Izglītošanās mūža garumā: 21.gadsimta izaicinājums un nepieciešamība


2015.gada 4.februārī notika apaļā galda diskusija, lai runātu par Mūžizglītības tēmas aktualitāti, nozīmi un tendencēm. Plašāk šo tēmu plānots apskatīt 2015.gada 16.aprīlī starptautiskajā konferencē Izglītošanās mūža garumā: 21.gadsimta izaicinājums un nepieciešamība, kurā pasaules eksperti par to pastāstīs daudz vairāk.


Apaļā galda diskusijā piedalās:

  • Eva Selga, LPVA Valdes priekšsēdētāja, Baltic International Bank AS Personāla vadības un administratīvās pārvaldes vadītāja

  • Ingrīda Rone, LPVA Valdes priekšsēdētājas vietniece, Lattelecom SIA Personāla vadības direktore un Valdes locekle

  • Arta Biruma, LPVA Padomes locekle, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas VSIA Personāla direktore

  • Santa Līce – Krūze, Draugiem SIA Personāla un klientu attiecību nodaļas vadītāja

  • Dzintra Rubule, Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāles Personāla un attīstības kontroles vadītāja

  • Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā