Z paaudze darba tirgū

Aizvien vairāk Latvijas tirgū ienāk arī Z paaudze un drīz vien tā pārspēs Y paaudzi. Viņu ienākšana darba tirgū būs ātra un pamatīga, un tā ietekme izmainīt darba vietas, mazumtirdzniecības patēriņu, tehnoloģijas, kultūru. Šī paaudze ir citādāka nekā Y paaudze, un tai ir unikāla perspektīva attiecībā uz karjeru un to, kā definēt pienākumus dzīvē un darbā.

Z paaudze dzimusi no 2001. gada līdz 2015. gadam. Tā vēl tiek dēvēta par postmillenniāļiem, iGeneration, digitālais mazulis, Homeland/Indoor generation (mājas/iekštelpu paaudze), kurus audzina ekstrēmi rūpīgi un aizsargājoši vecāki. Šīs paaudzes vecāki ļoti vēlas tos pasargāt no bīstamās pasaules, tādējādi veicinot pāraprūpi un iemācīto bezpalīdzīgumu. Šo paaudzi var raksturot kā digitālos pilsoņus, Youtube paaudze, 24/7 tiešsaistē. Šai paaudzei ikdiena saplūdusi ar mūsdienu tehnoloģijām, viņu socializācijas un audzināšanas procesos tehnoloģijas saskatāmas par vienu no nozīmīgākajiem aspektiem.

Vērtības – brīvība, pašrealizācija, paštēls, laime.

Motivē - tolerance, uzticēšanās, izaicinājumi.

Galvenās iezīmes – nepiemīt Y paaudzes optimisms, reālisti, individuālisti, attieksme pret darbu emocionāli distancētāka kā Y paaudzei, nealkst ieņemt vadošus amatus, mūžiglītība, nepietiekamas sociālās prasmes, uz risku balstīti, jūtīgi pret kritiku. Pieraduši saņemt vērtējumu "like", bet ne "not like".

Šī ir pirmā paaudze, kura daudz mazāk lasa drukātu tekstu, kurai ir vizuāli virzīta pasaules izpratne, kurai agrā vecumā pieder lietas ar viņu pašu aizsargātām tiesībām. Apzinās tehnoloģiju un robotizācijas ienākšanu darba vidē, nepieciešamība visu mūžu mācīties, ik pa laikam mainīt profesiju (ne tikai darba vietu).

Z paaudze darba tirgū

 • Z paaudzes pārstāvji uzmanību vērsīs uzņēmuma darbiem, nevis vārdiem. Tāpat pievērsīs uzmanību cik uzņēmums pievērš lielu uzmanību attieksmei pret darbu, iznešiem, piesārņojumam. Uzņēmumam jāpierāda savas saistības attiecībā uz plašāku sabiedrības problēmu kopumu, piemēram, ilgtspēju, klimata pārmaiņām, badu. 
 • Z paaudze darba vietā būs ar plašām zināšanām, prasmēm, talantiem, interesēm. Tas prasīs četru galveno prasmju apvienošanu:

                   Digitālo rīku un tehnoloģiju prasmes

                   Datu analītikas spējas un prasmes

                   Uzņēmējdarbības vadības prasmes

                   Dizaina un radošās prasmes 

 • Lai palielinātu Z paaudzes darba produktivitāti un darba rezultātus, sniegt atgriezenisko saiti un ikdienā izrādīt interesi, uzdodot vienkāršus jautājumus, piemēram: “Kā sokas ar prezentācijas sagatavošanu uz sapulci?”
 • 38% Z paaudžu pārstāvjiem prioritāte ir darba un privātās dzīves līdzsvars, tāpēc šī paaudze nestrādās pēc darba laika beigām un brīvdienām, jo pievērš pastiprinātu uzmanību savai mentālai veselībai un labbūtībai. Darba devējam jāierosina pastiprināti jānodrošina un jāpievērš uzmanību darbinieka labbūtībai. Piemēram, darbinieku novērtēšana, individuālas pārrunas, kur darbinieks var izteikties par savām sajūtām, elastīga darba laika ieviešana. 
 • Veselīga attieksme pret neveiksmēm. Z paaudzēm neveiksme vai izgāšanās nav pamats iesāktajam atmest ar roku, tā ir motivācija turpināt, kļūt labākam, analizēt savas kļūdas un domāt savādāk. 80% Z paaudžu pārstāvju uzskata, ka neveiksme ir kaut kas tāds, ko var izmantot, lai veicinātu inovācijas un mācītos. Viņi to uzskata par līdzekli, lai mācītos un augtu.  
 • Multitasking. Z paaudžu pārstāvjiem nesagādā problēmas vai grūtības darīt vienlaicīgi vairākas lietas vai darbus. Šī paaudze ir pieradusi, ka var vienlaicīgi pievērsties vairākām lietām.
 • Caurspīdīgums/ pārskatāmība. Vairums Z paaudžu pārstāvju ir ciniski, un tas ir galvenokārt ziņu mediju un sociālo mediju dēļ. Viņi ir skeptiski savā būtībā, jo nevēlas, lai viņiem tiem melots vai izmanīti patiesie dati/informācija. Autentiskums un pārredzamība ir būtiski svarīgs elements darba vietā. Datiem un informācijai ir jābūt reāliem. 
 • Skaidras loma un gaidas. Z paaudzei darba vietā jāzina kāda ir viņu loma un ko no viņiem sagaida. Zinot savu lomu un gaidas, spēs labāk koncentrēties darbam un veikt uzdevumus. Zinot šos elementus, darbs būs jēgpilnāks, konkrētāks un darbinieks būs motivētāks. Šai paaudzei nepatīk darbs, kurš nav jēgpilns vai nav skaidrs kāpēc tas tiek darīts un kāda jēga no tā. Z paaudzes darbam jābūt tādas, kur ir iespēja augt, attīstīties, zināt kāpēc tas tiek darīts, kāda ir darba jēga. 
 • Vienaldzīgas sociālās hierarhijas. Z paaudzei formalitātes un hierarhijas kļūst par svešu jēdzienu. Viņi nejūtas ērti formālā darba vidē un, kur ir strikti nodalītas hierarhijas. Šie aspekti neļaus ātrāk iejusties darba vidē.  Tā vietā viņi ērtāk jūtas darba vietā, kur ir vienlīdzība un cilvēks netiek vērtēts pēc amata. 

Lai piesaistītu un iesaistītu Z paaudzes pārstāvju, darba devējiem būs nepieciešams cits domāšanas veids. Tas nozīmē, ka jāizstrādā spēcīgas apmācības un vadības programmas ar reālu  un taustāmu uzsvaru uz dažādību.

Z paaudžu pārstāvju iesaistes veicināšana darba vietā

 • Attīstības un izglītības iespējas. Darba devējam jāattīsta izcila darbinieka profils, attīstīt mentoringa programmu. Z paaudzes darbinieks novērtēs izaugsmi un investīcijas. 
 • Veicināt pozitīvu un draudzīgu darba vidi. Šī paaudze meklē sadarbību veicinošu, komandai draudzīgu vidi un vēlas pozitīvas attiecības darbā, kas ir plašākas nekā saskarsme tiešsaistē vai sociālajos medijos. 
 • Darba devēja un darba ņēmēja atgriezeniskās saites un atbalsta sniegšana. 60% Z paaudžu pārstāvju vēlas nepārtraukti saņemt un sniegt atgriezenisko saiti. Tas var kļūt par apgrūtinājumu vadītājiem, jo nepieciešams laiks sagatavoties, taču ne vienmēr nepieciešams ilgs laiks pārrunām, darba devējs var izmantot radošu veidu kā uzslavēt darbinieku, piemēram, atbildēt e-pastā vai nosūtot īsu ziņu ar emoji smaidiņu. Z paaudze novērtēs saņemto informāciju un palielinās savu veiktspēju, produktivitāti un iesaisti. 
 • Neierobežot vai nepiespiest. Z paaudzei ir potenciāls kļūt par visneatkarīgāko paaudzi, kāda jebkad ir bijusi. Šī paaudze ir uzaugusi, gandrīz uz jebkuru jautājumu saņēmuši atbildi, meklējot Google, lasot interesējošo informāciju internetā un analizējuši savas prasmes, ko nācies izmantot laika gaitā. Šīs neatkarības dēļ Z paaudzes pārstāvji meklēs darba vietas, kur var attīstīties, netiks apspiesti, varēs izteikt savu viedokli, nebūs hierarhija un varēs veiksmīgi virzīties pa karjeras kāpnēm.

Avoti:

Deloitte, Understanding Generation Z in the workplace. PIeejams: ŠEIT.

Ashley Stahl, How Generation-Z Will Revolutionize The Workplace, 2019, Forbes. Pieejams: ŠEIT.

Rea Regan, Everything You Need To Know About Generation Z In Th e Workplace, 2020, 2020. Pieejams: ŠEIT.

LU Open mindend intensīvais kurss Z. Rubene “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem”, 2020.

Rakstu sagatavoja: Rebeka Kārkliņa, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas projektu koordinatore