LPVA Biedru sapulce

Informējam, ka ikgadējā LPVA Biedru sapulce notiks 2017.gada 1.martā plkst. 14:00 - 17.00, AS Latvenergo konferenču zālē (Pulkveža Brieža iela 12, Rīga). Reģistrēšanās LPVA Biedru sapulcei LPVA mājas lapā sadaļā PASĀKUMI -> LPVA MĀCĪBU PASĀKUMI. Atgādinām Jums, ka Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 51% no asociācijas (balsstiesīgajiem) biedriem. Ja Jūs nevarēsiet piedalīties LPVA Biedru sapulcē, aicinām Jūs pilnvarot citu LPVA juridiskā biedra pārstāvi vai fizisko biedru, LPVA Valdes vai Padomes locekli.