PERSONA AR INVALIDITĀTI. GAIDĪTS DARBINIEKS?

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija organizē diskusiju „Persona ar invaliditāti. Gaidīts darbinieks?”, kura notiks 2014.gada 17.jūnijā plkst. 10.30 – 12.00 laikraksta „Diena” viesistabā Mūkusalas ielā 15, Rīgā.

Pasākuma laikā:
-          tiks diskutēts par invaliditātes ekspertīzes mērķi, pārejot no slimības smaguma pakāpes novērtēšanas uz darbspēju zuduma pakāpes vērtēšanu,
-          tiks analizēts personu ar invaliditāti integrācijas iespējas darba tirgū no brīža, kad personai noteikts darbspēju zudums,
-          tiks apspriesti pētījuma centra SKDS sadarbībā ar Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju veiktās aptaujas rezultātāti (aptaujas laiks 26.05.2014-04.04.2014) par darba devēju priekšstatiem, pieredzi un gatavību nodarbināt personas ar invaliditāti.


Diskusijā vēl aicināti piedalīties Labklājības ministrijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji, invalīdu organizāciju pārstāvji, darba devēju pārstāvji un pētnieki.

 

Šī diskusija ir pirmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" apakšprojekta “Informēšanas pasākumu nodrošināšanas par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu” aktivitātēm.