Pateicība

Ar gandarījumu informējam biedrus, ka 2013.gada 24.oktobrī noslēgusies diskusija par LPVA stratēģiskajiem uzdevumiem tuvākajiem trīs gadiem. Diskusijā, kas  norisinājās pie mūsu biedra - Baltic Beach Hotel, Jūrmalā, izmantojām  š.g. maijā veiktās LPVA biedru aptaujas rezultātus, izteiktās gan pozitīvās, gan kritiskākās  domas un radījām jaunas. LPVA Padome un Valde vēlreiz izsaka pateicību visiem biedriem,  kas piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli/bažas/raizes/prieku/apmierinājumu. Kopīgā darba rezultātā izkristalizējās darbības virzieni 2014-2016. gadam, kā arī radās virkne aktivitāšu gan 2014.gadam, gan ilgākam laika posmam.
Mūsu individuālās domas strukturēt palīdzēja diskusijas moderators Kaspars Kauliņš, kuru vairums pazīst kā Biznesa attīstības stratēģijas ekspertu /pasniedzēju un diskusiju vadītāju.
Vislielākais paldies tiem biedriem, Padomes un Valdes locekļiem, kas personīgi piedalījās diskusijā: Ērikai Gromulei (Lauku atbalsta dienests);Lailai Annai Kacai (Reverta AS);Zandai Arnavai (Accenture Latvia SIA);Edītei Kalniņai (GlaxoSmithKline Latvia SIA);Jolantai Millerei Līvmanei (Cytec Latvia SIA);Jānim Bedrītim (ABB SIA);Gunitai Vilmanei (Air Baltic AS);Inetai Portnovai (Addo Solutions SIA);Raitim Apinim (MAXIMA Latvija SIA);Evai Selgai (Latvijas pasta banka AS);Anitai Sānei (Fiziskais biedrs);Ingrīdai Ronei (Lattelecom SIA);Baibai Pedraudzei (Tele2 SIA);Signijai Aizpurietei (LR ZM Valsts augu aizsardzības dienests);Leldei Lipskai (Stora Enso Latvija AS);Irēnai Ļeoņenko (Baltic Beach Hotel);Ingai Kolai (Latvenergo AS);Ligitai Pundiņai (Latvijas valsts meži VAS);Ligitai Šmeilei (Komercizglītības centrs SIA);Žozitai Beresņevai (Latvijas Mobilais Telefons SIA).
Zināmu punktu darbam pieliksim kopsapulcē 2014.gada sākumā, kad, saskaņā ar LPVA Statūtiem mums kopīgi būs jāapstiprina  izstrādātie LPVA stratēģiskās attīstības virzieni un mērķi trim gadiem.