Kā pārvarēt darbinieku demotivācijas augstāko punktu?

Vai jūsu uzņēmumā ir darbinieki, kas neizrāda iniciatīvu, ir sliktā garastāvoklī un slikti veic savu darbu? Šāda situācija varētu būt pazīstama daudziem vadītājiem. Liekas, ka šobrīd lielā daļā organizāciju ir sasniegts darbinieku vilšanās un neapmierinātības augstākais punkts.

 

Uzņēmumu darba apjoma un ieņēmumu kritums dod pamatu nedrošībai, bet tajā pašā laikā prasības pret tiem darbiniekiem, kas palikuši strādāt pēc personāla samazināšanas, ir pieaugušas. Nereti viņiem ir jāstrādā vairāk nekā iepriekš, saņemot mazāku atalgojumu.

 

Vadītāji meklē atbildi uz jautājumu - vai šādos apstākļos vispār vēl ir iespējams motivēt cilvēkus darbam? Mēģinot izmantot dažādus ārējos stimulus, kas liktu padotajiem darboties efektīvāk, vadītāji aizmirst, ka motivācija veidojas no indivīda vērtībām, nevis ārējiem apstākļiem.

Ar spēka paņēmieniem cilvēkus var kontrolēt tikai īslaicīgi un arī tad ne pārāk efektīvi, panākot tikai to, ka darbinieki izpildīs tikai pašu minimālāko. Pavēļu un iebiedēšanas taktikai efekts būs tieši pretējs - tā vairos darbinieku atsvešinātību un apātiju vai pat izraisīs sabotāžu.

 

Tomēr fakts, ka motivēti darbinieki uzrāda labākus darba rezultātus, joprojām ir spēkā, tāpēc vadītājiem, kuri ir atbildīgi par uzņēmuma darbības rādītājiem, jācenšas to ietekmēt. Galu galā, darbinieku motivēšana ir viens no obligātajiem vadītāju darba pienākumiem.

Lai radītu pozitīvu, motivējošu klimatu uzņēmumā, vispirms ir svarīgi apzināties, kādi ir mūsdienu darba ņēmēji. Viņus raksturo sekojošas

iezīmes:

* Viņi samaksu uzskata par darba izpildes rezultātu, tāpēc vēlas tikt atalgoti atbilstoši savam darbam.

* Viņi lielu nozīmi piešķir atzinībai, ko izsaka darba devējs.

* Viņi vēlas piedalīties to lēmumu pieņemšanā, kas viņus ietekmē.

* Viņi augstu vērtē informāciju no vadības un vēlas komunikāciju ar vadītājiem.

* Viņi ir orientēti uz īstermiņa darba uzdevumiem.

* Viņi vēlas, lai darbs būtu aizraujošs, interesants un radošs.

* Viņi vēlas darbu, kas sniedz izaugsmes iespējas.

* Brīvais laiks un ģimene viņiem ir svarīgāki par darbu.

 

Tātad, kā motivēt mūsdienu darbiniekus? Iesākumam vadītājiem ir jāsaprot, ka viņi nevar motivēt citus. Ir iespējams tikai radīt vidi, kas veicina darbinieku pašmotivāciju. Lai ko mēs darītu, mēs to darām, jo ticam, ka tas piepildīs kādus personīgus mērķus vai vēlmes tagad vai nākotnē. Kāds reiz ir teicis, ka motivēt nozīmē likt cilvēkiem darīt to, ko jūs gribat, tāpēc, ka viņi paši to vēlas. Vadītājiem ir nepieciešama prasme dot darbiniekiem iemeslu vēlēties darīt to, kas ir vajadzīgs uzņēmumam, lai viņi varētu apmierināt savas vajadzības.

Tomēr nepietiek ar to, ka tiek apmierināts tikai kaut kas viens no vajadzību <>. Tad, ja darbiniekam būs viņa ieguldījumam atbilstošs atalgojums, bet darbavietā pietrūks pozitīvas saskarsmes ar vadītājiem un kolēģiem vai darba saturs neliksies interesants un jēgpilns, motivācijas līmenis tik un tā būs zems.

 

Tāpat vadītājam pašam ir jābūt skaidrībā par to, kādu uzvedību viņš vēlas sagaidīt no saviem darbiniekiem. Sakot, ka vadītājs nevar motivēt citus, jāuzsver arī tas, ka vadītājs noteikti var ietekmēt darbinieku motivāciju, un katrs vadītājs to apzināti vai neapzināti dara. Katrs pats sev var pajautāt, vai šī ietekme ir pozitīva vai negatīva. Vadītāja uzvedība un rīcība nosaka toni uzņēmumā. Ja vadītājs uzskatīs, ka viņa padotie nav spējīgi mainīties un ka no viņiem neko labu nevar sagaidīt, tad, visticamāk, šīs viņa gaidas arī piepildīsies. Un pretēji - ticot darbiniekiem, to izrādot un atbalstot viņus ar savu uzvedību un paraugu, pozitīvas pārmaiņas ir iespējamas.

 

Visbeidzot, lai izmainītu darbinieku uzvedību, ir nepieciešams laiks un pacietība. Būs jāizmēģina vairākas metodes, līdz nāks sapratne, kura no tām ir vispiemērotākā katram darbiniekam. Jāatceras arī tas, ka vērtību sistēmas attiecībā pret darbu dažādām darbinieku kategorijām var būt ļoti atšķirīgas, taču gala rezultāts ir pacietības un iedziļināšanās vērts. Sāciet ar uzmanības pievēršanu, vērošanu un ieklausīšanos - kas aizrauj jūsu darbiniekus, kas viņiem patīk un kas darbā liekas garlaicīgs un nepareizs? Ja uzdodat jautājumus, tad izrādiet patiesu interesi un neignorējiet atbildes. Novērtējiet to, ka katrs no darbiniekiem ir atšķirīgs un ar dažādām vērtībām.