Profesionālā tāpatība

Man ik pa brīdim gadā pa kādam sadarbības partnerim, kuru ļoti interesē viss, ko es daru. Vienā brīdī apskaitos ne pa jokam, un zinot, ka pārmēru kontrolējošus vadītājus var nomierināt tikai iedodot informāciju ļoti augstā detalizācijas pakāpē, sarakstīju, visu, ko vien uz to brīdi atcerējos darām. Sanāca paprāvs saraksts – apmēram 13-14 dažādi projekti, citi īsāki, citi ilgāki. Citi izteikti komerciāli, citi tikai sociāli.

 

Kā jau sagaidīju, partneris uzreiz nomierinājās, un sāka rūpēties –kā es ar to visu tieku galā. Un es par to visu pat nebiju aizdomājusies, tas šķita tik dabiski – tie vienkārši ir ceļi, pa kuriem es nesu pasaulei savu ziņu – par efektīvām attiecībām darba vietā, augot, attīstoties un mainoties pašiem un uzņēmumiem, kuros mēs strādājam, par laimīgām cilvēku profesionālajām karjerām.

 

Bet, partnera rūpes arī mani padarīja bažīgu – vai tas, ko es daru ir ok? Varbūt tiešām ir par raibu? Varbūt tiešām ir par daudz? Un momentā dabūju atgriezenisko saiti no potenciālajiem klientiem – šoreiz izvēlējāmies citu konceptu savai apmācību programmai…mums ir svarīgi, ka apmācības vada cilvēks, kas bijis vadītājs, bet ne personālvadītājs… mums ir svarīgi, ka apmācības vada vīrietis….

 

Pāris mēnešu laikā izdzīvoju visu pārmaiņu vadības līkni, ieskaitot bezcerību, sevis un citu vainošanu (par ko atvainojos) , līdz manas rokās nonāca Herminia Ibarras grāmata “Working Identity” (Profesionālā identitāte). Lasot karjeras maiņas pieredzes stāstus, es sapratu divas lietas:

 

  • izdzīvot dažādas lomas, izmēģināt dažādas stratēģijas un papraktizēt dažādas metodes ir labākais veids kā transformēt savu profesionālo identitāti; 
  • karjeras maiņa nenotiek brīdī, kad kāds pieņem lēmumu, ka viņš/a tagad nedarī to, vai tagad darīs šito – karjeras maiņa ir notikusi tad, kad Tu ar visu savu būtību esi tas jaunais – Tev ir jauna Tava profesionālā tāpat (jā, un tas nenotiek vienas dienas laikā). 
  •  

Tā, nu es atgriezos tajā punktā un domā, no kurienes sāku – inovatīvām biznesa konsultācijām cilvēku, uzņēmumu un projektu attīstībai, patiesi iedziļinoties klientu vajadzībās un pirmajā vietā pāri visam liekot cilvēciskumu.

 

It kā viss tāpat. Tomēr šodien man ta sir vēl dziļāk, vēl patiesāk, vēl jēgpilnāk.

 

Lai arī Tev izdodas Tava profesionālā tāpatība!

 

 

 

Professional identity

 

Time to time I find myself in the business partnership whereas partner wants to know everything what I do. Once, this really frustrated myself, and knowing that the only way to calm down managers too much obsessed with control, is to give them really detailed information about what you do. So, I made a list of my activities, which turned to be around 13-14 - shorter and longer projects. Very commercial ones, and purely social activities.

 

As it was expected, the partner calmed down and started really care about me – how can I dela with all that? Up to that moment I was just looking at all my activities as to the different ways how I get through my message to the world – effective working relationship, securing the growth of people, organizations