“Danone” internacionālais darba virpulis

“Danone” atzīts par vienu no visstraujāk augošajiem pārtikas rūpniecības uzņēmumiem pasaulē – “Danone” misija ir nodrošināt, lai pārtikas produkti palīdzētu būt veseliem pēc iespējas vairāk cilvēku, ņemot vērā dažādiem reģioniem un valstīm raksturīgos uztura ieradumus. Apmēram 80% uzņēmuma pētījumu ir saistīti ar veselības un uztura jautājumiem, zinātniekiem un speciālistiem strādājot sabiedrības veselības un pašsajūtas uzlabošanas vārdā. Veicot nelielu atkāpi “Danone” bagātajā attīstības vēsturē, uzņēmuma saknes ir rodamas Spānijā, proti, 1919.gadā Barselonā Īsaks Karasso (Isaac Carasso) nodibināja nelielu uzņēmumu, kas, izmantojot rūpnieciskās iekārtas, pirmais sāka ražot jogurtus un tirgot tos aptiekās. Ī.Karasso savu uzņēmumu nosauca dēla Daniela vārdā (Danone), kas tulkojumā nozīmē “mazais Daniels”. Jāatzīmē, ka 1929.gadā uzņēmums tika pārcelts uz Franciju, un pēc gandrīz 100 gadiem “Danone” joprojām ir ģimenes uzņēmums, kas godā kopības izjūtu un darbu veselības vārdā.

“Danone” uzņēmuma grupas, kuru veido četras nodaļas – piena produktu, dzeramā ūdens, medicīnas, kā arī zīdaiņu pārtikas nodaļas –, produktus tirgo visos pasaules kontinentos, un grupā tiek nodarbināti vairāk kā 100 000 darbinieku (Danoners) visā pasaulē. Danone organizācijās Baltijas valstīs un Somijā, reģionā, kurā personāla vadības procesus nodrošina Diānas vadītā  komanda ir nodarbināti apmēram 120 cilvēki, kas pārstāv trīs  “Danone” biznesa virzienus (piena produkti, medicīnas un zīdaiņu pārtika) un rūpējas par  mārketinga atbalstu “Danone” produktiem, to loģistiku un pārdošanu.

Diāna “Danone” grupai pievienojās pirms nepilniem diviem gadiem 2014.gada vasarā, uzņemoties biznesa partnera  lomu personāla jomā. Iepriekšējo darba pieredzi personāla vadībā Diāna guvusi tādos uzņēmumos kā “Volvo Truck Latvia”, “Nelss”, “Amber Furniture”, kā arī mediju koncernā “Diena”. Zināšanas bakalaura līmenī Diāna ieguvusi izvēloties pedagoģijas / psiholoģijas studiju virzienus Liepājas Pedagoģiskajā Augstskolā un Latvijas Universitātē, bet personālvadības jautājumos kompetenci stiprinājusi, iegūstot personālvadības maģistra grādu Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA).

Uzņēmumā “Danone” Diāna darbojas nelielā,  stiprā personāla vadības komandā, dalot atbildību un rūpes par personāla vadības un iekšējās komunikācijas procesiem ar personāla vadītāju Annu Vakevainen un personāla speciālisti Jūliju Šešinu.  Atbildības sfēras komandā sadalītas atbilstoši katras komandas locekles spējām un talantam, tomēr vēl jo svarīgāk – katra šo darbības sfēru atzīst par savu sirdslietu,  kā rezultātā pienākumi tiek veikti ar entuziasmu un pēc labākās sirdsapziņas.


 


Personāla vadītāja Anna, kuras darba vieta atrodas Helsinku birojā, atbild par darbinieku attīstības jautājumiem un apmācībām, bet personāla speciālistes Jūlijas, kas ir Diānas atbalsts Rīgas birojā, atbildības lauks ietver iekšējo komunikāciju un administratīvos darbus – lietvedību, personāla dokumentāciju, sadarbību ar grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem Baltijā -, Diānai, pašai,  savukārt, nesot atbildību par organizācijas attīstību, pārmaiņu vadību, talantu vadību, darbinieku motivācijas un atalgojuma jautājumiem.

Sniedzot padziļinātāku ieskatu Diānas kolēģu Annas un Jūlijas profesionālajos profilos, jānorāda, ka Anna bakalaura studijas apguvusi starptautiskā biznesa programmā, nostiprinot zināšanas arī personālvadībā. Šeit būtiski atzīmēt arī Annas aizraušanos, proti, Anna ir strādājusi par sporta skolotāju, ikdienā piekopj aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, rādot piemēru, iesaistot  un iedvesmojot arī apkartējos. Annas stiprā personālvadības kompetence ir apmācības – Anna ne tikai sniedz vērtīgu atbalstu vadītājiem mācību vajadzību diagnostikā, bet arī patstāvīgi veido apmācību plānus un programmas, pārvaldot attiecīgos apmācību budžeta līdzekļus. Īpaši gan jāatzīmē Annas pašas vadītie macību moduļi, ko augstu novērtējuši daudzi speciālisti un vadītāji no dažādu valstu tirgiem. Jāatzīmē, ka Annas pārziņā ir arī atlases projektu vadība Somijā.

Jūlija, savukārt, ir ieguvusi bakalaura grādu  starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programmā LU, vienu studiju gadu zināšanas papildinot arī Strasbūras Biznesa Skolā Francijā. Ņemot vērā starptautisko izglītību, Francijā pavadīto laiku un nostiprinātās franču valodas zināšanas, “Danone” kā karjeras attīstības starta platforma bija unikāla iespēja! Jūlija uzsāka savas darba gaitas izpilddirektora asistentes lomā, pamazām apzinoties personālvadības jomu kā savu sirdslietu. Saskatot izaugsmes potenciālu, Jūlijai tika piedāvāta iespēja pievienoties Diānas komandai, lai arī personālvadības priekšzināšanas tajā laikā bija salīdzinoši nelielas, tomēr neizsīkstošā zinātkāre, centīgums, iniciatīva un Diānas pastāvīgais atbalsts ir  nodrošinājuši vērā ņemamu profesionālo izaugsmi. Vēl jo vairāk, iespēja strādāt ar iekšējās komunikācijas vadības rīkiem, atklājusi arī Jūlijas radošo talantu, kas organizācijā tiek vērtēts ļoti augsti.


 


Atsaucoties uz “Danone” starptautisko darba vidi ar funkciju kolēģu lokalizāciju dažādās pasaules valstīs un ikdienas nepieciešamību sadarboties jautājumu risināšanā, Diāna atzīmē, ka tas iespējams pateicoties tam, ka darba vide nodrošina pietiekamu tehnisko iespēju daudzveidību savstarpējās sadarbības uzturēšanai.  Ceļā pavadītais laiks var tik efektīvi izmantots, pateicoties handsfree sistēmām automašīnās, visos ofisos ir vairākas tepas, kas piemērotas videokonferenču vajadzībām, regulāri tiek izmantotas sazināšanās iespējas  tiešsaistes režīmā, tādējādi pulcējot kopā kolēģus vienotā virtuālā telpā neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.

Vērtējot profesionālos izaicinājumus “Danone” darba vidē, Diāna uzsver dažādo valstu likumdošanas īpatnības, daudzveidīgās mentalitātes un kultūras iezīmes, darbinieku piederību dažādiem uzņēmuma grupas virzieniem un, protams, atrašanās vietu, piemēram, vadītājs strādā Parīzē vai Amsterdamā, darbinieks – Helsinkos vai Rīgā, utt. Jo īpaši atsaucoties uz dažādu nacionalitāšu raksturojošām kultūras atšķirībām, Diāna vērš pastiprinātu uzmanību uz savstarpējo komunikāciju (gan mutvārdos, gan rakstveidā) – tās veidošanā jāņem vērā politiskie un nacionālie aspekti, jāspēj lūkoties uz vārdu potenciālo spēku un nokrāsu caur dažādu valstu pārstāvju uztveres prizmu. Citiem vārdiem, tas, kas  liekas vienkāršs un pašsaprotams lietuvietim, var šķist  aizskarošs somam, tas, kas izraisa smaidu latvietim, var sadusmot igauni vai krievu u.t.t.

Pievēršoties uzņēmuma kultūrai, Diāna atzīmē, ka daļa no uzņēmuma pasākumu organizēšanas gulstas uz personāla vadības komandas pleciem, kā nozīmīgāko viņa piemin ikgadējo  Kick off pasākumu, kas pulcina darbiniekus no četrām valstīm.  Pasākums sevī ietver formālu biznesa daļu, kuras laikā tiek pārskatīti uzņēmuma darbības rezultāti un prezentēta nākamā gada stratēģija, kam seko neformāla ballīte, kas katru gadu tiek rīkota citādākā tematikā.

Iedvesmojošs projekts, kurā iesaistās simtiem Danone darbinieku dažādās valstīs ir  Danone futbola čempionāts  (Danone World Cup)  , kurā par čempionu titulu cīnās sieviešu, vīriešu un jauktās komandas. Tie kolēģi, kas nespēlē futbolu, tur īkšķus un aktīvi seko līdzi treniņu un sacensību norisei.  Šajā gadā Baltijas Danone meiteņu komanda tika līdz pusfinālam un izcīnīja bronzu.


 


Būtisks personāla projekts, kurš globālā mērogā  vienlaikus  tiek īstenots vienu reizi divos gados visos Danone uzņēmumos ir Danone Darbinieku aptauja (Danone People Survey). Aptaujas mērķis ir noteikt iekšējo klimatu jeb temperatūru uzņēmumos, identificējot problēmzonas un attīstības sfēras. Diāna atzīmē,  svarīgākais darbs sākas pēc tam, kad organizācijas “temperatūra” jau izmērīta, sniedzot atgriezenisko saiti darbiniekiem, formulējot vadības redzējumu par nepieciešamajām darbībām uzlabojumiem un pārvēršot to konkrētos plānos.

Pirms aprakstīt tās “Danone” vērtības, kas visvairāk uzrunā Diānu, jāveic neliela atsauce uz viena no “Danone” dibinātāju Antuāna Ribū (Antoine Riboud) 1972.gada paziņojumu par to, ka uzņēmuma atbildība nebeidzas aiz rūpnīcas vārtiem vai biroja durvīm, “Danone” savu sociālo atbildību orientējot 3 pamatvirzienos: sociālie jautājumi, lietotāji un produkti, vides aizsardzība. Korporatīvās sociālās atbildības kultūra tādējādi ir viens no faktoriem, kas Diānu ļoti uzrunā. Tik tiešām, “Danone” sociālā atbildība tiek īstenota tik bagātīgi un plaši, ka brīžiem pat šķiet – par daudz, jo nereti nav iespējams pilnvērtīgi izsekot līdzi visiem no plānotajiem projektiem! Kā šī brīža aktualitātes korporatīvās sociālās atbildības pasākumu plānā Diāna piemin projektu “First 1000 Days”, kas izveidots ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību bērna veselībai sākot no grūtniecības līdz pat 2 gadu vecumam, kas kalpo par pamatu visai dzīvei, jo tas, ko ēdam un darām šajā laikā, ietekmē mūs uz visu atlikušo dzīvi.

Savukārt, projekts “WISE” jau 12 gadu garumā izvirza izaicinošus mērķus darbinieku dzīves kvalitātes uzlabošanā, šis projekts tika aizsākts ar mērķi  mazināt darba vides riskus , bet laika gaitā ir attīstījies, iesaistot darbiniekus sporta aktivitātēs, izglītojot par veselīgiem ieradumiem, uzturu, ergonomiku, darba un privātās dzīves līdzsvaru u.t.t.  Šādu “Danone” īstenotu projektu ir ļoti daudz, tos visus caurvij uzņēmuma  misija – rūpes par veselām nākotnes paaudzēm.

Noslēgumā vien jāpiebilst, ka sarunas laikā Diāna brīnišķīgi atspoguļoja un parādīja, ka “Danone” vērtības (HOPE) – cilvēciskums (humanity), atvērtība (openness), tuvums (proximity), entuziasms (enthusiasm) ir arī viņas vadmotīvs it visā, ko viņa dara un kam ķeras klāt.