Pasniegta Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas „Gada projektu balva 2013”

9.aprīlī pasniegta Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas (turpmāk tekstā LPVA) „Gada projektu balva 2013”, kas ir Latvijā augstākais novērtējums personālvadības jomā. Šogad apbalvojumu ieguvusi alus darītava Cēsu alus AS par apjomīgu un ilgtermiņa projekta „Kopīgi ceļā uz mērķi” izcilu realizāciju. 

 


Gada projekta balva tiek pasniegta par Latvijas uzņēmumos izcili īstenotiem projektiem personālvadības jomā – darbinieku attīstību un apmācību, darbinieku atlasi, motivācijas un atalgojumu sistēmas pilnveidošanu, efektivitātes paaugstināšanu u.c.

 

Cēsu alus projekta „Kopīgi ceļā uz mērķi” mērķis bija uzlabot darbinieku iesaistīšanu uzņēmuma attīstībā, apmierinātību un motivāciju, kas ļauj kļūt par izcilu darba devēju. 

 

LPVA Valdes priekšsēdētāja Eva Selga: „LPVA Gada projekta balva ir veids kā mēs cenšamies apbalvot savus kolēģus par labiem, interesantiem un inovatīviem projektiem personālvadības jomā. Man prieks, ka katru gadu šo projektu ir aizvien vairāk."

 

Cēsu alus AS personāla nodaļas vadītāja Daiga Ozoliņa – Punāne: „Darbinieku apmierinātības paaugstināšana, zināšanu vairošana par uzņēmumu, darba efektivitātes uzlabošana ir tikai daži no virzieniem, kuros esam strādājuši un turpināsim darbu projekta ietvaros. Lielākais gandarījums ir par 100% visu Cēsu alus darbinieku iesaisti projekta gaitā, kas ļāvis darbiniekiem maksimāli iesaistīties tādas darba vietas izveidē, ar kuru katrs lepojas!”

 

Cēsu alus AS  Valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone - Zatlere: „Cēsu alus uzņēmuma mērķis ir virzīties uz mūsu noteikto vīziju - būt atraktīvākajam un respektablākajam dzērienu ražošanas uzņēmumam Latvijā, lai to sasniegtu esam definējuši personālvadības vīziju. Darbinieki patiesi vēlas sasniegt un sasniedz izcilus rezultātus. Mūsu veiksmes pamatā šajā projektā bija tas, ka mēs bijām gatavi izmainīt visu, izņemot mūsu augstākas vērtības un vīziju.”

 

LPVA Gada projekta balvas fināla atzinības ieguva arī LR Finanšu ministrija un Air Baltic AS par inovāciju personālvadības jomā.  

 

Jau kopš 2000.gada balvas mērķis ir popularizēt personālvadības nozari, panākt labvēlīgas konkurētspējas veicinājumu Latvijas uzņēmumos, organizācijās un iestādēs, ieviešot personālvadības pamatprincipus un kritērijus, lai akcentētu un sekmētu personāla vadīšanas nozīmi Latvijā. Vērtēšanu veic īpaši izveidota nozares speciālistu komisija, kas paralēli projektu vērtēšanai, iepazīstas arī ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem klātienē.