Eapril 9.konference Nikozija Kipra. 2014.gada novembris

Eapril ir European Association for practicioner research of improving learning. Organizācijas mērķi ir vecināt praksē balstītu izpēti par mācīšanās jautājumiem. Eapril apvieno divus virzienus:

  • Izglītība un mācīšanās skolās
  • Mācīšanās un attīstība organizācijās.


Eapril vadītājs ir Frank de Jong no Nīderlandes. Beļģijā un Nīderlandē ir īpaši daudz šīs organizācijas biedru.
Eapril 9.konference notika Nikozijā, Kiprā 2014. gada nogalē.  Konferences darbs bija organizēts divās sekcijās atbilstoši augstāk minētajiem organizācijas darba virzieniem.

Konferences sākuma daļā uzstājās Philips Lighting universitātes dekāns un Philips Lighting direktors  mācibu jautājumos Stefaan van Hooydonk. Viņš runāja par transformējošo mācīšanos organizācijās 21.gadsimtā izmantojot savas organizācijas piemēru. Vidējais vecums Philips uzņēmumā ir 40+ un tāpēc mācību procesā nākas saskarties ar digitālajiem „imigrantiem”. Viens no būtiskiem jautājumiem ar ko jānodarbojas Hooydonk kunga struktūras darbiniekiem, varētu būt pazīstams arī katram no mums: „Kā sagatavot mācībām tos cilvēkus, kas negrib mācīties.” Philips Lighting mācību direktors uzsvēra, ka labāk ir mācīties katru dienu, kautvai 5 minūtes. Philips Lighting uzņēmumā ir ievesta trīs līmeņu darbinieku zināšanu sertifikācijas sistēma. Uzņēmums nelieto Learning management sistēmu un Hooydonk kungs apgalvo, ka e-learning pēc desmit gadiem būs miris. Viņš ir arī ļoti skeptisks par vadītāju attīstības programmu lietderību un tajās ieguldīto līdzekļu atmaksāšanos.

Interesanta bija Evas Kyndt (Leuven Unversitāte, Beļģija) vadītā sesija par komandu fasilitēto mācīšanos izmantojot BLITS metodi. Mācību komandā ir 6-12 dalībnieki, kolēģi. Fasiltētājs nedrīkst būt tēmas pārzinātājs. Mācību rezultātus iepriekš nevar prognozēt.


 


Donald Ropes (PhD) prezentēja kompetenču modeli  Šipolas lidostas zemākā līmeņa vadītājiem  2025.gadam.


 


Avots. Donald Ropes. Defining Management Competencies Anno 2025: a Business-University Collaboration. 2015 Haarlem

Par kopetenču attīstību starptautiskos uzņēmumos Francijā stāstīja Patrick Belpair vadītā komanda no GARF National L&D network

Viena no mācību organizācijas tendencēm, kas novērojama starptautiskos uzņēmumos, ir:
•    Centralizācija
•    Standartizācija
•    Viena kultūra.

Phlips visā pasaulē ir viena mācību programma. Šadas pieejas priekšrocības ir augstas kvalitātes programmas, kurās investēti lieli līdzekļi, vienota mācībupolitika, labs uzņēmuma tēls. Trūkums ir vietējo valstu un organizāciju kultūras ignorēšana.

Pēc GARF ekspertu domām jaunās tūkstošgades mācību dalībniekiem ir raksturīga:
•    Vēlme kontrolēt
•    Sadarbošanās
•    Nepacietība
•    Pašizpausme

Uzņēmumos jāvirzās no vadītāju attīstības uz pastāvīgas vadītāju pilnveides arhitektūru, kurā integrēta mācību dalībnieka (learner) perspektīva.

Dalībniekiem bijaiespējams tuvāk iepazīt vienam otru speed dating sesijā, kas man bija interesanta pieredze.

Konferences plenārsesijā tika prezentēts pirmais Eiropas mācīšanās kompass, kas izveidots sadarbībā ar Māstrihtas universitātes Biznesa un eknomikas skolu. Kopējas Mācibu unn attīstības jomas biznesa apjoms pasaulē ir 287 miljardi dolāru un Eiropas izdevumi mācībām ir otrie lielākie pasaulē. Arvien vairāk uzņēmumu Eiropā ir ieinteresēti mācību analītikā un ārējā mācību atskaitesun izvērtēšanas sistēmā (benchmarking). Kompasā apkopotas ziņas par Eiropas organizācijām un asociācijām, kas darbojas mācību jomā un mācību jomām, kas šobrīd piesaista vislielāko interesi.

Noslēgumā profesors Stephen Billet no Griffit Universitātes Austrālijā runāja par darba vietu kā mācību vides potenciāla izmantošanu sākotnējā un pastāvīgā darbinieku attīstībā. Profesors atgādināja, ka cilvēki mācās katrā savas dzīves situācijā un mācību iestādes ne vienmēr pareizi uzver, atspoguļo un ievieš to mācīšanās būtību un jēgu, kas vajadzīga uzņēmumu darbiniekiem sekmīgai darba veikšanai.

Ar daļu no konferences materiāliem var iepazīties Eapril vietnē youtube.