2017. gada 13. oktobrī 14:00 AS “Latvenergo” zālē, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, notiks LPVA Biedru ārkārtas sapulce

Ar sapulces darba kārtību var iepazīties un reģistrēties LPVA mājas lapas biedru sadaļā PASĀKUMI -> LPVA MĀCĪBU PASĀKUMI ielogojoties ar saviem pieejas datiem.

Gadījumā, ja Jūs nevarēsiet piedalīties sapulcē, lūdzu pilnvariet citu jūsu uzņēmuma/organizācijas pārstāvi, aizpildot un nosūtot uz LPVA pilnvaru (sk. pilnvara pielikumā).

Atgādinu, ka saskaņā ar LPVA statūtiem:

  • Biedru sapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru;
  • Katram biedram ir viena balss biedru sapulcē. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem;
  • Ja biedru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, tā tiek uzskatīta par nenotikušu, un valdei trīs nedēļu laikā ar šo pašu darba kārtību ir jāsasauc atkārtota biedru sapulce. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri;
  • Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.