Vai personāla vadība ir biznesa stratēģiskais partneris?

Vai personāla vadība ir biznesa stratēģiskais partneris?


Divus gadu desmitus mēs esam dzirdām, ka personāla vadītājam  ir jākļūst par biznesa stratēģisko partneri. Tas, ka par to runāja  arī 2012.gada personāla vadības forumos, liecina, ka daudzās organizācijās tas tā nav noticis.

Šodien nepieciešamība saskaņot personāla vadību ar uzņēmējdarbību ir kļuvusi aktuālāka nekā jebkad. Finanšu tirgi izdara neatslābstošu spiedienu izaugsmei, patērētāji prasa plašāku un labāku pakalpojumu par zemākām izmaksām, akcionāri prasa produktivitāti, izmaksu efektivitāti un resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, utt. Globalizācija un demogrāfiskās pārmaiņas prasa spēcīgākas personāla vadības  kompetences.

Taču pārāk bieži, biznesa līderi joprojām nesaprot, ko viņu organizācijās dara personāla vadības departaments, kā mērīt personāla vadības efektivitāti. Vienlaicīgi daudzi personāla  vadītāji patiesi domā, ka ir biznesa partneri. Šeit personāla vadītājiem varētu ieteikt, uzsākot jaunu personāla vadības procesu,  mums būtu jāuzdod sev vienkāršu jautājumu: vai jaunais process veicina darbinieku labāku darba sniegumu un  uzņēmējdarbību, un  kādā veidā tas ietekmē naudas plūsmu. Manuprāt, jautājums attiecas uz praktiski jebkuru uzņēmumu,  jebkurā uzņēmējdarbībā. Atbilde uz šo jautājumu palīdz labāk izprast jaunā procesa nozīmi nekā abstrakcija  - stratēģiskais biznesa  partneris. Atbilde uz šo jautājumu noder strādājot arī pie rutīnas personāla vadības pienākumiem. Mums ir tikai jāatbild vai jaunais process veicina to, ka  darbinieki savus pienākumus var   veikt produktīvi un veiksmīgi. Šajā sakarā Harvard business   review J. Craig Mundy min piemēru ar talantu vadību. Vai talantu vadības stratēģija veicina uzņēmējdarbību un palielina naudas plūsmu. Bieži vien mēs lepojamies, ka mākam sev piesaistīt labākos talantus. Vienlaicīgi kā, patiesiem, biznesa partneriem mums jāspēj identificēt tos kritiskos punktus uzņēmējdarbībā, kur stratēģija izdodas vai neizdodas, un jāpiedāvā attiecīgi talantu vadības risinājumi. Citiem vārdiem sakot, autorprāt, šajā konkrētā piemērā - mums  ir jādomā par ieguldījumiem  vadošos talantos, bet nav jāiegulda visos vienādi.  Tā vietā, lai atbalstītu un  vienādu uzmanību veltītu visiem talantiem   mums jāveido sistēmas, kas atbalsta ieguldījumus atslēgas darbiniekos, jo visi darbinieki ir svarīgi, bet  ne visiem ir stratēģiska ietekme uz biznesu. Daudzi uzņēmumi katru gadu pavada laiku identificējot  talantus un aprakstot kompetences, bet vai tas ir nepieciešams?  Jautājums ir -  vai mēs pavadām  adekvātu laiku identificējot  talantus un aprakstot kompetences,  meklējot risinājumus, kas ir domāti visiem? Vai mums ir tiesības - veltīt vienādu uzmanību visiem?  Manuprāt, jautājums, kurš ir jāuzdod veidojot jaunu procesu vai uzsākot jebkuru  jaunu projektu ir  - vai mūsu investīcijas laikā un finansu resursos atbilst biznesa vajadzībām?  Ja -  neatbilst – varbūt šādu projektu varam neuzsākt, jo šādi projekti mazina personāla vadības  stratēģisko ietekmi.

Ligita Pundiņa,
AS "Latvijas valsts meži", Personāla vadības daļas vadītāja