Izaicinājums 2015

Mēs visi jau zinām, ka 2015.gada pirmajā pusē Latvija būs ES prezidējošā valsts. Tas mūsu valstij ir liels izaicinājums un liela atbildība. Šajā sakara arī LPVA ir gatava pieņemt savu izaicinājumu, proti, 2015. gada personāla vadīšanas asociācijas ikgadējais forums būs kā viens no ES prezidentūras pasākumiem.
Foruma nosaukums „Izglītošanās mūža garumā: 21.gadsimta izaicinājums un nepieciešamība” un tas notiks 16. aprīlī. Mūsu kolēģi daudz ir piedalījušies starptautiskajās konferencēs gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Pieredze un zināšanas mums ir. Tad šis ir tas brīdis, kad arī mēs varēsim parādīt kā Latvijas personāla vadītāji saprot personāla vadības procesus, kas ir mūsu galvenās tēmas un ko mēs esam sasnieguši LPVA darbības gados.
Jau šobrīd notiek aktīva gatavošanās šim notikumam un svarīgs un vērtīgs ir katra biedra ieguldījums, idejas un darbs. Es zinu, ka LPVA biedriem ir ļoti plašas zināšanas, pieredze un spējas, lai tik nopietnu pasākumu noorganizētu.
Es aicinātu izteikt idejas, ierosinājumus un aktīvi piedalīties 2015.gada forumā!

Eva Selga,
LPVA valdes priekšsēdētāja