Eiropas Personāla vadīšanas asociācijas (EAPM) un Bostonas konsultāciju grupas pētījuma rezultāti

Aicinājām visus profesionāļus piedalīties aptaujā, ko organizēja EAPM un Bostonas konsultāciju kompānija. Ir publiskoti aptaujas rezultāti, LV  gan piedalījušies tikai 6 respondenti ....