Sadarbības iespējas ar Gruzijas personāla vadības asociāciju”

Paplašinot LPVA sadarbības iespējas ar citu valstu personāla vadīšanas asociācijām, pieņēmu uzaicinājumu no Gruzijas personāla vadīšanas asociācijas kolēģiem uzstāties viņu rīkotajā konferencē Tbilisi par tēmu „Personāla vadības iekšējais PR uzņēmumos”.

Gruzijas personāla vadības asociācija ir dibināta 2012.gada oktobrī un šī bija pirmā kolēģu organizēta konference. Konferencē piedalījās personāla vadības speciālisti no Gruzijas, Armēnijas, Lielbritānijas, Turcijas un Latvijas.

Galvenās tendences, kas ir aktuālas Gruzijas personāla vadības kolēģiem ir – jaunais Darba likums, ko plāno ieviest šī gada rudenī, darbinieku motivācijas jautājumi, kā mērīt uzņēmuma vērtību kvalitāti, komandas darba pilnveidošanas iespējas un augstākās izglītības kvalitāte.

LPVA 16 gadu ilgā pieredze gruzīnu kolēģiem bija ļoti interesanta un tika runāts arī par sadarbības iespējām starp LPVA un Gruzijas personāla vadības asociāciju augstākās izglītības un konsultāciju jautājumos.

Savukārt kolēģi no Armēnijas izteica vēlmi sadarboties jautājumos, kas saistīti ar personāla kompetrenču izvērtēšanu.