LPVA mentoringa programma

Mentoringa programma var palīdzēt jebkuram personāla vadības profesionālim pilnveidoties un profesionāli attīstīties. 

•Programmas pamatmērķis ir sniegt atbalstu un palīdzēt jauniem un potenciālajiem personāla vadītājiem profesionāli attīstīties caur attiecību nodibināšanu un vairāk pieredzējušu personāla vadības profesionāli, kuram ir vēlme dalīties ar savām zināšanām un pieredzi personāla vadības jomā.

•Programma pārsvarā piemērota speciālistiem, kuri tikko uzsākuši personāla vadītāja vai funkcionālā eksperta karjeru vai arī vēlas paplašināt savu redzesloku personāla vadības jomā. 

•Tāpat ar programmas palīdzību iespējams atrisināt kādu konkrētu uzņēmumam un personāla vadītājam būtisku problēmu.

Mentoringa pamatnostādnes

•Mentors ir uzticams konsultants. Mentoram piemīt spējas vadīt, iedvesmot un motivēt savu klientu (mentee), paplašinot viņa vai viņas zināšanas, izpratni un redzesloku. 

•Mentoringam iespējamas dažādas formas, tai skaitā:

–Tradicionāls darbs pārī (seniors un juniors vai divi līdzvērtīgi profesionāļi)

– Grupas mentorings

- Formāls un neformāls mentorings

Programmas mērķis

•LPVA Mentoringa programmas mērķis ir nodrošināt LPVA biedrus ar iespēju paplašināt savu redzesloku personāla vadītāja profesijā, attīstīt profesionālās prasmes un tādējādi celt personāla vadītāju kvalifikāciju un prestižu Latvijā.

•Programma tiek uzskatīta par veiksmīgi pabeigtu, ja sasniegts sākotnēji uzstādītais mentoringa mērķis

Mentoringa programmas darbības pamatprincipi

•LPVA mentoringa programmas vadītājs rūpīgi izskata klientu pieteikumus un atrod atbilstošus mentorus

•Klients uzsāk kontaktu ar savu mentoru.

•Mentoram un klientam jāplāno vismaz viena tikšanās ceturksnī (telefoniski vai personiski). Biežāki kontakti atkarīgi no abpusējas vienošanās un mentoringa mērķiem.

•Mentoringa programmas ilgums: 12 mēneši

Lomas un atbildība - Mentors

•Mentors nodrošina atbalstu un padomus klientam ar mērķi attīstīt klienta profesionālās prasmes. Mentors var uzdot dažādas grūtības pakāpes jautājumus, viņš/viņa izskaidro profesijas nerakstītos likumus un palīdz klientam paplašināt savu redzesloku personāla vadības jomā.

•Mentoram ir jāpiemīt šādai kvalifikācijai:

–LPVA biedrs

–Eksperts savā profesionālajā jomā

–Piemīt vēlme palīdzēt savam klientam

–Ir vēlēšanās veltīt laiku un enerģiju mentorēšanai

–Spēja palīdzēt klientam uzstādīt un sasniegt mērķus

Mentora pienākumi

•Sniegt informāciju par personāla vadītāja profesiju

•Palīdzēt klientam attīstīt un pilnveidot personāla vadītāja prasmes un zināšanas

•Identificēt klientam noderīgu informāciju: grāmatas, rakstus un atbilstošas izglītības iespējas, tai skaitā LPVA piedāvājums

•Piedāvāt klientam izvērtēt dažādus risinājumus un analizēt pieejamās iespējas

•Kopīgi ar klientu apspriest dažādas idejas, sniegt savu novērtējumu klienta idejām un ierosinājumiem

•Sniegt iedrošinājumu un veicināt klienta pašapziņu

•Dalīties ar savu pieredzi 

•Piedāvāt atgriezenisko saiti un sniegt dažādu situāciju analīzi

•Saglabāt konfidencialitāti par mentoringa laikā iegūto informāciju

•Ziņot LPVA, ja mentoringa programma nenotiek atbilstoši plānotajam

Mentora ieguvumi

•Personīga pilnveidošanās iespēja

•Iespēja dalīties ar savām profesionālajām zināšanām, pieredzi un viedokļiem par personāla vadītāja profesiju

•Profesionāla izaugsme

•Atzinība un atpazīstamība starp LPVA biedriem

•Profesionālo kontaktu loka paplašināšana

Klienta (mentee) ieguvumi

•Atbalsts karjeras mērķu un iespēju identificēšanai

•Iespēja paplašināt savu redzesloku gan kā vadītājam, gan personāla vadības profesionālim

•Iespēja uzlabot pašnovērtējumu, kā arī sasniegt vairāk kā plānots

•Personīga profesionāla apmācība, kas balstīta uz noteiktām attīstības vajadzībām

•Iespēja izanalizēt savas profesionālās idejas

•Iespēja atsaukties uz personāla vadības ekspertiem

•Pieeja informācijai par jaunāko profesionālo literatūru un izglītību

Kā veiksmīgi uzsākt mentoringa programmu?

•Pirms mentoringa programmas uzsākšanas, iesakām mentoram:

–Apkopot savus mērķus un gaidas no mentoringa programmas

–Pārskatīt klienta personības profilu un iepriekšējo darba pieredzi (CV un motivācijas vēstule)

–Noskaidrot mentoringa programmas loģistikas pusi: cik biežas būs tikšanās, kā notiks sazināšanas starp tikšanās reizēm

–Veikt sākotnējo interviju ar klientu, lai novērtētu personāla vadītāja personību un profesionālās prasmes (iespējamie jautājumi nākamajā lapā)

Klienta (mentee) loma, uzsākot mentoringa programmu

•Pirms sākotnējās tikšanās, iesakām klientam:

–Sagatavot CV un / vai detalizētu darba pieredzes izklāstu, kā arī motivācijas vēstuli ar iespējamo problēmas iztirzājumu

–Noteikt savus personīgos un profesionālos mērķus

–Noteikt mentoringa programmas mērķus

–Sagatavot personīgo SVID (SWOT) analīzi, lai vieglāk būtu kopā ar mentoru atrast fokusa jomas