Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Kā DiSC var palīdzēt izprast darbinieku uzvedību un motivāciju?

Regīna Reķe, Change Partners

Pievienojies vebināram, lai uzzinātu, kā DiSC personības novērtēšanas rīks var palīdzēt izprast un uzlabot potenciālo un esošo darbinieku uzvedību un motivāciju.Runāsim par to, kā DiSC profili atklāj dažādas personības iezīmes un to, kā tās ietekmē komandas dinamiku un individuālo sniegumu. Uzzināsiet, kā var identificēt darbinieku stiprās puses un vajadzības, lai veicinātu pozitīvu darba vidi un efektīvāku komunikāciju. Praktiski piemēri palīdzēs saprast, kā pielāgot savu pieeju katram darbiniekam, veicinot produktivitāti un apmierinātību darbā. Vebinārs būs vērtīgs arī personāla atlases speciālistiem, kuri var izmantot DiSC instrumentu objektīvākai kandidātu novērtēšanai.

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Elektronisko dokumentu sagatavošana, saglabāšana un nodošana arhīvā

Svyat Elkind, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Personāla dokumentu digitalizācija, darbs e-vidē, paraksti un darbinieku iepazīstināšana ar dokumentiem un to saglabāšana joprojām ir aktuāls jautājums daudziem.  Piedāvājam vebināru par e-dokumentiem, kā efektīvi pāriet uz e-vidi, par to drošību, sistēmām un saglabāšanu. Vebināru vadīs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Svyat Elkind.

Kā vislabāk mērīt darba devēja tēlu? Cik nozīmīgas ir emocionālās gaidas darba tirgū?

Ilze Gansone, Kantar

Konkurētspējīgā darba tirgū pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ir kļuvis par būtisku aspektu, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Pie tam situācijā, kad vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus kā, piemēram, dažādi papildu labumi, apmācību iespējas, spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi, spēja uzrunāt arī potenciālo darba ņēmēju emocionālās vajadzības var izrādīties izšķiroša. Tādēļ pievilcīga darba devēja tēla stratēģijas izstrādē un zīmola efektivitātes mērīšanā nozīme ir visaptverošai pieejai – vienotā sistēmā aplūkojot dažādus gan iekšējos, gan ārējos datus un darba devēju reputācijas novērtējumus.

Šajā vebinārā sniegsim ieskatu darba devēja tēla novērtējuma pieejās, kā arī ielūkosimies aktuālajos Kantar veikto pētījumu rezultātos personālvadības un darba devēja tēla novērtējumu jomās, meklējot atbildes uz ikkatra uzņēmuma, komunikāciju, marketinga un personāla vadītājam svarīgiem jautājumiem:

 • Kāda nozīme darbinieku piesaistē ir spēcīgam darba devēja tēlam un kādēļ par to ir jādomā?
 • Kā darba devēja tēla veidošanā var palīdzēt pētījumu dati? Kādas metrikas izmantot darba devēja tēla novērtēšanā un kam sekot līdzi? 
 • Kāda ir integrēta pieeja darba devēja tēla monitorēšanā jeb novērtējums no iekšpuses un ārpuses – atslēga veiksmīgai darba devēja zīmola vadīšanai?
 • Kādas ir aktuālās darba tirgus tendences: Kāds ir strādājošo noskaņojums Latvijā? Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju, un ko viņi no tā sagaida? Kas raksturo pievilcīgus darba devējus Latvijā?
 • Vai darba devēja izvēlē svarīgi ir tikai racionālie kritēriji vai nozīme ir arī darba ņēmēju emocionālajām gaidām pret darba devēju?
 • Kuras darba ņēmēju emocionālās vajadzības nosaka darba devēja izvēli un kā visatbilstošāk uzrunāt speciālistus tieši emocionālajā līmenī? Vai vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam un uz attīstību vērstam, vai arī jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt lielāka nozīme ir sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?
 • Kā arī ieskats citos aktuālos darba tirgus pētījumu rezultātos.

Vebināru vadīs Ilze Gansone, pētījumu kompānijas Kantar Klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte, Mg.Sc. socioloģijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi pētniecībā.

 

Nevardarbīga organizācijas iekšējā komunikācija: kā tā palīdz darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

PhD. Ieva Zaumane, Ieva Zaumane Systemic Change

Prezentācijas ietvaros atklāsim, kas ir nevardarbīga komunikācija un kā tās principi īstenoti organizācijas iekšējā komunikācijā var izrādīties īsts “ the game changer” veiksmīgu pārmaiņu ieviešanā. Jau gadu visi dzīvojam un strādājam pārmaiņu apstākļos: organizācijām un uzņēmumiem ir jāpārkārto sava darbība, jāmaina līdzšinējās prakses, iespējams jāizstrādā jauni produkti vai pakalpojumi, jāatlaiž darbinieki, jāpārstrukturē lomas. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ļoti īsā laikā jāspēj pielāgoties situācijai un ieviest dzīvē vadības pieņemtos lēmumus. Nereti neviens nejautā, ko darbinieki par to domā vai ar kādām grūtībām tie saskaras. Vadība sagaida, ka cilvēki vienkārši iet un dara. Tomēr nevardarbīga iekšējā komunikācija var palīdzēt balansēt rezultāta sasniegšanu ar cieņpilnu komunikācijas procesu, kurā darbinieks drīkst būt cilvēks.

--

Darba strīdu risināšana - kā iztikt bez tiesvedībām

Lāsma Kramiņa, Stella Kaprāne, ZAB, BDO LAW

15. December, 2020, 11:00 - 12:30
Apraksts

Darba strīdu risināšanai līdztekus Darba likumam paredzēts atsevišķs regulējums – Darba strīdu likums. Seminārā ar savu pieredzi un jaunākās tiesu prakses atziņām dalīsies ZAB “BDO Law” juristes L. Kramiņa un S. Kaprāne, analizējot tiesu praksi par individuālo strīdu risināšanu uzņēmumā, darba strīdu komisijas izveidi un tās lomu, aplūkojot strīda puses – kas, uz kāda pamata un pret ko vēršas ar prasību tiesā, kā arī Valsts darba inspekcijas loma strīdu risināšanā. Lāsma Kramiņa ir juriste, kuras specializācija ir strīdu risināšana un tiesvedības, Stellas Kaprānes specializācija ir darba tiesības un civiltiesības.

Temata mērķis ir konspektīvi un vienkāršoti darbiniekiem un darba devējiem izklāstīt darba tiesisko attiecību strīdu risināšanas veidus, posmus, kārtību, to ilustrējot ar dažādiem piemēriem. Papildus aplūkota kārtība, kā pareizi uzteikt darba līgumu, lai nerastos juridiska rakstura problēmas un būtu iespējams nodrošināt pierādījumus, sniedzot ilustratīvus piemērus par darba līguma uzteikšanu, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī sniedzot iespēju uzdot papildus jautājumus semināra beigās semināra klausītājiem.


Seminārs tiks organizēts online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Vebināru cikls - Ko darīt vadītājam, lai darba vietā samazinātu Covid izplatību?-19

Ivars Vanadziņš, RSU darba drošības un veselibas institūts

14. December, 2020, 15:00 - 16:30
Apraksts

Ko_darit_vaditajam_lai_samazinatu_C19_dv_Vanadzins14122020_.pdf

Šogad novembrī un decembrī Personāla vadīšanas asociācija sadarbībā ar darba tirgus pētnieku komandu no projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) organizēs vebināru ciklu par COVID-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ietekmi uz darba tirgu un darbiniekiem Latvijā. Katrā vebinārā pētījuma veicēji prezentēs rezultātus un secinājumus, un uzņēmumu pārstāvji dalīsies ar labās prakses piemēriem savā pieredzē. 

Vebināru cikls tiks noslēgts šī gada 14.decembrī ar tēmu par uzņēmumos īstenotajiem tehniski organizatoriskajiem pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt COVID-19 vīrusa izplatību darba vietās, un pētījuma rezultātus prezentēs RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Kopumā pētījuma dati liecina, ka darba devēji visbiežāk ir nodrošinājuši dezinfekcijas līdzekļus un dažādus individuālos aizsardzības līdzekļus, bet novārtā atstājuši tādus jautājumus kā darbinieku pulcēšanās ierobežošana, darbinieku plūsmas pārorganizēšana un tamlīdzīgi kolektīvās aizsardzības līdzekļi. Tāpat vebinārā tiks apskatīti jautājumi par galvenajiem traucējošajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmējuši darba devēju iespējas ierobežot COVID-19 vīrusa izplatību darba vietās. Pieredzē dalīsies arī AS "Swedbank" un SIA "SCHWENK Latvija" pārstāvji. 


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Par laimi un labbūtību - ko novēlēt sev Jaunajā gadā?

Laima Buša, Vesels birojs

10. December, 2020, 14:00 - 15:30
Apraksts

2020.gads ir bijis neparedzamiem notikumu pavērsieniem pilns. Tas ir bijis izaicinājums gan visas globālās sabiedrības līmenī, gan arī ļoti personīgi - visticamāk, ikvienam no mums. Tuvojoties gada noslēgumam, kas parasti nāk ar vērtību pārvērtēšanu un vēlmi kļūt labākiem gan sev, gan apkārtējiem, vēlējos pacelt mūžseno jautājumu - par laimi. Vebināra laikā laikā tiks stāstīts par vairāku gadu laikā savāktiem pētījumiem un atziņām par laimi un personīgās labbūtības veicināšanu. Kā arī metodēm, kuras ir gan zinātnē balstītas, gan kuras esmu centusies izmēģināt pašrocīgi. 

Vebinārā runāsim:

 • Kāpēc bieži kļūdāmies ar to lietu identificēšanu, kas padara mūs laimīgākus?
 • Hedoniskā adaptācija un references punkti: laime no zinātnes pētījumu perspektīvas.
 • Pie kā piestrādāt, lai attīstītu savas laimes prasmi?
 • Dažas praktiskas un zinātniski pierādītas metodes personīgās labbūtības veicināšanai.

Vebināru vadīs Laima Buša, kura ir Vesels Birojs veidotāja, sertificēts darba aizsardzības speciālists ar pieredzi personāla vadībā un iekšējās komunikācijas veidošanā. Topošais Genos emocionālās inteliģences praktiķis.


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Vebināru cikls - Līdzsvarā ar privāto dzīvi un darbu Covid-19 laikā

Iluta Arbidāne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

7. December, 2020, 15:00 - 16:30
Apraksts

LPVA_vebinars-07-12-2020.pdf

Šogad novembrī un decembrī Personāla vadīšanas asociācija sadarbībā ar darba tirgus pētnieku komandu no projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) organizēs vebināru ciklu par COVID-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ietekmi uz darba tirgu un darbiniekiem Latvijā. Katrā vebinārā pētījuma veicēji prezentēs rezultātus un secinājumus, un uzņēmumu pārstāvji dalīsies ar labās prakses piemēriem savā pieredzē.

Darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējas apskatīsim šī cikla trešajā vebinārā 7.decembrī. Tiks prezentēta apkopotā informācija par mājsaimniecības pienākumu un pieaugušo ģimenes locekļu un bērnu aprūpes pienākumu sadalījumu, izmaiņām mājsaimniecības dienas režīmā, pienākumu sadales izmaiņām ārkārtējās situācijas laikā starp mājsaimniecības locekļiem un kā šīs  izmaiņas  ietekmēja nodarbinātības kvalitāti. Ar pētījuma rezultātiem, galvenajiem secinājumiem iepazīstinās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Iluta Arbidāne. Pieredzē dalīsies arī AS "Swedbank" un SIA "Stora Enso  Packaging" pārstāvji. 


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Work+Life 2020

George Muir, Santa Lazdiņa, Evija van der Beek, Una Rozenbauma u.c., TVNET konference

4. December, 2020, 08:30 - 18:00
Apraksts

Tiešsaistes konference par līdzsvaru dzīvē un darbā.

Starptautiska, izglītojoša konference par iespējām un izaicinājumiem, kas piemeklējušas ikvienu, taču sevišķi darbiniekus high performance uzņēmumos 2020.gadā. Kādas ir sekas jau piedzīvotajam un ar ko varēsim rēķināties turpmāk? Instrumenti un ieteikumi, kā saglabāt efektivitāti un līdzsvaru starp karjeru, ģimeni un personīgo labklājību.

Aicinām uz konferenci par līdzsvaru starp karjeru, ģimeni un personīgo labklājību Work+Life2020. Tiešsaistes konference visas dienas garumā š.g. 4. decembrī.

LPVA biedriem 50% atlaide biļetēm ar kodu WL50. Konferences programma pieejama ŠEIT

Diskusija: COVID-19 pandēmijas laika izaicinājumi personas datu apstrādē un aizsardzībā

Eva Selga (LPVA), Elīna Girne (datu tehnoloģiju uzņēmums SQUALIO), Lauris Linabergs (Datu valsts inspekcija)

2. December, 2020, 14:00 - 15:30
Apraksts

Tieši HR nozares profesionāļi ir tie, kuri savā ikdienas darbā saskaras ar personas datu aizsardzības jautājumiem sākot ar darbinieku atlases un novērtēšanas procesiem, beidzot ar darbinieku bažām par sensitīvo personas datu izmantošanu. Pirms diviem gadiem stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula - pirmais gads tika aizvadīts tās ieviešanā, savukārt otrais gads mācoties ar to “sadzīvot”.  Šā brīža pandēmijas laiks izgaismojis un aktualizējos daudzus neskaidros jautājumus. Digitālās datu apstrādes laikā, jo īpaši pārejot lielākoties attālinātā sadarbības veidā, izaicinājumi personas datu apstrādē arvien pieaug. Šķietami vienkārši tehniski un organizatoriski drošas datu apstrādes pasākumi tomēr prasa arvien atkārtotu un detalizētāku uzmanību ne tikai uzņēmuma vadības, bet arī katra darbinieka līmenī.

Vebinārā piedalīsies:

 • Eva Selga, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja;
 • Lauris Linabergs, Datu valsts inspekcija;
 • Elīna Girne, datu tehnoloģiju uzņēmums SQUALIO.


Online diskusija notiks online, Zoom platformā. Zoom piekļuves saite tiks sūtīta dažas dienas pirms diskusijas.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Turning HR Into a Strategic Power Station

Dave Millner, HR Curator LTD

1. December, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Latvia Strategic HR Dec 2020.pdf

Šo vebināru vadīs starptautisks lektors Deivs Milners (Dave Millner), autors, dibinātājs un konsultāciju partneris @HRCurator, ar vairāk kā 30 gadu pieredzi HR jomā. Deivs Milners strādājis ar dažādām globālām organizācijām, kur mekējis risinājumus uz organizatorisko efektivitāti balstītus risinājumus, balstoties uz organizāciju ilgtspēju. Dave regulāri uzstājas starptautiskās HR konferencēs, par tēmām, kas veicina tehnoloģijas un cilvēku analītikas lomu, kā arī šajā gadā izdota grāmata "Introduction to People Analytics: A Practical Guide to Data-driven HR".

Kopš Deiva Milnera spēcīgā pētījumu par HR funkcijām 1998. gadā ir runāts daudz, tomēr pat pēc tik ilga laika tike uzdoti daudz jautājumi par to vai HR ir stratēģiska un vai var sasniegt augsto līmeni, kur liela uzmanība jāpievērš cilvēku praksei. Šajā vebināra sesijā lektors sniegs ieskatu par to, kas ir stratēģiskā HR, kad skatāmies uz problēmām, ko pandēmija mums ir sniegusi un ko spēsim izmantot 2021. gadā. Tā apsvērs kādus secinājumus varam gūt no HR pēdējos 20 gadu laikā un uz ko koncentrēties, kas jāmaina, lai panāktu vēlamo ietekmi. Deiva Milnera nesen izdotajā grāmatā “Introduction to People Analytics” tika runāts par cilvēkresursu maiņu, un vebinārs aptvers dažas galvenās prakses un procesus, kam jābūt prioritāriem 2021. gadā, ja tā vēlas mainīt HR funkcijas uztveri. Tāpat kā daudzas Deiva iepriekšējās sesijas, galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā HR var “pievienot vērtību”.

Vebināra valoda: angļu valoda!


Pasākums notiks online vidē, MS Teams platformā! Piekļuves saite tiks nosūtīta uz e-pastu dienu pirms pasākuma!


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Vebināru cikls- Izglītošanās Covid-19 laikā

Sarmīte Rozentāle, Vidzemes Augstskola

30. November, 2020, 15:00 - 16:30
Apraksts

LPVA_vebinars-30-11-2020.pdf

Šogad novembrī un decembrī Personāla vadīšanas asociācija sadarbībā ar darba tirgus pētnieku komandu no projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) organizēs vebināru ciklu par COVID-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ietekmi uz darba tirgu un darbiniekiem Latvijā. Katrā vebinārā pētījuma veicēji prezentēs rezultātus un secinājumus, bet pētījuma laikā identificētie uzņēmumi ar labās prakses piemēriem dalīsies savā pieredzē.

Otrais vebinārs 30.novembrī būs veltīts jautājumam,  kā darba devēji un nodarbinātie izmanto (vai neizmanto) krīzes laiku, lai saglabātu nodarbinātību, palielinātu elastību un apgūtu jaunas prasmes. Cik nodarbinātie ir gatavi mācīties, pārkvalificēties, kāda ir viņu motivācija? Vai un kā darba devēji izmanto krīzes apstākļus, lai noturētu esošos darbiniekus, piesaistītu jaunus talantus, motivētu un atbalstītu darbiniekus mācīties, pārkvalificēties? Ieskatu šajos jautājumos prezentēs Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošā pētniece Sarmīte Rozentāle. Pieredzē dalīsies arī SIA "Rimi Latvia" un Vides Risinājumu Institūts pārstāvji.


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Personīgais zīmols darbinieku pieredzes uzlabošanai

Ilze Rassa, ilzerassa.com

24. November, 2020, 11:00 - 12:00
Apraksts

Ilze_Rassa_Personīgais_Zimols_Darba_Pieredzes_Uzlabošanai_Izdales_Materials.pdf

Šobrīd daudzas organizācijas kā prioritāti ir izvirzījušas darbinieka pieredzes stiprināšanu. Atsevišķas darbinieka personīgā zīmola izkopšanas aktivitātes vai pat programma var būt Jūsu organizācijā jauna pieeja darbinieka pieredzes uzlabošanā. Turklāt šāda pieeja var ne tikai noturēt darbinieku, bet arī piesaistīt jaunus talantus.

Semināru piedāvā Ilze Rassa, komunikācijas arhitekte un personīgā zīmola meistare. Gandrīz 20 gadus viņa ir palīdzējusi Baltijas valstu uzņēmumiem, to vadītājiem un vadības komandu pārstāvjiem, kā arī Latvijas Valsts prezidentam veidot reputāciju. Šobrīd savā pieredzē un zināšanās dalās ar plašāku auditoriju.

Ilze semināra laikā skaidros, kādā veidā ir iespējams uzlabot darbinieka pieredzi, palīdzot izkopt un attīstīt darbiniekam savu zīmolu, kādu labumu tas sniegs ne tikai pašam darbiniekam, bet arī organizācijai, kā personīgā zīmola programmu ir iespējams izmantot uzņēmuma darba devēja tēla mārketingā un komunikācijā. Būs daudz praktisku piemēru, īpaši no ASV Fortune 500 labākajiem darba devējiem.

Vairāk informācijas par Ilzi Rassu un personīgā zīmola izkopšanas tēmu: www.ilzerassa.com vai Faceboo/boostyourpersonalbrand


Pasākums notiks online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti.

Vebināru cikls- Darba vide un veselības stāvoklis, strādājot attālināti

Ivars Vanadziņš, RSU darba drošības un veselibas institūts

23. November, 2020, 15:00 - 16:30
Apraksts

LPVA Par laimi un personīgo labbūtību Laima Buša.pdf

Attalinatais_darbs_Vanadzins_LPVA_23112020.pdf

Šogad novembrī un decembrī Personāla vadīšanas asociācija sadarbībā ar darba tirgus pētnieku komandu no projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) organizēs vebināru ciklu par COVID-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ietekmi uz darba tirgu un darbiniekiem Latvijā. Katrā vebinārā pētījuma veicēji prezentēs rezultātus un secinājumus, bet pētījuma laikā identificētie uzņēmumi ar labās prakses piemēriem dalīsies savā pieredzē.

Pirmais vebinārs šī gada 23.novembrī būs veltīts attālinātajam darbam, un pētījuma rezultātus prezentēs RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Pētījuma laikā ir noskaidrots, kā mainījies darbinieku īpatsvars, kas veic attālināto darbu, cik ergonomiskās darba vietās darbinieki mājās ir strādājuši, kāds ir bijis darba devēju sniegtais atbalsts gan attiecībā uz aprīkojumu, gan darba vietas iekārtojumu, gan stresa samazināšanu. Tāpat būs pieejami dati par darbinieku biežākajām sūdzībām no veselības viedokļa, kā arī iespējamiem to cēloņiem. Vebināra laikā tiks sniegts ieskats arī darba devēju pieredzē, kā veikt darba vides riska novērtēšanu attālinātajām darba vietām. Pieredzē dalīsies arī uzņēmumu pārstāvji.

Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

Jaunākā tiesu prakse darba strīdu lietās

Toms Šulmanis, Ivo Maskalāns, ZAB, COBALT

12. November, 2020, 11:00 - 12:00
Apraksts

COBALT eksperti stāstīs par jaunākajiem Augstākās tiesas spriedumiem darba strīdu lietās, kas ir būtiski, lai korekti pimērotu Darba likuma normas ikdienas darbā. 

Programmā:

 • Darbinieka skaita samazināšanas nianses
 • Mobinga konstatēšana
 • Slepenu audio/video ierakstu izmantošana tiesā
 • Dīkstāves noteikšana
 • Plānotie Darba likuma grozījumi

Vebināra lektori: Toms Šulmanis, Partneris, un Ivo Maskalāns, Zvērināts advokāts.

Pieteikšanās vebināram līdz 11. novembrim, reģistrējoties ŠEIT. Dalība vebinārā bez maksas.

Ievads par dizaina domāšanu personāla vadībā

Dave Millner, HR Curator LTD

11. November, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Vebināra prezentācija pieejama ŠEIT.

Šo vebināru vadīs starptautisks lektors Deivs Milners (Dave Millner), autors, dibinātājs un konsultāciju partneris @HRCurator, ar vairāk kā 30 gadu pieredzi HR jomā. Dave Millner strādājis ar dažādām globālām organizācijām, kur mekējis risinājumus uz organizatorisko efektivitāti balstītus risinājumus, balstoties uz organizāciju ilgtspēju. Dave regulāri uzstājas starptautiskās HR konferencēs, par tēmām, kas veicina tehnoloģijas un cilvēku analītikas lomu, kā arī šajā gadā izdota grāmata "Introduction to People Analytics: A Practical Guide to Data-driven HR".

Dizaina domāšana ir uz cilvēku, prototipu vērsts process inovāciju jomā. Par to arvien biežāk tiek runāts un ieteikts kā par līdzekli, lai palīdzētu personāla vadībai veikt izmaiņas procesos un praksē, izmantojot iesaistīšanās veicināšanas metodes. Tā ir īpaši izmantota, lai palīdzētu organizācijām radīt personalizētāku darba ņēmēju pieredzi.

Šis vebinārs veidots, lai nodrošinātu skaidru izpratni par dažām pamatpieejām, metodēm un rīkiem, kas balstās uz dizainu un sniegtu izpratni to tā, kā un kad izmantot šīs metodes personāla vadībā. Vebinārā iepazīsieties ar dažiem pētījumiem, lai iepazītu kā citas organizācijas izmantojušas dizaina domāšanu pārmainot procesus. Galvenā uzmanība tiks pievērsta ta, kā personāla vadība var pievienot vērtību nākotnes stratēģijai. 


Vebināra valoda: angļu valoda!

Pasākums notiks online vidē, Zoom vai MS Teams platformā! Piekļuves saite tiks nosūtīta uz e-pastu dienu pirms pasākuma!

Diskusija - Paaudžu ietekme darba tirgū

G. Dambe, S. Kandele, I. Rājeva, J. Saukāne, E. Pļāvēja, LPVA, SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Forum Cinemas", SIA "Workingday Latvia", SIA "Premier Restaurants Latvia"

10. November, 2020, 14:00 - 15:30
Apraksts

Par paaudžu atšķirībām runājam jau vairākus gadus, meklējot labākos risinājumus darbinieku piesaistei, iesaistei un motivācijai, lai nodrošinātu ilgtspējību katrā organizācijā. Laikā, kad daudziem no mums jāorganizē darbs attālināti, īpaši jārūpējas par darbiniekiem, kuri identificējami kā "paaugstināta riska" grupa, un kuru darbs jāveic klātienē. Kā atrast labākos risinājumus "jaunā normālā darba" apstākļos, lai efektīvi satrādātos visi četru un pat piecu paaudžu darbinieki organizācijās, diskusijā ar savu pieredzi un viedokli dalīsies LPVA valdes priekšsēdētāja vietniece Gundega Dambe, SIA "Vizemes slimnīca" personāla vdības daļas vadītāja Sanita Kandele, SIA "Forum Cinemas" personāla biznesa partnere Baltijā Inese Rājeva, SIA "Workingday Latvia" vadītāju atlases specializācijas vadītāja, personāla atlases speciālistu attīstības vadītāja Jolanta Saukāne un SIA "Premier Restaurants Latvia" personāla vadības direktore Eva Pļāvēja.

Diskusija tiks organizēta online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti. 

Māršala Goldsmita meistarklase "Mūsdienu līderības māksla"

Dr. Māršals Goldsmits, ASV

10. November, 2020, 00:00 - 00:00
Apraksts

Starptautiski pazīstamais biznesa treneris un koučs Dr. Māršals Goldsmits (ASV) ir vadošais eksperts savā jomā. Viņa galvenā specializācija ir uzņēmumu/organizāciju un to komandu vadošo personu līderība un koučings. Viņš ir autors un līdzautors 41 grāmatām. Viņa grāmatas vairākkārt ir tikušas iekļautas izdevumu The New York Times un Wall Street Journal reitingos. „Harvard Business Review“ un „Best Practices Institute“ ir nosaukuši Māršalu Goldsmitu par pasaulē vadošo līderības ideologu. Māršals Goldsmits ir viens no nedaudzajiem padomniekiem, kurš ir sadarbojies ar vairāk nekā 200 augstākā līmeņa vadītājiem un to vadības komandām ‒ no „Ford“ ģenerāldirektora līdz Pasaules Bankas prezidentam, no ASV armijas ģenerāļiem līdz Starptautiskā Sarkanā Krusta vadītājiem.

Meistarklase sastāvēs no vairākām daļām:

 • Pirmajā daļā - Kā saprast, ko līderim nevajadzētu darīt (pielietojot apsteigšanas tehniku, kuras metodoloģija šobrīd tiek izmantota visā pasaulē). 
 • Otrajā daļā - Kā sevī attīstīt līdera kvalitātes un tās pielietot savu darbinieku apmācībā.
 • Trešajā daļā - Uzvarētāju komandas komplektēšana un arvien lielākas komandas vadība 
 • Ceturtajā daļā - Ikdienas jautājumu izmantošana, paaugstinot individuālo efektivitāti un izveidojot reālu personāla iesaisti uzņēmuma darbā (autormetodika).

LPVA biedriem, izmantojot atlaižu kodu LPVA10, saņemsiet 10% atlaidi biļešu iegādei. 

Meistarklase tiks organizēta gan klātienē, gan tiešsaistē. Vairāk  par meistarklasi varat iepazīties ŠEIT.

Darbs ar sarežģītiem cilvēkiem jeb cik organizācijai izmaksā toksiska uzvedība darba vietā

Ilva Bērziņa, EXPgroup

3. November, 2020, 13:00 - 14:00
Apraksts

Vebināra tēmas: 

 • Kas ir toksisks darbinieks.
 • Kā atpazīt toksisku uzvedību darba vietā.
 • ES direktīva par aizvainojošu un pazemojošu rīcību. Piemēri.
 • Kas ir mobings/bosings, tā cēloņi un upuri.
 • Identificēšanas un pierādīšanas problemātika.
 • Toksiskas ietekmes sekas darba vietā.
 • Kurš ir atbildīgs par toksiskas uzvedības identificēšanu.
 • Organizācijas zaudējumi. Formulas un aprēķini.
 • Galvenie soļi darba vides uzlabošanā.

Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti.

Accenture pieredze jauno darbinieku uzņemšanā. Vai ir dzīve pēc 2020. gada marta?

Liene Atholde, Accenture

29. October, 2020, 10:00 - 11:00
Apraksts

Jaunā darbinieka uzņemšana ir nozīmīgs process, no tā kvalitātes ir atkarīgs – cik ātri jaunais kolēģis varēs patstāvīgi veikt savus pienākumus. Un lai arī cik “rūdīts” esi, pirmā darba diena nāk kopā ar dažādām emocijām un, patiesībā, ne tikai pirmā darba diena, bet gan pirmās nedēļas, mēneši. Kad šis mulsinošais periods beigsies, ir atkarīgs gan no paša jaunā darbinieka, gan no uzņēmuma.

Atjaunojot jauno darbinieku uzņemšanas procesu, mēs vēlējāmies “iekāpt jauno kolēģu kurpēs”, jautājām pēc pieredzes novērtējuma un ieteikumiem. Toreiz, trīs gadus atpakaļ, izveidojām procesu, kurš pārsvarā balstījās uz klātienes tikšanos un tas bija patiess prieks satikties un iepazīties. Tajā pašā laikā - apsvērām domu,ka vajadzētu padomāt arī par attālinātu jauno darbinieku uzņemšanas procesu,jo ne visiem bija ērti un iespējams atnākt uz klātienes sesijām. Un tad atnāca 2020. gada marts. Mēs turpinājām uzņemt jaunos kolēģus,attālināti. 

Seminārā dzirdēsiet par Accenture pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm. Bet viens ir skaidrs – ir dzīve arī pēc 2020. gada marta.

Vebinārs notiks attālināti, MS Teams platformā. Pēc reģistrācijas apstiprinājuma, uzaicinājuma saiti e-pastā saņemsiet dažas dienas pirms pasākuma.

Destruktīva uzvedība sapulcēs

Līga Bērziņa, uzvediba.lv

26. October, 2020, 15:00 - 17:00
Apraksts

Video ieraksts un prezentācija pieejama ŠEIT.

Parasti uzņēmumi dara visu iespējamo, lai veidotu pozitīvu klimatu kolektīvā, tomēr reizēm šķiet, ka procesu vadība slīd ārā no rokām, sapulces ievelkas, tās beidzas bez rezultāta vai vienīgais rezultāts ir jaunas sapulces datums. To ir grūti saprast, jo, sabotējot darba rezultātu, darbinieki apdraud uzņēmuma mērķus un attiecīgi arī savu karjeru.

Apskatīsim tādas tēmas kā:

 • Sapulču dinamika kā indikators veselīgai atmosfērai kolektīvā. Kam pievērst uzmanību, lai atsevišķi incidenti nepārvērstos pasīvā agresijā vai atklātā vardarbībā?
 • Kāpēc darbinieki mēdz sabotēt sapulču procesu un uzņēmuma mērķus kopumā? Indivīdu un kolektīva uzvedības mērķi un funkcijas;
 • Funkcionālie vēstījumi un metakomunikācija, jeb kā lasīt starp rindām? Ko pasaka jūsu komanda, neko nepasakot? Un otrādāk - kā saprast, kas netiek pateikts runas plūdos, sīkumu slīpēšanā, jokos?
 • Kāpēc sapulcēs klusē tie, kuriem būtu jārunā, bet runā tie, kuriem būtu jāklusē?
 • Psihoģeogrāfija, jeb ķermeņa atrašanās telpā arī parāda statusu kolektīvā. Ko un kur sēdināt sarežģītās situācijās?
 • Biežākās sapulču dezorganizēšanas metodes. Preventīvi soļi.
 • Pavisam īss ievads emocionālajā vardarbībā darba vidē un kā tā parādās tieši sapulcēs.


Droši sūtiet jautājumus un situācijas uz liga@uzvediba.lv. Tos anonīmi iekļausim prezentācijā.

Vebinārs tiek organizēts online, Zoom platformā. Piekļuves saite tiks nosūtīta dažas dienas pirms vebināra.

Veselības iestāžu darba grupa

Undīne Bušmeistere, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA

21. October, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Personāla vadītāja Undīne Bušmeistere ar kolēģiem dalīsies pieredzē par:

 • Ikgadējā darbinieku novērtēšana (vērtējam “soft” kompetences);
 • Vadītāju 360.grādu novērtēšana;
 • Ārstniecisko struktūrvienību mērķu uzstādīšana/monitorēšana un sasaiste ar atalgojumu.

4finance pieredze un mācībstundas Covid laikā

Daiga Ērgle, 4finance, AS

20. October, 2020, 13:00 - 14:30
Apraksts

Iespējams, mēs vienkārši tā esam būvēti, ka nepieciešama nopietna krīze, lai kādas patiešām būtiskas pārmaiņas darba organizācijā, procesos, vadības filozofijā kļūtu dabiski nepieciešamas un saprotamas, tā, ka visi pēkšņi spējam vienoties kopīgā virzībā uz to, kā šo jauno kārtību padarīt iespējamu, noliekot malā līdzšinējos, nesagraujamos argumentus, kādēļ tāda vai cita pieeja nestrādās. Gluži kā uz burvja mājienu, ārkārtas situācijā neiespējamais top iespējams. No šī viedokļa krīzē mainīties ir viegli. Taču šīs mācībstundas, protams, ir pirktas par augstu cenu, tādēļ tās nedrīkstam izniekot, “atgriežoties vecajās sliedēs”, tiklīdz zūd objektīva nepieciešamība pieturēties pie krīzes periodā ieviestajām izmaiņām.

Pieredzes apmaiņas seminārā dalīsimies ar stāstu par to, kā 4finance grupā no personālvadības procesu viedokļa esam piedzīvojuši šo globālo Covid-19 krīzi, par ieguvumiem uz zaudējumiem, plāniem un dzīves ieviestām korekcijām tajos, veiksmes stāstiem un neveiksmēm, kuras tomēr palīdzējušas izkristalizēt  vērtīgas atziņas paliekošām pozitīvām  pārmaiņām.


Pasākums tiek organizēts online, MS Teams platformā. PIekļuves saiti e-pastā saņemsiet dažas dienas iepriekš.

Lūgums savus interesējošos jautājumus par 4finance pieredzi Covid laikā, atsūtīt līdz 16.oktobrim uz lpva@lpva.lv

Agile projekta vadība personāla vadībā

Dave Millner, HR Curator LTD

15. October, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Prezentācijas ateriāls pieejams ŠEIT

Šo vebināru vadīs starptautisks lektors Deivs Milners (Dave Millner), autors, dibinātājs un konsultāciju partneris @HRCurator, ar vairāk kā 30 gadu pieredzi HR jomā. Dave Millner strādājis ar dažādām globālām organizācijām, kur mekējis risinājumus uz organizatorisko efektivitāti balstītus risinājumus, balstoties uz organizāciju ilgtspēju. Dave regulāri uzstājas starptautiskās HR konferencēs, par tēmām, kas veicina tehnoloģijas un cilvēku analītikas lomu, kā arī šajā gadā izdota grāmata "Introduction to People Analytics: A Practical Guide to Data-driven HR". 

Agile personāla vadībā ir kļuvusi par daudzu uzņēmumu ikdienu. Arī Latvijā organizācijas ievieš šādu modeli. Agile modeļa mērķis ir dot iespēju cilvēkresursu cilvēkiem labāk pārvaldīt sarežģītību, uzlabt pielāgošanās spējas un stiprināt organizāciju, piemērojot savas talantu pārvaldības metodes. 

Šis vebinārs sniegs ieskatu par dažiem populārākiem pamatlīdzekļiem un paņēmieniem, kas tiek izmantoti cilvēkresursu funkcijās, un nodrošinās izpratni par to, kā un kad ieviest šādas metodes. Koncentrēsimies uz to kā HR var pievienot vērtību caur stratēģiju.

Vebināra valoda: angļu valoda!

Pasākums notiks online vidē, Zoom vai MS Teams platformā! Piekļuves saite tiks nosūtīta uz e-pastu dienu pirms pasākuma!

Personālvadības analītika: organizācijas sadarbības tīkli nākamā līmeņa darbinieku un komandas vadībai

Einārs Garoza, datu tehnoloģiju uzņēmums SQUALIO

13. October, 2020, 13:00 - 15:30
Apraksts

Personāla vadības analītika var likties biedējoša, dārga un sarežģīta, taču nav nepieciešams ne daudz naudas, ne lieli laika ieguldījumi, un tas var būt pavisam vienkārši. Šobrīd jau pieejami tādi dati un iespējas, kuras ikdienā iespējams neizmantojat un kuros slēpjas liela vērtība.  Darbinieku iesaiste, sadarbība, produktivitāte ir ļoti aktuālas tēmas, tostarp, darbinieku mainība ir viena no dārgākajām uzņēmumu problēmām. Šīs ir lietas, ko lieliski var vadīt ar datu tehnoloģiju palīdzību.

 Meistarklasē uzzināsiet, kā izmantot organizācijas sadarbības tīklus, lai:

 • noteiktu, cik labi tiek integrētas vairākas organizācijas vienā;
 • identificētu, kuri darbinieki ir līderi, novatori un galvenie influenceri kolektīvā;
 • uzlabot sadarbību un informācijas plūsmu starp darbiniekiem;
 • novērst pudeles kakla problēmu starp darbiniekiem;
 • sasniegt darbinieku potenciālu un plānot pēctecību;
 • novērtēt darbinieku iesaisti un paredzēt tos, darbiniekus, kuri varētu aiziet no darba un kurus organizācija nevar atļauties zaudēt;
 • atkārtot labāko un veidot veiksmīgas sadarbības tīkla struktūras.

 Pēc semināra spēsiet:

 • pilnvērtīgi izmantot un interpretēt organizācijas sadarbības tīklus jauna līmeņa personāla vadībai;
 • noteikt HR analītikas vērtību, veicinot realitātē balstītu lēmumu pieņemšanu;
 • sapratīsiet, kur atrodaties analītikas ceļojumā un kā ieviest tādu analītiku, lai atbalstītu tieši jūsu personāla vadības funkciju un organizāciju kopumā;
 • aprakstīt galvenos efektīvas HR analītikas ieviešanas posmus no analīzes jautājumu formulēšanas līdz analīzes rezultātu izmantošanai.

Kā atklāt un pilnvērtīgi izmantot savu un kolēģu potenciālu, lai radītu maksimālu vērtību?

Rytis Jurkenas, egoPerfectus, SIA

7. October, 2020, 13:00 - 14:30
Apraksts

Šajā vebinārā iepazīsieties ar rīku, kas palīdzēs personāla speciālistiem un vadītājiem pieņemt pareizos lēmumus. Uzzināsiet kā attīstīt saikni, sadarbību, produktivitati, pamatojoties uz jūsu potenciālu. Vebinārā tiks apskatīts kā labāk iepazīt sevi, kolēģus, kā veidot savstarpēju uzticību un komunikāciju.

Vebināru vadīs Rytis Jurkenas, izglītības uzņēmumu KALBA un egoPERFECTUS dibinātājs, profesionālās karjeras un vidējās izglītības konsultants, sertificēts Morrisby un Multiple Natures speciālists.

Pasākuma valoda: krievu valoda

Pasākums tiek organizēts online, MS Team/Zoom platformā. 

Piekļuves saite tiks nosūtīta dažas dienas pirms vebināra. 

Cīnīties ar stresu vai veicināt darbinieku labbūtību (wellbeing)?

Evija van der Beek, Supervizore, koučs

5. October, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

“Ja manu darbu novērtēs, ja zināšu, ka mani uzklausīs un sniegs nepieciešamo atbalstu, komandā būs atvērta, motivējoša atmosfēra, komunikācija notiks regulāri un cieņpilni, tad es gribēšu strādāt šajā uzņēmumā”. 

Šis ir citāts no darbinieka atbildes uz jautājumu, kam jābūt, lai tu darbā justos labi. Taču darbinieki ir dažādi un katram var būt sava atbilde.

Seminārā runāsim un kopīgi meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem:

 • Labi būt (wellbeing) darbā – ko tas patiesībā nozīmē un kāpēc par to jārunā?
 • Iespējas saprast, kā jūtas mana komanda?
 • Kas traucē darbā darbinieku labbūtībai – stress un izdegšanas riski.
 • Vadītāja loma labbūtības nodrošināšanā
 • Labbūtība individuālā, komandas un organizācijas līmenī
 • Kā sabalansēt to, ko vajag darbiniekiem, ar uzņēmuma iespējām?
 • Labbūtības veicināšanas iespējas darba vietā.

Semināru vada:

Evija van der Beek, profesionāls koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, Supervīzijas Apvienības biedre, biznesa un koučinga trenere ar ilgstošu pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos.

Forums LĪDERE

Forums Līdere, Forums Līdere

2. October, 2020, 00:00 - 00:00
Apraksts

Jau trešo gadu Forums LĪDERE veltīts tieši Tev - aktīvai, atvērtai, uz izaugsmi un attīstību vērstai sievietei. Sievietei uzņēmējdarbībā, politikā, mākslā, zinātnē un tehnoloģijās. Sieviete karjerā un ģimenē. 

Pievienojies, lai vienkopus uzklausītu interesantus un aizraujošus pieredzes stāstus, profesionālu treneru padomus, lai attīstītu savas prasmes un kompetences, lai smeltos zināšanas un atjaunotu enerģiju, lai ietu tālāk un iedvesmotu citus.

Pieteikšanās forumam šeit- https://www.forumslidere.lv/ 

Kompetenču pieeja personāla vadībā. Pieredzes stāsti.

Ilva Bērziņa, SIA, EXPGROUP

30. September, 2020, 13:00 - 14:00
Apraksts

Vebināru vadīs Ilva Bērziņa, SIA "EXPGROUP" vadītāja, kuri nodarbojas ar personāla atlasi, personālvadību un darbinieku novērtešanu. 

Vebinārā tiks apspriestas tādas tēmas kā:

 • Kompetenču pieeja uzņēmumā.
 • Kompetenču modelis, kā organizācijas orientieris personāla attīstībā.
 • Uzņēmuma vērtības un kompetences.
 • Kompetenču pieejas piemēri dažādos personāla vadības procesos.
 • Lēmumi, kuri jāpieņem, uzsākot veidot kompetenču pieeju.

Vebinārs tiks organizēts MS Teams platformā. Piekļuves saite tiks nosūtīta dažas dienas pirms vebināra.

Eidžisms un diskriminācija darba vidē

Elīna Ūsiņa, Tiesībsarga birojs

29. September, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Semināru par diskrimināciju un eidžismu darba vidē vadīs Tiesībsarga biroja vecākā juriste Elīna Ūsiņa. 

Mēs dzīvojam laikmetā, kad ir aktuāls jaunības kults, sava vai cita vecuma nepieņemšana un no tā izrietoša nevienlīdzīga attieksme. Eidžisms ir veids, kādā mēs domājam, jūtam un rīkojamies attiecībā pret vecumu un novecošanu. Izjūtu līmenī tie ir aizspriedumi, domāšanas līmenī tie ir stereotipi, rīcības līmenī tā jau ir diskriminācija. Jo sevišķi aktuāli tas ir darba tirgū, kas nepelnīti kādam esam par jaunu vai vecu. Pētījumi liecina, ka vecums ir populārākais diskriminācijas faktors nodarbinātības jomā. Tāpēc gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem ir ļoti svarīga vecuma pratība - zināšanas un prasmes, kā atpazīt eidžismu un to novērst, kā rīkoties un kā sevi aizstāvēt aizskāruma gadījumā.

Semināra saturs:

- Kas ir vecums? Vecums vs cieņa.

- Kas ir eidžisms? Kādi ir tā iemesli, izpausmes un iespējamās sekas - maldi, aizspriedumi, stereotipi un diskriminācija.

- Kā novērst eidžismu - darba devēja pienākumi un iespējas - dibinot nodarbinātības attiecības (sludinājums, darba intervija, darbā pieņemšanas process) un darba attiecību (nodarbinātību) laikā.

- Kādi ir vecuma ierobežojumi darba tiesiskajās attiecībās, civildienestā un citos dienestos, kā arī citās nodarbinātības formās.

- Pieļaujamais tiesiskais pamats vecuma ierobežojumiem.

- Kā pasargāt sevi no eidžisma - darbinieku tiesības un iespējas - kādas kļūdas pašiem nepieļauj, kā aizstāvēt sevi, kur vērsties.

- Tiesībsarga īstenotās darba ņēmēju aptaujas par diskriminācijas izplatību nodarbinātības vidē Latvijā, rezultātu analīze un citi aktuāli pētījumi par vecuma problēmu nodarbinātības jomā.

- Aktuālā tiesu prakse vecuma diskriminācijas jomā nodarbinātības tvērumā.

- Ilustratīvi piemēri no dzīves - situācija Latvijā un ārvalstīs.  

#HR Nedēļa Latvija

I. Goluboviča, G. Vilgerts, P. Baško, J. Ingham u.c., Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

22. September, 2020, 00:00 - 00:00
Apraksts

Divas dienas ar jauniem iespaidiem un idejām jau desmitajā HR konferencē Latvijā, 22.-23. septembrī! 

Piedalies konferencē klātienē ATTA CENTRE vai jebkur no jūsu atrašanās vietas tiešsaistē!


Šobrīd HR vadītājiem ir milzīga atbildība – palīdzēt izdzīvot saviem uzņēmumiem, vadītājiem un darbiniekiem, attīstīt jaunas kompetences, palielināt uzticību un palīdzēt organizācijai rast motivāciju mainīties un mainīties ātri! Tāpēc būs par HR nākotni un jaunākajām tendencēm, kas izmainīs HR pasauli, uzņēmējdarbības sabiedrību un sociālos labumus, Agile HR, interaktīvas prezentācijas un diskusijas par darba brendingu, talantu piesaisti un pilnveidi, HR izaicinājumiem digitālajā laikmetā, motivētu līderību un piesaistītajiem darbiniekiem, ieskats HR, raugoties no jaunākajiem atklājumiem psiholoģijā, neirozinātnē un uzvedības ekonomikā.


Iegādājies biļeti ar atlaidi! Atlaižu kods - LPTBS20

Vairāk par konferenci un programmu skatīt ŠEIT.

Darbinieku prēmēšana ar akcijām

A. Valdemāre, J. Ciguzis, J. Bārtule, ZAB, BDO LAW

17. September, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Rietumvalstīs plaši izplatīta metode kvalificēta darbaspēka piesaistīšanai, noturēšanai un motivēšanai ir darbinieku prēmēšana ar uzņēmuma akcijām. Šai metodei piemīt virkne priekšrocību: iespēja darbiniekiem pašiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā par uzņēmuma attīstību; dividenžu saņemšana; atsevišķos gadījumos paredzēti arī nodokļu atvieglojumi.

Seminārā tiks sniegtas apskatīti šādi jautājumi:

 • Kādi ir personāla akciju/opciju ieguvumi uzņēmumam un darbiniekam?
 • Personāla akciju/opciju piešķiršanas praktiskie aspekti (nepieciešamā dokumentācija, darba tiesisko attiecību izbeigšana ar darbinieku, kuram piešķirtas akcijas/opcijas u.c.);
 • Nodokļu atvieglojumi un priekšnoteikumi to iegūšanai;
 • Paredzamās nākotnes perspektīvas attiecībā uz SIA.  

Par to, kas jāņem vērā uzņēmumam, emitējot personāla akcijas/opcijas un darbiniekam, saņemot akcijas/opcijas, stāstīs BDO Law darba tiesību un nodokļu speciālisti – Alise Valdemāre, Jānis Ciguzis un Jeļena Bārtule.

Alisei Valdemārei ir plaša pieredze darba tiesību jomā, konsultējot par dažādiem nodarbinātības jautājumiem visā nodarbinātības ciklā - sākot ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu un līdz pat darba attiecību izbeigšanai/pārstrukturēšanai. Personāla akciju/opciju piešķiršanas jomā Alise ir sniegusi juridisko palīdzību vairākiem gan vietējiem uzņēmumiem, gan ārvalstīs dibinātiem uzņēmumiem un to darbiniekiem.

Jānis Ciguzis ir līdzautors 2020. gadā atkārtoti izdotajam sējumam “Darba likums ar komentāriem”, kā arī vairāku publikāciju autors par dažādiem biznesa un patērētāju aizsardzības jautājumiem. Jānis specializējas komerctiesībās un ir guvis arī ievērojamu pieredzi, konsultējot uzņēmumus sarežģītos darba tiesību jautājumos.

Nodokļu menedžere Jeļena Bārtule specializējas  fizisko un juridisko personu ienākumu nodokļu jautājumos. Jeļena konsultē darba devējus un privātpersonas par dažādiem nodarbinātības jomā aprēķināmo nodokļu jautājumiem, kā arī nodarbojas ar  korporatīvo plānošanas jautājumu risināšanu.

Darbinieku emocionālais stāvoklis darbā. To ietekmējošie faktori un sekas, tai skaitā Covid-19 ietekmē.

Santa Lazdiņa, Ingrīda Libora, KANTAR

16. September, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

Kantar_Emocionala_labsajuta_darba_LPVA_seminars_16.09.2020_Prezentācija.pdf

Semināra pirmajā daļā Kantar Klientu vadītāja, sociālo pētījumu eksperte Santa Lazdiņa informēs par jaunākajiem Kantar pētījuma datiem, kas saistīti ar:

 • Nodarbināto emocionālo stāvokli kopumā un darbā,
 • Šo rādītāju izmaiņām dinamikā pirms un pēc pandēmijas periodā,
 • Covid-19 ietekmi uz emocionālo labsajūtu nodarbināto vidū,

kā arī 

 • Darbinieku kopējo pieredzi ar emocionālo vardarbību un konfliktiem darba vietās,
 • Pieredzi ar izdegšanas sindromu, tā pazīmēm.

Kantar Klientu vadītāja, kvalitatīvo pētījumu eksperte Ingrīda Libora, semināra otrajā daļā stāstīs par projektīvo metožu izmantošanu un ieguvumiem, ko tās sniedz personālvadībā, kā arī vadīs interaktīvu darba sesiju "Darbinieku emocionālais stāvoklis darbā", kurā ikvienam semināra dalībniekam būs iespēja praktiski izmēģināt un gūt priekšstatu par projektīvo metožu izmantošanu personālvadībā, risinot dažādas problēmsituācijas. 

Semināra laikā, gan arī pēc tā, ikvienam dalībniekam būs iespēja aprunāties ar Kantar pētījumu ekspertiem un uzdot sev interesējošos jautājumus darbinieku u.c. izpētes jomās.

Produktivitātes dubultošanas DEMO treniņš

Jānis Zēlavs, MIND Management

10. September, 2020, 13:00 - 17:00
Apraksts

Pastāv uzskats, ka nevar savienot 3 vēlmes: ātri, lēti un kvalitatīvi. Pasaulē un Latvijā ir uzņēmumi, kuri ir pierādījuši pretējo. Šajā DEMO, kopīgi un katrs individuāli apgūsim uzņēmumu pielietotās TOC (ierobežojumu teorijas) un LEAN pieejas, kā dubultot savu un savas komandas/organizācijas produktivitāti. Pētīsim, kā radīt lielāku rezultātu, strādājot gudrāk.

Demo meistarklases laikā dalībnieki:

 • Piedalīsies TOC un Lean procesu uzlabošanas simulācijas spēlē;
 • Izbaudīs TOC un Lean principu darbību praksē;
 • Ieraudzīs un pieredzēs reālus un izmērāmus ieguvumus, ko dod šo principu ieviešana;
 • Pārliecināsies par iespējamo potenciālu un ieguvumiem, mācīties un attīstīt sevi, lai varētu šos principus pēc tam ieviest savā uzņēmumā.


Demo treniņu vadīs Jānis Zēlavs – “MIND Management” biznesa attīstības risinājumu un apmācību programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts biznesa vadības, līderības un komandu koučs ar 22 gadu pieredzi biznesa attīstībā un vairāk kā 15 gadu pieredzi apmācību programmu radīšanā un vadīšanā.

Vadītāju konference EBIT

EBIT, Vadītāju konference EBIT

9. September, 2020, 00:00 - 00:00
Apraksts

Vadītāju konference biznesa, vadības un ekonomikas līderiem. Pilna diena jaunām iespējām un idejām.

Par Ceturto industriālo revolūciju, jaunām konkurences perspektīvām, nākotnes vadību un iesaistītajiem darba ņēmējiem, inovācijām tehnoloģiju jomā, veiklību uzņēmējdarbībā un destruktīvajiem apstākļiem, par pasaules ekonomisko un politisko situāciju 2019. gadā, Eiropu un tās nākotni, vadības mākslas nākotni, uzņēmējdarbības modeļiem un tendencēm, kas maina mūsdienu pasauli, par klientu pieredzes izpēti un cerētā rezultāta pārsniegšanu u.c.

Pasākumam reģistrācija šeit- https://www.vaditajukonference.lv/  

LPVA bieriem atlaide! Ievadot kodu LPVAGCA20 eur 20.00 atlaide!

Ārkārtas situācijas kā jaunā norma – kāpēc ar krīzes vadības plānu vien būs par maz?

Gunita Ķiesnere, SIA, MAXIMA Latvija

8. September, 2020, 10:00 - 12:30
Apraksts

Pieredzes apmaiņas pasākums pie viena no vadošā mazumtirdzniecības tīkla Latvijā, SIA "MAXIMA Latvija"!

Maxima Latvija darbinieki padalīsies ar savu pieredzi par:

 1. izstrādāto ārkārtas situācijas plānu, un kā tas tika pielietots praksē
 2. uzņēmumā izveidoto Īpašās palīdzības komandu, un kā šis iekšējais resurss darbojās ārkārtas situācijas laikā
 3. kā tehnoloģijas un radošums palīdzēja būt vienotiem, strādājot attālināti
 4. ar kādā sekmēm tika ‘nokārtots ārkārtas situācijas tests’

Maxima Latvija gaidīs kolēģus klātienē savā birojā Biznesa Centra Akropole telpās, bet tiks piedāvāta arī iespēja pieslēgties on-line. 

Klātienes dalībniekiem bonuss – Maxima Meistara pagatavotas uzkodas. :)

Dalībnieki, kuri izvēlēsies piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā online, piekļuves saite tiks nosūtīta dažas dienas pirms pasākuma.

Labizjūta darba vidē - sarunu festivāls Lampa

E. Selga, G. Dambe, L. Rijniece, L. Buša, M. Juška, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

3. September, 2020, 18:00 - 19:00
Apraksts

LPVA 2020. gada stratēģiskā prioritāte ir labizjūta darba vietā, emocionālā drošība un veselība. Lai par šo tēmu runātu plašāk, LPVA piedalīsies Sarunu festivāls LAMPA, kopā ar citiem HR profesionāļiem no 

 • Eva Selga, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija
 • Madara Juška, Drogas Latvija, 
 • Laima Buša, Vesels Birojs, 
 • Gundega Dambe, Latvijas Sarkanais Krusts,
 • Liesma Rijniece, datu tehnoloģiju uzņēmums Squalio.


Diskusijas tēma - Labizjūta darba vidē.

Izdegšana darbā, izdegšanas sindroms Covid-19 ietekmē, stress, emocionālā vardarbība - šie jautājumi mūsu dzīvē ienāk arvien vairāk. Kam jārisina šie jautājumi? Personāla vadītāji Latvijas uzņēmumos jau daudzus gadus apspriež, risina un pēta šos jautājumus. Dažādo jomu profesionāļi dalīsies savos pieredzes stāstos par šo tēmu.

Diskusiju būs iespējams vērot Latvijas personāla vadīšanas asociācija - LPVA Facebook lapā 3. septembrī plkst. 18.00

HR loma biznesā un talantu vadība

L. Shybanova, L. Macaite, K. Konecka, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

15. July, 2020, 14:00 - 15:00
Apraksts

Coca-Cola HBC struktūrvienības atrodas gan Baltijā, gan Polijā un strādā ka vienota komanda. Interesanti ir tas, kā viņi to panāk, kā organizē komunikāciju, kā nodrošina ne tikai kvalitatīvu pakalpojumu, bet prot saliedēt kolektīvu. Ko tas dod organizācijai? Coca-Cola HBC prioritāte ir komanda un kopā strādājot var sasniegt lielus mērķus, līdz ar to tiek pievērsta liela uzmanība talantu vadībai un HR biznesa lomai.


Šajā vebinārā Coca-Cola HBC dalīsies ar piedzes stāstiem, ieteikumiem par HR lomu biznesā un kā atbalstīt un attīstīt talantu vadību. Būs jautājumu un atbilžu sesija, diskusijas un dalīšanās ar pieredzi.

Coca-Cola HBC pārstāvēs:

 • Liza Shybanova, Human Resources Manager PL&BAL
 • Lina Macaite, Baltic HR Business Partner Commercial
 • Karolina Konecka, Talent Development Expert PL&BAL

Vebināra valoda: angļu valoda!

Pasākums notiks online vidē, MS Teams platformā. Piekļuves saite tiks nosūtīta dienu pirms pasākuma.

Datu un personu analīze - nākotnes HR funkcijas

Dave Millner, HR Curator Ltd

Prezentācijas materiāls pieejams šeit- https://failiem.lv/u/enbndagp 

Šo vebināru vadīs starptautisks lektors Deivs Milners (Dave Millner), autors, dibinātājs un konsultāciju partneris @HRCurator, ar vairāk kā 30 gadu pieredzi HR jomā. Dave Millner strādājis ar dažādām globālām organizācijām, kur mekējis risinājumus uz organizatorisko efektivitāti balstītus risinājumus, balstoties uz organizāciju ilgtspēju. Dave regulāri uzstājas starptautiskās HR konferencēs, par tēmām, kas veicina tehnoloģijas un cilvēku analītikas lomu, kā arī šajā gadā izdota grāmata "Introduction to People Analytics: A Practical Guide to Data-driven HR".

Šajā vebinārā tiks aplūkotas tādas tēmas, kā:

 • pārmaiņu būtība
 • darbs ar datiem
 • datu un personu analīze HR
 • datu un personu analīze HR nākotnes funkcijas
 • kā citas HR funkcijas ietekmē personu un datu analīzi
 • kā efektīvi pārvaldīt datus

Vebināra valoda: angļu valoda!

Pasākums notiks online vidē, Zoom platformā! Piekļuves saite tiks nosūtīta uz e-pastu dienu pirms pasākuma!

Zoom saruna ar "APTURI COVID" veidotājiem un atbalstītājiem

E. Dimiņa, A. Bērziņš, B. Pedraudze, LPVA

18. June, 2020, 13:00 - 14:00
Apraksts

Kā zināms, ārkārtas situācija valstī ir atcelta, taču Covid-19 vēl joprojām nav pilnībā apturēts, tāpēc mums jāturpina ievērot vairākus drošības pasākumu. Viens no palīgiem vīrusa izplatības apturēšanā ir mobilā lietotne “Apturi Covid”, ko ikviens var lejupielādēt savā viedtālrunī.  

Aicinām Jūsu uzņēmumu piedalīties tiešsaistes sarunā ar lietotnes “Apturi Covid” radītājiem un atbalstītājiem, lai labāk iepazītu un izprastu tās darbību un nozīmību!

Tiešsaistes sarunā piedalīsies:

 • Elīna Dimiņa, SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja
 • Andris Bērziņš, iniciatīvas aizsācējs
 • Baiba Pedraudze, Veselības uzņēmumu grupas Repharm personāla vadības direktore

Moderatore Elīna Lidere


Online platforma: Zoom

Piekļuves saite tiks nosūtīta dienu pirms online pasākuma.

Mobings un bosings: starptautiskā juridiskā pieredze un psiholoģiskie aspekti

MG. Ingreta Jansone, Zv. adv. Andis Burkevics, MG, ZAB "Sorainen"

17. June, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Mobings Bossings 17.06.2020.pdf

Mobings un bosings: starptautiskā juridiskā pieredze un psiholoģiskie aspekti.


Pasākums notiks online, Zoom platformā.

Darba attiecību izbeigšana: darba devēja uzteikums un tā aizstāvēšana tiesā

M. Logins, J. Siliņš, Eversheds Sutherland Bitāns

11. June, 2020, 14:00 - 15:00
Apraksts

Eversheds Sutherland Bitāns_Darba tiesisko attiecību izbeigšana_2020_06_11_vebinārs.pdf

Atbildes uz jautājumiem.pdf

Vebinārā tiks aplūkotas sekojošas aktuālās tēmas:

 • Nodarbinātības aktualitātes saistībā ar atgriešanos darbā pēc COVID-19 ārkārtējās situācijas beigām:
  • COVID-19 ārkārtējais regulējums darba tiesību kontekstā;
  • Attālinātā darba izaicinājumi un juridiskā specifika;
  • Atvaļinājumu piešķiršanas kārtība un apmaksas jautājumi;
  • Darba līguma grozīšanas kārtība un iespējas;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšana:
  • Uzteikuma procedūra (paziņošana, arodbiedrību jautājumi, u.c.);
  • Tiesu prakses atziņas.


Vebināru vadīs kompetenti speciālisti: 

 • Māris Logins, partneris, Darba tiesību prakses grupas vadītājs
 • Jānis Siliņš, jurists


Vebinārs notiks online. Uzainājuma saite tiks nosūtīta dažas dienas pirms vebināra.

Personāla atlases tendences Covid-19 ietekmē

Krista Kristiāna Briņķe, Jolanta Saukāne, ARISTA Executive Search Latvia, WorkingDay Latvia

WDprezentacija_PersonalaAtlasesTendencesCovid19ietekme_2020.pdf

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz uzņēmējdarbību un darba tirgu, daudziem uzņēmējiem nācās arī pārskatīt personāla atlases procesus. Šajā seminārā tiks runāts par personāla atlases tendencēm Covid-19 ietekmē, starptautisko un vietējā mēroga pieredzi, secinājumiem, novērojumiem, uzņēmēju un kandidātu pieredzi. Lektores dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem, kandidāta/uzņēmum prezentēšanu online, inovāciju ieviešanu, attālināta atlases procesa organizēšanu. 

Semināru vadīs profesionāles no 2 uzņēmumiem, kuri nodrošina personāla atlasi. 

Online vebināra platforma: Zoom

Dažas dienas pirms vebinārs tiks nosūtīts piekļuves links.

Darba attiecību izbeigšana: darba devēja uzteikums un tā aizstāvēšana tiesā

M. Logins, J. Siliņš, Eversheds Sutherland Bitāns

Vebinārā tiks aplūkotas sekojošas aktuālās tēmas:

 • Nodarbinātības aktualitātes saistībā ar atgriešanos darbā pēc COVID-19 ārkārtējās situācijas beigām:
  • COVID-19 ārkārtējais regulējums darba tiesību kontekstā;
  • Attālinātā darba izaicinājumi un juridiskā specifika;
  • Atvaļinājumu piešķiršanas kārtība un apmaksas jautājumi;
  • Darba līguma grozīšanas kārtība un iespējas;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšana:
  • Uzteikuma procedūra (paziņošana, arodbiedrību jautājumi, u.c.);
  • Tiesu prakses atziņas.


Vebināru vadīs kompetenci speciālisti: 

 • Māris Logins, partneris, Darba tiesību prakses grupas vadītājs
 • Jānis Siliņš, jurists


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Uzainājuma saite tiks nosūtīta dažas dienas pirms vebināra.

WOWHR GLOBAL CONFERENCE

Dave Ulrich, Linda Sharkey, Josh Bersin u.c., WOWHR

Tiešsaistes konference 4. jūnijā "WOWHR GLOBAL CONFERENCE"!

Šajā tiešsaistes konferencē no dažādām pasaules valstīm profesionāļi, teorētiķi dalīsies ar savu redzējumu par jautājumiem saistībā ar Covid-19, tā ietekmi uz personālvadību un uzņēmējdarbību.

Tiks apskatīti tādi jautājumi, kā:

 • jaunākās tendences pēc Covid-19 krīzes;
 • dažādu valstu pieredze krīzes pārvarēšanā;
 • darba tirgus nākotne un cilvēkresursu joma;
 • komandas vadīšana pašreizējā darbības modelī u.c.

Konferencē uzstāsies tādas personības kā Dave Ulrich, Linda Sharkey, Josh Bersin u.c.

Par konferenci un reģistrēšanos, skatīt šeit.

Online komandas saliedēšanas demo pasākums

Dace Stīpniece, Catalyst Latvia

Covid-19 krīzes ietekmē uzņēmumi negaidīti piedzīvo to, ka darbiniekiem darba pienākumi jāveic attālināti, kas limitē komunikāciju un iespējams rada sarežģījumus ikdienas pienākumu veikšanā. Lai pārvarētu un atjaunotu komandas garu, motivētu darbiniekus un pilnveidotu prasmes darboties online vidē, Catalyst Latvia vadītāja Dace Stīpniece piedāvā dalīties ar stāstu par izaicinājumiem šajā laikā un padomus, kā efektīvāk un veiksmīgāk turpināt darboties online vidē, kā arī izmēģināt vienu no online risinājumiem komandas attīstīšanai The Infinite Loop.

Reģistrēšanās ŠEIT! 

0 nelaimes gadījumi darba vietā - utopija vai izaicinājums

E. Selga, L. Šedlere, L. Matisāne, A. Putrālis, LPVA, SIA "Schwenk Latvija", Valsts darba inspekcija, SIA "Depo DIY"

Meistarklasē uz diskusiju ir aicināti eksperti, kuri dalīsies savā pieredzē un dos atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Ekspertu komandā aicināti:

 • Linda Šedlere - SIA "Schwenk Latvija" Personāla un administrācijas direktore, valdes locekle;
 • Eva Selga - Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja;
 • Linda Matisāne - Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja;
 • Artūrs Putrālis - SIA "Depo DIY" Darba aizsardzības nodaļas vadītājs
 • modereatore Agnese Alksne -  CSR eksperte, biedrības "Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma" valdes priekšsēdētāja. 

Dalība meistarklasē ir bez maksas un tā notiks https://ej.uz/0negadijumi

Meistarklasei var pievienoties, spiežot “Going” Facebook pasākumā, CSR Latvia profilā.

Digitālās personāla vadības darbnīca

Liesma Rijniece, datu tehnoloģiju uzņēmums SQUALIO

Digitālās personāla vadības darbnīca

Seminārā tiks izskatīts:

 • Kas ir digitālā personāla vadība – kādi ir tās praktiskie priekšnosacījumi?
 • VDAR & digitālā personāla vadība – mīti un patiesības.
 • Praktiski piemēri digitālās personāla vadības izmantošanā.
 • Digitalizācijas projekta ceļa karte – ar ko sākt un kādi ir projekta posmi?

Efektīvas virtuālās saskarsmes prasmes – būtisks faktors komandas jaudas palielināšanā

Kristīne Sprūdža, LPVA

LPVA 21.05.2020.pdf

Darbs attālinātā režīmā var sniegt gandarījumu un pat uzlabot komandas efektivitāti, ja kolēģi vienojas par sev būtiskāko netiķetes pamatprincipu ievērošanu. Strādājot virtuālā vidē vienlaicīgi ir iespējams ne tikai nezaudēt jau esošo, bet pat palielināt komandas enerģiju, efektivitāti un jaudu. Piedāvājumā lieliska iespēja turpmāk strādāt efektīvāk un precīzāk, būt pārliecinātākiem, iejūtīgākiem un jaudīgākiem! 

Kopīgajā 1h virtuālo apmācību pasākumā tiks precizēti galvenie netiķetes pamatprincipi šādās jomās, kā arī tiks pārrunāti “knifi” efektīvai strādāšanai no mājām:

1. Video sanāksmes

2. E-pastu saziņa

3. Telefona zvani

4. Sociālie tīkli 


Pasākuma norises vieta tika izvēlēta pēc aktuālās situācijas Latvijā, ņemot vērā drošības pasākumus! Iespējamā online platformas vide: MS Teams

Starptautiskā personāla vadības diena

Eva Selga, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

Arī mēs svinēsim Starptautisko personāla vadības dienu! 

Lai gan šī gada svētki būs krasi savādākā formātā kā iepriekšējo gadu, taču svētki paliek svētki! Tie ir jāsvin! 

Ieplāno sev laiku 20. maijā, lai kopā online nosvinētu šo dienu ar smiekliem, pārsteigumiem un atpūtu! 

Izmantošanas platforma: Zoom. 

Dienu iepriekš tiks nosūtīts piekļuves links e-pastā.

Biznesa attiecību veidošana ar klientiem tīmeklī – juridiskās nianses

G. Flinters, K. Patmalniece, S. Vuškāne, I. Kariņa-Bērziņa, Cobalt, ZAB

Vebināra lektori: Partneris G. Flinters, Zvērināta advokāte K. Patmalniece, Nodokļu konsultāciju vadītāja S. Vuškāne, Partnere I. Kariņa-Bērziņa

Līdz šim nepieredzētie pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi visā pasaulē ir veicinājuši dažādu biznesa procesu, tostarp pakalpojumu un tirdzniecības darījumu  pārcelšanu virtuālajā vidē, tāpēc cikla pirmajā sērijā piedāvājam sarunu par svarīgākajiem nosacījumiem un principiem, kurus nevajadzētu piemirst, organizējot biznesa attiecības ar klientiem attālināti.

Programmā:

 • “B2B”: Nosacījumi elektronisku darījumu ieviešanai, noformēšanai un slēgšanai
 • “B2C”: Mazliet par patērētāju tiesībām - kas mainās, ja otrā pusē ir patērētājs
 • Attaisnojuma dokumenti un nodokļu piemērošana e-darījumos
 • Datu aizsardzības aspekti e-darījumos

Vebināra platfoma: MS Teams

Pieteikšanās līdz 13. maijam, reģistrējoties tiešsaistē ŠEIT. Dalība vebinārā bez maksas.

Diskusija- Ko varam darīt savu darbinieku labizjūtas (well-being) labā un kāpēc?

Gundega Dambe, Eva Selga, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

Diskusija_13_05_2020.pdf

Diskusija- Ko varam darīt savu darbinieku labizjūtas (well-being) labā un kāpēc?

COVID-19 Latvijā: Darba tiesību jautājumi

Toms Šulmanis, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, ZAB, COBALT

Vebinārā COBALT eksperti pastāstīs par pielāgošanos aktuālajām biznesa vides prasībām darba tiesību jomā, ņemot vērā pandēmijas izraisītos apstākļus.

Programmā:

 • Risinājumi darbinieku saglabāšanai
 • Nepilna darba laika noteikšana
 • Attālinātais darbs
 • Dīkstāve
 • Darbinieku skaita samazināšana
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana ārkārtējās situācijas laikā
 • Norādes attiecībā uz darbinieku medicīnas datiem
 • Personas datu drošība

Vebināra platforma: Microsoft Teams

Pieteikšanās līdz 6. maijam, reģistrējoties tiešsaistē! Reģistrēties vebināram šeit. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšajas pieteikšanās.

Personas datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās

Elīna Muciņa, Eversheds Sutherland Bitāns

ElinaMucina_GDPR_LPVA_2020_05_06.pdf

Personas datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās

Seminārs būs online. Platforma: MS Teams

Pieteikšanās līdz 05.05.2020 plkst. 14:00!

Darba attiecību nodibināšana un pastāvēšana uzņēmumā nevar notikt bez kandidātu un darbinieku personas datu apstrādes. Kandidātiem tiek lūgts par sevi pastāstīt ar CV, motivācijas vēstuļu, interviju palīdzību, turklāt dažkārt darba devēji veic rūpīgu kandidātu izpēti, izmantojot papildu informācijas avotus. Darba likums paredz obligātu darbinieka personas datu apstrādi, turklāt papildu dati tiek apstrādāti, lai veicinātu darbinieku integrāciju uzņēmumā, labvēlīgu mikroklimatu, attīstītu uzņēmējdarbību. Līdz ar to, darbinieku dati tiek apstrādāti ne vien primārajam mērķim – darba līguma izpildei – bet arī daudziem citiem noderīgiem mērķiem. Vebinārā tiks apskatītas šādai datu apstrādei izvirzītās prasības un prakse to īstenošanā. Vebinārs būs noderīgs gan tiem, kas vēl apgūst personas datu apstrādes pamatus, gan arī tiem, kas ir apguvuši piemērojamās prasības un vēlētos papildināt savas zināšanas ar piemēriem no advokātu biroja pieredzes. 

Atlaist, palaist dīkstāvē vai apmainīties ar darbiniekiem

E. Selga, D. Kavasa, E. Mackeviča, LPVA, SIA "Eiro Personāls", Latvijas aviācijas arodbiedrība

Meistarklasē piedalās eksperti: Dace Kavasa, Latvijas aviācijas arodbiedrības vadītāja, Eva Selga, Latvijas Personāla Vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja, Evita Mackeviča, SIA "Eiro Personāls" vadītāja, LR Labklājības ministrijas pārstāvis. moderatore CSR eksperte Agnese Alksne. 

Diskusijā tiks apspriesti jautājumi par kolektīvo atlaišanu, dīkstāvi un apmainīšanos ar darbiniekiem. 

Vairāk par diskusiju un biļešu iegādi varat iepazīties ŠEIT.

LPVA biedriem ar īpašo atlaižu kodu "LPVAdraugs5", biļete tikai EUR 14.50

Online platforma: Zoom

Pietura:Cexit

Cexit, Cexit

30. April, 2020, 10:00 - 17:00
Apraksts
Cexit - izeja no krīzes, izeja no Covid-19, katram indivīdam, katrai organizācijai un sabiedrībai kopumā, uzņemoties atbildību un  esot pietiekoši zinošiem, lai nenoteiktībā spētu pieņemt maksimāli labvēlīgus lēmumus nākotnei.
Foruma mērķis ir sniegt praktisku informāciju, metodes un paņēmienus, lai spētu atbilstoši situācijai vadīt un mainīt savu sabiedrisko, profesionālo, kā arī personīgo dzīvi. 
Konferencē uzstāsies tādi lektori kā Ieva Ilvesa, Sergejs Kruks, Liene Cipule, Krista Vāvere u.c.


Vairāk informācijas - www.cexit.lv


Organizācijām īpaši dalības nosacījumi foruma tiešraidei:
 • līdz 9 darbiniekiem - 230 eur

 • 10-19 darbinieki - 330 eur

 • 20-49 darbinieki - 530 eur

 • 50 un vairāk darbinieki - 830 eur

Plānotie Darba likuma grozījumi, jaunākā tiesu prakse un citas darba tiesību aktualitātes.

zv. adv. Andis Burkevics, zv. adv. Māris Simulis, ZAB, Sorainen

21. April, 2020, 15:00 - 16:20
Apraksts

Prezentācijas: 

ppt.Andis-Burkevics.2020-04-21..pdf

ppt.Maris-Simulis.2020-04-21.pdf

Par darba tiesību aktualitātēm stāstīs Sorainen Latvijas biroja vadošais speciālists, zvērināts advokāts Andis Burkevics un zvērināts advokāts Māris Simulis.

Darba aizsardzības likumā 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi, kuri, cita starpā, pirmo reizi definēs, kas ir “attālinātais darbs” un atbilstoši precizēs darba devēja pienākumus darba aizsardzības jomā. Identisku “attālinātā darba” definīciju plānots iekļaut arī Darba likumā.

Šīs un vēl citas svarīgas izmaiņas, piemēram, atvieglotu darba līguma izbeigšanas kārtību attiecībā uz personām ar invaliditāti darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas prezumpcijas ieviešanu paredz 2020. gada 16. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Darba likumā.

Tiksiet informēti arī par būtiskākajiem jaunumiem tiesu prakses attīstībā.


Vebināra platforma: Microsoft Teams"Darbinieku noskaņojuma" pētījums

Jānis Skrūzkalns, Motify

16. April, 2020, 11:00 - 11:40
Apraksts

Jānis Skrūzlans iepazīs pētījuma "Darbinieku noskaņojums" rezultātus par valsti kopumā. Dati iegūti periodā 27.03.-31.03.

Pētījuma galvenās tēmas:
1. Darbinieku pārliecība par savu spēju atrast darbu un atalgojuma izmaiņu ekspektācijas;
2. Darbinieku noskaņojums, drošības sajūta un uzticēšanās uzņēmuma vadībai;
3. Nodarbinātības izmaiņas krīzes ietekmē (atvaļinājumi, atbrīvojumi, attālinātais darbs utt);
4. Krīzes ilguma ekspektācijas.


Video būs online formātā, izmantojot "Zoom" platformu. Dažas dienas pirms vebināra, dalībniekiem e-pastā tiks nosūtīta pieejas informācija.

Kompetenču izmantošana darbinieku attīstībai, 21.gs. jaunās kompetences

Ilva Bērziņa, EXPgroup

9. April, 2020, 13:00 - 14:15
Apraksts

Šo semināru vadīs 2 profesionāles, Olga Dzene un Ilva Bērziņa, par 21. gs. kompetencē un kompetenču izmantošanu darbinieku attīstībai.

Ilva Bērziņa- EXPgroup vadītāja, kuri nodarbojas ar personāla atlasi, personālvadību un darbinieku novērtēšanu.


Kompetenču izmantošana darbinieku attīstībā

• Kompetenču pieeja uzņēmumā. 

• Personāla vadības procesi, kuros kompetenču pieeja var dot labumus. 

• Kompetenču modelis, kā organizācijas orientieris darbinieku un vadītāju attīstībā.

• Kompetenču novērtēšanas metodes.

• Kompetenču attīstības pieejas organizācijā.

ATCELTS! Produktivitātes dubultošanas DEMO treniņš

Jānis Zēlavs, MIND Management

31. March, 2020, 13:00 - 17:00
Apraksts

Pastāv uzskats, ka nevar savienot 3 vēlmes: ātri, lēti un kvalitatīvi. Pasaulē un Latvijā ir uzņēmumi, kuri ir pierādījuši pretējo. Šajā  DEMO, kopīgi un katrs individuāli apgūsim uzņēmumu pielietotās TOC (ierobežojumu teorijas) un LEAN pieejas, kā dubultot savu un savas komandas/organizācijas produktivitāti. Pētīsim, kā radīt lielāku rezultātu, strādājot gudrāk.

Demo meistarklases laikā dalībnieki:

 • Piedalīsies TOC un Lean procesu uzlabošanas simulācijas spēlē;
 • Izbaudīs TOC un Lean principu darbību praksē;
 • Ieraudzīs un pieredzēs reālus un izmērāmus ieguvumus, ko dod šo principu ieviešana;
 • Pārliecināsies par iespējamo potenciālu un ieguvumiem, mācīties un attīstīt sevi, lai varētu šos principus pēc tam ieviest savā uzņēmumā.


Demo treniņu vadīs Jānis Zēlavs – “MIND Management” biznesa attīstības risinājumu un apmācību programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts biznesa vadības, līderības un komandu koučs ar 22 gadu pieredzi biznesa attīstībā un vairāk kā 15 gadu pieredzi apmācību programmu radīšanā un vadīšanā. 

ATCELTS! Reklāmas pasākums- Mobilly un Komercizglītības centrs

Mobilly, Komercizglītības centrs, Mobilly, Komercizglītības centrs

31. March, 2020, 10:00 - 11:30
Apraksts

31. marta rīta pusē Mobilly un Komercizglītības centrs reklamēss savus pakalpojumus, idejas.

Mobilly stāstīs par Darbinieku labumu pārvaldību, kuru rīku jau izmanto arī citi prestiži uzņēmumi. MobillyT_labumi_HR.pdf

Komercizglītības centrs stāstīs par Vadītāju instrumentiem.

ATCELTS! Veselības veicināšanas pasākumi darba vietā

Gundega Dambe, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

26. March, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

Joprojām darba devēju aktualitāte ir produktivitāte, ko bieži skatām kontekstā ar darbinieku labbūtību. Bet viens no labbūtības elementiem ir veselība. Sakārtota veselība ir viens no būtiskākajiem elementiem, lai mēs darbā justos labi. Cilvēka veselība ir atkarīga no dažādiem faktoriem- dzīvesveida, iedzimtības, paradumiem, vides, utml. 

Seminārā runāsim par to, kādus veselību veicinošus pasākumus varam organizēt darba vietā, lai samazinātu kavējumus slimības dēļ, uzlabotu darbinieku fizisko un mentālo veselību. 

Vadītāja: Gundega Dambe, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja.

ATCELTS! Veselības iestāžu darba grupa

Gundega Dambe, LPVA

20. March, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

Veselības iestāžu darba grupa

ATCELTS! Vesels un iesaistīts: darbinieku labbūtības pieeja

Laima Buša, Sertificēta darba aizsardzības eksperte

19. March, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

par semināru - Labbūtības pieeja.pdf

Arvien biežāk personāla vadības vidē dzirdam par “darbinieku labbūtību”. Šajā seminārā mēģināsim izprast, kādas ir labbūtības sfēras un kas ir galvenie principi, domājot par labbūtības iniciatīvu ieviešanu savā uzņēmumā. Pasākuma gaitā pieskarsimies tādiem jautājumiem kā:

 • Labbūtība – kas tā īsti ir?
 • Ko nozīmē veselības kultūra un kādēļ tā ir tik būtiska?
 • Kā labbūtība var palīdzēt uzņēmumam?
 • Kas strādā un kas nestrādā labbūtības iniciatīvās?
 • Ko var darīt ar ierobežotiem resursiem?
 • Mana personīgā labbūtība.

Konference Cilvēkfaktors

Cilvēkfaktors, ADDC

13. March, 2020, 09:30 - 18:00
Apraksts

Par konferenci tuvāka informācija ŠEIT

Reģistrācija

LPVA biedriem atlaide līdz 31.12.2019.

Eneagramma- instruments sevis izprašanai un sadarbībai ar līdzcilvēkiem

Nadežda Doroņina-Koltan, Sapņu osta

10. March, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

Eneagramma ir viens no senākajiem personības izpētes instrumentiem. Atklājot savu eneagrammas tipu, varam attīstīt savas profesionālās prasmes un pārliecību, pieņemt lēmumus, izdarīt viedākas izvēles un apzināti vadīt savas reakcijas uz ārējiem impulsiem.

Šīs tikšanās mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar pamata personības tipiem, to veidošanās mehānismu, raksturīgāko uzvedību, domāšanas veidu un motivāciju, sniegt ieteikumus, kā sekmīgāk veidot komunikāciju ar atšķirīgiem personības tipiem, kā arī piedāvāt katra personības tipa izaugsmes vadlīnijas.

Vadītāja: Nadežda Doroņina-Koltan savā jomā darbojas un apmāca cilvēkus jau kopš 1993. gada. Nadežda specializējas organizāciju vadībā un biznesa psiholoģijā, kas ļauj teorētiskās zināšanas labi pielietot biznesa mērķu sasniegšanai praksē.


Seminārs būs KRIEVU valodā.

Emocionālā inteliģence darbā

Inese Sila, LPVA

27. February, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

Emocionālā inteliģence ir vairākkārt svarīgāka par IQ, lai gūtu panākumus darbā vai personiskajā dzīvē.

Radošuma konference "Subject: Creativity"

Mārtiņš Gineitis, LV

21. February, 2020, 09:30 - 17:30
Apraksts

Radošo industriju konference "Subject: Creativity"

Pieteikšanās: https://www.subjectcreativity.lv/lv/ 

LPVA biedriem atlaide!

Sarežģītā komunikācija

Jeva Karabeško, Teamcoach

17. February, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

Sarežģītās komunikācijas pieredze ir katram. Nav brīnums, ka ar laiku mēs sākam izvairīties no šādām sarunām jo, lai tās veiktu, mums ir nepieciešama papildus piepūle. Tajā pašā laikā tās liek mums just diskomfortu, varbūt pat nedrošību. Pastāv pieeja, kura balstās uz zināšanām par cilvēka reakcijām uz to, ko viņš redz un dzird. Pielietojot to, ir vieglāk atrast kopīgo valodu un nonākt pie visām pusēm apmierinoša rezultāta.

Jeva Karabeško, pieaugušo apmācības speciālists, komandu koučs,
www.teamcoach.lv

Aleksandra Frīdmana meistarklase "Grupas darba vadīšana: sanāksmes, sesijas, prāta vētras"

Aleksandrs Frīdmans, LV

4. February, 2020, 10:00 - 17:00
Apraksts

Menedžments, grupas darba paņēmieni. 

Pieteikšanās: https://www.bep.lv/ 

LPVA biedriem atlaide!

Veselības iestāžu darba grupa

Gundega Dambe, LPVA

31. January, 2020, 14:00 - 16:00
Apraksts

LPVA_Veselības grupa_31.01.2020.pdf

Tikšanās tēma - Wellbeing - darbinieku labizjūta un izaicinājumi veselības aprūpes iestādē .
Tiks apspriests:

 • Labizjūtas jēdziens un starptautiskie pētījumi (CIPD, Times, u.c)
 • personāla labizjūtu ietekmējošie faktori un to nozīme darba snieguma un efektivitātes vadībā.
 • Veselības ministrijas pieredzi darbinieku labizjūtas  veicināšanā
 • izaicinājumiem, ar ko saskaramies.

Degt par savu darbu, bet neizdegt

Evija van der Beek, Supervizore, koučs

31. January, 2020, 10:00 - 13:00
Apraksts

Stress un izdegšana var skart jebkuru cilvēku, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, pieredzes vai ieņemamā amata, jo to rašanos ietekmē ļoti dažādi ikdienā sastopami dinamiskās profesionālās vides un ikdienas dzīves faktori. Šo iemeslu dēļ ir ieteicams iemācīties laicīgi atpazīt stresorus, pamanīt stresa izraisītas reakcijas un nepieciešamības gadījumā – zināt ko darīt, pie kā vērsties, ja ir aizdomas par pirmajām izdegšanas pazīmēm.

Jaunas metodes vadītāju saliedēšanai

Edīte Kalniņa, VNĪ

24. January, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

MBTI present2 LPVA.pptx

Praktiskais seminārs ar vairāk nekā 20 spēles veida izglītojošām metodēm un to izmantošanu mācību un darba procesā "Metožu karuselis" https://www.facebook.com/events/469227737127780/ 

Jaunas metodes vadītāju saliedēšanai

Jevgēņija Gorjanska treniņš “Pārdošana bez bremzēm”

Jevgēņijs Gorjanskis, LV

24. January, 2020, 10:00 - 18:00
Apraksts

Pārdošanas tehnikas un tehnoloģijas

Pieteikšanās: https://www.bep.lv/ 

LPVA biedriem atlaide!

Jaunākās tendences personāla vadībā

Eva Selga, Gundega Dambe, Agrita Ribkinska u.c., LPVA

15. January, 2020, 14:00 - 17:00
Apraksts

Atziņas no Nicas konferences.pptx.pdf

LPVA 15.01. prezentācija.ppt

Onboarding_HRconf_14.01.2020.pptx

Platformas par onboarding:

 • Cake HR https://cake.hr/features/onboarding; fokuss uz procesa automatizāciju, lokāls tool
 • Enboarder https://enboarder.com/; fokuss uz darbinieka pieredzi
 • Talmundo https://www.talmundo.com/; fokuss uz darbinieka pieredzi
 • Greenhouse https://www.greenhouse.io/; fokuss uz procesa automatizāciju

Atziņas no HR konferencēm Maskavā un Nicā.

Iedvesmai un līdzsvaram 2020

Trainig Lab, Training Lab

10. January, 2020, 10:00 - 17:00
Apraksts

Pieteikšanās, rakstot e-pastā diana@traininglab.lv 

LPVA biedriem atlaide!


Uzdāvini sev un kolēģiem iespēju būt gada jaudīgākajā konferencē un Training Lab 4.dzimšanas dienas ballītē!

Pasākuma mērķauditorija: vadītāji, HR, kā arī labāko vadītāju labākie darbinieki, un jebkurš, kurš vēlas paņemt atelpas mirkli un paskatīties uz lielo bildi, pirms mesties atpakaļ darbos.

Kādēļ: Jo konferencē aptversim visas svarīgākās ikdienas jomas: nākotnes ekonomiskās tendences, pašattīstību, balansu, produktivitāti, kā arī motivāciju.

Uz mūsu skatuves kāps:

 • Peep Vain, Pipedrive līdzdibinātājs, pārdošanas un vadības treneris, (Igaunija) - “Borders of self-development”

 • Andris Šuvajevs, ekonomikas antropologs - “Ekonomiskā distopija”

 • Laura un Andis Arnicāni, Seekthesimple.com - “Solis tuvāk būtiskākajam”

 • Mārtiņš Aleksandrovičs, vīrs ar dzelzs potītēm, motofrīstaila pilots - “Apziņas (ne)robežas”

 • Brigita Mironova, Training Lab pārdošanas un klientu apalpošanas  trenere, Ledusskolas dibinātāja - “Aukstums kā iespēja”

 • Kaspars Breidaks, radiobalss / aktieris “5 soļi pretī dzīvespriekam”

 • Sandis Inzelbergs, Latvijas sporta jogas čempions - “No sāpēm līdz talantam”

 • Michel Dennler, UNIC AG, (Šveice) “Holocracy - leading without leaders”

 • Kā arī, būs vairāki muzikālie pārsteigumi!

Ieraksti no: