25. februārī LPVA izpilddirketore Irēna Ļeoņenko piedalījās NVO un MK Sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē

LPVA ir pievienojusies šim memorandam 2014. gadā. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/tiesraides/videoarhivs/?v=Ola0hgh3