Par prasmēm un ne tikai

Katra situācija, katrs laiks izvirza priekšplānā citas personāla vadītāju prasmes un iemaņas. Pirms dažiem gadiem vissvarīgākā prasme bija atrast un noturēt darbiniekus un spēt dot pozitīvu atbildi uz jautājumu: „Kur ir darbinieki?" J

 

Es domāju, ka šobrīd priekšplānā izvirzās prasme atlaist darbiniekus. Lai būtu pārliecināta par atlaišanas procesa cieņpilnu norisi un nenoveltu šo grūto darbu uz citiem, es personīgi kopā ar tiešo vadītāju bieži piedalos darbinieku atlaišanas procesos. Manuprāt, šis laiks un pašreizējās darbinieku atlaišanas ir atšķirīgas no tām, ko mēs veicām pirms dažiem gadiem. Protams, arī šobrīd mēs vēlamies paturēt labākos darbiniekus. Tomēr daudzus no tiem, kurus šobrīd nākas atlaist nepietiekamo ieņēmumu dēļ, mēs labākā ekonomiskā situācijā būtu paturējuši. Profesionāls personāla vadītājs, pirms pieņemt lēmumu par to, kurus darbiniekus atlaist, palīdz darbinieka vadītājam veikt izvērtējumu un atlaižamo sarakstā iekļaut darbiniekus ar vājāku sniegumu. Tomēr citos apstākļos šis pats sniegums būtu atzīstams par vidēju vai dažreiz pat labu.

 

Manuprāt, atlaišana pati par sevi darbiniekam ir pietiekoši liels sods un, ja viņš netiek atlaists par pārkāpumiem, bet abām pusēm vienojoties vai štatu samazināšanas dēļ, es darbiniekam necenšos pierādīt, ka viņš tiek atlaists tāpēc, ka viņam ir bijis slikts sniegums, bet gan izskaidrot, ka pašreizējā ekonomiskā situācija spiež pieņemt šādu lēmumu. Tas man ļauj saglabāt gan manu kā profesionāļa, gan darbinieka kā cilvēka pašcieņu, un labākos laikos vajadzības gadījumā ļaus atjaunot darba attiecības ar šo cilvēku.

 

Man nākas arī saskarties ar gadījumiem, kad darbinieki, kurus es aicinu pie sevis uz sarunu, iepriekš neprecizējot tās iemeslu, atnākot saka, ka nav bijuši droši par sarunas tēmu, pieminot, ka viņiem ir ienākusi prātā doma par atlaišanu. Šīs darbinieku sajūtas uzliek papildus morālo slogu un smagumu gan darbiniekam, gan personāla vadītājam.

 

Personāla vadītājam ikdienā bieži saskaroties ar negācijām, ir būtiski atrast savus spēka avotus. Man palīdz auksta duša un jogas vingrojumi ik rītu. Un kur savu spēku rodat Jūs?

 

P.S. ar vārdiem „viņš"un „darbinieks" tekstā domāts gan vīrietis, gan sieviete.Komentēt