Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Kopējie Raksti (326)

Blogi141 Jaunumi185

Kā izveidot veselīgu paradumu kultūru uzņēmumā

Līderi un personālvadības speciālisti visā pasaulē arvien lielāku uzmanību sāk pievērst darbinieku labsajūtai. Uzņēmumi visdažādākajās nozarēs ir izstrādājuši iniciatīvas, kas uzlabotu darbinieku labs...

Lasīt

Labklājība darba vidē

Latvijas un ārvalstu  pētījumos (well being, wellfare, happiness at work,) tulko kā labbūtība, labjūtība, labjūte, labizjūta, labklājība, saistot šo jēdzienu  ar personību, darba vidi, motivāciju un i...

Lasīt

Padomi efektīvai laika pārvaldībai

Kāds laika plānošanā ir profesionālis, jo atradis savu metodi, kura ir efektīva un ērta, savukārt citiem laika plānošana šķiet vai nu par sarežģītu, vai nevajadzīgu. Taču, der atcerēties, ka saliekot...

Lasīt

Elastīgais darba laiks

Aizvien vairāk tiek pieprasīta elastīga nodarbinātība, kas nodrošina elastīgumu attiecībā uz to, kur, kad un cik ilgi darbinieks strādā. Diemžēl ne visi darba devēji piedāvā šādu iespēju, vai nu neatļ...

Lasīt