10 jautājumi, kas jāuzdod darbiniekiem, kuri strādā attālināti

10 jautājumi, kas jāuzdod darbiniekiem, kuri strādā attālināti


Ko vadītājam pārspriest ar darbinieku, kurš strādā attālināti? Ir apkopoti 10 jautājumi, lai radītu labākas savstarpējas attiecības un dinamiku ar darbiniekiem, kuri strādā attālināti. Šos jautājumus var uzdot gan darbiniekiem, kuri ilgstoši strādā no mājām, gan tiem, kuriem šāda pieredze ir pirmo reizi.

1. Kas visvairāk patīk un nepatīk, strādājot attālināti?

Uzdodot šo jautājumu, noskaidrojat darbinieka motivāciju, emocionalitāti, sajūtas, strādājot attālināti. Ja netiks uzdots šis jautājums, vadītājs neuzzinās darbinieka patiesās sajūtas un vēlmes.

2. Ar kādām tehnoloģiskām problēmām esi saskāries? Kādas iekārtas vai procesa uzlabojumi padarītu lietas par X% labākas?

Pēc šī jautājuma uzdošanas, saņemasiet informāciju par vides un tehnoloģiju izmantošanu. Darbinieks dalīsies ar vērtīgiem padomiem, kurus darba devējam būtu vērtīgi realizēt un investēt, kā arī kā optimizēt darbplūsmu. Strādājot attālināti, var saprast tehnoloģisju “klibošanu”, jo atrodoties birojā uz vietas ir tehniskie darbinieki, kuri ātri var novērst problēmu, bet strādājot attālināti ir savādāk. Tādēļ jābūt gataviem uz izmaiņām, risinājumiem un investīcijām.

3. Kāda ir tava darba dienas rutīna?

Uzdodot šo jautājumu, kļūst skaidrs vai darbinieks ņem atpūtas pauzes, cik gara ir darba diena, kā spēj plānot laiku un prioritātes. Šo ir svarīgi zināt, lai darba devējs var saprast vai darbiniekam nav grūtības sabalansēt privātās un darba dzīves līdzsvaru, nav pārslodze utml.

4. Salīdzinot ar laiku iepriekš darbu no mājām un tagad, kādas bijušas mācības, ko tagad darītu savādāk? Kādi izaicinājumi pārvarēti?

Uzdodot šo jautājumu, darba devējs noskaidro vai darbiniekam ir nepieciešams kāds atbalsts, ko darbinieks var secināt par iepriekšējo pieredzi, darba stilu, ko tagad dara savādāk. Līdz ar to darba devējs var secināt kā darbinieks tiek gala ar izaicinājumiem, kā mācās no kļūdām, cik ātri pielāgojas un ar kādām metodēm risina situācijas.

5. Kādi izaicinājumi ir darbiniekiem, kuri strādā attālināti no darbiniekiem, kuri strādā birojā?

Jebkuram darbiniekam, neatkarīgi no darba vietas būs izaicinājumi. Šis jautājums darbiniekam liks padomāt un izvērtēt biroja un attālinātas darba plusus un mīnusu. 

6. Kādas ir atsauksmes par video sanāksmēm- tehniskais nodrošinājums, skaņas kvalitāte, savstarpējā sadarbība?

Video sanāksmes ir sarežģītas, sākot jau ar tehnisko nodrošinājumu un nespēju just cilvēcisko atmosfēru. Šī jautājuma atbildes palīdzēs sadzirdēt, iespējams, kādas vērtīgas idejas un padomus par video sanāksmju organizēšanu.

7. Ar kuriem kolēģiem visvairāk sadarbojaties? Pie kura kolēģa Jūs dodaties, kad nepieciešams atbalsts vai dalītos ar idejām?

Pat, strādājot no mājām, darbiniekiem ir jābūt kolektīvai sadarbībai un neizolācijas sajūtai. Šādi varat noskaidrot ar kuriem darbiniekiem vislabāk komunicē un labas sadarbības spējas. Var būt gadījumi, ka šis darbinieks nekomunicē ar nevienu kolēģi, tad darba devējam ir jārod risinajums un skaidrojums kādēļ radusies šāda situācija.

8. Kā jūtaties ierodoties birojā?

Papildus var uzdot jautājumus vai vēlas biežāk ierasties birojā vai varbūt pat vēlas mainīt darba vietu uz biroju?

Pēc šī jautājuma uzdošanas, gūsiet priekšstatu kādas ir sajūtas darbiniekam atrodoties birojā. 

9. Cik konsekventa ir mūsu informācijas sistēma?

Papildus var uzdot jautājumus par visbiežāk izmantotajām sistēmām, aplikācijām darba pienākumu izpildes veikšanai.

Strādājot attālināti vissvarīgākais ir tehniskais nodrošinājums, līdz ar to sistēmai ir jābūt nevainojamai un ērtai. Nestrādājot birjā var novērtēt izstrādātās informācijas sistēmas kvalitāti, jo attālināta darba veicējam fiziski nav iespējams palūgt tehniskam darbiniekam palīdzību.

10. Kādi ir interesējošie jautājumi par komanda un uzņēmumu?

Strādājot attālināti, darbinieks nav pakļauts tik lielais informācijas plūsmai, kā birojā strādājošie. Šim darbiniekam nav iespējams ar kolēģiem pačalot gaiteņos vai pie kafijas aparāta. Tādēļ vadītājam ir jainformē darbinieks par aktualitātēm uzņēmumā un jādod iespēja pašam darbiniekam uzdot interesējošos jautājumus.

Avots: Culture Amp