Stephan Bureau vadītās diskusijas konspekts ar Henry Mintzberg, Cleghorn Professor of Management Studies at McGill University Montreal, Canada, 28.09.2010.

Stephan Bureau vadītās diskusijas konspekts ar Henry Mintzberg, Cleghorn Professor of Management Studies at McGill University Montreal, Canada, 28.09.2010.

 

 • H. Mintzbergs norāda uz līderu trūkumu. Ir tikai sekotāji. Ir cilvēki, kas realizē biznesu. Bieži par CEO kļūst cilvēki, kas strāda ne tik labi. Norāda uz labo praksi, kad CEO tiek iebalsoti, piem. McKinsey CEO ievēl vecākie vadītāji.
 • Krīzes, ko mēs pašlaik pārdzīvojam, sakrīt ar biznesa skolu programmu krīzēm. MBA programmas nenozīmē, ka pēc to apgūšanas uzreiz kļūst par menedžeriem. Ir cilvēki, kas nezin MBA. Par menedžeri nekļūst klasē, par menedžeri kļūst darbā.
 • MBA gatavo izprast noteiktas funkcijas. Lai kļūtu par menedžeri, vajag mācīties, bet tas ir stipri nepietiekami. Jāmācās radošums, kolektīvisms, ieklausīšanās.
 • Jāmācās darbināt un vadīt organizācijas kā sabiedrību, kur vērtībām- cieņai pret darbinieku- ir liela nozīme.
 • Nav gudri zaudējumu laika atlaist 5000 darbiniekus. Kāpēc to nedarīja laikā, kad biznesu vajadzēja jau efektivizēt laikus?
 • Par organizāciju, kas attīsta un kas ekspluatē. Patreizējais laiks - darbinieku skaita samazināšana- izteikti lauž uzņēmējdarbības piederību.
 • Atkārtoti uzsver nepamatoti augstu prēmiju izmaksu CEO, kad bija svarīgi tikai CEO, bet pārējie darbinieki bija mazsvarīgi.
 • Par HR darba speciālistu lomu. Ko viņi var darīt?- tikt vaļā no liekā darbaspēka. Dsp ir slikts vārds, tāpat ka cilvēkkapitāls.
 • Mēs esam sociāli, politiski, ekonomiski dzīvnieki, kā visa pamatā ir ekonomika.
 • Veselīgā sabiedrībā ir un pastāv konkurence, ir veselīgi tirgi, bet svarīgi, lai tie kalpo cilvēku labā. Tirgus nav Dievs. Un tirgu nevajag stādīt Dieva vietā.
 • Ir liela vēlēšanās pārslēgties no pilsoņa uz akcionāru, vadītāju, speciālistu. Uzskata, ka svarīgi, lai cilvēki būtu laimīgi- tas ir ekonomikas galvenais uzdevums.
 • Stratēģijas ir izpratnes rezultāts, kā organizācijas izturas pret klientiem.
 • HR uzdevumi šodienas biznesā- sēt piederības sajūtu, iekļaut darbiniekus organizācijā un dot šo piederības apziņu. Svarīgi saprast, kā cilvēku iekļaut komandā, jo īpaši tos jaunos darbiniekus, kas iekļaujas jeb tikko tiek pieņemti darbā no jauna.
 • Svarīgi, ko jaunie darbinieki stāstīs par organizāciju. Kā palielināt uzticamību darbiniekos, uzticību menedžeriem.

H. Mintzberga atbildes uz jautājumiem, kas saņemtas tvitterī:

1) Kā Jūs kā līderu mācītājs, demonstrējat līderiem ētiku?

 • ne tik daudz uztrauc nelikumīga korupcija, bet gan likumiskā korupcija, kad bankrota laikos CEO saņem lielas algas, politiķus algo korporācijas, kas algo to priekšvēlēšanu kampaņas;
 • cilvēki jūtas diskomforti, jo cilvēki kā individuālisti nevar izmantot savas tiesības, iespējas, jo politiskais lobisms izjauc sabiedrībā līdzsvaru;
 • ētiskais līderis ir tas, kas ir atbildīgs par savas rīcības sekām. Ja nevar līderim piekārtot atbildību, tad politiskās sekas varbūt visādi ekstrēmi, pārkāpumi, piem., var piesārņot apkartējo vidi. Mūsu kolektīvām un individuālām rīcībām vienmēr ir sekas.
 • Hārvarda biznesa skolas beidzēji paraksta sava veida zvērestu. Interesanta ideja, ko vajadzēti ieviest arī Latvijas biznesa skolām.
 • Ētikas jautājums ir konkrētas lietas, kas ir reālas un aprakstāmas, ko sauc par atklātām morāles jūtām.
 • Var jau arī strādāt ar aizvērtām acīm, neko neredzot un darīt to, kas dod lielāku peļņu, ienākumus.

2) Kas ir organizācijas, kas būvētas uz kopības principiem?

 • Cilvēki iet uz darbu ar prieku.
 • Ar patiku stāsta par savu darbu ģimenē.
 • Darba vadītāji pret saviem darbiniekiem izturas cienīgi.
 • HR darbinieki darbā ļoti daudz pielieto vārdu „es". Tas ir svarīgi uzņemties atbildību, līderību.
 • Vadība un līderība nav atšķirīgas lietas. Tās ir kopīgas lietas.

3) Vai ir kādas sociālas jomas, kur ir atšķirības komunikācijā?

 • Tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme, bet pats izmanto tehnoloģijas maz. Sevi sauc par tehnokristieti.
 • Komunikācija kā „seja pret seju" - to uzskata par lielāko priekšrocību.

4) Kāpēc sociālie tīkli ir tik aktuāli?

 • Sākuma ir kādas aktivitātes, kas parādās tīklojumā vēlāk. Cilvēki ir saistīti tikai caur šo tīklojumu, bet nekā vairāk.
 • Norāda Dāniju kā pozitīvu piemēru, kā var pasargāt sociālo vidi, tieši CpH dabas aizsardzības jomā.
 • Sociālais tīklojums ir kā sabiedrības ļoti aktīvs un nozīmīgs izpausmes veids.
 • Uzsver korporatīvās sociālās atbildības pieaugumu tuvākajos desmit gados. Norāda, ka izmaiņas jāveic pašlaik.

 

Kongresa laikā tika izplatīta H. Mintzberga (Henry Mintzberg) grāmata „Managing", 2009, Berrett- Koehler Publishers, Inc., San Francisco, p 306