaterina Kovalevskaya, head of the HrPro association(Ukraine)

Eva Selga, Chairperson of the board. Latvian Association of Personnel Management

11.00 - 12.20

Panel 1. Experience of working with the personnel of Ukrainian enterprises. Best practices.

 Speaker:

 Speaker: Lyudmila Koval, head of the training and development department of Farmak JSC and Inna Fedorchuk, specialist of the training and development department of Farmak JSC, 

Topic: Automation of HR processes at JSC Pharma. On the example of the successful transfer of professional training to the SAP SF system

12.20 - 12.25

Coffee break

 

12.25 - 13.50

Panel 2. Experience of working with the staff of enterprises in Latvia. Best practices.

Speaker: Ingrīda Rone, change and employee experience expert, LPVA board member. 

Topic: The Global & Local HR Trends 2023.

 Speaker: Zanda Arnava. Ambassador of Talent Platform. 

Topic: Agile way of working = strong partnership with business.

 Speaker: AS "Sadales tīkls" 

 

13.50 - 14.00

CLOSURE OF THE CONFERENCE

Kompetenču pārvaldība kā uzņēmuma korporatīvās stratēģijas daļa

Ingrīda Rone,Pārmaiņu un darbinieku pieredzes eksperte, LPVA valdes locekle, LPVA

8. November, 2022, 14:00 - 17:00
Apraksts

14:00 – 14:15 Reģistrēšanās

14:15 -14:30 Mūsdienīga un inovatīva mācību vide

Signe Briķe, Izpilddirektore, SIA  Baltijas Datoru akadēmija (BDA)

14:30 -15:15 Vadīšanas kompetences šķērsgriezumā: ticu, varu, daru

Anita Gaile, Valdes locekle, SIA Anita Gaile Consulting

15:15 – 15:45 Kompetenču izmantošana darbinieku attīstības plānošanā un  mācību nodrošināšanā

Uldis Zandbergs, Pētnieks, BDA

Līga Peisniece, Projektu vadības nodaļas vadītāja, BDA

15:45 -16:15 Kafijas pauze ( kafija, vīns, uzkodas un sarunas)

16:15 -16:40 Tet pieredze Kompetenču pārvaldības risinājuma ieviešanā vadītājiem

Edmunds Medvedevs, Pieredzes vadītājs, tet

16:40 -17:00 Ieskats SHRM2022 personāvadības konferences atziņās par vadītāja lomu un izaicinājumiem.

Ingrīda Rone, Pārmaiņu un darbinieku pieredzes eksperte, LPVA valdes locekle

Kā vairot un veicināt iekšējo drosmi, lai rīkotos.

Agnija Šmite, CF sertificēts Integrālais biznesa un personīgās izaugsmes koučs

2. November, 2022, 11:00 - 12:30
Apraksts

Agnija Šmite ir drosmes trenere, ICF sertificēts Integrālais biznesa un personīgās izaugsmes koučs. Šis Agnijas Šmites vadītais vebinārs būs cilvēcīga un atklāta saruna par drosmi, par mūsu bailēm un nedrošību, kā arī praktiskas metodes, ko mēs varam darīt, lai vairotu un veicinātu savu iekšējo drosmi. Jo drosme jau nav tikai acīmredzama varonīga rīcība, tā ir arī izcīnīta iekšējā cīņa pašam ar sevi, savām domām un izvēlēm.

Šajā vebinārā:

 • Runāsim, kas ir drosmes pamatā un kāda ir tās noslēpuma formula
 • Atmaskosim bailes un ieskatīsimies, kā tās ietekmē mūsu sadarbību un rīcību
 • Izmēģināsim praktiskas metodes, kā vairot un veicināt drosmi
 • Iepazīstināšu ar iespēju, kā palīdzēt darbiniekiem attīstīt drosmi, izmantojot strukturētu pieeju.

Sīkāka informācija  www.agnijasmite.lv

Vebināra ierakstu noskatīties var šeit:  https://www.youtube.com/watch?v=ThB_0ndBwdo

 

Building the Capability of an Effective HRBP

Dave Millner, Dave Millner BSc (Hons) Psych, FCIPD, ACIB HR Futurist and Executive Consulting Partner

25. October, 2022, 14:00 - 16:00
Apraksts

It’s over 25 years since the concept of the HRBP was developed by Dave Ulrich. There have been some challenges in adopting and evolving the role but the events of the past couple of years have reiterated the need for HR to get closer to the ever-changing business strategies and disruptions that drive increasingly demanding expectations of the workforce.  The HRBP has to become an even more crucial touch point for business leaders than ever before.  That means dealing with an ever increasing need to demonstrate value and commercial insight and ensuring that the largely tactical, administrative function of the past becomes the strategic ‘added value’ function that focuses on resolving business problems, defining success of HR in commercial terms and builds the capabilities of the workforce so that they can deliver and support the achievement of the business’s strategies.

 This session will provide an introduction to some of the key behaviours that make a real business impact and influence business leaders to embrace the people-centric approach that is now required;  it’s as much about building the confidence of HRBP’s and practitioners in how to work with and challenge business leaders in the identification of business problems and their resolution in a more robust and proactive way.

#HRNedēļaLatvija The Future of Organization

Dr. Constantinos Markides, Dr. Cosima Piepenbrock, Fredrik Härén, Asif Sadiq, Floating Item Stephanie Fastre u.c., LPVA

19. October, 2022, 00:00 - 00:00
Apraksts

THE FUTURE OF ORGANIZATION

 

19. – 20. OKTOBRĪ, 2022 | RĪGA

DIVAS DIENAS AR JAUNIEM IESPAIDIEM UN IDEJĀM

LIELĀKAJĀ HR KONFERENCĒ LATVIJĀ

LPVA biedriem dalībai konferencē 10% atlaide ar kodu: LPVAHR2022


Plašāk par konferenci skatīt ŠEIT!

Kas ir mentorings?

Baiba Strupiša, ICF Latvia

12. October, 2022, 10:00 - 11:30
Apraksts

Vēlies nodot savas profesionālās prasmes un zināšanas citiem? Bet dažkārt Tevis dāvātais netiek izmantots vai nav redzams progress? Un dažkārt tas prasa tik daudz laika, ka nolaižas rokas?

Varbūt prasmju nodošana ir Tava uzņēmuma prioritāte? Un uzņēmums vēlas izstrādāt savu mentoringa programmu? Ar ko sākt?

Šajā 1,5h meistarklasē ieskatīsimies mentoringa principos, praktiskos uzdevumos izjutīsim dažus mentoringa aspektus un mentoringa programmas izveides pirmos soļus.

 

Jaunākie Kantar pētījumu rezultāti: Kādas ir aktuālās tendences darba ņēmēju noskaņojumā un kā kļūt par pievilcīgu darba devēju?

Ilze Gansone, KANTAR

6. October, 2022, 14:00 - 15:30
Apraksts

Lai sekotu līdzi darba tirgus aktualitātēm un darba ņēmēju noskaņojumam un viņiem būtisko, pētījumu kompānija Kantar regulāri veic Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu un dažādas citas ar darbu un darba vidi saistītas aptaujas. Šajā vebinārā ielūkosimies jaunākajos Kantar veikto pētījumu rezultātos, meklējot atbildes uz katram personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kādas šobrīd ir darba tirgus tendences – cik atvērti strādājošie ir jaunām darba iespējām un kāda ir to faktiskā aktivitāte, kā strādājošie vērtē savas iespējas atrast labāk apmaksātu darbu?
 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā? Kuri ir pievilcīgākie darba devēji Latvijā strādājošo un potenciālo strādājošo – studentu skatījumā, un kas tos raksturo?
 • Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida?
 • Cik apmierināti ar pašreizējo darbu ir strādājošie Latvijā un vai apmierinātība laika gaitā mainās?
 • Kā, salīdzinot ar Covid-19 pirms pandēmijas periodu, ir mainījies darba režīms? Kā strādājošie vērtē savas esošās darba slodzes apjomu un cik veiksmīgi darba ņēmējiem izdodas salāgot darba un privāto dzīvi?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba dzīves jautājumos.

Elektronisko dokumentu veidošana un glabāšana

Svjatoslavs Matvējevs, Latvijas Nacionālais arhīvs

27. September, 2022, 09:00 - 10:30
Apraksts

Elektronisko dokumentu veidošana un glabāšana 


Vebinārā apskatāmās tēmas:

 • Elektronisko dokumentu veidošana;
 • Elektronisko dokumentu veidi un paplašinājumi;
 • Īslaicīga un ilgstoša glabāšana;
 • Kā saglabāt elektronisko dokumentu integritāti;
 • Elektronisko dokumentu glabāšanas iespējas.


Vebināru vadīs:

Svjatoslavs Matvējevs
Latvijas Nacionālā arhīva
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta
Arhīva eksperts


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Miegs: ne tikai "acu pievēršana"

Marta Celmiņa, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

21. September, 2022, 14:00 - 16:00
Apraksts

Miegs ir normāla dzīves sastāvdaļa; izgulēties ir tikpat svarīgs kā elpot vai kā ēst un dzert. Ikdienas steigā par to nereti aizmirstam, uz miega rēķina cenšoties iespēt arvien vairāk. Šajā vebinārā noskaidrosiet to, kā slikts miegs ietekmē ikvienu no mums (un kā to vēl joprojām izmanto kā vienu no spīdzināšanas metodēm), ko katrs var darīt, lai optimizētu savu miegu. Uzzināsiet arī to, cik plaša ir miega medicīnas pasaule un kādos gadījumos vērsties pie miega ārstiem.


Vebināru vadīs:

Marta Celmiņa | Pediatrs – miega speciālists 


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Grozījumi Darba likumā no 1. augusta – kas jauns darba devējiem?

Toms Šulmanis, COBALT, Zvērinātu advokātu birojs

14. September, 2022, 14:00 - 15:00
Apraksts

Darba likuma grozījumi -- T.Š_.pptxGrozījumi Darba likumā no 1. augusta – kas jauns darba devējiem? 


Galvenās apskatāmās tēmas:

 • Darba līgumos iekļaujamā papildus informācija
 • Grozījumi attiecībā uz maiņu darbu
 • Īsāki pārbaudes laiki noteikta laika darba līgumiem
 • Jaunais aprūpētāja atvaļinājums
 • Paplašināts paternitātes atvaļinājuma regulējums


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Praktiska atgriezeniskās saites meistarklase

Elīna Valdmane, ICF Latvia

24. August, 2022, 11:00 - 12:30
Apraksts

ICF Latvia biedrs Elīna Valdmane 24. augustā no plkst.11:00 -12:30 piedāvā praktisku meistarklasi atgriezeniskās saites sniegšanā!


Meistarklasē:

✅Kāpēc atgriezeniskā saite ir vajadzīga un ko tā dod?

✅Kāpēc atgriezenisko saiti sniegt un saņemt var būt izaicinoši, un ko darīt, lai tā nebūtu?

✅Kādas pazīmes ir uz izaugsmi vērstai atgriezeniskā saitei?

✅Kā strukturizēt atgriezenisko saiti, lai tā veicinātu darbinieka un vadītāja izaugsmi?

✅Praktisks uzdevums grupās, sniedzot atgriezenisko saiti viens otram.


Datums & Laiks: 24.augusts, 11.00-12.30

Dalība: Bezmaksas
Norises vieta: Zoom. ❗ Jāpiedalās ar ieslēgtu kameru gatavība darboties praktiski

Pieteikšanās - https://ej.uz/atgriezeniskassaitesmeistarklase 


Meistarklasi vada Elīna Valdmane. Elīna Valdmane ir praktizējošs, sertificēts koučs, kas strādā individuāli un ar uzņēmumu komandām 20 pasaules valstīs, kā arī vada personīgās izaugsmes un komandu veidošanas treniņus.

Komerctiesību aktualitātes

Stella Kaprāne, ZAB NJORD

25. July, 2022, 10:00 - 11:00
Apraksts

2023. gada vasarā stājās spēkā vairāki Komerclikuma grozījumi, tostarp, par komercsabiedrību reorganizāciju un vienkāršoto reorganizāciju, tās kārtību, kreditoru aizsardzību, sabiedrību amatpersonu atbildību, pamatkapitāla palielināšanu, kā arī dalībnieka pienākumu paziņot par patiesā labuma guvēju, akciju veidiem un akcionāru reģistra vešanu, akciju iegrāmatošanu un to labticīgu iegūšanu. Paildus minētajiem grozījumiem aktuāli ir arī komerctiesību Augstākās tiesas tiesu prakses jaunumi, piemēram, par komercnoslēpuma aizsardzību, valdes locekļa atlīdzības noteikšanu, zaudējuma apmēra noteikšanu, u.c. Seminārā īsi aplūkosim Komerclikuma aktuālos grozījumus, kā arī dažas no pēdējo divu gadu laikā tapušajos tiesu spriedumos paustajām atziņām uzņēmējdarbības sfērā.

 ·        Komerclikuma grozījumi (reogranizācija, akciju veidi, patiesā labuma guvēja paziņošanas pienākums, u.c.);

·        Tiesu prakses aktualitātes (komercnoslēpums un konfidenciāla informācija, zaudējumu apmēra noteikšana prasībās, valdes locekļa tiesības uz atalgojumu, akciju atpirkšanas piedāvājums, u.c.)

Konflikti organizācijas sistēmā kā komandas brukšanas iemesli

Lelde Bērziņa un Vladimirs Kuzmins, Adizes Institute Latvia

16. June, 2022, 10:00 - 12:00
Apraksts

Konflikti organizācijas sistēmā kā komandas brukšanas iemesli


HR speciālisti ikdienā saskarās ar problēmām komandu mijiedarbībā un kā būtisku faktoru tajā min vāju pārmaiņu vadību, proaktīvas rīcības un komunikācijas trūkumu no tiešo vadītāju puses, kādēļ būtiski tiek ietekmēts darbinieku emocionālais stāvoklis. Līdz pat tam, ka parādās neiecietīga un noraidoša komandas attieksme pret jaunajiem kolēģiem, kas šobrīd īpaši izpaužas saistībā, piemēram, ar nodarbinātajiem no Ukrainas. Tas izgaismo būtiskas problēmas organizācijā: Jo var pastāvēt lieliska komunikācija, taču procesi joprojām nenotiek, lēmumi netiek ieviesti. 

Kā novērtēt darbinieku un vadītāju emocionālo stāvokli, noskaidrot, ar kādiem sarežģījumiem darba izpildē saskaras darbinieki, novērtēt vadītāju prasmes tikt galā ar pēkšņu pārmaiņu procesiem un operatīvi reaģēt uz nevēlamām novirzēm?

 Šī vebināra laikā atklāsim tematus par apakšsistēmām un galvenajiem konfliktu avotiem, kas traucē attīstīt visaptveroši integrētu sadarbību.


Vebināru vadīs:

Lelde Bērziņa un Vladimirs Kuzmins 


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Global HR trends and Reality in Baltics

Aukse Zukauskiene, Ernst & Young Baltic, SIA


Experienced international Human Resources Director with rounded expertise in HR Expertise and HR Business. Partnership at most senior levels, also has general management experience in Global Services. Proud of driving long-term results and sustainable business outcomes through innovative programs and building successful teams and future leaders.

Elected mentor in Nordic Women Lead 2020 program. Recognized thought leader and speaker at leadership and business conferences.

Join an engaging webinar “Global HR trends and Reality in Baltics”. In this thought–provoking webinar, we will explore the current and emerging trends shaping the global HR landscape and delve into their specific implications within the Baltics region. Insights, expertise, and practical strategies to help you navigate the ever-evolving challenges and opportunities in the HR domain. We will uncover the latest global HR trends and examine how they manifest in the unique context of the Baltics. From talent acquisition and retention to workforce transformation, diversity and inclusion, and the impact of technology, we will explore the pressing issues that HR leaders and practitioners face today.

Global HR trends and Reality in Baltics

Aukse Zukauskiene, Ernst & Young Baltic, SIA

Experienced international Human Resources Director with rounded expertise in HR Expertise and HR Business. Partnership at most senior levels, also has general management experience in Global Services. Proud of driving long-term results and sustainable business outcomes through innovative programs and building successful teams and future leaders.

Elected mentor in Nordic Women Lead 2020 program. Recognized thought leader and speaker at leadership and business conferences. 

Join an engaging webinar “Global HR trends and Reality in Baltics”. In this thought–provoking webinar, we will explore the current and emerging trends shaping the global HR landscape and delve into their specific implications within the Baltics region. Insights, expertise, and practical strategies to help you navigate the ever-evolving challenges and opportunities in the HR domain. We will uncover the latest global HR trends and examine how they manifest in the unique context of the Baltics. From talent acquisition and retention to workforce transformation, diversity and inclusion, and the impact of technology, we will explore the pressing issues that HR leaders and practitioners face today.

Koplīgums – tas nav nemaz tik sarežģīti un ir pat noderīgi!

Artūrs Piliksers, Ilva Lillmaa, Bonusukarte.lv SIA | FITHR SIA

Ar ko jums asociējas koplīgums? Ar arodbiedrību? Ar mūža saistībām? Ar sarežģītu diskusiju starp daudzām iesaistītām personām, kuras nekad nevar vienoties par koplīguma gala redakciju?!?

 

Bonusukarte.lv SIA valdes loceklis Artūrs Piliksers un FITHR SIA valdes locekle Ilva Lillmaa dalīsies ar ieteikumiem un padomu, kā koplīguma noslēgšanas procesu padarīt vienkāršu un, galvenais, patīkamu iesaistītajām pusēm, t.sk. darbiniekiem saņemot papildus labumus un darba devējam optimizējot un vēl efektīvāk izmantojot personāla budžetu ar nodokļu atvieglojumiem.

 

Darba koplīgumi ir izdevīgi gan darbiniekiem, gan darba devējiem, tādēļ koplīgums, uzņēmuma darbinieku skaitam pieaugot, ir loģisks solis. Pastāv uzskats, ka no koplīguma lielākoties iegūst tikai darbinieki, tomēr jāņem vērā, ka apmierināts darbinieks būs labs darbinieks, – darbinieks būs lojālāks uzņēmumam, un ar efektīvu darba koplīgumu uzņēmumam būs lielākas iespējas piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus.

 

Darba koplīgumā ir izdevīgi samērot abu pušu pienākumus, piemēram, vienlaikus nodrošinot veiksmīgu uzņēmuma darba kārtību un darbinieku disciplīnas prasību ievērošanu ar darbiniekiem patīkamākām lietām.

 

Vebinārā uzzināsiet par labāko koplīgumu noslēgšanas praksi un kādi ir darba devēja ieguvumi, noslēdzot koplīgumu, t.sk.:

1.           Kad koplīgums ir izdevīgs,

2.           Kādas ir darba attiecību regulēšanas iespējas,

3.           Kādi ir darba devējam labvēlīgākie koplīguma noteikumi,

4.           Kādiem labumiem koplīguma ietvaros ir piemērojami nodokļu atvieglojumi,

5.           Praktiski piemēri no personīgās pieredzes.


Vebināru vadīs:

Bonusukarte.lv SIA valdes loceklis Artūrs Piliksers

FITHR SIA valdes locekle Ilva Lillmaa


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Personāllietvedības aktualitātes (jaunajiem personāla vadības speciālistiem)

Gundega Dambe, RISEBA

Personāllietvedība un darba attiecību dokumentu noformēšana aizņem zināmu mūsu darba dienas laiku.
Seminārā runāsim par to, kādiem dokumentiem obligāti jābūt un kā tos noformēt, cik ilgi glabāt un kāpēc, no kuriem iespējams attiekties un ko iespējams digitalizēt un lietot tikai e-vidē.

Semināru vadīs Gundega Dambe, RISEBA Personālvadības maģistru studiju programmas lektore.


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Pasākuma viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Pasākuma norisināsies tiešsaistē - Zoom platformā. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

New world? New jobs and new Leadership | International HR day webinar with Paolo Gallo

Paolo Gallo, EAPMAicinām pievienoties EAPM (European Association of People Management) Starptautiskās Personālvadības dienas 2022 vebināram!Reģistrācija bezmaksas vebināram ŠEIT!

LPVA biedru atkal redzēšanās pasākums "Satiekamies"

LPVA, LPVA


LPVA Balle būs!

Par godu pagājušā gada LPVA 25 gadu jubilejai un Starptautiskajai HR dienai LPVA biedru atkal redzēšanās pasākums "Satiekamies" norisināsies šī gada 18.maijā!


Pasākumu vadīs Uģis Melders un Mikus Frišfelds, vakara noslēgumā uzstāsies grupa "Carnival Youth".


Atgādinām, ka katram uzņēmumam pasākumā ir paredzēta 1 dalības vieta.

Pasākums norisināsies klātienē -  Mūzikas un drāmas telpā OratoriO, Sporta 2 kvartālā (Sporta iela 2, Rīga)

Likumdošanas tendences darbaspēka pārvaldībā — ko tas nozīmē vadītājiem

Agnese Medne, GLIMSTEDT

Likumdošanas tendences darbaspēka pārvaldībā — ko tas nozīmē vadītājiem. 


- darbaspēka motivēšana ES direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru kontekstā

- darba apstākļi digitālajās platformās - Eiropas Komisijas piedāvājums jaunai direktīvai

- citas aktuālās ES un LV tendences


Vebināru vadīs:

Agnese Medne | Partnere, zvērināta advokāte GLIMSTEDT


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Komunikācijas prasmes mainīgai ikdienai

Juris Rijnieks, Ģirts Ķesteris, Sigita Siliņa, Mārtiņš Počs, Madara Melne-Tomsone, Līga Zeļģe, Savstarpējo attiecību mācību centrs "SAINS"

Seminārā dažādi pasniedzēji ar piemēriem modelēs cilvēka vienas dienas darbošanās ciklu un pielietos vingrinājumus, ar kuriem risināt ikdienā radušās komunikācijas problēmas. 


1) "Ķermeņa valoda un kā mēs to izmantojam ceļā uz savu nosprausto mērķi" 

pasniedzējs Juris Rijnieks.

Humanitāro zinātņu maģistrs, režisors, pasniedzējs ar 20. gadu pieredzi

starppersonu komunikācijas profesionālā konsultēšanā un pasniegšanā,

Neirolingvinistiskās Programmēšanas sertificēts praktiķis. Pedagogs. Vairāku

Aktiermeistarības kursu vadītājs Latvijas Kultūras akadēmijā.


2) "Personīgā tēla veidošana ērtākai ikdienai" 

pasniedzējs Ģirts Ķesteris

Aktieris, pasniedzējs, vairāku tautā iemīļotu lomu atveidotājs ar trīsdesmit gadu pieredzi tēlu un dažādu savstarpējo attiecību modeļu radīšanā uz skatuves un televīzijas ekrānā.


3) "Atrodi savu talantu" 

pasniedzēja Dr. Sigita Siliņa

Sertificēta psihoterapeite, jauniešu profesionālās orientācijas konsultante vairāku gadu garumā.


4) "Pasākumu vadīšana"  

pasniedzējs Mārtiņš Počs
Aktieris, Kultūras koledžas kursa “Pasākumu vadība” veidotājs un vadītājs, ar vairāku gadu pieredzi starptautisko projektu organizēšanā un pasākumu vadīšanā.


5) "Publiskā runa un dikcija" 

pasniedzēja Madara Melne-Tomsone

Runas pasniedzēja, aktrise, žurnāliste, Maģistra grāds Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrmmā Latvijas Kultūras akadēmijā.


6) "Stresa pieradināšana"
pasniedzēja Līga Zeļģe
Profesionāla teātra un kino aktrise, TV personība. Vairāku teātra sezonu visnodarbinātākā Latvijas Nacionālā teātra aktrise. Spēcīgu raksturlomu atveidotāja, apveltīta ar labu humora izjūtu un atbildības sajūtu. 


Pasākumiem, kas norisinās klātienē, katram uzņēmumam ir paredzēta 1 dalības vieta.


Pasākums norisināsies klātienē - Banku augstskolā (K. Valdemāra ielā 161)

LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Pasākuma viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Powered by Froala Editor

Personīgā un profesionālā izaugsme organizācijā

Ingrīda Rone, Nauris Kalējs, TET, SIA


11. maijā no plkst. 14:00 līdz 15:30 notiks bezmaksas vebinārs “Personīgā un profesionālā izaugsme organizācijā”.


Mainās darbinieku vēlmes un vajadzības, taču viena lieta paliek nemainīga – attīstības iespējas joprojām ir būtiskas gan darba devēja izvēlē, gan lojalitātes saglabāšanā jau esošajai darbavietai. Ikdienā arvien straujāk ienāk arī nepieciešamība pēc jaunām zināšanām un prasmēm, kā arī esošo prasmju attīstības. Izzūd amatu klasifikācijas rāmji, un daudz aktuālākas kļūst starpdisciplināras pozīcijas. Struktūras organizācijās kļūst plakanākas, un līdz ar to izaugsme – horizontālāka.


Vebinārā runāsim par to, kā organizācija var atbalstīt darbiniekus, to skaitā vadītājus, attīstīties atbilstoši uzņēmuma un nākotnes vajadzībām un kā katrs no mums var virzīt savu izaugsmi, strādājot vienā organizācijā.


Zināšanās un pieredzē dalīsies Ingrīda Rone, Tet Cilvēku un vides dienesta direktore, un Nauris Kalējs, Tet IT daļas direktors.


 Piesakies Tet vebināram ŠEIT!

ADKAR modelis pārmaiņu vadībā

Anita Gaile, -

27. April, 2022, 10:00 - 12:00
Apraksts

Pārmaiņu vadība organizācijā ir dārgs un laikietilpīgs process. PROSCI (www.prosci.com) ilggadēji pētījumu rāda, ka pārmaiņu izdošanās par 80% ir atkarīgi no tā, cik ātri cilvēki spēj pieņemt pārmaiņas un strādāt pa jaunam. HR vadībai ir jāspēj izvēlēties vispiemērotākos instrumentus, pasākumus un aktivitātes, lai sekmētu pārmaiņu pieņemšanu. ADKAR metode dod iespēju strukturēti novērtēt pārmaiņu procesu un pieņemt datos balstītu lēmumu par to, kādus un kāpēc pasākumus veikt. 

ADKAR ir 5 elementi, kas nepieciešami, lai cilvēki tavā organizācijā pieņemtu pārmaiņas par savām un tās realizētu ikdienā.

A- (awareness) apzināšanās
D - (desire) vēlme
K - (knowledge) zināšanas
A - (ability) spējas
R - (reinforcement)  nostiprināšana


Semināru vadīs Anita Gaile

Biznesa vadības treneris un koučs (PCC līmenis). Sertificēta pārmaiņu vadības eksperte (PROSCI un APMG sertifikācija). ICF (International Coaching federation) Latvia un AmCham biedrs.

Pieredzējusi augstākā līmeņa vadītāja (Citadele banka, UK&Foreignwealth office, Air Baltic Corporation). Lektore un pētniece, kas pēta cilvēku un organizāciju sadarbības modeļus.

Autore izdevumiem "Špikeris vadītājam", "Vadītāja Dienas grāmata" un līdzautore grāmatai "Efektīva vadītāja rokasgrāmata", kas izdota pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Algu aprēķins: “outsourcing" vai "inhouse" - plusi un mīnusi

Jānis Krūklis, AGroup

19. April, 2022, 16:00 - 17:00
Apraksts

Kā izvēlēties atbilstošo veidu: veikt algu aprēķinu iekšēji vai nodot šīs rūpes ārpakalpojumu sniedzējiem? 

Uzņēmumi var iegūt labumu no algu aprēķina ārpakalpojuma, tomēr viņiem ir jāņem vērā sniegtā pakalpojuma kvalitāte un funkciju veikšanai izmantotā HR digitalizācijas tehnoloģija.              

Jautājumi, uz kuriem nepieciešamas atbildes:

 • Vai ir iekšējās finanšu un administrācijas komandas?
 • Vai ir algu pārvaldības eksperti katrā valstī darbojas starptautiski?
 • Vai nepieciešama algu pārvaldības nepārtrauktība?
 • Vai trūkst spēcīgas datu atkopšanas sistēmas?

Tāpēc ir jāveic rūpīga savas situācijas analīze, lai izvēlētos pareizo pakalpojumu sniedzēju. Šajā analīzē ir jāņem vērā īpaši faktori. Pievienojies, vebinārā un uzdod interesējošos jautājumus.


Vebināru vadīs: Jānis Krūklis, AGroup vecākais algu analītiķis – konsultants


Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Amatu aprakstu izstrāde un biežāk pieļautās kļūdas (jaunajiem personāla vadības speciālistiem)

Gundega Dambe, LPVA

12. April, 2022, 14:00 - 16:00
Apraksts

Amata aprakstu izstrāde un biežāk pieļautās kļūdas


Amata apraksts pēc nozīmes ir otrs svarīgākais dokuments aiz darba līguma. Tajā precīzi definēti darbinieka pienākumi, atbildība un pakļautība.
Precīzi izstrādāts amata apraksts ļauj ne tikai izvairīties no domstarpībām, bet arī cīnīties ar sliņķiem.
Seminārā runāsim par amata aprakstiem izstrādātajām prasībām, iespējamiem "špikeriem" un nosacījumiem, kuriem vērts pievērst uzmanību.

Vebināru vadīs:

Gundega Dambe, LPVA Valdes priekšsēdētājas vietniece


LPVA biedriem dalība vebinārā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, latviešu valodā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

Future work – Attractiveness vs associations (Latviešu valodā)

Veronika Skorodihina, Liene Atholde, Accenture

8. April, 2022, 11:00 - 12:30
Apraksts

Future work – Attractiveness vs associations (Latviešu valodā)


Why it is important to understand what attributes people value the most in an employer and what attributes people find true about an employer, what are associations? 

How it shapes the work of tomorrow?


Vebināru vadīs:

Veronika Skorodihina, Well-being specialist.

Liene Atholde, People experience and development lead.


Vebinārs norisināsies tiešsaistē, latviešu valodā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Līderības attīstības esence

Kristīne Āboltiņa, Fontes Executive Search, SIA

22. March, 2022, 10:00 - 11:30
Apraksts

Līderība un līderības attīstība organizācijām kļūst par arvien lielāku izaicinājumu - pasaule ir neatgriezeniski mainījusies. Līderība pirmām kārtām ir cilvēcība.  Vārdu “personāla vadība” mēs jau pamazām aizvietojam ar “cilvēku vadība”. Tikai ar vārda nomaiņu ir par maz – jēgpilni ir jāmainās arī saturam.  Mēs bieži pamanam, ka efekts no organizāciju pūliņiem mainīt saturu, ir īslaicīgs.  Visbiežāk tas notiek tādēļ, ka līderības attīstība tiek uztverta kā viena vai pāris apmācības gadā, kurās trenēt līderības virsējos muskuļus.  

 

Vebinārā pastāstīšu, kādi ir pamatnosacījumi, lai organizācija varētu tiešām lepoties ar izciliem līderiem, motivētām un iesaistītām komandām, ar izciliem rezultātiem un uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību pasaulē, kurā nosacījumus ļoti lielā mērā diktē darba ņēmējs.   

 

Pastāstīšu par līderības attīstības esenci, par transformacionālo līderību, par apzinātu līderību  - citiem vārdiem par vadītāju personīgo izaugsmi, bez kuras profesionālā izaugsme un līderības iemaņu attīstība nav iespējama ilgtermiņā.  Pastāstīšu arī par cilvēku (līderu un “ne-līderu”) motivācijas dziļāko būtību, par veselīgas līderības pamatprincipiem, par organizācijas un katra tās vadītāja personīgās atbildības  veselīgajām robežām.  Padalīšos ar savu redzējumu par līderim būtiskajām prasmēm un iemaņām, kurš iegūts 23+ gadu garumā, vadot vidējas un lielas organizācijas Baltijā.   

 

Organizācija savā būtībā ir sistēma, kura sastāv no noteiktiem elementiem, līderu loma ir šo sistēmu darbināt un attīstīt.  Ja sistēma buksē, buksēs arī līderi.  Ja līderi buksēs, buksēs arī sistēma.  Līderības iemaņu veicināšanai ir jāiet roku rokā ar organizācijas, kā vienotas sistēmas, kuru rada un darbina cilvēki, sakārtošanu.  Vebinārā pastāstīšu arī par galvenajām lietām, kam jābūt organizācijas sistēmā skaidrām un caurspīdīgām, lai līderi var veiksmīgi pielietot savas līderības prasmes un sasniegt jaunas virsotnes.Vebināra vadītāja: Fontes Latvija vadītāja Kristīne Āboltiņa


Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Emocionālais darba devēja atbalsts darbiniekiem krīzes situācijās

Marija Ābeltiņa, Toms Rostoks, -

17. March, 2022, 10:00 - 12:00
Apraksts

Emocionālais darba devēja atbalsts darbiniekiem krīzes situācijās

Šobrīd notiekošais pasaulē raisa daudz dažādas emocijas un nereti varam justies pilnībā izsisti no ikdienas gaitām, apjukuši informācijas jūrā un nobijušies par savu nākotni. Kā uztvert savas un citu emocijas šādos apstākļos? 

Kā tās vadīt? Kā palīdzēt citiem, nomierināt darbiniekus? Ko mēs varam pašu spēkiem un kad meklēt profesionālo palīdzību (kāda ir pieejama)? Šie un citi jautājumi tiks apskatīti vebinārā, kā arī, ja dalībniekiem būs vēlme, tiks izmēģināti vairāki praktiski vingrinājumi emociju vadīšanai. 


Marija Ābeltiņa

Klīniskā psiholoģe un pārraudze

Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizoreUkrainas kara cēloņi, norise un iespējamās sekas Latvijai

Krievijas militārā agresija pret Ukrainu ir smags trieciens Eiropas drošībai, un tas jau ir radījis briesmīgas ciešanas Ukrainas iedzīvotājiem, no kuriem daudzi ir devušies bēgļu gaitās. Nesen ieviestās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju visticamāk radīs ekonomiskus sarežģījumus Eiropā, tostarp arī Latvijā. Pastāv iespēja, ka militārais konflikts Ukrainā varētu izraisīt militāru konfrontāciju starp Krieviju un NATO. Ņemot vērā pēdējās divās nedēļās pieredzēto, ir vērts diskutēt par to, kādas varētu būt kara Ukrainā sekas Latvijai un kā iedzīvotājiem vērtēt Ukrainā notiekošo.


Toms Rostoks

NAA Drošības un stratēģijas pētniecības centra direktorsVebināra programma:

10:00 - 11:00  Emocionālais darba devēja atbalsts darbiniekiem krīzes situācijās (M. Ābeltiņa)

11:00 - 11:30  Ukrainas kara cēloņi, norise un iespējamās sekas Latvijai (T. Rostoks)

11:30 - 12:00  Jautājumi


Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

LPVA Biedru kopsapulce

Eva Selga, LPVA

9. March, 2022, 14:00 - 15:00
Apraksts

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas ikgadējā biedru kopsapulce 2022.gadā norisināsies 9.martā plkst. 14:00.


Kopsapulce norisināsies tiešsaistē - platformā Zoom.

Darba strīdi un to risināšana

Andis Burkevics, Māris Simulis, ZAB “Sorainen”

1. March, 2022, 11:00 - 12:30
Apraksts

Ar nepieciešamību risināt darba strīdu var saskarties ikviens darba devējs. Īpaši tad, ja dažādu apstākļu ietekmē darba devējs vairs nevar nodrošināt atsevišķiem vai vairākiem darbiniekiem līdzšinējos nodarbinātības noteikumus. Tāpat arī jebkurš darbinieks, nerodot savam darba tiesību jautājumam pieņemamu risinājumu uzņēmuma ietvaros, var savu aizskarto tiesību un interešu aizsardzībai izvēlēties celt prasību tiesā vai vērsties Valsts darba inspekcijā.


Ņemot vērā iepriekš minēto, darba strīdi ir viena no populārākajām civillietu kategorijām, kas tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesās. Izplatītākie strīdi ir par prettiesisku darba attiecību izbeigšanu, neizmaksātās darba samaksas piedziņu, kas nereti izriet no nepareizas darba laika uzskaites, kā arī par darbinieku mobinga un diskriminācijas situāciju konstatēšanu un novēršanu.


Vebinārā tiks apskatītas iepriekš minētās tipiskākās darba strīdu situācijas, kā arī cita veida strīdi, piemēram, saistībā ar darbinieka prettiesisku komercnoslēpuma izmantošanu, konfliktsituāciju risināšana ar darbinieku arodbiedrību, sniegti ieteikumi, kā darba devējam jau laikus darba strīdam sagatavoties. Tāpat vebinārā tiks apskatīts, cik plaši būtu interpretējams darba devēja pierādīšanas pienākums, kā arī, kādu aizsardzības taktiku izvēlēties, kad darba strīds jau būs nonācis tiesā. Pieskarsimies arī jautājumam par Valsts darba inspekcijas lomu un tiesībām starp pusēm pastāvošo darba strīdu risināšanā, neizpaliks arī darbinieku pret Covid-19 vakcinācijas jautājumi.


Lektori

Andis Burkevics, Sorainen ZAB SIA zvērināts advokāts, darba tiesību prakses vadītājs. Specializējies darba tiesību un personas datu aizsardzības jautājumiem. Palīdz klientiem visos ar darba tiesībām saistītajos jautājumos, ieskaitot tiesvedības. Kā sertificēts personas datu aizsardzības speciālists daļu sava laika velta personas datu aizsardzības jautājumiem. Darba tiesību un datu aizsardzības jautājumiem veltījis daudz publikāciju.

Māris Simulis, Sorainen ZAB SIA zvērināts advokāts, ilgstoši specializējies darba tiesībās, daudzu publikāciju autors. Praktizē arī krimināltiesības.

 

Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Jaunais Trauksmes celšanas likums – kas jāņem vērā darba devējiem

Toms Šulmanis, ZAB, COBALT

24. February, 2022, 10:00 - 10:30
Apraksts

Jaunais Trauksmes celšanas likums – kas jāņem vērā darba devējiem


 1. Kādi ziņojumi kvalificējas kā trauksmes celšana?
 2. Kādas personas kvalificējas kā trauksmes cēlēji?
 3. Jaunievedums – saistītās personas aizsardzība
 4. Jaunas prasības trauksmes celšanas ziņojumam
 5. Aizsardzības mehānismi
 6. Paplašināta aizsardzība pret nelabvēlīgām sekām
 7. Administratīvā atbildība par trauksmes celšanas traucēšanu


Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Talantu vadības pieredze RTU

Zane Rostoka, Liene Briede, RTU

23. February, 2022, 10:00 - 12:00
Apraksts

Personāla vadībā par talantu vadību runājam kā par darbinieku attīstīšanas un integrācijas procesu, iekļaujošas darba kultūras veidošanu un, jā, arī šobrīd aktuālo dažādības vadību.

RTU talantu vadība akadēmiskā vidē ir gana izaicinoša, un līdz ar to rosina meklēt dažādus darba vides un karjeras veidošanas risinājumus.

Par to pieredzē dalīsies RTU Zinātnes un inovāciju centra direktore Liene Briede, kas ir pirmā Latvijas pārstāve Eiropas Inovāciju padomes valdē un RTU Personāla nodaļas vadītāja Zane Rostoka.


Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

How to attract quality candidates and solve the candidate crisis in 2022?

Fred-Erik Piirmaa, VideoCV.io

17. February, 2022, 15:00 - 16:00
Apraksts

Even with full economic recovery in sight and a hiring surge on the horizon, 47% of recruiters report a lack of qualified candidates and an abundance of open positions—resulting in a candidate’s market. That means candidates have the power to choose employers that align with their values and offer all the perks and benefits they are looking for.


But this is not a bad thing. In fact, this leaves the recruiting world rife with opportunity. The focus now is not just on filling roles to satisfy market quotas, but on fulfilling the needs of both employers and employees. A candidate’s market means rethinking our recruiting methods and putting the candidate first.


- What has been done so far and why is it not working?

- What is important for the candidate when looking for a job?

- Mindset change from quantity to quality

- How do we evaluate the candidates?

- How to improve candidate's experience?


Vebinārs norisināsies tiešsaiste, Angļu valodā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

How can today's HRs benefit from Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure their companies competitive advantages? A Baltic roadmap.

Igor Rodin, Alexander Snurnitsyn, Deloitte & AGroup

3. February, 2022, 16:00 - 17:00
Apraksts

Topic: How can today's HRs benefit from Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure their companies competitive advantages? A Baltic roadmap.


 • AI in HR. Global tendencies and application examples; from a ‘nice to have’ to a ‘necessity for survival’. Practical benefits of embracing AI tools in HR operations include attracting diverse talent, enhancing & personalising recruitment, planning shifts & staff cost-effectively, improving the employee experience, providing strong decision support, using HR budgets as efficiently as possible.

 

 • Deloitte Artificial Intelligence (AI) solid expertise: the vigor of business, which operates 24x7, makes processes faster & smarter, enables the execution of hitherto complex multi-tasks without significant cost outlays, augments the capabilities & can be deployed across industries;

 

 • AGroup experience of HR Solutions which are delivered to leading Employers in Baltics and Poland —  from software and services to AI augmented HR decisions Partners’ support;

 

 • Deloitte & AGroup collaboration plans  — AI empowered HRB Portal advanced workforce scheduling to solve “nursing” issue by preventing over- & under-staffing & creating cost-effective & compliant schedules that meet needs & fill shifts with employees who are best-suited for a role based on their skill set, work preference and availability  —  personnel demand accurate forecasting & planning; 


Speakers (Vebināra vadītāji):

 • Igor Rodin | Partner | Artificial Intelligence | Central Europe at Deloitte

 • Alexander Snurnitsyn | CEO | AGroup


Deloitte drives progress by helping clients around the world to become leaders wherever they choose to compete. Deloitte invests in outstanding people of diverse talents and backgrounds and empowers them to achieve more than they could elsewhere. Work can be more than a process. It can be an outcome that drives productivity, value and impact by unlocking human potential and creating an organization that is resilient to risk, fit for the future and grounded in meaning for employees whose identity will drive sustained results.

 

AGroup is a leading provider of HR digitalization software & service provider in Latvia, Estonia, Lithuania & Poland. Since 2008 HRB Portal has been digitally transforming HR & payroll processes to manage your people with ease & comply with local legislation. AGroup serves the most reputable employers across multiple industries such as: Telia, Tamro (BENU), Luminor, Ignitis, Drogas, Stockmann, Kesko Senukai, Robert Bosch, etc.


Profesionāls koučings organizācijai

Inese Matvejeva-Gērena, Sandra Liepa, ICF Latvia

27. January, 2022, 10:00 - 11:30
Apraksts

- Kas atšķir profesionāli koučingu no koučinga parastā?
- Kā pārliecināties par kouča profesionalītāti.
- Iekšējais un ārējais koučs organizācijā – kopīgais un atšķirīgais.
- Koučings kā darbinieku vadības metode.
- Koučinga finansiālie un emocionālie ieguvumi. Kā to var izmērīt?
- Projekti Latvijā, kas nosaka koučinga veiksmi uzņēmumos.


Vebināru vadīs:

Inese Matvejeva-Gērena - ICF Latvia prezidente

Sandra Liepa - ICF Latvia Valdes locekle

Komandas personības profils: kāpēc ir svarīgi iepazīt savu kolēģi/padoto?

Laura Šīmane - Vīgante, MyHR

17. January, 2022, 14:00 - 15:30
Apraksts

Vai Tev ir pazīstama situācija, kad komunikācija un komandas dinamika var ietekmēt darba efektivitāti? Vai kad Tava komanda šķietami uzrāda vājākus sasniegumus kā kolēģu komanda, bet iemesli ir nesaprotami? Varbūt Tu vēlies uzzināt kā saliedēt komandu, bet nevēlies iztērēt ļoti daudz līdzekļus, Tev nav pieņemamas/ir apnikušas standarta ballītes un vēlies sasniegt ilgtermiņa rezultātus komunikācijas uzlabošanā? Ir svarīgi meklēt inovatīvas pieejas, kas palīdzēs saliedēt komandu un uzlabot kopējo darba vidi.

Tripod ir nācis klajā ar jaunu rīku un pakalpojumu, kas ne tikai sniedz ieskatu katras personas personības individuālajā dinamikā, bet arī atklāj, kāds potenciāls un attīstības sfēras ir komandai kopumā. Ieguvumi ietver labāku sadarbību, efektivitāti un spēju vadīt pārmaiņas.

 

Tavs ieguvums apmeklējot semināru:

 1. Tu pats/-i varēsi izpildīt jauno Tripod Teams testu, kas ir pilnīgi jauns konsultatīvais tests, kas atklās Tavas personības stiprās puses, kā arī sniegs ieteikumus, kā attīstīties tālāk.
 2. Izpratīsi, kāpēc ir svarīgi veidot komandas personības profilu, iepazīsies ar citu komandu pieredzi, kas iespējams raisīs idejas arī domājot par Tavu komandu.
 3. Izpratīsi kā komandas profils tiek veidots, kas ir testa sastāvdaļas un pakalpojumi, kas tiek veikti pēc testa izpildes. Šie posmi palīdzēs ne tikai izprast individuālos personības profilus, bet arī attīstīt labāku kopējo sapratni par komandas dinamiku.

 

Ieraksti no: