Pirmais iespaids - kādu priekšstatu uzņēmums par sevi rada?

Uzņēmumi savus darba sludinājumus bieži vien ievada ar informāciju par sevi - visbiežāk tie ir pāris teikumi, kas raksturo uzņēmuma darbības jomu. Vēl laba iespēja, kā īsā un konkrētā veidā iepazīstināt darba meklētājus ar organizāciju, ir uzņēmuma profili (lapas) dažādos sociālos un arī darba meklēšanas portālos, līdz kuriem nonāk caur saiti no darba sludinājuma.

 

Nesen darba meklēšanai atvērta jauna mājas lapa likeIT.lv - veltīta tieši IT jomai, kas pēdējā laikā īpaši uzņēmusi apgriezienus. Uzņēmumiem būtiski ir ne tikai ievietot savus darba sludinājumus, bet arī papildināt savas kompānijas publiski redzamo profilu, lai padarītu to darba meklētājiem saistošāku.

 

Pēdējo divu mēnešu laikā esam izpētījuši šīs interneta lapas apmeklējumu statistiku, un rezultāti rāda, ka tieši uzņēmumu profili ir nākamā lieta, ko darba meklētāji portālā aktīvi aplūko uzreiz pēc iepazīšanās ar konkrēto darba sludinājumu. Secinājums - darba meklētāji vēlas par uzņēmumiem uzzināt kaut ko vairāk! Tomēr - arī ne pārāk daudz, lai visu informāciju spētu veiksmīgi aptvert.

 

Òemot vērā šī brīža situāciju IT nozares darba tirgū, kad labi speciālisti ir īpaši pieprasīti, jāsaka, ka ļoti būtiski ir tas, kā uzņēmums sevi parāda potenciālajam darba ņēmējam - vai jūsu uzņēmums spēj sev atbildēt uz jautājumiem: Kas tad mums ir tāds īpašs un labāks kā citur? Kādu tēlu mēs par sevi radām? Kāds ir pirmais iespaids, kas darba meklētājiem rodas par mūsu uzņēmumu?

 

Pirmajam iespaidam nenoliedzami ir būtiska nozīme gan profesionālajās, gan personiskajās attiecībās. Kā izpētījuši psihologi, pirmais iespaids par cilvēku rodas jau pirmajās divās tikšanās minūtēs. Bieži vien tas ir grūti maināms. Kas ir tas, kas vienā cilvēkā liekas saistošs un uzreiz raisa interesi, bet citu cilvēku padara mums pilnīgi vienaldzīgu vai nepatīkamu? Ir izpētīts, ka daļu informācijas cilvēks uztver neapzināti un „lēmums" par savu attieksmi izstrādājas automātiski - balstoties uz iepriekšējo pieredzi, cilvēka emocionālo noskaņojumu un daudziem citiem faktoriem. Kāpēc tā ir? Cilvēkiem ir ierobežota smadzeņu kapacitāte un pēc būtības cilvēks ir organizēts tā, lai maksimāli taupīgi lietotu savus kognitīvos resursus. Rezultātā mēs lietojam vienkāršus un pilnībā neapzinātus paņēmienus, lai jaunos stimulus ieklasificētu pēc iespējas pazīstamākās kategorijās.

 

Runājot par pirmā iespaida veidošanos, var vilkt paralēles arī ar uzņēmuma profilu dažādos interneta portālos. Uzņēmuma profils draugos, facebook, kā arī likeit.lv var būt efektīvs veids, kā komunicēt ar saviem nākotnes darbiniekiem. Ne tikai ar tekstu, bet arī ar vizuālo informāciju, piemēram, ar fotoattēliem tiek nodots liels daudzums informācijas. Ar šādu vizuālo materiālu palīdzību iespējams „nosūtīt" darba meklētājiem konkrētu vēstījumu (message) par to, kāds tad jūsu uzņēmums ir. Tas var būt vēstījums par jūsu organizācijas vērtībām un iekšējo garu, vai vēstījums par jūsu darbinieku kopīgajām aktivitātēm - piemēram, parādot, ka „mēs, lūk esam uzņēmums, uz kuru jūs varēsiet nākt strādāt ar prieku!"

 

Uzņēmumu profils ir iespēja parādīt sevi no labākās puses. Kā arī, sniedzot savām vērtībām atbilstošu vēstījumu, tā ir iespēja piesaistīt tieši jūsu uzņēmumam vispiemērotākos cilvēkus, kuru pasaules skatījums saskan ar jūsējo - un tas ir pamats labam sākumam, lai sasniegtu kopīgus mērķus!