Raksts par CIPD (Chartered Institute of People development ) konferenci un izstādi „Learning & organisation development” Londonā, 2011. gada 6.-7. aprīlī.

Es gribu dalīties ar iespaidiem pēc spilgtākās runas 6-7. aprīlī Londonā notikušās CIPD „Learning & Organisation development" konferencē. Starp vairākiem konferences tematiem un jautājumiem, kuri tika apspriesti, manu uzmanību piesaistīja sesija, kuru vadīja Indijas kompānijas HCL Technologies vecākais viceprezidents Anands Pillais (Anand Pillai)*. Sākumā es biju pārsteigta ar viņa prezentāciju, bet klausoties tālāk, kļuvu arvien vairāk ieinteresēta un iedvesmota.

 

Pakalpojumu nozarē, sākot no ātrās ēdināšanas uzņēmumiem līdz pat biznesa konsultantiem, jau sen pastāv un tiek atkārtota vienīgā mantra, ka galvenais vienmēr ir klients.

 

Òemot vērā IT industrijas izaugsmes tempus un tās atkarību no darbiniekiem, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir talantīgu darbinieku piesaiste, motivācija un noturēšana. Tradicionāli darbinieki tika uztverti kā viens no kompānijas resursiem, kas nodrošina dažādu projektu realizāciju. Bet šodienas apstākļos, klienti uztver IT pakalpojumu sniedzējus ne tikai kā vienkāršus pakalpojumu pārdevējus, bet jau kā biznesa partnerus, kuru darba rezultāti ir cieši saistīti ar klienta mērķu sasniegšanu. Šādas izmaiņas attiecībās prasa arī jaunu IT organizāciju - fokusētu uz vērtībām un inovācijām. Kā tad kompānijām izdodas piesaistīt talantus šī mērķa nodrošināšanai?

 

HCL Technologies, viens no Indijas visstraujāk augošajiem IT pakalpojumu sniedzējiem. Atšķirībā no citiem uzņēmumiem, kas darbojas pakalpojumu sfērā, tas 2005. gadā nāca klajā ar jaunu iniciatīvu un pievērsās jaunai stratēģijai, izvirzot darbinieku vajadzības pirmajā vietā. Šī stratēģija tā arī saucās - „Employee First, Customer Second" (Vispirms darbinieks, pēc tam klients), un tā sastāv no vairākiem elementiem ar mērķi radīt darbiniekiem patiešām unikālu darba vidi. Darbinieki tiek uztverti kā kompānijas veiksmes partneri, un katrs darbinieks kļūst atbildīgs par pievienotās vērtības radīšanu klientam.

 

Šī šķietami pretrunīga stratēģija ir izraisījusi būtiskas pārmaiņas uzņēmumā, un, ticiet vai nē, paaugstināja klientu lojalitāti un palielināja ieņēmumus. Kā teica savā prezentācijā Anands Pillai, kompānijas vadība ir pārliecināta, ka pakalpojumu industrijā tieši darbinieku lomai ir kritiska nozīme panākumu sasniegšanā. Šī stratēģija tika pasludināta kompānijas globālajā klientu sanāksmē, kurā piedalījās aptuveni 400 klientu, daudzi no kuriem pauda savu neizpratni un pameta sanāksmi. Neskatoties uz to, kompānijas vadība bija pārliecināta, ka, ja kompānijā strādās iesaistīti (engaged) darbinieki, šādi darbinieki varēs pārsniegt no viņiem gaidīto klientu apkalpošanas jomā. Gala ieguvējs būs tieši klients. Kā skaidro kompānijas pārstāvis, šīs programmas pamatā ir jaunas vadības idejas un uzskati attiecībā uz stratēģiju un konkurētspēju.

 

HCL Technologies pieeja darbinieku attīstībā ir ļoti vienkārša - dot darbiniekiem visu, kas nepieciešams, lai viņi varētu sasniegt rezultātu: sākot no virtuālā asistenta vai eksperta atbalsta līdz pat kompānijas veselīgā iekšējā klimata nodrošināšanai un demokrātiskuma veicināšanai.

 

Kompānijas vadība nav ieinteresēta nodrošināt darbinieku apmierinātību, jo apmierinātība nerada izmaiņas, inovācijas vai ko citu. Kas attiecās uz darbinieku iesaistību, arī tas nav pietiekams, jo no katra darbinieka tiek sagaidīts, ka viņš ir iesaistīts savā darbā. Tas, ko vadība vēlās panākt, ir darbinieku aizraušanās, degsme, jaunu risinājumu un iniciatīvu radīšana. Un viens no kompānijas vadības atzinumiem ir tāds, ka šāda attieksme veicina darbinieku aizraušanos veiksmīgāk par jebkādu atzinības vai motivācijas programmu. Tas ir tāpēc, ka vadība pierāda to, ka saprot darbinieka darba nozīmi tajā brīdī, kad viņš strādā ar klientu. Tāpat no vadības puses tiek darīts viss, lai palīdzēt darbiniekiem pildīt viņu darba pienākumus. Tas apliecina vadības ticību tam, ka darbinieki darīs visu, kas ir nepieciešams. Šī vadības stratēģijas pamatā ir izpratne, palīdzība, uzticība un cieņa pret darbiniekiem.

 

Employee First iniciatīva balstās uz sekojošiem 5. galveniem principiem:

  • Nepilnību un kļūdu kā pārmaiņu katalizātoru akceptēšana
  • Uzticības radīšana un attīstīšana pateicoties caurspīdīgumam
  • līdzatbildības pacelšana no apakšas uz augšu.Lēmumu pieņemšanas decentralizēšana
  • Sadarbība vērtības radīšanai

 

Saskaņā ar šiem principiem ieviestie risinājumi:

  • Pakalpojumu dienests, kas koordinē darbinieku kā iekšējo klientu pasūtījumus un vajadzības attiecībā uz administratīvajām, finansiālajām un mācību funkcijām;
  • Kompānijas prezidenta blogs, kurā ikviens kompānijas darbinieks var uzdot viņu interesējošos jautājumus. Papildus, prezidents personīgi regulāri apmeklē kompānijas filiāles, kur tiekās ar darbiniekiem un atbild uz viņu jautājumiem;
  • Tika izveidota speciāla Komiteja no funkciju vadītājiem, kuri kopīgi apspriež un risina visus ar darbiniekiem saistītus jautājumus.

 

Kompānijā tika izveidota arī korporatīvā trīs līmeņu Universitāte:

Pirmajā līmenī kompānijas kultūra un vērtības tiek mācītas visiem darbiniekiem.

Otrajā līmenī kompānijas līderības principus apgūst visi augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

Trešajā līmenī kompānijas vadītāji apgūst speciālu sadarbībā ar Harvardas biznesa skolu izveidoto speciālo programmu „Harward Emerging Leader Program" .

 

Un vēl viena standartizētā lieta, kura pārcieta krasas izmaiņas - tas ir mums labi zināms 360 grādu novērtējums.  HCL Technologies ieviesa jaunu praksi - kompānijas augstākās vadības 360 grādu novērtējuma atskaites ir pieejamas visiem kompānijas darbiniekiem. Anands Pillais gāja vēl tālāk - pamatojoties uz sava 360 grādu novērtējuma atskaites pēc savas iniciatīvas viņš izveidoja gada individuālās attīstības plānu un izsūtīja to visiem darbiniekiem, ar kuriem viņš strādā tiešā vai netiešā veidā. Pēc viņa paša teiktā šis ir ļoti labs veids kā atskaitīties saviem kolēģiem.

 

Pēc Ananda Pillaia teiktā, ļoti liela vadības uzmanība tiek pievērsta tam, kā vadītāji atskaitās saviem darbiniekiem. Tas ir svarīgi tāpēc, ka pievienotā vērtība rodas piramīdas apakšā - sadarbībā starp klientu un darbinieku. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pacelt atbildību no apakšas uz augšu, kā arī radīt uzticības gaisotni nodrošinot pilnīgu caurspīdīgumu.

Vairāk informācijas:

www.employeefirst.in

www.hcltech.com