BDO Legal juristu atbildes uz jautājumiem

Covid-19 vīrusa izplatība turpina radīt draudus gan veselībai, gan ekonomikai. Darba vieta ir viena no galvenajām vietām, lai nodrošinātu darbiniekiem drošu vidi un tajā pašā laikā turpinātu biznesa darbību. Līdz ar to, darba devēji saskaras ar izaicinājumiem kā to nodrošināt. Lai gan kopš vīrusa Covid-19 izplatības ir pagājuši vairāki mēneši, joprojām ir neskaidrības par atļautajiem un obligātajiem pasākumiem.

BDO Legal juristi ir sagatavojuši brošūru, kur tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, ko darba devēji Eiropā uzdod saistībā ar šo globālo pandēmiju. Šajā brošūrā ir vērsts uz galvenajiem datu privātuma un nodarbinātības tiesību jautājumiem, kas darba devējiem būtu jāņem vērā, atgriežoties pēc vīrusa Covid-19 pandēmijas. 

Darba ņēmēju veselības uzraudzības ietekme uz datu konfidencialitāti, iespējams, ir ļoti nopietna, un darba devējiem ir svarīgi saprast, kā šo jautājumu risina dažādi valstu likumdevēji. Tāpat arī darba devēju un darba ņēmēju, kas atgriežas darbā, tiesības un pienākumi dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kas darbojas vairākās jurisdikcijās, ir jāievēro attiecīgie vietējie noteikumi, lai izvairītos no pārkāpuma riska. 


Vācija

  • Darba devējs var uzdot jautājumus darbiniekiem, kuri atgriezušies no atvaļinājuma, kura valsts tika apmeklēta. Tāpat var uzdot jautājumus vai bijis kontakts ar cilvēkiem, kuriem bijušis vīrusa Covid-19 simptomi.
  • Darba devējam darba vietā jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi, cimdi, maskas, lai nodrošinātu higiēnas normu ievērošanu darba vietā.
  • Darba devējam ir pienākums līdz minimumam ierobežot klātienes tikšanos norisi. Ja ir nepiecamība organizēt klātienes tikšanos, darba devējam jānodrošina drošības pasākumi darba vietā, piemēram, drošs attālums starp dalībniekiem un laba telpas ventilācija. 

Latvija

  • Darba devējs var iegūt informāciju un uzdot jautājumus darbiniekam, kurš bija ceļojis ārvalstīs. Ja darbinieks ir apmeklējis valsti, kuru bija skārusi Covid-19 pandēmija, var norīkot 14 dienu pašizolāciju.
  • Profilakses nolūkos darba devējs var izmērīt darbinieka temperatūru, lai noteiktu vai darbinieks var ierasties darba vietā, taču nedrīkst iegūtos datus uzglabāt, apkopot vai izmantot!
  • Par jautājumu vai darbiniekam tiek saglabāts atalgojums, atrodoties izolācijā ar vai bez vīrusa Covid-19 simptomiem, BDO Legal juristi atbild šādi: "Ja darbinieks var veikt darba pienākumus, atrodoties izolācijā mājās, darba atalgojums tiek saglabāts. Savukārt, ja darbinieks nevar veikt darba pienākumus veselības stāvokļa dēļ, tad darbiniekam ir tiesības uz slimības atvaļinājumu, kuru darba devējs atmaksā pirmās 10 dienas."

Rumānija

  • Darba devējam, ja kāds no esošajiem darbiniekiem ir inficējies ar vīrusu, ir jāinformē darbinieki par vīrusa Covid-19 situāciju uzņēmumā, nodrošinot aizsardzības pasākumus. Taču nedrīkst izpaust informāciju vairāk kā nepieciešams. Ja profilaktiskos nolūkos ir nepieciešams atklāt darbinieka vārdu, ir obligāti par to jāinformē attiecīgais darbinieks, aizsargājot viņa cieņu un godprātību. 
  • Darba devējs katru dienu mēra darbiniekam temparatūru ar bezkontakta termometru. Ja darbiniekam temperatūra ir virs 37.3C, tiek sūtīts mājās, konsultēties ar ģimenes ārstu. 
  • Darba devējam darba vietā ir jānodrošina dezinfekcijas līdzkļi, cimdi, maskas, lai nodrošinātu higiēnas normu ievērošanu darba vietā. 

Par pārējām Eiropas savienības valstīm, varat iepazīties  ŠEIT

Avots: BDO Legal