Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju

Liels paldies Latvijas Personāla vadīšanas asociācijai par iespēju piedalīties personāla vadības pieredzes apmaiņā Leonardo da Vinci programmas ietvaros. Tā bija brīnišķīga iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un paskatīties ne tikai uz personāla vadības praksi citā valstī, bet arī paskatīties uz situāciju Latvijā no malas.

Es biju pieredzes apmaiņā gan Bulgārijas personāla vadības un attīstības asociācijā, gan vairākos uzņēmumos:

TechnoLogica Ltd., kas bija ieguvuši asociācijas gada balvu par savu zināšanu vadības sistēmu. Viņiem uzņēmumā darbinieku apmācībām un attīstībai tiek veltīta vidēji viena diena nedēļā. Darbiniekiem ir iespēja gan apmeklēt seminārus, kursus, ko organizē pašu uzņēmums, gan arī ļoti populāras ir dažādas e-apmācības programmas.

MTel Ltd., kas bija ieguvuši asociācijas gada balvu talantu vadībā. Viņi izveidojuši un ieviesuši trīsgadīgu talantu vadības sistēmu gan vadītājiem, gan ekspertiem, kuras ietvaros talanti tiek gan daudzpusīgi novērtēti, gan attīstīti. Viņiem tiek nodrošināts katram savs koučs, kas ir viņa tiešais vadītājs, iespēja mācīties tālāk augstskolā, bieži vien tie ir tālmācības kursi, kā arī speciāli izstrādātas mācību programmas atbilstoši noteiktajām attīstības vajadzībām.

ACE HR Ltd., kas ir ļoti līdzīgs uzņēmums SIA „Eiro Personāls”. Uzņēmums nodarbojas ar personāla atlasi, darbinieku novērtēšanu, atalgojuma pētījumiem, talantu vadību un konsultācijām, sadarbībā ar starptautiskiem sadarbības partneriem Hogan assesment systems un Watson Wyatt.

MKB Unionbank – banka, kas kā pirmā ir saņēmusi nozīmīgu finansējumu no ES struktūrfondiem darbinieku apmācīšanai. Arī ir izveidojuši talantu vadības programmu gan vadītājiem, gan ekspertiem. Viņi ir attīstījuši daudz iekšējos trenerus, kuri nodrošina pamata apmācības darbiniekiem.

Valsts pārvaldē – arī veiksmīgi apguvuši ES fondu līdzekļus un realizējuši gan personāla vadītāju mācību vajadzību izpēti, gan pēc tam izveidojuši speciālus kurus un apmācījuši valsts pārvaldes personāla vadītājus. Realizējuši arī interesantus projektus, lai piesaistītu jauniešus darbam valsts pārvaldē, jo vidējais darbinieku vecums ar katru gadu pieaug. Interesanti, ka projekta ietvaros veica arī valsts pārvaldes klientu apmierinātības izpēti, izmantojot slepenā pircēja metodoloģiju. Tas palīdzēja identificēt tās 460 valsts struktūrvienības, kurās ļoti labi apkalpo iedzīvotājus, kā arī tās, kurās darbinieku attieksme un klientu apkalpošanas prasmes ir jāuzlabo.

Kopumā krīze ir visur un laikam jau neatkarīgi no makroekonomiskajiem rādītājiem, par kuriem tiek runāts, tas tiek uztverts daudz sāpīgāk valstī, kurā dzīvojam. Ja salīdzina Bulgārijas un Latvijas rādītājus, tad mums no malas šķiet, ka viņiem nav pamata satraukumam, taču arī viņi uztraucas līdzīgi. Viņiem tāpat notiek izmaksu un darbinieku samazināšanas, tāpat viņi runā par labajiem gadiem un krīzi. Varbūt uz šo jautājumu var skatīties pozitīvāk no biznesa puses – ir attīstības posms un kvantitāte, kad efektivitāte un kvalitāte atpaliek, un ir attīstības posms, kad domājam par kvalitāti un efektivitāti, jo apjomi nav tik lieli. Kā viens tā otrs process mums palīdz attīstīties un virzīties uz priekšu.

Interesanti, ka, paskatoties uz personāla vadības attīstību dažādās valstīs, šoreiz Latvijā un Bulgārijā, var spilgti redzēt to, ka attīstību nosaka eksperti un spēcīgas personības. Piemēram, algu aprēķina ārpakalpojums ar darbinieku pašapkalpošanās sistēmu, kas samazina birokrātijas plūsmu uzņēmumā, Bulgārijā tiek piedāvāts jau 8 gadus, tajā pašā laikā šie pakalpojumi Latvijā ir tikai attīstības stadijā. Bulgārijā šobrīd „modē” ir talantu vadības sistēmas, kuru pamatā ir nopietnas darbinieku personības un kompetenču izvērtēšana un attīstīšana, tajā pašā laikā Latvijā par talantu vadības sistēmām runā maz un tas saistās vairāk ar papildus labumiem talantīgākajiem darbiniekiem. Šīs atšķirības veidojas tāpēc, ka katrā valstī ir spēcīgi harizmātiski cilvēki, kuri notic kādam pakalpojumam, idejai, spēj to veiksmīgi realizēt, aizraut un ieinteresēt arī citus. Vēlreiz un vēlreiz varam pārliecināties, ka visu nosaka cilvēki!