Lai reģistrētos pasākumam, sākotnēji pārliecinieties, ka reģistrācija konkrētajam pasākumam ir atvērta. Ja tā,, spiediet pogu "Pieteikties".

  • Pieteikt dalībniekus pasākumam drīkst tikai biedra nozīmētā galvenā kontaktpersona.
  • Atļautais pieteikumu skaits vienam biedram ir atkarīgs no darbinieku skaita biedra uzņēmumā.
  • Pieteiktos dalībniekus atteikt nedrīkst.

Piesakoties pasākumam, Jūs e-pastā saņemsiet biļeti, ko pirms pasākuma būs jāuzrāda vadītājam. Biļeti QR formā varat rādīt vai nu digitāli, vai nu izprintētā formātā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākuma ietvaros tiks veikta video un fotofiksācija, kas vēlāk var tikt izmantota pasākuma atspoguļošanai LPVA sociālajos medijos, mājas lapā vai saglabātas foto un video arhīvā.