Artūra Graudiņa pārdomas Ziemassvētkos

Ziemassvētku brīnums, kas paša Dieva radīts!

 

       Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, un šis ir laiks, ko cilvēki sauc par kluso laiku. Tas ir laiks, kad izvērtējam katrs sevi, lūdzam piedošanu citiem par savām ļaunām domām, as iem vārdiem un sliktiem, grēcīgiem darbiem. Tas ir laiks, kad meklējam izlīgumu ar Dievu un caur Viņu ar mums vistuvākajiem, ar saviem darba biedriem un pilnīgi svešiem cilvēkiem, kurus esam aizvainojuši, sarūgtinājuši, sāpinājuši, esot neiecietīgi, agresīvi vai vienaldzīgi. Tas ir laiks, kad sagaidām izlīguma meklējumus no tiem, kas arī mums ir darījuši pāri vai sāpinājuši. Tas ir laiks, kad baltā krāsa dominē dabā visapkārt. Tās baltumu un skaidrumu vēlamies redzēt katrs sevī- godprātību un iecietību, sirds siltumu un mīlestību attiecībās ar citiem un arī pret sevi.

       Vai tas maz ir iespējams, ja iepriekšējās gada dienas ir bijušas atšķirīgas no tām, ko vēlamies redzēt šajā laikā? Vai ir iespējams saņemt piedošanu un piedot citiem, ja sarūgtinājums līdzīgi kā nezāle laidis dziļas saknes prātā un sirdi?  Ja ir tik daudz  sāpīga un aizskaroša pateikts citiem vai saņemts?  Vai vispār ir iespējama tāda ātra piedošana, un vai to var saņemt tā- vienā acumirklī kā brīnumu?  

        Tie, kas tic Ziemassvētku brīnumam, tic arī Dieva piedošanas spēkam un iespējai tās tūlītējai saņemšanai. Tās lūdzējam tomēr pašam ir jānožēlo izdarītais, jālūdz piedošana, jābūt pazemīgam un ticībā jāpieņem Kristus kā Glābējs un Pestītājs, kas nācis, lai atbrīvotu cilvēkus no grēkiem un to varas. Glābšana ir kā Ziemassvētku brīnums, kurš ir pieejams ikvienam. Tiem, kas šodien saka, ka netic brīnumiem un arī Dievam, ir tikai viena atbilde- Dievs tic Tev! Tic Tava gara, dvēseles un miesas glābšanai! Tic Tavai pestīšanai un Tavai jaunajai dzīvei bez meliem, viltus un maldiem, citā attiecību kvalitātē, kuru vari iepazīt arī Tu personīgi un tajā dzīvot.

         Uzdrīksties šajā klusajā laikā ko sev jaunu, nebijušu! Jautā Dievam pēc jaunas dzīves, tā spēka, kurš aizdzen nemieru un bezmiegu, apklusina strīdus un konfliktus, savalda agresiju un ļaunumu! Jautā Dievam un saņemtās atbildes ieliec savā sirdī un rīcībā- domās, vārdos un darbos! Nepaliec bez Dieva palīdzības un bruņojuma! Meklē Dieva vārdu kā vairogu, kā asu un abpusēji griezīgu zobenu, kas tīra un pasargā! Esi uzņēmīgs šajos Ziemassvētkos un atrodi pats savu cerības un ticības zvaigzni, par kuru esi tik daudz dzirdējis nostāstos, redzējis savu līdzcilvēku dzīvēs, bet kuras, iespējams, pašlaik tik ļoti pietrūkst Tev pašam!

          Notici Ziemassvētku brīnumam, kurš paša Dieva radīts!