Par Atvērto durvju dienu organizēšanu  personām ar invaliditāti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pagājušajā gadā aizsāka un veiksmīgi īstenoja pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”. 

NVA iniciatīvas mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. 

Šogad NVA pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti” īstenos no 2018.gada 17.septembra līdz 28.septembrim, un aicina darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti vai iepazīstināt ar darba vidi savā nozarē, piedalīties pasākumā.

Pasākuma ietvaros NVA organizēs darba meklētāju ar invaliditāti viesošanos uzņēmumos un iestādēs ar darba devēju saskaņotā laikā. Darba devēji aicināti iepazīstināt darba meklētājus ar potenciālo darbavietu, kolektīvu un darba pienākumiem. Darba devējiem tā būs lieliska iespēja iepazīt un atrast vajadzīgos darbiniekus, kā arī apliecināt sevi kā sociāli atbildīgu darba devēju. 

           Lai pieteiktos dalībai, darba devējam līdz 2018.gada 14.septembrim jāiesniedz pieteikums (veidlapa pielikumā) NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota potenciālā darba vieta (saraksts pielikumā).

            Augstu vērtējot līdzšinējo sadarbību, būsim gandarīti, ja radīsiet iespēju piedalīties un informēt savus biedrus par dalības iespēju šajā pasākumā, kas palīdzēs satikties darba devējiem ar darba meklētājiem, veicinās sabiedrības atvērtību un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas Latvijas darba tirgū. Kontaktpersona NVA Pakalpojuma departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas eksperte Dina Lilisone, tālrunis 67021839, e-pasts: Dina Lilisone@nva.gov.lv.

            2017.gadā no 30. oktobra līdz 10. novembrim pasākumā “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” piedalījās 62 darba devēji un 207 personas ar invaliditāti. 


Pielikumā:       Darba devēja pieteikums uz 1 lp.

                        NVA filiāļu kontaktinformācija uz 3 lp.


                        

Direktore                                                                                             E.SimsoneLilisone, 67021839

Pakalpojumu departamenta

Darba meklēšanas atbalsta nodaļas eksperte

Dina.Lilisone@nva.gov.lv 

1153