PERSONĀLA VADĪTĀJU un PERSONĀLA SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJA un RESERTIFIKĀCIJA.

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija aicina Latvijas personāla vadītājus un personāla speciālistus apliecināt savu kompetenci personāla vadībā un iegūt personāla vadītāja vai personāla speciālista sertifikātu, atbilstoši profesiju standartam.


Personāla vadītāju un personāla speciālistu sertifikācijas mērķi:
- paaugstināt un nostiprināt personāla vadības prestižu darba tirgū;
- pārbaudīt personāla vadītāju un personāla speciālistu zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību

Latvijas Republikas personāla vadītāja un personāla speciālista profesiju standartu un darba tirgus vajadzībām.


Latvijas Personāla vadīšanas asociācija no š.g. 3.janvāra līdz 3.februārim izsludina pieteikšanos PERSONĀLA VADĪTĀJU un PERSONĀLA SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAI un RESERTIFIKĀCIJAI!


Pieteikumu iesniegšana LPVA birojā vai pa pastu (Elizabetes iela 45/47, 502.kab.Rīga, LV-1010) līdz 2013.gada 3.februārim.


Informācija par sertifikāciju un resertifikāciju www.lpva.lv sadaļā SERTIFIKĀCIJA vai pa tālr. 67321145, 29163036