Personāla piemeklēšana un audits.

Jūsu uzmanībai stādām priekšā ET Tech projektu. Mēs esam cilvēku  profesionālo kompetenču novērtēšanas  platformas izstrādātāji, kura ir uzbūvēta uz acu kustības ieraksta.


Tehnoloģija ir izstrādāta 2011. gadā Ņižgorodska Valsts Universitātē N. I. Lobačevska vārdā (Krievija). No 2011. gada tiek izmantota praksē „Aitrekingā un melu detekcijā” psiholoģijas un psihofizioloģijas mācību programmās, kā arī datu bāžu izveidošanai valodu kompetenču noteikšanai.  2013. gadā tehnoloģija tika stādīta priekšā  VI Commercialization Reactor (Latvija) un pieņemta komercializācijā kā pamats priekš dažādu profesionālo kompetenču platformas izstrādei.


Šī  platforma  pārstāv speciāli aprīkotu personālo datoru ar programmām datu un iegūšanai un apstrādei.


Par galveno šī datora aprīkoto elementu sauc aitrekeru – ierīce, kura ir paredzēta  acu kustību reģistrēšanai ar speciāli augstsprieguma infrasarkanajām kamerām.  Atkarībā no tehniskā slēdziena, kameras var iebūvēt  datora displeja panelī, jeb izvietoties uz uzkarināma paneļa ar pieslēgumu pie USB – porta.  Kad tiek lasīts teksts uz acs rajonu tiek virzīta infrasarkanā gaisma, tas daļēji atstarojas un ierakstās, kas ļauj fiksēt acs reakciju.


Dalībnieks, kurš iziet testu, lasa uz datora ekrāna speciāli sagatavotus materiālus: pirmais teksts labi zināms, otrs ir kontroles teksts tai profesionālajai kompetencei, kura tiek testēta.
Abi teksti tiek sagatavoti kā psihofizioloģiskie  stimulmateriāli,  kuri atspoguļo cilvēka dabisko reakciju uz izlasītās informācijas saprašanu un izlasīšanu. Par informatīvajiem parametriem sauc atgriezeniskās acs kustības lasīšanas laikā, leņķa  acs pagrieziens pie katras acs kustības un zīlītes diametrs.  Parametru kopsumma lasīšanas laikā tiek salīdzināta.  Jo augstāka sakritība, jo labāka kontroles teksta saprašana.


Raksta atpazīšanas procedūra, apstrāde un iegūtās informācijas analīze realizējas ar unikālās programmas līdzekļiem, kuru izstrādi mēs  veicam līdz šim brīdim. Priekš  lietotāju komforta, visi programmas risinājumi tiks realizēti „mākoņa” servisā, kuru pietiek pieslēgt ar interneta palīdzību.


Tādā veidā, piedāvātais pakalpojums pārstāv  personālo datoru ar aitrekeru, ar piekļūšanas tiesībām mākoņa servisa datu bāžu apstrādei  un datu bāžu testējamās kompetences.


Mēs apskatam dažādas šīs platformas pielietošanas jomas: distancētos izglītību, testēšanu, melu detekciju. Par galveno šīs platformas pielietošanas jomu tiek uzskatīta   personāla piemeklēšana un audits.  Visefektīvākais platformas pielietojums tiek uzskatīts  priekš primārā personāla skrīninga, masveida rekrutinga, darbinieku piemērotības novērtēšanai, kā arī šauri profesionālo speciālistu atlasei.  


Piedāvātie risinājumi ļauj nodrošināt  testēšanas absolūto objektivitāti, laika ekonomiju un kārtību, kā arī pēc nepieciešamības, kandidāta  novērtējumu attālināti.


Par galveno un būtisko mums ir viedokļi, atsauksmes, ekspertu novērtējumi un speciālistu slēdzieni HR un rekrutinga. Būsim pateicīgi par jūsu rekomendācijām  un ieteikumiem, par katru atsauksmi un par piedāvāto pakalpojumu.


Ceram uz veiksmīgu un abpusēji izdevīgo sadarbību.