Sadarbība, ticība un motivācija

No 12. līdz 14.novembrim Baltijas valstīm cauri devās Koučinga karavāna, ko organizēja Starptautiskās Kouču Federācijas (ICF) trīs valstu pārstāvniecības: ICF Latvija, ICF Lietuva un ICF Igaunija. Vispirms 12. novembrī karavāna iegriezās Viļņā, tad 13.novembrī pabija Rīgā, bet 14.novembrī devās uz Tallinu. Šis Baltijas valstu ICF nodaļu kopīgais projekts apvienoja koučus un koučinga interesentus, ar mērķi veicināt biznesa attīstību mūsu valstīs.

 

13. novembrī Rīgas Ekonomiskās augstskolas telpās pulcējās ap 100 cilvēku, kuri nāca meklēt nestandarta pieejas, jaunas idejas, jaunus kontaktus un pozitīvisma devu šajā sarežģītājā ekonomiskajā posmā. Interese par koučingu šī gada laikā ir būtiski augusi, jo koučings daudziem uzņēmumiem ir palīdzējis sasniegt ļoti labus rezultātus gan pārdošanā, gan vadīšanā, gan darbinieku attīstīšanā. Šis pasākums saņēma augstu novērtējumu arī no starptautisko kouču un vieslektoru puses. Neils Skotons (Neil Scotton), Lielbritānija, par pasākumu teica: „Koučinga karavāna un Baltijas valstu kouču sadarbība bija piemērs tam, kā vajag darboties krīzes laikā, lai sasniegtu rezultātus. Cilvēki no trim valstīm apvienojās, sadarbojās, dalījās ar idejām, atklāja jaunus instrumentus. Jutos pagodināts būt par dalībnieku šādā pasākumā".

 

Mani visspilgtāk atmiņā ir palikušas divas uzstāšanās. Jānis Ligers no Lattelecom runāja par savu personīgo pieredzi ar koučingu un koučinga kultūras ieviešanu uzņēmumā. Viņš akcentēja, ka koučinga kultūras ieviešana rada uzņēmumiem milzīgu pievienoto vērtību. Uzņēmumos, kur stratēģiskās vadības līmenī strādā vadītāji, savukārt, funkcionālajā jeb taktiskajā līmenī darbojas dažādi speciālisti, darbinieki, galvenā problēma šobrīd ir tā, ka vadītājs bieži tiek „atrauts" no saviem uzdevumiem stratēģiskās vadības līmenī, lai „palīdzētu" darboties funkcionālajā līmenī. Ir taču ātrāk un vienkāršāk pateikt, kā jārīkojas, vai pat izdarīt to pašam. Koučinga kultūras ieviešana palīdz uzbūvēt tiltu starp vadītāju un darbinieku. Vadītājs iemācās klausīties un jautāt, tādējādi iesaista, motivē, veicina, palīdz pašiem darbiniekiem meklēt un atrast inovatīvus risinājumus funkcionālajā līmenī. Papildus būtiski ir tas, ka vadītājiem ne tikai vienkārši jāspēj uzticēties saviem darbiniekiem, bet jātic, ka katrs no viņiem var kļūt par pasaules līmeņa profesionāli savā jomā. „Mums, vadītājiem, ir arī jātic katra cilvēka potenciālam, jātic, ka viņš var kļūt vismaz Huseins Bolts", teic Jānis Ligers (Lattelecom).

 

Otra spilgta uzstāšanās bija Dainius Baltrušaitis (SMART, Lietuva) meistarklase par risinājumu meklēšanu ar skalu palīdzību. Tā ir vienkārša metode, kas darbojas, pat ja jums nav pieredze koučingā. Interesantākais šajā metodē ir tas, ka netiek runāts par neveiksmēm, un par to, kāpēc neveicās. Visa saruna tiek fokusēta uz situācijas šā brīža vērtējumu un to, kur vēlies nokļūt. Sarunas laikā vairakkārt tiek runāts nevis par to, kas Tev nesanāk, bet par to, kas Tev labi izdodas, ko vēl papildus darīsi. Izejot cauri noteiktam jautājumu virknējumam, var iegūt fantastisku motivāciju rīkoties, lai sasniegtu savu mērķi. Šāda veida pozitīvā motivācija šobrīd ir ļoti svarīga darbiniekiem, lai viņi atrastu sev papildus resursus sasniegt uzņēmuma nospraustos mērķus.

 

Koučings ir māksla ietekmēt cilvēka rezultativitātītes paaugstināšanu, apmācību un attīstību. Koučinga interešu joma ir konkrēts cilvēka mērķis nākotnē un soļi līdz tā sasniegšanai tagadnē. Koučinga process ir sarunu sērija starp kouču un klientu, kas palīdz klientam pietuvoties savām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumu un uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām. Koučs ir eksperts spēcīgu jautājumu uzdošanas jomā, kuri ievieš lielāku skaidrību, atmodina apziņu un vēlmi darboties.

 

ICF ir pasaulē lielākā, nekomerciāla profesionālā Personālo un Biznesa kouču asociācija, kurā ir virs 18 000 biedru un 160 pārstāvniecību 90 valstīs. Tās mērķis ir koučinga kvalitātes nodrošinājums visā pasaulē.