Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Kopējie Raksti (350)

Blogi146 Jaunumi204

Darbinieku sūtīšana komandējumos kļūs dārgāka

Uzņēmējiem darbinieku nosūtīšana darbā uz citu valsti kļūs dārgāka, jo norīkotajiem darbiniekiem nevarēs maksāt tikai attiecīgajā valstī noteikto minimālo atalgojumu, bet gan jānodrošina līdzvērtīga s...

Lasīt

BDO Legal juristu atbildes uz jautājumiem

Covid-19 vīrusa izplatība turpina radīt draudus gan veselībai, gan ekonomikai. Darba vieta ir viena no galvenajām vietām, lai nodrošinātu darbiniekiem drošu vidi un tajā pašā laikā turpinātu biznesa d...

Lasīt

Agile modelis organizācijās

Ņemot vērā, ka attīstoties bizesa videi, pieaug biznesa un klientu prasības, kvalitātes standarti aug, informācijas apjoms kļūst nekontrolējami liels, izaicinājumi darba vidē kļūst vairāk un biežāk, p...

Lasīt

Kā izveidot veselīgu paradumu kultūru uzņēmumā

Līderi un personālvadības speciālisti visā pasaulē arvien lielāku uzmanību sāk pievērst darbinieku labsajūtai. Uzņēmumi visdažādākajās nozarēs ir izstrādājuši iniciatīvas, kas uzlabotu darbinieku labs...

Lasīt

Labklājība darba vidē

Latvijas un ārvalstu  pētījumos (well being, wellfare, happiness at work,) tulko kā labbūtība, labjūtība, labjūte, labizjūta, labklājība, saistot šo jēdzienu  ar personību, darba vidi, motivāciju un i...

Lasīt