Informējam, ka lpva.lv portālā tiek izmantotas sīkdatnes (‘cookies’). Lai turpinātu portālu izmantot, lūdzam iepazīties ar privātuma politiku un izteikt piekrišanu sīkdatņu lietojumam.

Kopējie Raksti (347)

Blogi146 Jaunumi201

Agile modelis organizācijās

Ņemot vērā, ka attīstoties bizesa videi, pieaug biznesa un klientu prasības, kvalitātes standarti aug, informācijas apjoms kļūst nekontrolējami liels, izaicinājumi darba vidē kļūst vairāk un biežāk, p...

Lasīt

Kā izveidot veselīgu paradumu kultūru uzņēmumā

Līderi un personālvadības speciālisti visā pasaulē arvien lielāku uzmanību sāk pievērst darbinieku labsajūtai. Uzņēmumi visdažādākajās nozarēs ir izstrādājuši iniciatīvas, kas uzlabotu darbinieku labs...

Lasīt

Labklājība darba vidē

Latvijas un ārvalstu  pētījumos (well being, wellfare, happiness at work,) tulko kā labbūtība, labjūtība, labjūte, labizjūta, labklājība, saistot šo jēdzienu  ar personību, darba vidi, motivāciju un i...

Lasīt

Padomi efektīvai laika pārvaldībai

Kāds laika plānošanā ir profesionālis, jo atradis savu metodi, kura ir efektīva un ērta, savukārt citiem laika plānošana šķiet vai nu par sarežģītu, vai nevajadzīgu. Taču, der atcerēties, ka saliekot...

Lasīt