Kā jūtas LPVA biedri

Personāla vadības jomas speciālisti ir nepārtraukti dažādos pārmaiņu procesos un tā šobrīd jau ir ikdiena. Pārmaiņas būtiski izjutām no pagājušā gada marta, kad nācās pielāgoties, pārorientēties uz jauniem darba apstākļiem, iemācīties sabalansēt darba un privāto dzīvi, esot vienā telpā. 

Personāla vadības jomas speciālisti ir tie cilvēki, kuri ikdienā pievērš lielu uzmanību darbiniekiem, darbinieku labbūtības uzlabošanai, darba apstākļu uzlabošanai un nodrošināšanai u.c. aspektiem, lai darbinieki un darba devējs spētu efektīvi un kvalitatīvi sadarboties un sasniegt mērķus. Pievēršot uzmanību citiem, savas prioritātes, labbūtība paliek otrajā plānā. Ilgtermiņā nākas saskarties ar sekām - pārslodze, izdegšana, emociju uzkrāšanās, tiek ietekmēta darba snieguma kvalitāte, neapmierinātība utt. Tas, kā jūtamies, ietekmē mūsu uzvedību, un tā - darba sniegumu. 

Lai noskaidrotu LPVA biedru emocionālā klimata indeksu, sadarbībā ar Andu Kalniņu-Stūrīti, SIA "k.Port" īpašniece, organizāciju konsultante, un Janu Strogonovu, SIA "Growing" līdzīpašniece un biznesa trenere, konsultante, veicām aptauju. 

Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties LPVA_EKI rezultāti_.pdf

Var secināt, ka respondenti no traucējošām sajūtām visvairāk izjūt netaisnības sajūtu, apjukumu, stresu. Jūtas izsmelts un norūpējies. Šo sajūtu ietekmē krītas darba spars, prieks, produktivitāte, lojalitāte u.c.

Savukārt, respondentiem sajūtas, kuras ir visnoderīgāk izjust savā darbā, min produktivitāti, informētību, patstāvīgumu, prieku, justies novērtētam. Vairojot šīs labās sajūtas darbiniekam, palielinās darba motivācija, mazinās kļūdu skaits, ceļas pašapziņa, samazinās darbinieku mainība u.c.

Apzinoties traucējošās un visnoderīgākās sajūtas, var izstrādāt rīcības plānu vai ieteikumus kā novērst nelabvēlīgos apstākļus, lai palielinātu pozitīvās sajūtas, lai uzlabotu darba sniegumu, lojalitāti, apmierinātību ar darbu, produktivitāti.