Iesniegums par atvaļinājumu e-pastā

Ineses Silas, Mg.HR, personāla vadības ekspertes, LPVA valdes locekles raksts žurnālā IFinanses.

Daudzos uzņēmumos jau veiksmīgi ieviesta pašapkalpošanās elektroniskā formā,vairāku gadu laikā izstrādāti iekšējie noteikumi, tomēr ir lietas, par ko joprojām daudzi nav aizdomājušies. Piemēram,iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu vai citiem personāla jautājumiem var rakstīt arī e-pastā. Kā notiek informācijas aprite šādā gadījumā?