Kādu mēs sagaidām 2013.gadu?

Atskatoties uz LPVA darbības 16. darbības gadu , nākas atzīst, ka ir izdarīts daudz, bet 2013. gadā ir jādodas uz priekšu.  Latvijas personala vadīšanas asociācija ir izveidojusies par dinamisku organizāciju, kas uzmanīgi seko līdzi aktuālajiem procesiem,kas notiek valstī un aktīvi tajos iesaistās. 2012. gadā mēs ņēmām aktīvu dalību Nacionālā attīstības plāna izstrādē.
2013.gads būs ļoti aktīvs darbības gads, kur notiks sagatavošanas darbi eiro ieviešanai. Šajā sakarā arī mēs plānojam semināru ciklu, kas tad jau šobrīd jādara uzņēmumiem,lai būtu gatavi šim procesam.
2013.gadā mēs rīkojam savu ikgadējo personāla vadības forumu, kas šogad notiks 21. martā. Runāsim par tādu aktualu tēmu kā paaudžu sadarbība uzņēmumos. Foruma nosaukums ir „Četru spēks”.
Jau 2012. gadā  notika sarunas ar Lietuvas un Gruzijas personāla vadīšanas asociācijām par sadarbību. Un 2013. gadā šīm sarunam tiks rasta reāla sadarbība kopējos projektos un  diskusijās .
2013.gadā mums aktīvāk vajadzētu iesaistīties projektos ar darba devēju organizācijām. Pielietot visas organizācijā apkopotās zināšanas, lai veiktu konkrētas darbības. Mums jāpilnveido jau iesāktais darbs un jārod jaunas idejas attīstībai.