Koučings – vēl viena iespēja krīzes laikā

Pagājušais gads aizvadīts optimizācijas un izmaksu apgriešanas zīmē, kur viena no populārākajām pozīcijām šai ziņā bija mācības. Tomēr, kā rāda pasaules pieredze, tad tieši ekonomiskās lejupslīdes laikā viens no nozīmīgākajiem rentabilitātes paaugstināšanas risinājumiem bija darbinieku potenciāla celšana, izmantojot koučingu.

 

Kaut arī šis pakalpojums Latvijā vēl reti tiek izmantots, tomēr attīstītās rietumu valstīs koučings ir nozīmīgs biznesa izaugsmes instruments. Tas tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem personisko un uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanas rīkiem. Kā parāda Personāla un attīstības institūta pagājušā gada pētījums Izglītošanās un attīstība, tad puse respondentu atzina, ka koučings ir viena efektīvākajām darbinieku attīstības metodēm.

 

Ko tad īsti var dot koučings?

 

Koučinga programmas ir pierādījušas spēcīgu ietekmi uz pārdošanas rezultātiem. Tas palīdz cilvēkam formulēt savu mērķi, izveidot katram darbiniekam pielāgotu panākumu plānu un atrast veidus, kā to ātrāk un efektīvāk sasniegt. Tas vērsts uz katra cilvēka stipro pušu attīstīšanu un izmantošanu, kā arī veido uzņēmumā jaunu korporatīvo kultūru, kas vērsta uz jauniem izaicinājumiem un augstākiem rezultātiem. Tas savukārt atspoguļojas, piemēram, augstākos pārdošanas rādītājos. Turklāt, kas ir ne mazāk būtiski, katra koučinga panākumus var izmērīt, izvērtējot rezultātus pret veiktajiem ieguldījumiem - konkrēti atrunāti sagaidāmie rezultāti un progresa ziņojumi ir neatņemama koučinga sastāvdaļa. Tas ir īpaši aktuāli, jo, kā rāda Eiro personāla aptaujas dati, 65% procentiem uzņēmumu Latvijā nav mācību efektivitātes novērtēšanas sistēmas, kaut arī padoto apmācība ir tieši tādas pašas investīcijas kā, piemēram, līdzekļu ieguldīšana ražošanas attīstībā.

 

Otra būtiska tendence, kas šobrīd vērojama personāla atlasē Latvijā - klienti vēlas atrast cilvēkus ne tikai ar profesionālām zināšanām un pieredzi, bet arī ar labām starppersonu un saskarsmes prasmēm. Tomēr pašlaik, kad darba tirgū ir vērojams speciālistu trūkums dažādās nozarēs, uzņēmēji spiesti aizvien biežāk darbā pieņemt cilvēkus bez atbilstošas kvalifikācijas. Šādās situācijās lieti noder koučings, kas palīdz radīt rīcības plānus un agrās darba ievadkorekcijas, kas ir kritiski jauniem darbiniekiem pirmajos mēnešos. Koučings jauna darbinieka pirmajās nedēļās var nodrošināt vienmērīgu darbinieka asimilāciju uzņēmumā, un, ņemot vērā cilvēka spējas, var palīdzēt pēc iespējas ātrāk sasniegt produktivitātes izrāvienu. Turklāt, kā liecina pētījumi, tad lielākā daļa jauno darbinieku, kuri pamet uzņēmumu pirmo sešu mēnešu laikā, savu lēmumu uzteikt darbu pieņem pirmajā darba nedēļā. Savukārt koučings palīdz jaunam darbiniekam ne tikai iejusties uzņēmumā un saskatīt tā mērķus, bet arī, ņemot vērā indivīda dotības un zināšanas, ieguldīt savu pienesumu uzņēmuma darbībā.

 

Vēl viens iemesls, kādēļ cilvēki maina darbu, ir neapmierinošais vadības stils. Ja šobrīd, ņemot vērā darba tirgu, varētu šķist, ka Latvijā tas nav aktuāli, tomēr uz talantīgākajiem darbiniekiem tas attiecināms par 100%. Šie cilvēki ir labi atalgoti (nauda nav iemesls darba maiņai), apzinās savu vērtību un pienesumu uzņēmumā, viņi vienmēr būs pieprasīti darba tirgū, tādēļ galvenais faktors, kas šādus darbiniekus var pamudināt pamest amatu, ir uzņēmuma iekšējā vide. Šī iemesla dēļ lielākās izmaiņas mācību un attīstības metodēs, kas notikušas pēdējo divu gadu laikā, ir ieviestas, lai pilnveidotu vidējā līmeņa vadītāju lomu darbinieku attīstīšanā. Tiešais vadītājs ar koučinga palīdzību var būtiski uzlabot darbinieku kompetenču attīstības ātrumu un darba rezultātu paaugstināšanos, bet šobrīd pašu vadītāju zināšanu un prasmju trūkums nereti traucē to sasniegt.