Vai tiešam līderim ir jābūt nogurušam?

CIPD konferencē 2010.g. š.g. novembrī tika prezentēts E.Markwick un M.Cannon pētījums par līderu darba un privātās dzīves līdzsvaru, par darbinieku vitalitāti organizācijās.

21.gs. ir laiks, kad tiešām ir grūti līdzsvarot darbu un privāto dzīvi, kas ir vienas monētas dažādas puses. Panākt perfektu līdzsvaru īpaši grūti ir līderiem.

Autores asprātīgi apspēlēja darba sludinājumus, kuros tiek meklēti cilvēki atslēgas amatiem.

Darba sludinājumos darba devēji meklē:

Autoru prāt, šāds sludinājums nozīmē, ka darba devēji meklē:

Mēs meklējam:

 • potenciālos darbiniekus, kuri orientēti uz veiksmi un ar augstu pašmotivāciju
 • spēju strādāt komandā un rādīt piemēru citiem demonstrējot izcilu darba sniegumu
 • augstas darbaspējas un punktualitāti

Mēs meklējam:

 • darbiniekus, kas izsmels savus resursus un limitus,
 • strādās lielā sasprindzinājumā un trauksmē,
 • demonstrēs dedzīgu gatavību būt nogurušam, aizmirstot sevi un savus tuvākos

Par to darba devēji piedāvā:

 • konkurētspējīgu atalgojuma paketi
 • iespējas strādāt izaicinošā un inovatīvā darba vidē
 • veikt aizraujošu un dinamisku darbu
 • iespēju apgūt jaunus izaicinājumus

Patiesībā nozīmē, ka darba devēju piedāvājums ir:

 • iespēju iztukšot sevi
 • būt ļoti aizņemtam, dzīvot laika trūkumā
 • nebūt pārliecinātam par sevi
 • tuvākā nākotnē - slimību un izdegšanas sindromu

Autores veicot pētījumus PepsiCo, secina, ka mūsdienās ir nepieciešams vitāls līderis. Ar vitalitāti saprotot personu, kurai piemīt enerģija, kura ir bagāta ar fizisko spēku un garīgu spēku, kura rīkojas mērķtiecīgi un apziņas līmenī jūt savu resursus.

Autores uzsver katra atbildību par mērķtiecīgu rīcību līdzsvarojot darba un privāto dzīvi un līdera personības kvalitātes, kas veicina ir:

 • Spēja plānot laiku ne tikai darba, bet arī privātai dzīvei, un ārpus darba pasākumiem
 • Spēja pateikt „ nē", nosakot prioritātes
 • Prasme atstāt darbu darbā
 • Prasme atpūsties, kad fiziskie un garīgie resursi tiek izsmelti
 • Prasme apzināties sevi, prasme izjust sevi un atbilstoši rīkoties.