54% strādājošo Latvijā ārkārtējās situācijas laikā ir personīgi saskārušies ar dažādiem taupības pasākumiem savā darba vietā

Šogad, 20. maijā Latvijā jau otro reizi plašāk tiks atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena (International HR Day). Par godu šim nozīmīgajam notikumam šī gada aprīlī vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica pētījumu, kura ietvaros noskaidroja, kādas ir aktualitātes personāla vadības jomā Latvijā. Tā ietvaros tika noskaidrots, vai un kādus ar cilvēkresursu vadību saistītus taupības pasākumus realizējuši uzņēmumi Latvijā, kā arī – kāda ir Latvijas strādājošo atvērtība / gatavība taupīt savās darba vietās.

Kantar pētījums atklāj, ka ~1/2 (54%) visu strādājošo Latvijā personīgi pēdējā laikā ir saskārušies ar taupības pasākumiem savā darba vietā. Raksturīgi, ka būtiski biežāk taupības pasākumi ir skāruši tieši vadītājus jeb darbiniekus, kuru pakļautībā strādā citi. Tas sasaucas arī ar līdz šim publiskajā telpā izskanējušo informāciju par to, ka uzņēmumu vadītāji un vadības komandas Latvijā un arī pasaulē šajā ārkārtējā situācijā lielā mērā “ir uzņēmušas pirmo izmaksu samazinājumu sitienu uz sevi”.

Aplūkojot visus strādājošos, redzams, ka bez tā, ka, saskaņā ar valstī noteiktajiem ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumiem, tikuši atcelti komandējumi, ierobežotas arī darbinieku apmācības, salīdzinoši bieži strādājošie Latvijā norāda, ka viņi šajā laikā saņēmuši darba devēja pamudinājumu doties apmaksātā ikgadējā atvaļinājumā (minējuši 16% visu strādājošo). 15% saskārušies ar darba slodzes samazinājumu vai strādā saīsinātu darba laiku. ~1/10 (12%) visu strādājošo norāda, ka darba devējs taupības nolūkos ārkārtējā situācijā samazinājis, atcēlis piemaksas vai bonusus.

Pētījuma ietvaros tika noskaidrota arī pašu Latvijas strādājošo gatavība atteikties “no kaut kā”, situācijā, ja uzņēmumam, kurā viņi strādā, būtu jāīsteno kādi taupības pasākumi. Jautājums tika uzdots atvērtā veidā, tādējādi darbinieki spontāni varēja nosaukt, no kā viņi būtu gatavi atteikties.

Rezultāti liecina, ka kopumā ~1/2 (46%) strādājošo Latvijā kā lojalitātes apliecinājumu savam darba devējam būtu gatavi “no kaut kā” personīgi atteikties, ja rastos tāda nepieciešamība. Savukārt 27% darbinieku šādā situācijā nebūtu gatavi atteikties ne no kā.

~1/5 (19%) strādājošo norāda, ka būtu gatavi atteikties no papildu labumiem. 

~1/10 darbinieku būtu gatava atalgojuma (9%), darba slodzes, darba laika (8%) samazinājumam. 

Līdzīgi, 8% aptaujāto būtu gatavi taupīt uzņēmuma tehniskos līdzekļus, kā arī līdzekļus, kas saistīti ar darba telpām (elektroenerģiju, siltumu, telpu īri, uzkopšanu utt.).
Savukārt 2% visu strādājošo kopīgu mērķu vārdā pat būtu gatavi atteikties no visa, kas nepieciešams, lai tikai uzņēmums varētu turpināt savu darbību.


Cik lojāli un situāciju, apstākļus pieņemoši ir darbinieki Jūsu uzņēmumā?
Kantar personāla pētījumu eksperte Māra Tokareva norāda: “Iepriekš ieguldītais darbinieku attiecību stiprināšanā noteikti atmaksājas situācijās, kad darbinieku atbalstam var būt izšķiroša nozīme”.

Par pētījumu
Kantar pētījumu veica laika periodā no 2020. gada 21. līdz 24. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 strādājošos.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar
Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.
Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.


Avots: KANTAR