Veiksmīgu HR līderu 12 ieradumi!

Vēl vakar cilvēkresursu nozares (HR) pārstāvji atbalstīja uzņēmuma vadību. Viņi ievāca atgriezeniskās saites, piemēram, vadības sūdzības, darbinieku priekšlikumus; administrēja labumu „grozu” un izteica novērtējumu. Rīt cilvēkresursu nozarei tiks uzticēta daudz lielāka atbildība – tās pārstāvji vairs ne tikai atbalstīs uzņēmumu. Viņi to vadīs. KPMG 2012. gadā veiktā pētījumā atklāts, ka 59 procenti vadītāju uzskata – HR loma stratēģijas noteikšanā pieaugs. Turklāt tikai 17 procenti apgalvo, ka ir apmierināti ar HR pārstāvju darbu un šī darba pievienoto vērtību. Tiem profesionāļiem, kam cilvēkresursu vadība padodas vislabāk, izrādās, piemīt ducis kopīgu iezīmju. Lūk, dažas no tām!
 
                                                                            Autors: John F. Schierer

 

Pirmie 3 ieradumi:


#1: izprotiet, kas rada un virza panākumus biznesā
Ja nezināt, kas pēdējo trīs gadu laikā pārdots un kas ir Jūsu TOP3 klienti, Jūs nevarat būt pilnvērtīgs „spēlētājs” uzņēmumā.
Izglītojiet savu HR komandu šādos jautājumos: kas ir mūsu klienti? Kā mēs nopelnām naudu? Kā veidojies klientu pieaugums vai samazinājums? Kas mainījies tirgū pēdējo gadu laikā? Cik daudz naudas tērējam pētījumiem un attīstībai? Kā izlemjam, kas tieši jāpēta?
Bieži vairumam darbinieku ir ļoti liela interese par šiem jautājumiem, tādēļ tiek sniegti vērtīgi komentāri un informācijas analīze. Turklāt šie jautājumi piešķir jēgas izjūtu HR pārstāvju darbam, iekšēji sniedzot atbildi uz jautājumu „kāpēc?”.
Tie, kas izprot biznesa jēgu, spēj to pozitīvi ietekmēt.
 
#2: izsakiet pateicību kritiķiem
Uzklausiet to cilvēku viedokli, kuri Jums nepiekrīt un izsakiet viņiem par to pateicību! Vide, kurā cilvēki redz iespēju brīvi izteikt domas, padara gan viņus, gan uzņēmumu spēcīgāku. Jūs būsiet pārsteigti redzot, kā mainās kritiķu uzvedība, ja viņiem par to tiek izteikta publiska, neviltota pateicība, uzsverot to, kas Jūsu uzvedībā šīs kritikas rezultātā mainījies. Turklāt tas ir lielisks piemērs kolēģiem.
Radiet iespēju brīvi uzdot jautājumus! Tā rosināsiet cilvēkus izteikties un mazināt neskaidrību.

#3: apņemieties darīt to, kas biedē
Katrreiz, kad jūtat bailes, atsauciet atmiņā situāciju, kur tās izrādījušās pilnīgi nepamatotas. Mums ir tieksme „sabiezināt krāsas”. Kas ir sliktākais, kas var notikt? Vai izprotat, ka pat, ja notikumi nesakārtosies Jums vēlamajā virzienā, nekas kardināli Jūsu dzīvē neizmainīsies? Pirms stājaties pretim bailēm, pamēģiniet mirkli sakoncentrēt savu pašpārliecinātību!
Lūk, kāda HR vadītāja piemērs: „Reiz man bija jāatzīstas savam priekšniekam par, manuprāt, lielu neveiksmi darbā. Jutos tik nožēlojams un pārbijies, ka mani tūliņ atlaidīs un nokauninās, taču pēc mana stāsta boss pajautāja divus jautājumus: „Vai kāds nomira?” un „Vai šajā situācijā iemācījies kaut ko, kas tev palīdzēs turpmāk?” Ja uz šiem jautājumiem varat atbildēt attiecīgi „nē” un „jā”, uzskatiet, ka nekas nemaināms nav noticis.”

 

Drīzumā publicēsim nākošos trīs ieradumus...